Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г



Дата23.07.2016
Размер240.56 Kb.
#1606
ПИЛЕШКО МЕСО
СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 7 - 14 ЯНУАРИ 2015 г.





ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

ПИЛЕ - ЗАМРАЗЕНО

Пиле - прясно,
охладено


Пиле -
замразено


Пиле - прясно,
охладено


Пиле -
замразено


Пиле - прясно,
охладено


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг

изменение спрямо предходния период
(+/- )


%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

4,23

5,8

0,23

4,43

0,5

0,02

4,62

0,0

0,00

5,24

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

5,07

8,1

0,38

Бургас

4,20

0,0

0,00

4,30

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,89

-6,7

-0,35

4,65

0,0

0,00

4,84

0,0

0,00

Варна

4,19

0,0

0,00

4,60

0,0

0,00

5,05

0,0

0,00

4,54

0,0

0,00

4,60

0,0

0,00

4,75

0,0

0,00

Велико Търново

3,74

0,3

0,01

4,40

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,99

8,7

0,40

4,90

0,0

0,00

5,30

0,0

0,00

Видин

 

 

 

4,40

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,19

0,0

0,00

4,83

0,0

0,00

*

*

*

Враца

3,84

-0,3

-0,01

4,43

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,19

0,0

0,00

4,83

0,0

0,00

*

*

*

Габрово

 

 

 

4,44

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,99

2,0

0,10

5,10

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Добрич

3,45

1,5

0,05

4,45

0,0

0,00

4,75

0,0

0,00

4,85

2,1

0,10

4,95

0,0

0,00

4,90

0,0

0,00

Кърджали

3,96

-1,7

-0,07

4,60

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,89

0,0

0,00

5,23

0,0

0,00

5,30

0,0

0,00

Кюстендил

 

 

 

4,45

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,12

0,0

0,00

4,85

0,0

0,00

*

*

*

Ловеч

4,24

-0,2

-0,01

4,45

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,99

8,7

0,40

5,00

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Монтана

4,14

1,2

0,05

4,43

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,19

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

*

*

*

Пазарджик

 

 

 

4,37

0,0

0,00

4,90

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

4,85

0,0

0,00

4,98

0,0

0,00

Перник

 

 

 

4,67

0,0

0,00

4,67

0,0

0,00

4,97

0,0

0,00

4,83

0,0

0,00

5,07

0,0

0,00

Плевен

3,65

-3,9

-0,15

4,40

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

4,99

8,7

0,40

5,10

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Пловдив

3,90

-1,0

-0,04

4,31

0,0

0,00

4,63

0,0

0,00

4,87

0,0

0,00

4,70

0,0

0,00

4,87

0,0

0,00

Разград

 

 

 

4,45

0,0

0,00

5,15

0,0

0,00

4,89

-6,7

-0,35

5,25

0,0

0,00

*

*

*

Русе

4,10

0,0

0,00

4,60

0,0

0,00

5,04

8,6

0,40

4,89

-6,7

-0,35

5,35

0,0

0,00

4,93

0,0

0,00

Силистра

3,85

-2,5

-0,10

4,70

0,0

0,00

5,12

8,5

0,40

4,84

-7,6

-0,40

5,50

0,0

0,00

*

*

*

Сливен

3,82

-0,8

-0,03

4,30

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,89

-6,7

-0,35

4,58

0,0

0,00

4,75

0,0

0,00

Смолян

 

 

 

4,85

0,0

0,00

4,97

0,0

0,00

5,24

0,0

0,00

5,20

0,0

0,00

5,20

0,0

0,00

София

3,98

1,0

0,04

4,65

0,0

0,00

4,62

-0,4

-0,02

4,74

-1,0

-0,05

4,75

0,0

0,00

4,90

-3,0

-0,15

Стара Загора

3,92

-0,8

-0,03

4,53

-0,4

-0,02

4,80

0,0

0,00

4,89

2,1

0,10

4,84

0,0

0,00

5,45

0,0

0,00

Търговище

 

 

 

4,30

0,0

0,00

5,04

5,2

0,25

4,84

-7,6

-0,40

5,05

0,0

0,00

*

*

*

Хасково

4,08

-1,7

-0,07

4,59

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

5,24

5,0

0,25

5,12

0,0

0,00

5,35

0,0

0,00

Шумен

4,10

0,0

0,00

4,45

0,0

0,00

4,59

-2,1

-0,10

4,69

-3,1

-0,15

4,80

-2,0

-0,10

5,15

0,0

0,00

Ямбол

4,12

0,0

0,00

4,23

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,89

-6,7

-0,35

4,58

0,0

0,00

4,80

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

3,97

-0,2

-0,01

4,47

0,0

0,00

4,77

0,8

0,04

4,96

-0,8

-0,04

4,94

0,0

0,00

5,08

0,2

0,01



Източник: ДКСБТ за цените на едро на пиле - замразено ; САПИ ЕООД – за цените на едро на пиле – прясно, охладено и за цените на дребно

Забележка: Цените са с ДДС. За областните центрове, оцветени в жълто, за цените на едро информация не е налична

През периода 7 – 14 януари 2015 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната остават без чувствително изменение спрямо предходната седмица.


Пиле-замразено

Средната за страната цена на едро на замразеното пиле е 3,97 лв./кг, незначително под нивото от предходния седмичен период (с 0,2%). Предлагането на стоковите тържища е в ценовите граници от 3,45 лв./кг (Добрич) до 4,24 лв./кг (Ловеч). В девет от областите се регистрира седмично поевтиняване на продукта в рамките на 0,3% (Враца) – 3,9% (Плевен). В други пет области цените на едро на замразеното пиле бележат повишение с между 0,3% (В. Търново) и 5,8% (Благоевград).




При средната цена на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) се наблюдава леко повишение спрямо предходната седмица - с 0,8%, до 4,77 лв./кг. По области, цените се движат в границите от 4,59 лв./кг (Шумен) до 5,15 лв./кг (Разград). В сравнение с предходния седмичен период, в областите Русе, Силистра и Търговище се отчита покачване на стойностите, съответно с 8,6, 8,5 и 5,2%, а в София и Шумен – понижение, съответно с 0,4 и 2,1%.

През изтеклата седмица цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,80 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата варира от 0,39 лв./кг в Благоевград до 1,27 лв./кг в Силистра.

Средната цена на дребно за страната на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) остава без промяна спрямо предходната седмица – 4,94 лв./кг. Най-евтино продуктът се продава в Сливен и Ямбол (4,58 лв./кг), а най-скъпо – в Силистра (5,50 лв./кг). През тази седмица единствено в област Шумен е регистрирано ценово изменение – понижение с 2%.

Цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са средно с 0,97 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е в широкия диапазон от 0,41 лв./кг във Варна до 1,65 лв./кг в Силистра.

Цените на замразеното пиле в ДТО са средно с 3,6% по-високи от тези в ГТВ.
Пиле – прясно, охладено

През изтеклата седмица средната цена на едро на охладеното пиле за страната се запазва на ниво от 4,47 лв./кг. По области, цените се движат в границите от 4,23 лв./кг до 4,85 лв./кг, най-ниски в Ямбол, а най-високи – в Смолян. Леки седмични ценови изменения се наблюдават само в две области – увеличение с 0,5% в Благоевград и понижение с 0,4% в Стара Загора.



Средната за страната цена на дребно на охладеното пиле в големите търговски вериги е 4,96 лв./кг, с 0,8% по-ниска на седмична база, при съществена динамика на стойностите по области. Най-евтино продуктът се продава в ГТВ в във Варна (4,54 лв./кг), а най-скъпо – в Благоевград, Смолян и Хасково (5,24 лв./кг). В девет области се наблюдава седмично понижение на цените в рамките на 1 – 7,6% (Силистра и Търговище) а в други седем - повишение от 2 до 8,7% (В. Търново и Плевен).

Цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,49 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,09 лв./кг в София до 0,81 лв./кг в Благоевград. В област Варна цените в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с 0,06 лв./кг.

Предлагането на охладено пиле в по-малките търговски обекти е на цени от 4,75 лв./кг (Варна и Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора), като в преобладаващата част от областите не са отчетени седмични колебания на стойностите. Само в по-малките магазини в София се наблюдава поевтиняване на продукта, с 3%, а в Благоевград – поскъпване, с 8,1%. В резултат на това, средната цена на дребно за страната в тези обекти се покачва с 0,2% на седмична база.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,61 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е най-малка във Варна - 0,15 лв./кг, а най-голяма в Плевен - 0,95 лв./кг.



През изтеклата седмица цените на дребно на продукта в ДТО са средно с 2,4% по-високи от тези в ГТВ.

Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г
2015 -> Към въпроса за историята на крепостта сторгозия и хипотеза за произхода на името на гр. Плевен янко Бояджиев, Соня Лазарова


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница