План-конспект за повишаване на правната образованост на децатастраница1/13
Дата09.04.2022
Размер1.79 Mb.
#114049
ТипПлан-конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ГО-20200342181-ААсенова

Югозападен университет „Неофит Рилски”
Факултет по педагогика
Катедра начална училищна педагогика


ТЕМА :
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА
В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“

Разработил: Антоанета Асенова Оценил: …………………………
спец. ПНУП доц. Б. Джорова
ФН 20200342181
Дата : 23.03.2022г.

Благоевград, 2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ :


  1. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА………………………………..…………3

  2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ……………..…..4

  3. ВЪЗНИКВАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ……………….……..9

  4. СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКА НА ПРАВНОТО / ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ…12

  5. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ……………………………………………………………….14

  6. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРАВНАТА ОБРАЗОВАНОСТ НА ДЕЦАТА……………………………………………………………………………………….21

  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………..29

  8. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………30  1. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

Изграждането на децата като личност е продължителен процес и започва от най –ранно детство – период на повишена сензитивност към външни възпитателни взаимодействия. Сега по – важно от всякога, в днешното динамично време е задължение и отговорност на всеки учител е да развие интелектуалните възможности на детето. Това е необходимо, за да се съхрани детската индивидуалност, да се развие творческия потенциал за изява и приобщаване към културните и национални ценности.


Актуална задача на една съвременна детска градина е формиране на гражданска образованост, ориентацията към демокрация и хуманизация на педагогическия процес създават подхящи условия за това. Гражданското образование произтича от конвенцията за защита правото на детето. УНИЦЕФ е социална агенция за прилагане на тази конвенция, а учителят е реалният изпълнител. Играта не е само период от живота на човека, а и процес, в който детето усвоява знания, опит, правила и нравствени качества. От голямо значение е преди всичко организацията на интериора в заниманията. Така че той да подтикне към спонтанна игра или дейности, подчинени на възрастта на детето и знанията, който ще дават. Натрупването на социален опит в процеса на обучение формира ценностна система на децата и създава у тях критично отношение към различни модели на житейско поведение.
Терминът „гражданско образование” се състои от две части с постоянно, самостоятелно лексикално значение – „гражданско” и „образование”. Всяка от тях налага определени ограничения и изисквания. До идеята за гражданското образование и обучението по правата на човека се стига след радикална промяна на философията за свободата, правата, властта и справедливостта в човешкото общество. Социалната същност на образованието могат да послужат като основание за едно широко разбиране на гражданското образование като вид образование, което интегрира в себе си както възпитанието и обучението, така и училищното и извънучилищното, „преднамереното” и „непреднамереното” образование. Гражданското образование като функция на обществения граждански живот става негово основно свойство, то трябва да научи детето да знае, да упражнява и да изпълнява своите права и отговорности като гражданин на България, да живее заедно с другите граждани на страната и света и да бъде добър гражданин на своята държава и човешкото общество.
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница