План-конспект Тема: Конструирането дейност за развитие на творческите способности на децатастраница3/5
Дата27.03.2024
Размер62.5 Kb.
#120814
ТипПлан-конспект
1   2   3   4   5
Конструирането - дейност за развитие на творческите способности на децата
Конструктивни игри

Психологията отдавна е установила, че играта е водещ тип дейност в детска възраст – в нея са корените и от нея се развиват всички останали дейности – детето се подготвя за учене, труд и изобщо за пълноценен живот като възрастен именно в играта.


Предучилищната педагогика трябва да се съобрази с тази психологическа закономерност като отреди централно място на играта в педагогическото взаимодействие на детската градина.
Обект на претворяване са условията, в които протича трудът на възрастните и неговия резултат. Свърхзадачата на СКИ е овладяването на способи за строителство, развитие на конструктивното мислене (децата се учат да наблюдават, различават, сравняват, съотнасят едни части на постройката с други, да запомнят и възпроизвеждат прийоми на строителство, да съсредоточават вниманието си върху последователността на действията), обогатяване на речта (овладяват точен речник, изразяващ названия на геометрични тела, пространствени отношения: висок-нисък, ляво-дясно, дълъг-къс, широк-тесен и т.н.), умения за планиране (какъв материал е нужен, последователност на действията). Спецификата на СКИ е, че тя е продуктивна дейност – при нея се създава продукт, който е материален. СКИ оказва обратно въздействие върху СРИ и ИД, което намира израз в усъвършенстване на обстановката за игра (по Д. Димитров, 1989).
Строително-конструктивната игра е с аналогично времево развитие, причини за възникване и място в системата на игровата дейност. Усвоените в СРИ игрови и социални умения са основа за възникване на СКИ. Необходимите конструктивно-технически умения децата получават в организирания педагогически процес. Обратните въздействия върху СРИ (в която често е включена) намират израз в усъвършенстване обстановката за игра (Д. Димитров, 1989).
Зряла форма: овладяване на различни начини за конструиране и свободното им прилагане в самостоятелната СКИ. Използване на самоценни критерии: симетричност, хармоничност, пропорционалност, оригиналност, изящество, красота (Д. Димитров, 1989).
На първия етап от развитието на СКИ детето владее основните движения. То имитира движенията на възрастните, което го улеснява в наподобяването на продукта от дейността им. Детето не може да проектира дейността си и първоначално строи заедно с педагога, който показва техники на работа, насочва къде в занималнята може да се строиРазвитието на СРИ се осъществява чрез многократно повторение на една и съща тема на игра като се обогатява съдържанието й. Постепенно се преминава от индивидуална към колективна игра.
Втори етап. СКИ се утвърждава като самостоятелна дейност, макар все още да няма ярко изразен творчески характер. Децата придобиват умения за съвместна дейност, за по-точно съобразяване с желанията на другарите си и умело използване на личния опит. Преходът към по-сложна СКИ започва с придобиване на умение за самостоятелно подбиране и комплектуване от детето на строителния материал с оглед вярното наподобяване на обекта. Детето се насочва към подбор на строителния материал, когато добре познава конструкцията на обекта и е овладяло неговото изграждане при други игрови сюжети и теми. Конструктивните умения се обогатяват когато обектите за строеж изискват симетрично, асиметрично, успоредно разполагане на частите на обектите и спазване на пропорциите между тях. С обогатяване на конструктивния опит на децата освен пресъздаване на функционалната оформеност на обекта се решават и естетически задачи. Развива се умението на децата да увеличаватили намаляват строежа в зависимост от замисъла на играта.
Трети етап. Способността на 5-7-годишното дете да пренася конструктивно-техническите си умения в различни ситуации за оригинално художествено-функционално оформяне на обекти, необходими за конкретен случай, прави играта не само самостоятелна, но и творческа. На този етап СКИ се развива като относително самостоятелен вид игра с изявени правила на определена тема. Децата могат да оценят постройката в три аспекта: изразява ли определена функция, съчетава ли се хармонично и функционално с останалите и пропорционално съответства ли им.
В игрите си децата отразяват по-цялостно обектите от околната действителност. Темите са обобщени. Например, „Кът за игри”, „Автогара”,
„Ферма”. При договарянето децата сами посочват обектите, които трябва
да се включат в темата. Договарянето продължава в микрогрупата сразпределянето на задачите за изграждане на отделните стени на сградата, за приготвяне на допълнителни материали, необходими за оформянето на строежа (Е. Петрова и др., 1995).
Понятието конструктивна игра най-често се свързва с онази дейност на децата, която води до частично или пълно преобразуване на обект от близката среда. В конструктивната игра замисълът възниква под влияние на активното мислене и въображението на децата. Въображаемият модел е подобен на този при изобразителната дейност, но реализацията му е различна и средствата за изобразяване са други. Децата изграждат конструкции в пространството с обемни и равнинни елементи и достигат до завършен, реален обект.
В самостоятелната конструктивна дейност у децата се възпитават и много други социални качества и способности. Например да се съветват помежду си, да отстояват собствената си позиция и др. Конструктивната игра също е начин да се упражнява, усъвършенства и придобива конструктивен опит именно по пътя на примера, подражанието, сътрудничеството, на свободното съгласуване и взаимодействие между децата. В конструктивната игра знанията на децата стимулират възникването на замисъла и определят общия ход на играта. Случайно възникнали и епизодични детски хрумвания и индивидуални изяви ентусиазират децата.
Възникването и развитието на конструктивната игра се основава не само на жизнения опит но и на уменията на децата за конструктивна дейност. Необходими са още самостоятелност, взаимопомощ и сътрудничество между тях. От значение са някои личностни качества, например – детето се ориентира бързо в средата, да се приспособява към промените в нея, да бъде дружелюбно и открито в поведението си, да търси присъствието и помощта на другите деца и да се чувства добре в съвместната дейност.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница