План за ползване на лечебни растения 2010 г. І. ОснованиеДата11.02.2017
Размер41.25 Kb.
Неразделна част от

Заповед РД-134/07.07.2010 г.

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

Нела РачевицПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 2010 г.
І. Основание:

  1. Настоящият План е изготвен съобразно Закона за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.), ПМС № 94 от 29 май, 2000 г., Заповед № РД-173 от 3 февруари 2005 г. на МОСВ, научните доклади публикувани в рамките на проекта GEF за опазване на биологичното разнообразие на България, изследванията на БШПОБР – проект “Централен Балкан”, списъка на разрешените за ползване лечебни растения и билки от тях, даден в Приложение № 26 на Плана за управление на Национален парк Централен Балкан” 2001-2010 г., Устройствен проект на лечебни растения и диворастящи плодове, разрешени за събиране за стопански цели в НП ЦБ (утвърден със Заповед РД-482/16.07.2009 г. на Министъра на околната среда и водите) към раздел „Лечебни растения” от Плана за управление, Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (издаден от МОСВ, обн. ДВ, бр.49 от 14 юни 2005 г.) и докладна с вход. № 93-00-272/07.07.2010 г.

  2. Устойчивото ползване на лечебни растения в естествените им находища се осъществява по начини, не увреждащи жизнеспособността на видовете и естественото им възобновяване. Планът за ползване на лечебни растения 2010 г. е в съответствие със зоните и режимите от Плана за управление на НП Централен Балкан и в съответствие на Наредба № 2 от 20 януари 2004 г. за Правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2004 г.).

  3. Съгласно чл. 50, т. 2, 3 и 4 от ЗЛР, е проведена експресна оценка на запасите от черна боровинка на териториите на многофункционалната зона на паркови участъци Клисура, Троян и Тъжа. Изпълнени са комплект фенологични наблюдения върху цъфтежа и плодоносенето в периода 15.06-07.07.2010 г.


ІІ. Допустими за събиране следните видове и количества по локалитети:


    1. Черна и червена боровинка

Парков участък

Находища

Допустимо количество

(кг свежо тегло)

Троян

Жална, Лепенят, Трите извора, Падалото, Куртхисар, Сувачарскто дере, Мазе дере, Корфийското дере, Горялата планина.

5 000

Тетевен

Болованя, Патьово

7 000

Клисура

Паметника, Равна, Водомера

10 000

Тъжа

Синаница, Кадемлия, Пашовица

10 000


Таблица 1


    1. Мащерка (Thymus sp. diversa) – стрък, миши уши (Hieratium pilosella) – стрък, малина (Rubus idaeus L.) - плодове, очанка (Euphrasia officinalis complex) - стрък, жълт кантарион (Hypericum perforatum L.) - стрък, червено подъбиче ( Teucrium hamaedrys L.), къпина (Rubus sp. diversa) - плодове, коприва (Urtica dioica L.) - листа, стрък, обикновен бук (Fagus sylvatica L.) - плодове, вратига (Tanacetum vulgare L.) - стрък, цветове, eньовче (Galium verum L.) – стрък, както следва:Вид

Парков участък, зона/местност

Допустимо количество (кг свежо тегло)

мащерка


ПУ Стоките, ПУ Троян, ПУ Тъжа – Многофункционална зона

150

ПУ Клисура

500 

миши уши

Многофункционална зона НП

72

малина

Многофункционална зона НП

200

очанка

Многофункционална зона НП

20

червено подъбиче

Многофункционална зона НП

20

жълт кантарион

Многофункционална зона НП

300

бял равнец

Многофункционална зона НП

200

коприва

многофункционална зона, зона ОЧВ – около овчарници, хижи и заслони - рудерализирани локалитети

200

обикновен бук - жълъд

Многофункционална зона НП

500

вратига

Многофункционална зона НП

60

еньовче

Многофункционална зона НП

50Таблица 2

Изготвил:

Гергана Станева - Гл. експерт в сектор ЕП, отдел „Поддържане на местообитанията”

Съгласувал:Ивайло Николов - Началник отдел „Поддържане на местообитанията”
Каталог: assets -> userfiles -> file -> Administration
Administration -> О т ч е т на дирекция “национален парк централен балкан” за периода 01. 01. 31. 12. 2011 г
Administration -> Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
Administration -> Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на национален парк
Administration -> Отчет по програми за периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 Г. На д "нп централен балкан" габрово
Administration -> Дирекция „национален парк централен балкан” – габрово бенефициент по оперативна програма „околна среда 2007 – 2013 г.”
Administration -> Утвърден със Заповед № рд 26/19. 02. 2010 г. Годишен план за пашата и ползването на сено
Administration -> Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността инспектор в отдел контрол и охрана


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница