План за изпълнение на проектаДата13.10.2018
Размер138 Kb.
#85172

Приложение № 3

План за изпълнение на проекта

Начало на изпълнение на проекта

Месец март/година 2012

Край на изпълнение на проекта

Месец ноември/година 2013

Година 1
Шестмесечие 1

Шестмесечие 2
Дейност

Месец 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отговорно лице /кандидатстваща организация и/или партньор/и

Подготовка на дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП

Община Велико Търново

Дейност ІІ. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения СОУ «Вела Благоева», гр.В.Търново, СОУ «Вл.Коваров» , гр.В.Търново, ОУ «Хр.Ботев», С.Ресен, ОУ «Хр.Смирненски», с.Водолей и ЦДГ «Първи юни», гр.В.Търново
Изпълнение на Дейност ІІ.1.1. Подмяна на дограма в СОУ «Вела Благоева»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.1.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в СОУ «Вела Благоева»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.1.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в СОУ «Вела Благоева»-

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.1.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вела Благоева»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.1.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вела Благоева»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.1.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вела Благоева»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.1.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вела Благоева»


Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.2.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност Дейност ІІ.2.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.2.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност Дейност ІІ.2.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.2.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.2.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.3.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Смирненски»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.3.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Смирненски»
Подготовка на Дейност ІІ.3.2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Смирненски» - с.Водолей

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност Дейност ІІ.3.2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Смирненски» - с.Водолей

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.3.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Смирненски»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.3.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Смирненски»


Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.4.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Ботев»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.4.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Ботев»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.4.2. Преустройство на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Ботев» - с.Ресен


Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.4.2. Преустройство на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Ботев» - с.Ресен

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.4.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Ботев»

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.4.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Ботев»


Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.5.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в ЦДГ «Първи юни»


Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.5.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в ЦДГ «Първи юни»

Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.5.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на ЦДГ «Първи юни»


Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.5.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на ЦДГ «Първи юни»


Община Велико Търново

Подготовка на Дейност ІІ.5.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ЦДГ «Първи юни»

Община Велико Търново

Изпълнение на дейост Дейност ІІ.5.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ЦДГ «Първи юни»


Община Велико Търново

Подготовка на дейност ІІІ Публичност и визуализация

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност ІІІ Публичност и визуализация

Община Велико Търново

Подготовка на дейност ІV.Одит
Изпълнение на дейност ІV.Одит
Година 2
Шестмесечие 3

Шестмесечие 4
Дейност

Месец 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отговорно лице /кандидатстваща организация и/или партньор/и

Изпълнение на Дейност ІІ.1.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вела Благоева»


Община Велико Търново

Изпълнение на дейност Дейност ІІ.2.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вл. Комаров»

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност Дейност ІІ.3.2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Смирненски» - с.Водолей

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.4.2. Преустройство на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Ботев» - с.Ресен

Община Велико Търново

Изпълнение на Дейност ІІ.5.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на ЦДГ «Първи юни»


Община Велико Търново

Изпълнение на дейност ІІІ Публичност и визуализация

Община Велико Търново

Изпълнение на дейност ІV.Одит
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница