Пламен Анатолиев ЛегкоступДата26.10.2018
Размер158.63 Kb.
#100033

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Пламен Анатолиев Легкоступ


България, Арбанаси, 5029, ул. Георги Анагноста № 10

+359888819798

plamen_legkostup@abv.bg
Социална мрежа/чат Пламен Легкоступ, Plamen Legkostup

Пол мъж | Дата на раждане 04/04/1959

Националност българин
ПРофесионален опит

2007 – до момента

1997 – 2007


1992 – 1997
1989 – 1992
1986 – 1989
1983 – 1986

Професор, доктор на педагогическите науки

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Педагогически факултет, Катедра „Предучилищна педагогика“


Доцент
Главен асистент


Старши асистент
Асистент по теория и методика на изобразителното изкуство

Художник на свободна практика


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2017

2006


Доктор на педагогическите науки

Интензивен курс по китайски език (три месеца)
Пекински университет за езици и култура, Пекин, Китай;

Висша Атестационна Комисия1979 – 1983

магистър, специалност „Графика“;

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Факултет „Изобразително изкуство“


1988 – 1989

Интензивен курс по английски езикИнститут за чуждестранни студенти – гр. София1973 – 1977

средно образование
Математическа гимназия, гр. Велико Търново


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

01.11.2017 – 30.07.2018
01.04.2017 – 30.09.2017
01.05.2016 – 30.10.2016


Пекински университет за езици и култура, Пекин, Китай;
Пекински университет за езици и култура, Пекин, Китай;
Пекински университет за езици и култура, Пекин, Китай;

дек. 2015 – февр. 2016

1989, 1990Китайски университет по геонауки, гр. Ухан, Китай;
Държавен институт по декоративно и приложно изкуство, Лвов, Украйна;


ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

Български езикДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Руски език

C2

C2

C2

C2

C2Английски език

А2

B1

B1

B1

А2Немски език
Китайски език


А2

А2

А2

А2

А1
А2

А1

А2

А2

А1
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеенеОбща европейска езикова рамка
Организационни / управленски умения

05.2007 – 05.2015

Oт 12.2016

2012 – 2016

1999 – 2007

2001 – 2003


1999 – 1995

1991 – 1995


От 1991

Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Почетен Председател на УС на Институт „Конфуций“ във ВТУ

Председател на УС на Институт „Конфуций“ във ВТУ

Декан на Педагогическия факултет във ВТУ

Ръководител на катедра “Историческо и практическо богословие” в ПБФ на ВТУ;

Зам.-декан на Педагогически факултет (по учебната дейност);

Председател на Синдикалната организация на Педагогически факултет;

Член на Академичния съвет на ВТУ


Професионални умения
Oт 2016

От 2015
2010 – 2011


2010

2009


2006 – 2015
2006-2018
2005
2004 – 2009
2008 – 2012

2003 – 2011


1995 – 1999


1985

Дигитални умения

Главен съветник към Международния център за обучение и квалификация на преподаватели по китайски език – Пекински университет за езици и култура, Пекин, КНР;

Главен съветник към Централата на Ханбан/ Институт „Конфуций“ – Пекин, КНР;

Член на комисията по Педагогика при ВАК (Висша Атестационна Комисия);

Офицерски казашки чин атаман-полковник

Член на Клуба на ректорите в Европа, Оксфорд, Англия;

Зам.-председател на Настоятелството на читалище “Надежда” – Велико Търново;

Председател на клуб по спортно ориентиране “Трапезица-1954” – гр. Велико Търново;

Председател на студентски клуб по лека атлетика “Академика” – гр. Велико Търново;

Член на Специализирания научен съвет по Педагогика към Висшата атестационна комисия на Р България;

Член на управителния съвет на Съвета на ректорите;

Общински съветник в Община Велико Търново:

• Председател на Постоянната комисия по „Култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания” към Общински съвет – Велико Търново.

• Член на Постоянните комисии по „Териториално и селищно устройство” и „Образование и наука” към Общински съвет – Велико Търново

Председател на Настоятелството на читалище „Иларион Драгостинов”, с. Арбанаси.
Съдия републиканска категория по спортно ориентиране;

PowerPoint, Word, Photoshop, CorelDraw, etc.
Други уменияХудожник – живопис, графика, скулптура и илюстрация:

Над 100 самостоятелни изложби в България, Австрия, Белгия, Венецуела, Германия, Гърция, Италия, Македония, Русия, Сърбия, Турция, Франция, Швеция, Черна гора, Китай и др., 40 от които самостоятелни.


Автор на: научни разработки в сферата на теорията, методиката и историята на изобразителното изкуство, както и за възпитанието чрез изкуство. Автор и съавтор на монографии, учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания, дисертационен и хабилитационен труд.
Оръжеен техник (стрелково оръжие) – завършен курс през 1977/78 година в гр. Велико Търново
Свидетелство за управление на МПС

Категория BДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Основни публикации

Презентации и лекции

в други университети


Отличия и награди

Членства
Цитиране
КНИГИ:

1. Социално-педагогическата работа и изкуството, съавтор, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, ISBN 978-954-524-835-1;

2. Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2007;

3. Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности), Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш Реп. Сърбия, 2007

4. Destination: Integration scolaire – approaches éducatives belgo-bulgares, авторски колектив; Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education intégratrice" – Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique, 2007;

5. Изкуство, творчество и интелектуално възпитание, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2006;

6. Децата и изкуството. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2005, (съавтор с Лучия Малинова). ISBN 954-07-2238-1;

7. Детето и творбата, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, 2003, II-ро допълнено издание;8. Детето и творбата, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, I-во издание;
УЧЕБНИЦИ:

 1. Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), Издателство "Фабер" ВТ, 2018г., 336 страници, ISBN 978-619-00-0718-0

 2. Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., 68 стр. ISBN: 978-954-01-3226-6 / Лучия Ангелова и др. - Издателство "Просвета", София

 3. Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), 70 стр., Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г. ISBN: 978-954-01-3276-1 / Лучия Ангелова и др. - Издателство "Просвета", София

 4. Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор),72 стр., одобрен от МОН, ISBN: 978-954-01-3412-3 / Лучия Ангелова и др. - Издателство "Просвета", София

 5. Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), 72 стр., одобрен от МОН, ISBN: 978-954-01-3413-0 / Лучия Ангелова и др. - Издателство "Просвета", София

 6. Теория и методика на изобразително изкуство – съавтор, издателство Просвета, С. 2014, ISBN 978-954-01-3039-2.

 7. Училищна педагогика, съавтор, изд. Фабер, Велико Търново, 2013.

 8. Основи на училищната педагогика, съавтор, изд. Фабер, Пловдив, 2011.

 9. Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-765-1

 10. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2010, ISBN 978-954-07-3050-8

 11. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2007, ISBN 978-954-01-2040-9.

 12. Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006.

 13. Изкуството и обучението по религия, изд. Фабер, Велико Търново, 2006.

 14. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2006,. ISBN 10: 954-07-2449-X, ISBN 13: 978-954-07-2449-2

 15. Основи на специалната педагогика – част втора,съавтор, Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности (глава 3-та), Велико Търново, 2006.

 16. Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Просвета, С 2005 (одобрен от МОН).

 17. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2005 (одобрена от МОН).

 18. Изобразително изкуство – IІI-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Просвета, С 2004 (одобрен от МОН).

 19. Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2004 (одобрена от МОН).

 20. Изобразително изкуство – ІI-ри клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Просвета, С 2003 (одобрен от МОН).

 21. Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ри клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2003 (одобрена от МОН).

 22. Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Прозорец, С 2002 (одобрен от МОН).

 23. Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Прозорец, С 2002 (одобрена от МОН).

 24. Предучилищна педагогика, (авторски колектив, под научната редакция на проф. дпн Елка Петрова), Естетическо възпитание (глава 9-та), Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001 г.


УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

1. Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти – авторски колектив; Пл. Легкоступ, Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти; Възможности за интегриране на деца мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, съавтор, изд. Фабер, Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-400-980-9.

2. Подадена ръка – авторски колектив; Пл. Легкоступ, Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, изд. Фабер, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-400-555-9.

3. Приятели с цветовете – учебно помагало за първа група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-844-2.

4. Приятели с цветовете – учебно помагало за втора група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-837-4.

5. Приятели с цветовете – учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-814-5.

6. Приятели с учителите – книга за учителя за първа група на детската градина, стр. 89-98, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Анубис, С. 2009.

7. Приятели с учителите – книга за учителя за втора група на детската градина, стр. 157-176, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Анубис, С. 2009.

8. Приятели с учителите – книга за учителя за трета група на детската градина, стр. 89-98, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Анубис, С. 2009.

9. Приятели с цветовете – учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С 2008.10. Магия от цветове – учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С 2006 (одобрено от МОН).

11. В търсене на тайнствената красота, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005.

12. Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, издателство Просвета, С 2005. (съавтор с Лучия Малинова).

13. Приказни игри – учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова и Николай Цанев) издателство Анубис, С 2005 (одобрено от МОН).
2018 – Пекински езиков университет, Пекин, КНР;

2018 – Пекински университет за езици и култура, Пекин, КНР;

2017 – Пекински езиков университет, Пекин, КНР;

2017 – Пекински университет за езици и култура, Пекин, КНР;

2016 – Колеж по икономика, Ухан, Китай

2014 – Университет Кемербургас, Истанбул, Турция

2013 – Киевски университет по право към Националната академия на науките, Украйна – 2013 г.;

2012 – Университет Бункио Гакуин, Токио, Япония

2002, 2005 – Университет Монс-Ено, Монс, Белгия

2004 – Университет на Лийдс, Лийдс, Англия

2003 – Университет на Гранада, Гранада, Испания

• “Детето и изкуството” – магистърска програма във ФНПП – СУ ”Св. Климент Охридски ”, София, България;• “История на изкуството и дизайна” – Русенски университет, Русе, България.
2016 – Почетен професор на Пекинския университет за езици и култура, Пекин, Китай

2015 – Възпоменателен медал на Университета за национално и световно стопанство, София – 11.05.2015 г.

2014 – Почетен Доктор на Башкирския държавен университет, Уфа, Башкортостан, Руска федерация

2013 – Юбилеен медал 50 год. Великотърновски университет

2013 – Почетен гражданин на Велико Търново

2013 – Медал „В.Н.Каразин“ на Харковския национален университет„В.Н.Каразин“, Украйна

2013 – Почетен професор на Восточно-Сибирская Открьiтая Академия, Русия, 10.03.2013

2012 – Юбилейна грамота – Национален Инициативен Комитет 100 години Балканска Освободителна война 1912-2012 – 02.11.2012 г.

2011 – Старопрестолна грамота за принос в българската култура, педагогическа и творческа дейност в изобразителното изкуство – 10.05.2011 г.

2010 – Кръст „ДЕСЯТИНА”, Общероссийское общественное движение „Россия Православная

2010 – Паметен кръст „10 лет казачьей охраный”

2010 – Почетен професор на университета „Св. Кирил и Методий”, Скопие, Македония

2010Gold Medal for Bulgaria, By virtue of extreme contributions and commitment to Fine Arts – American Biographical Institute

2009 – Медал и диплом от Международния библиографски център в Кембридж за включване сред 2000-те най-изявени интелектуалци в света за ХХI век

2009 – Медал и диплом от Международния библиографски център в Кембридж за включване в топ 100 на преподавателите в света за 2009 г.

2009 – Почетен златен знак на Великотърновския университет

2009 - Почетен знак на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София – заповед 225/10.11.2009 г.

2009 - Почетен плакет на Българската федерация по ориентиране. – май 2009.

2009 – Плакет „130 години Учредително народно събрание“

2008 – Почетен знак “За усърдие към науката” на Научно-изследователски център за църковна история и православна култура „В.В. Болотов“, Твер, Русия

2008 – Юбилейна Старопрестолна грамота – 100 години независима българска държава - 22.09.2008 г.

2007 – Почетна награда “Кръст “За заслуги” на Руската Академия за естествени науки

2007 – Орден “Ломоносов” - постановление Президиума Национального Комитета Общественных Наград, Москва, Русия

2006 – Медаль Ордена „Великая Победа” – постановление Президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка

2005 – Наградата на Община Велико Търново за живопис от XI Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново

2003 – Номинация за награда – Живопис от IX Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново

1998 – Златен медал и диплом за комбиниран декоративен метод в живописта от EAST - WEST EURO INTELLECT (EWEI'98) - НДК -София, България;

2000 – Член на Съюза на учените в България – Велико Търново;

1989 – Член на Съюза на българските художници – София

1984 – Член на Ателието на младия художник – София

Над 150 цитирания.

ПРИЛОЖЕНИЯ


© Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Страница /

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница