План-конспект Тема: Конструирането дейност за развитие на творческите способности на децата


Същност на конструктивно- техническата дейностстраница2/5
Дата27.03.2024
Размер62.5 Kb.
#120814
ТипПлан-конспект
1   2   3   4   5
Конструирането - дейност за развитие на творческите способности на децата
Същност на конструктивно- техническата дейност

Конструктивно-техническата дейност се изразява чрез играта и трудовата дейност в предучилищна възраст. До края на предучилищното детство се натрупва социален опит във връзка с трудовата практика на хората. В процеса на играта знанията на детето се обобщават и разделят, разграничават (диференцират). Усвоеното в различните трудови задължения се пресътворява от децата в различни ролеви и сюжетни игри, които отразяват трудовата практика на околните. В рамките на самата игра се създава положително отношение към човешкия труд и към собствената трудова дейност.


Според Г. Пирьов Техническото възпитание в детската градина е комплексна дейност, която има за основна цел създаване на интерес и положително отношение към техниката и в която комплексна дейност се включва даване на елементарни технически знания и развитие на достъпно за възрастта на децата конструктивно мислене и въображение, създаване на прости технически умения и обогатяване на речника с някои думи из областта на техниката.
Понятието конструктивно-техническа дейност се употребява в смисъл на построяване в мисловен и практически план на обект, технически по същност и изпълнение.
Конструктивно- техническата дейност при децата се състои в:
1. Мотиви- развитие и усъвършенстване личността на детето
2. Цел - създаване на модели и макети с оглед усвояване на знания и формиране на умения, натрупване на индивидуален практически опит за решаване на конструктивни задачи. Проектиране, моделиране, конструиране и изпробване на модели с учебна стойност.
3. Процес – с дидактическа подкрепа, редуциран и диференциран на относително обособени етапи
4. Методи – дидактически и технически редуцирани, съобразно възрастовите възможности на децата
5. Условия – образователни
6. Резултатиндивидуално значим, със субективна ценност


Особености на детската конструктивна дейност

Понятието „конструиране" е от латински произход и означава построяване, привеждане в определено пространствено разполо­жение на различни предмети, техните части и елементи.


Според Т.3. Лищван детската конструктивно-техническа дейност е органична част от сюжетно-ролевата игра. При конструктивния процес мисълта на детето „се насочва към конструиране на пред­мети от готови и правилни по форма части, намиращи се една към друга в определено съотношение"1. Чрез нея децата отразяват дейността на възрастните за създаване на предмети, формира се интерес към техниката, развива се наблюдателност. Децата при­добиват известни елементарни знания от технически характер, умения да строят с прости строителни материали, да сглобяват готови детайли чрез различни технически сглобки.
Етап в развитието на конструирането са поставени игрово – познавателните педагогически ситуации. Те съчетават в себе си конструиране по замисъл и конструиране по условие. Преднамерените и непреднамерените игрово – познавателни ситуации са форми на индивидуалната изява на всяко едно дете. Това постепенно с времето се развива като самостоятелна практика за децата. Игрово познавателните форми създават предпоставки за развитието на творчески подход. Новото тук е , че при преплитането на ретроспективното и перспективното се достига до решаването на нови познавателни задачи, предположения и догатки. Децата откриват в себе си възможности, които не са и предполагали, че притежават. Въображението в детската игра е свързано с предвиждане на последствията от действията, с измененията на предметите, с определянето на целите на действие и пътищата за тяхното постигане. И в двата вида ситуации – преднамерени конструктивни игрово – познавателни и преднамерени практически конструктивни ситуации детето е под влияние на планиране и предполагане на различни възможни пътища , като целта е получаване на резултат. Децата винаги следват образа – модел при решаване на задачата.
В процеса на конструктивната игра , чрез различните конструктивни материали се осигуряват възможности за изразяване на личен опит, мотиви и социална позиция. В децата се създават условия за развитието на творчески конструктивни способности и за усвояването на система от категории, които ги ориентират в процеса на съзнанието.
Използват се преобразуваните функции на дейността, за да се изрази личния опит на децата. Търсят се и се откриват нови връзки и отношения, за да може всяко дете да представи собствения си облик в разнообразните игрови ситуации.
Знанията, които имат децата могат да ги стимулират да търсят още повече материали по дадена тема.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница