{peti}Комисия по петиции {31/01/2014}31 2014Дата30.08.2016
Размер30.47 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{31/01/2014}31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0279/2013, внесена от H. H., с германско гражданство, относно неясно и несправедливо изчисляване на разходите на продавачите, използващи сайт за продажби по Интернет1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква от — по нейно мнение — неясно и несправедливо изчисляване на разходите на продавачите, които продават книги чрез уебсайта amazon.de. Продавачите трябва да плащат фиксирана пощенска такса от 3 евро. При осъществяване на продажба операторът на уебсайта налага такса за продажба в размер на 15 % от продажната цена плюс пощенските такси, към които се начислява 7 % ДДС. Вносителката счита, че таксата за продажба следва да се налага само върху продажната цена. Освен това тя пита защо продавачът трябва да плаща ДДС. В допълнение към това се налагат и други такси, макар че тя твърди, че не е ясно как и кога се извършва това — например такса за участие от 39 евро на месец, плюс 0,99 евро за всеки продукт, продаден с помощта на уебсайта.2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Според информацията на уебсайта на Amazon.de има две възможности за продавачите, които желаят да се възползват от Amazon като пазар: Първо, модел на една продажба и второ, модел на месечен абонамент (39 евро), който е предвиден само за редовни продавачи с голям обем на продаваното (т.е. над 40 артикула на месец). Интересът на вносителя на петицията е насочен към модела на една продажба и приложимите към него условия. Този модел предвижда три кумулативни такси, приложими за една продажба: (1) стандартна такса от 0,99 евро (като в модела на месечен абонамент тази такса не се прилага, противно на мнението на вносителката, вж. по-горе); (2) променлива комисиона от 15% от цената на въпросния артикул и (3) стандартна такса от 1,01 евро на артикул. Представеният на сайта на Amazon пример се отнася до книга, продадена на клиент в Германия на цена от 10 евро и с такса за транспортиране в размер на 2,99 евро (която се поема от купувача, не от продавача), като продавачът поема разходите по ДДС (за книги в Германия това е 15%). Купувачът, който използва Amazon.de, трябва да поеме следните три такси: (1) 0,99 евро (стандартна такса): (2) 1,5 евро (15% променлива комисиона върху 10 евро) и (3) стандартна такса от 1,01 евро, т.е. общо 3,50 евро, за които ДДС от 15%, т.е. 0,53 евро, се добавят, и цялата сума става 4,03 евро. По отношение на ДДС може да се изтъкне, че това е общ потребителски данък на широка основа, оценяван въз основа на стойността, добавена към стоки и услуги. Той се прилага в по-голяма или по-малка степен за всички стоки и услуги, които се закупуват и продават за използване или потребление в ЕС (ДДС за книги е намален). Общите постъпления от продажбата (цена, платена от купувача, плюс транспортни разходи) възлизат на 13 евро. Така Amazon посочва, че предоставя на продавача 8,97 евро (13 евро минус 4,03 евро).

Въпреки че информацията на сайта на Amazon.de може да се счете за сложна, очаква се, че разумен потребител ще може да разбере реда и условията. Липсват данни, че те биха били в разрез с която и да е разпоредба на Директивата относно електронната търговия1 или, по отношение на транспортирането, липсват данни, че условията биха нарушили Директивата за пощенските услуги2. Всъщност по отношение на транспортирането, посочено по-горе, получателят би икономисал 1,10 евро във връзка с цената на едно изпращане от оператор на универсална услуга (3,00 евро вместо 4,10 евро) поради специалната тарифа за Amazon.


1 Директива 2000/13/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар.

2 Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата, изменена с Директива 2002/39/ЕО и Директива 2008/6/ЕО.

CM\1018353BG.doc


PE528.191v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница