План-сметка за необходимите разходи на Община Велико Търново, съгласно чл. 66 ал. 1 от змдт разходи (лева) І приходи от такса “битови отпадъци” 3 050 000Дата31.03.2018
Размер41.21 Kb.
#64486
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПЛАН-СМЕТКА
за необходимите разходи на Община Велико Търново,

съгласно чл. 66 ал.1 от ЗМДТ


Разходи


(лева)
І

ПРИХОДИ от ТАКСА “БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”
3 050 000


ІІ

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
616 468ВСИЧКО ПРИХОДИ3 666 468ІІІРАЗХОДИ - Общо за Община Велико Търново,

от тях :3 666 468


1.


Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, кошчета и др. и поддръжката им, в т.ч.:

 • контейнери тип "Бобър" – 1,1 куб.м.,

кофи тип “Мева” – 0,1 куб.м. за кметствата ;

поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари

контейнери ;


 • Кошчета за отпадъци за гр.Велико Търново ;

Поддръжка, боядисване, дезинфекциране на стари ;

монтаж на нови кошчета ;
570 000

500 000
70 000
2.


Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, в т.ч.:

 • Събиране на битовите отпадъци на гр.Велико Търново, селата Арбанаси, Шереметя, М.Чифлик и транспортирането им до депото, по договор за концесия

 • Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата, в кметствата на общината :

Равнинен район – селата Балван, Беляковец, Ветренци, Водолей, Дичин, Къпиново, Леденик, Миндя, Момин сбор, Ново село, Присово, Пчелище, Пушево, Ресен, Русаля, Самоводене, Хотница, Церова кория и Шемшево - 19 кметства

Планински район - Вонеща вода, Въглевци, Войнежа, Райковци; Килифарево, Габровци /с Димитровци, Шодековци, Първовци/, Плаково, Ялово - 8 кметства ;

- гр.Дебелец

 • други кметства
1 210 000

1 000 000

150 000

40 000


20 000


3.


Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци

на гр. Велико Търново в с. Шереметя

 • Поддръжка и експлоатация на депата за битови отпадъци в кметствата на общината

 • Почистване нерегламентирани сметища около

гр. В.Търново и кметствата

 • Поддръжка и експлоатация на “Депа за строителни отпадъци” - с.Леденик, местн.“Зеленка”

 • Проучване и Проектиране на “Регионално депо за битови отпадъци” /дял на Община В.Търново/

554 000

120 000


54 000

30 000


80 000

70 000


200 000


4.


Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване


1 332 468

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.Почистване на уличните платна, площадите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване –

в т.ч. :


 • Улично почистване на гр. Велико Търново

 • Улично почистване на гр. Дебелец

 • Улично почистване на гр. Килифарево

 • Улично почистване на с. Ресен

 • Улично почистване на с.Самоводене

Почистване на алеи, паркове и др. озеленени територии

предназначени за обществено ползване - в град В.Търново

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии за обществено ползване в кметствата на общината

Финансово участие на Общината в “Програма от социални помощи към заетост” (инструменти, транспорт и механизация)

565 000

520 000

15 000


15 000

7 500


7 500

320 000
31 468


36 000

4.5.Снегопочистване, в т.ч.:

 • гр. Велико Търново

 • кметства
380 000


350 000

30 000ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


/инж. Н. ТАЧЕВ/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница