Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888Дата27.08.2016
Размер35.21 Kb.
#757233, Alexander Malinov Blvd., Sofia, 1729, Bulgaria

Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888

Уважаеми г-н / г-жа Директор,

От името на Телерик АД, водеща българска софтуерна компания с над 300 служители, имам удоволствието да поканя изявени ваши ученици в безплатно участие в серия технологични обучения и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ).

Обученията са уникална възможност за учениците да навлязат в съвременното приложно програ­миране и да усвоят актуалните за 2010 / 2011 г. софтуерни технологии, използвани от водещите технологични фирми по целия свят, и да добият знания и умения, с които да се борят да станат шампиони на Националната ИТ олимпиада. Нивото на подготовка е невъобразимо по-високо от средното за българските гимназии и има за цел да преведе учениците стъпка по стъпка от базовите знания и умения до Международната олимпиада по информационни технологии.

Академията на Телерик за ученици


Академията на Телерик за ученици (http://schoolacademy.telerik.com) е инициа­тива на фирма Телерик за провеждането на серия от обучения по софтуерно инженерство с езика C# и средата .NET Framework за гимназиални ученици, която им помага да се подготвят за Националната Олимпиада по Информа­ционни Технологии (НОИТ). Обученията се организират всеки месец за по 3 дни в София, в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади. Те са напълно безплатни, но разходите по командировка на учениците се поемат от самите тях или от тяхното училище. Учениците трябва да си носят лаптоп за практическите упражнения.

Учебна програма


Учебната програма на Академията на Телерик за ученици обхваща съвременните технологии за разработка на софтуер и по-конкретно езика за програмиране C#, средата .NET Framework, системи за управление на бази от данни, SQL Server, ORM технологии, разработване на уеб приложения с ASP.NET и AJAX, разработване на настолни приложения с Windows Presentation Foundation (WPF) и разработване на RIA приложения със Silverlight. Специално внимание ще бъде обърнато на подготовката за официалния технически тест на Олимпиадата по Информационни Технологии (НОИТ). Обученията са разпределени в 8 месеца, както следва
  • Първа среща – въведение в програмирането на езика C# – 11-13 ноември 2010

  • Втора среща – софтуерно инженерство и работа в екип – декември 2010

  • Трета среща – бази от данни, SQL Server и ORM технологии – януари 2011

  • Четвърта среща – HTML и уеб технологии – февруари 2011

  • Пета среща – ASP.NET и AJAX – март 2011

  • Шеста среща – Windows Presentation Foundation (WPF) – април 2011

  • Седма среща – Silverlight – май 2011

  • Осма среща – подготовка за IT Олимпиадата – май 2011

Кой може да участва?


В програмата „Академия на Телерик за ученици“ могат да се обучават до 3 изявени ученика от всяко българско училище. Идеалните кандидати трябва да имат силни интереси към програмира­нето и информационните технологии и желание да се състезават в Националната олимпиада по ИТ и трябва да имат поне начални знания по английски език и по компютърно програмиране.

В програмата могат да участват и учители, които придружават изявените ученици.


Преподавателски състав


Обученията се водят лично от д-р Светлин Наков, дългогодишен състезател и шампион от олимпиади по програмиране, с над 15 години технологичен опит като софтуерен инженер, ръководител на проекти, консултант, преподавател и разра­ботчик за платформите .NET и Java EE. Занимавал се е с изграждането на информа­ционни системи, управление на бази данни, разработка на уеб приложения и информационна сигурност. Автор е на 5 книги за програмиране на .NET и Java и десетки технически и научни публикации. Светлин Наков е редовен лектор на стотици конференции, семинари, курсове и други обучения и има докторска степен по компютърни науки. Участвал е многократно в журито на Националната Олимпиада по Информационни Технологии (НОИТ). През 2004 г. е награден от Президента на България с наградата „Джон Атанасов“ за принос към развитие на информационните технологии и информационното общество.

Първа сбирка


Първата 3-дневна сбирка от програмата ще се проведе в периода 11-13 ноември 2010 г. в гр. София, в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади (бул. Драган Цанков 21А), от 10:00 до 19:00 часа (тел. 02 / 973-33-28). Комплексът разполага с отлична база за настаняване на до 60 души в стаи с климатик и Интернет и учебна зала за 90 души.

Регистрация за участие


Всички ученици и учители, които желаят да участват в първата сбирка на Академията на Телерик за ученици, трябва задължително да се регистрират на сайта на инициативата:

http://schoolacademy.telerik.com

Командировката на учениците до София е отговорност тяхното училище или на техните родители. Телерик АД не покрива разходи по пътуване и престой.


Допълнителна информация


Инициативата е частна и не е свързана с Министерство на образованието, младежта и науката.

Допълнителна информация можете да получите от сайта на Академията на Телерик за ученици: http://schoolacademy.telerik.com, както и по e-mail: academy@telerik.com.

София, 12.10.2010 г.

Телерик АД, гр. София, 1729, ж.к. Младост 1, бул. Ал. Малинов 33

E-mail: academy@telerik.com, тел. 0894 77 22 53

С уважение: ……………………………………………………………..(д-р Светлин Наков, ръководител направление „Технологично обучение“, Телерик АД)Deliver more than expected

Page of

www.telerik.com


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница