План на занятието: Интернализирана култура Очаквани резултатиДата25.07.2016
Размер67.02 Kb.План на занятието: Интернализирана култура

Очаквани резултати (според компетентностите)

Текстуална: 4 (изграждане на повишено съзнание за ролята на интернализираната култура в реакцията към политическите речи)

Етап: II

Необходима подготовка (материали, домашна работа)


Пълният текст на речта на Президента Обама. Може да се намери на:

http://abcnews.go.com/Politics/obama-speech-transcript-president-addresses-shooting-tragedy-tucson/story?id=12597444 или http://www.whitehouse.gov/arizona-tragedy

Най-малко един настолен компютър с достъп до Интернет. Видеото на речта е достъпно наhttp://www.youtube.com/watch?v=ztbJmXQDIGA

Организационни форми за работа


Работи се индивидуално или на групи.

Време (за цялото занятие)


65-80 мин.

Предварителна подготовка за преподавателя (библиография, очаквани затруднения)


Дефиниция на „интернализирана култура”:

Източник: Ho, D. Y. F. (1995). Internalized culture, culturocentrism, and transcendence. Counseling Psychologist, 23, No. 1, 4-24. • индивидуални различия, качествени и количествени, в начините, по които хората приемат влиянието на заобикалящата ги култура, както и на моделите им на учене от тази култура – т.е. индивидуални различия в окултуряването им.

 • културните влияния, които действат у индивида и оформят личността му, както и различни други аспекти на психологическото му функциониране. Например индивидуалната познавателна способност се влияе от интернализираните културни убеждения.

 • интернализираната култура не е еквивалентна на членството в културна група. Това членство не е психологически променлива величина, каквато е интернализираната култура. По същия начин възрастта, полът и социоикономическата класа не са психологически променливи, каквито са психологическата зрялост, родът и идентификацията с дадена класа. Културата всъщност представлява понятие, което е пренесено от антропологията в груповата или индивидуалната психология.

 • различията в интернализираната култура произтичат от различия в окултуряването • между хора със сравнимо социоикономическо положение от различни групи може да има повече прилики, отколкото между хора от една и съща група, но с различно социоикономическо положение. Обичайно е междунационалните или междуетническите разлики да намаляват или дори да се стопяват при контролиране на социоикономическата класа.

 • така например Cashmore and Goodnow (1986) откриват, че в Австралия при родители от англо-австралийски и от италиански произход се откриват по-малко разлики, когато изследователите вземат предвид показателите за социоикономическото им положение. Подобни данни излага) и Lambert (1987)в проучването си на ценностите, на които се опират родители от десет страни при отглеждането на децата си.

 • субкултурни разлики вътре в една и съща група, между мъже и жени, млади и стари хора или пък бедни и богати.

Окултуряване

Източник:

Grusec, Joan E.; Hastings, Paul D. “Handbook of Socialization: Theory and Research”, 2007, Guilford Press • процес, в хода на който хората опознават изискванията на заобикалящата ги култура и придобиват ценности и поведения, подходящи или необходими в съответната култура

 • влиянията, които (целенасочено или не) ограничават, насочват или оформят индивида, включват родителите, други възрастни и други деца на същата възраст

Дейности (ход на занятието: въведение, същинска част с обяснения при необходимост, продължение (допълнителни дейности) /домашна работа

 1. Гледане на видеото 15-30 мин.


Преподавателят представя необходимата въвеждаща информация относно темата на речта (такава информация се съдържа и в работния лист за студента). След това студентите гледат или цялото видео, или части от него (задачи 1 и 2 в работния лист за студента) .
 1. Реакции от страна на студентите


Всеки от студентите обмисля реакциите си на речта и записва 5 ключови думи, с които да ги опише. След това се оформят групи от 3-4 студенти, които провеждат дискусия, като сравняват реакциите си. Добре е в групите да има студенти от различни култури, ако това е възможно (задача 3 в работния лист за студента).
 1. Анализ на реакциите (20 minutes)


В малки групи студентите обсъждат по-подробно какво в текста е произвело съответните им реакции. Дали това са някои от употребените в речта думи и изрази? Или цялостната структура на речта? Или пък начинът, по който е произнесена?

(задача 4 в работния лист за студента) . 1. Въвеждане на понятието за „интернализирана култура” (дава се от преподавателя), групова дискусия относно релевантността й при анализа на емоционалните реакции (20 мин.)

Преподавателят представя дефиницията на „интернализирана култура” (някои аспекти се съдържат в работния лист за студента). Дискусия в малки групи на представата на всеки от студентите за неговата или нейната собствена „интернализирана култура” и на влиянието й върху начините, по които се е получила индивидуалната реакция на речта на Обама. Накрая студентите могат да бъдат приканени да си представят подобен сценарий в собствената си страна – например реч на държавния глава по повод на някаква национална трагедия (задачи 5, 6 и 7 в работния лист за студента) .

Възможни адаптации при прилагане на интегриран подход


Освен задачи 1-4, на студентите може да се възложи превод. Задачата би била да се преведе текстът с цел публикуване в електронната версия на най-големия национален всекидневник под заглавие „Пълният текст на речта на Обама”. Предизвикателството пред преводача в този случай е да потисне интернализираната си култура и да не й позволи да повлияе върху посланието на Обама.Материали за студентите: Интернализирана култура

Задача 1

След малко ще гледате част от речта, която Президентът Обама е произнесъл на възпоминателната служба в Тусон през 2011 г. За да разберете речта по-добре, моля прочетете следното:Стрелбата в Тусон през 2011 г.

На 8 януари 2011 г. един мъж открива стрелба срещу присъстващите на събитие, което членът на американския Конгрес Габриел Клифърд организира в

Стрелецът е Джаред Лай Лафнър, на 22 години и описван от познатите си като самотник, пристрастен към марихуаната. Полицаите го повалят на земята и го арестуван на местопрестъплението. Обвиненията му се отправят от съдилища на щатско и федерално ниво, защото е стрелял срещу федерален съдия и член на Конгреса.

Източник: http://crime.about.com/od/current/a/The-Tucson-Shooting-Rampage.htmЗа допълнителна информация

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/a/arizona_shooting_2011/index.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/2011_Tucson_shooting

http://www.pbs.org/newshour/rundown/2011/01/live-coverage-memorial-in-tucson.html

 ________________________________________________________________________________Задача 2

Гледайте първите 15 минути от речта, произнесена от Президента Обама на възпоминателната служба през 2011 г.http://www.youtube.com/watch?v=ztbJmXQDIGA

Ако нямате разпечатка на текста на речта, свалете ят тук: http://www.whitehouse.gov/arizona-tragedy

 ________________________________________________________________________________

Задача 3

Напишете 5 думи, които да описват реакцията ви на речта на Обама.

 ________________________________________________________________________________

Задача 4 (групова): Обсъдете с колегите реакциите си и се опитайте да обясните в детайли какво е това в текста, което е ги е произвело. Дали това са някои от употребените в нея думи и изрази? Или цялостната структура на речта? Или пък начинът, по който е произнесена?

 Моля напишете бележките си тук. Те могат да се отнасят до вашите наблюдения или до тези на колегите ви.Задача 5

Прочетете краткото описание на понятието „интернализирана култура”.

ИНТЕРНАЛИЗИРАНА КУЛТУРА”

Даден аспект на определена клутура или културна практике се определя като „интернализиран”, ако човек го владее напълно и го следва без да се замисля (напр. граматиката на матерния език, правилата на игра, която лицето играе отдавна).

Човек може да осъзнава или да не осъзнава влиянието на интернализираната му култура върху някоя страна на поведението му. Процесът на постепенното осъзнаване на влиянието на интернализираната ни култура върху поведението ни се нарича от някои автори „натрупване на културно съзнание”.

Ако някой не съзнава, че поведението или нагласите му са повлияни от интернализираната му култура, той често ги счита за естествени, логични, основани на здравия разум и превъзхождащи тези на представителите на други култури. Такива реакции често се определят като етноцентрични.

Процесът на разбиране на влиянието на интернализираната култура върху поведението и нагласите на хората, както и на натрупване на културно осъзнаване и преодоляване на етноцентризма е от огромно значение за успешното общуване между културите.

Примери за интернализираната култура


Примери за култура, която възприемаме съзнателно, и която не е интернализирана:

 • току-що научено граматично правило на чуждия език

 • дневна молитва, изисквана в религия, към която току-що сте се присъединили

Задача 6: Помислете за собствената си интернализирана култура. Смятате ли, че тя е оказала някакво влияние върху реакцията ви на речта на Обама? Ако да, как? Обяснете и дискутирайте с трима колеги. След това обменете идеите си с колеги от другите групи. си

Моля напишете бележките си тук. Те могат да се отнасят до вашите наблюдения или до тези на колегите ви.

 

 

  

 

  

 

  

 

 Задача 7 (при наличие на време). Дискусия между всички студенти или в малки групи:

Представете си подобен сценарий в собствената си страна – например реч на държавния глава по повод на някаква национална трагедия. Какви разлики бихте очаквали да има между нея и речта на Обама?
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница