План-конспект Тема: Конструирането дейност за развитие на творческите способности на децата


Подходи за осъществяване на конструктивно- техническа дейностстраница4/5
Дата27.03.2024
Размер62.5 Kb.
#120814
ТипПлан-конспект
1   2   3   4   5
Конструирането - дейност за развитие на творческите способности на децата
Подходи за осъществяване на конструктивно- техническа дейност
Независимо, че децата от предучилищна възраст с радост участват в различните форми за организиране на учебно-трудовата дейност, конструктивно-техническата дейност предполага ритмическо редуване и съчетаване на разнообразни форми на работа. Неустойчивото внимание и импулсивната мотивация на децата често са проблем при организирането на самостоятелната им работа. Това до известна степен автоматично отпада при осъществяването на конструктивно-техническата дейност, тъй като тя дава възможност за изява на всеки дете в онези аспекти, в които той е най-силен. Така например децата, които проявяват богата фантазия имат възможност да предлагат различни идеи за решаването на определен проблем, а тези, които проявяват по-голяма сръчност и организираност имат възможност да се изявят при практическото проверяване на приложимостта и ефективността на направените предложения. Това способства за увеличаване устойчивостта на интересите децата, поддържа активността им в учебно-трудовата дейност.
Конструктивно-техническата дейност създава условия за постепенно усложняване на задачите – от конструиране на изделие с точни параметри – до конструиране на изделие по собствен замисъл. Това удовлет­ворява редица дидактико-методически изисквания, като: изискването за до­стъпност и поетапност при усвояване на учебното съдържание с постепенно усложняване на задачите; създава се възможност за диференцирано, инди­видуално и фронтално обучение на децата; позволява прилагането на разнообразни технологични /поточни, групови, поетапни/ и организацион­ни форми на работа /индивидуална и колективна, урочна и извънурочна дейност на децата/.
Друга положителна характеристика на конструктивно-техническата дейност е свързана с възможностите за осъществяване на проблемност в обучението. За генерирането на идеи и за тяхното практическо проверяване се изисква прилагане на интерактивни методи за обучение, създаване на проблемни ситуации, търсене на форми за проява на детската креативност и т.н.. С това се разкриват широки възможности за проява от всеки дете на самостоятелност, отговорност и стремеж за сътрудничество, за работа в екип за самоуправление.
Един от тези подходи е – доконструиране. Той предоставя разнообразни,
независими и интересни конструкторски решения за развиване на комбинаторните
умения, съпъстващи детската техническа дейност, чрез:

  • размяна на части и елементи в създавана вече конструкция;

  • замяна на части и елементи;

  • дабавяне на нови части и елементи

  • или премахване (отнемане) на части и елементи.

Използването на тези способи от децата по време на изпълнение на конструктивно-технически задачи поставени от учителя в обучаващите ситуации съдейства за възникване и развитие на елементи за комбинаторност, които са елемент
на творчество в дейността.
Другият подход е – преконструиране. Алтернативното решение е създаден по-
рано предмет да се деконструира частично и по-рядко пълно и от елементите да се
създаде нов, различен от първия. Извършва се частично, рядко пълно преконструиране,
при което детето извършва комбинаторна дейност, а тя по същество е
творческа.Защото:
- комбинира комплекс от знания;
- комбинира идея (замисъл) за обединяване на части и елементи от познати технически конструкции в нови;
- комбинира във въображаем план;
- комбинира заложби, способности, отношение към дейността;
- прилага комбинирането като елемент на творчество
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница