Питання до самоперевірки з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія» Лексикологията е наука …Дата21.01.2018
Размер77.22 Kb.
#49316
Питання до самоперевірки

з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
1. Лексикологията е наука ….

А.) за изречението.

Б.) за думата като словоформа, т.е. за формите на думите и за граматичните значения, които се свързват с тях, за категориите, обединяващи сродните граматични значения, за части на речта, обединени от общи лексико-граматични характеристики.

В.) за думите като речникови единици и за речниковия състав като характерна страна от строежа на езика.

Г.) за звуковата система на езика.

2. Омоними са ….

А.) родствени думи от една и съща част на речта, които са близки по изговор, но различни по значение.

Б.) думите, които са еднакви по звуков или буквен състав, но различни и независими по значение.

В.) думите, които са различни по звуков състав, но които са много близки или еднакви по значение.

Г.) думите, които назовават противоположни, но съотносими едно на друго понятия.

3. Синоними са ….

А.) родствени думи от една и съща част на речта, които са близки по изговор, но различни по значение.

Б.) думите, които са еднакви по звуков или буквен състав, но различни и независими по значение.

В.) думите, които са различни по звуков състав, но които са много близки или еднакви по значение.

Г.) думите, които назовават противоположни, но съотносими едно на друго понятия.

4. Антоними са ….

А.) родствени думи от една и съща част на речта, които са близки по изговор, но различни по значение.

Б.) думите, които са еднакви по звуков или буквен състав, но различни и независими по значение.

В.) думите, които са различни по звуков състав, но които са много близки или еднакви по значение.

Г.) думите, които назовават противоположни, но съотносими едно на друго понятия.

5. Пароними са ….

А.) родствени думи от една и съща част на речта, които са близки по изговор, но различни по значение.

Б.) думите, които са еднакви по звуков или буквен състав, но различни и независими по значение.

В.) думите, които са различни по звуков състав, но които са много близки или еднакви по значение.

Г.) думите, които назовават противоположни, но съотносими едно на друго понятия.

6. Заети или чужди думи са ….

А.) образуваните чрез буквален превод на чужди образци нови думи или изрази.

Б.) думите, които са навлезли в лексикалната система на българския език от други езици.

В.) думите, които са преминали в пасивния речников запас поради рядката им употреба.

Г.) нови думи, които все още не са влезли в съвременния активен речников запас на езика.

7. Калки се наричат ….

А.) образуваните чрез буквален превод на чужди образци нови думи или изрази.

Б.) думите, които са навлезли в лексикалната система на българския език от други езици.

В.) думите, които са преминали в пасивния речников запас поради рядката им употреба.

Г.) нови думи, които все още не са влезли в съвременния активен речников запас на езика.

8. Остарели думи са ….

А.) образуваните чрез буквален превод на чужди образци нови думи или изрази.

Б.) думите, които са навлезли в лексикалната система на българския език от други езици.

В.) думите, които са преминали в пасивния речников запас поради рядката им употреба.

Г.) нови думи, които все още не са влезли в съвременния активен речников запас на езика.

9. Неологизми са ….

А.) образуваните чрез буквален превод на чужди образци нови думи или изрази.

Б.) думите, които са навлезли в лексикалната система на българския език от други езици.

В.) думите, които са преминали в пасивния речников запас поради рядката им употреба.

Г.) нови думи, които все още не са влезли в съвременния активен речников запас на езика.

10. Кой от посочените отговори изразява значението на подчертаното сравнение в изречението?

Тази прелестна девойка е като цветенце.

А.) весело, жизнерадостно;

Б.) с неулегнал характер;

В.) нежно, невинно, красиво;

Г.) прекалено младо, зелено.

11. Коя от думите е синоним на безпокойство?

А.) очакване;

Б.) закъснение;

В.) тревога;

Г.) отчаяние.

12. Посочете в кой ред има пароними.

А.) антипод, герой;

Б.) индианец, индиец;

В.) смел, храбър;

Г.) дело, деловодител.

13. Коя е излишната дума?

А.) радио;

Б.) доклад;

В.) вестник;

Г.) телевизия.

14. Посочете подходящата двойка думи, с която могат да се заменят многоточията в изречението Материалите се … пропорциално на … си.

А.) пробиват – съдържанието;

Б.) трият – прозрачността;

В.) заличават – глазурата;

Г.) повреждат – цената.

15. В кое изречение са спазени пунктуационните норми?

А.) Ако изглежда лесно е трудно.

Б.) Всичко, което започва добра свършва зле.

В.) Всичко сглобено рано или късно се разглобява.

Г.) Всичко което започва зле, свършва още по-зле.

16. При коя от двойките думи има същите отношения както при микроб - болест?

А.) вирус – ваксина;

Б.) жаба – ларва;

В.) комар – малария;

Г.) насекоми – яйца.

17. Посочете двойката думи, с която не могат да се заменят многоточията в изречението Нашият свят би бил много … и … , ако в него не съществуваха цветята.

А.) по-сив – еднообразен;

Б.) по-мрачен – монотонен;

В.) по-тъжен – безличен;

Г.) по-безизразен – безсловесен.

18. Кое словосъчетание най-точно отговаря на смисъла на фразеологичния израз забраненият плод?

А.) Нещо, което силно привлича и изкушава.

Б.) Плод, който е забранен поради опасност от отравяне.

В.) Плод, който расте нависоко.

Г.) Нещо, което е с кисело-сладък вкус.

19. При коя от двойките думи има същите отношения както при художник – багри?

А.) графика – график;

Б.) писател – творба;

В.) шивач – дреха;

Г.) композитор – ноти.

20. В кой ред не откривате контекстов синоним на подчертания израз в изречението Шедьовърът на Пабло Пикасо е послание към цялото човечество?

А.) Замисълът на Пабло Пикасо е да отговори по достоен начин на воените действия на Хитлер.

Б.) Живописното платно на Пабло Пикасо кара хората да тръпнат при мисълта за несигурното си бъдеще.

В.) Великото творческо постижение на Пабло Пикасо е извадено изпод блиндираното стъкло.

Г.) Внушителната «Герника» на Пабло Пикасо е послание към цялото човечество.

21. Кой от посочените отговори изразява значението на фразеологичния израз дамоклев меч?

А.) Постоянно надвиснала опасност при видимо щастие и благополучие.

Б.) Сила и храброст, които притежава носителят на меча.

В.) Проклятие или предсказание за нещастие.

Г.) Мечът на Дамокъл, с помощта на който героят побеждава враговете си.

22. При коя от двойките думи има същите отношения както при флакон -парфюм?

А.) жена – ухание;

Б.) спрей – дезодорант;

В.) бутилка – спирт;

Г.) цвете – аромат.

23. С коя от двойката думи могат да бъдат заменени многоточията в изречението?

Не се парфюмирайте преди … на преки слънчеви лъчи, защото върху кожата могат да се появят … петна.

А.) да се изтегнете – невидими;

Б.) да се печете – странични;

В.) да се изложите – незаличими;

Г.) да се протегнете – вълнуващи.

24. Кое словосъчетание най-точно отговаря на смисъла на фразеологичния израз манна небесна?

А.) Скъп френски парфюм.

Б.) Неочаквана благодат, получена даром.

В.) Ситен пролетен дъжд.

Г.) Чисто, безоблачно небе.

25. При коя от двойките думи има същите отношения както при самолет – небе?

А.) кола – скорост;

Б.) море – лодка;

В.) подводница – океан;

Г.) игла – конец.

26. Коя е най-подходящата двойка думи, с която могат да се заменят многоточията в изричението?

Първият …. бой между реактивни сомолети се е … по време на Корейската война през 1950 г. между американските самолети «Сейбър» и съветските «МиГ-15».

А.) невиждан – случил;

Б.) въздушен – състоял;

В.) страховит – извършил;

Г.) ужасяващ – провел;

27. Кое словасъчетание най-точно отговаря на смисъла на фразеологичния израз на седмото небе?

А.) На висок етаж в жилищна сграда.

Б.) Висша степен на радост, щастие, блаженство.

В.) Тайнствено пътуване в отвъдното.

Г.) Състояние на сънуване, халюциниране.

28. Кое значение отговаря най-точно на смисъла на фразеологичния израз лебедова песен?

А.) Най-хубавото произведение на поет, художник и др., последна проява на таланта.

Б.) Песен, която пее лебедът, когато вали дъжд.

В.) Песен, която се изпълнява от детски хор.

Г.) Лирична песен.

29. В кой ред няма пароними?

А.) алкохол – алкалоид;

Б.) нотариален – натурален;

В.) лавра – ларва;

Г.) индианец – индиец.

30. Посочете двойка думи, с която не могат да се заменят многоточията в изречението Пази ме, Боже, от … , а от … мога да се пазя сам.

А.) добрите – лошите;

Б.) самия мен – другите;

В.) приятели – враговете;

Г.) любовта – омразата.

31. Кое от посочените словосъчетания най-точно съответства на смисъла на фразеологичния израз буря в чаша вода?

А.) Чаша с газирана вода и силен алкохол.

Б.) Много шум, разгорещен спор за нещо несъществено.

В.) Чаша с шампанско.

Г.) Неочаквано влошаване на времето.

32. Коя дума е синоним на думата високомерен?

А.) достоен;

Б.) ерудиран;

В.) самомнителен;

Г.) надменен.

33. Коя дума не е антоним на думата любезен?

А.) нелюбезен;

Б.) неучтив;

В.) неприятен;

Г.) груб.

34. Коя дума е антоним на думата сърдечен?

А.) кардиологичен;

Б.) безсърдечен;

В.) нелюбим;

Г.) безнравствен.

35. Фразеологичното съчетание разсичам гордиев възел означава:

А.) скъсвам близките си отношенията с роднини;

Б.) реализирам подялба на недвижимо имущество;

В.) решавам трудно, непосилно дело или задача по нетрадиционен начин;

Г.) ремонтирам ВиК инсталяцията.

36. Фразеологичното съчетание правя от мухата слон означава:

А.) силно преувеличавам нещо;

Б.) надебелявам бързо;

В.) справям се отлично с живота;

Г.) имам добър апетит.

37. Фразеологичното съчетание да направя мечешка услуга означава:

А.) да навредя на някого;

Б.) да помогна на някого;

В.) да спася някого;

Г.) да нахокам някого.

38. Фразеологичното съчетание роден съм на черен петък означава означава:

А.) имам лош късмет в живота;

Б.) роден съм през нощта;

В.) роден съм в последния петък от месеца;

Г.) роден съм през зимата.

39. Думата анафора означава:

А.) повторение на съгласни в думата;

Б.) повторение на гласни в думата;

В.) повторение на лексикални елементи в началото на израза;

Г.) повторение на лексикални елементи в края на израза.

40. Думата епифора означава:

А.) повторение на съгласни в думата;

Б.) повторение на гласни в думата;

В.) повторение на лексикални елементи в началото на израза;Г.) повторение на лексикални елементи в края на израза.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zmsf -> BM leks
zmsf -> 14. Рекомендована література Базова Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон»
zmsf -> Лекция № Особености на морфологичния строеж на българския език. Граматическа класификация на думите. План
BM leks -> Лекція Лексикология. Думата основна единица на езика. Семантична характеристика на думата План
BM leks -> План самостійних робіт з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
BM leks -> Питання до екзамену з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Лекція Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки План Изречение и словосъчетание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница