План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „механизъм за противодействие на училищния тормоз“Дата21.07.2018
Размер37 Kb.
#76894
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“

Учебна 2016 – 2017 г.
Състав на Съвета:

1. Председател: Дияна Колева

2. Членове: Мурат Кунгьов

Мария Маринова

Иванка Николова
І. Предмет

Проучване и подпомагане на психическото развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.


ІІ. Цел

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, прилагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.


ІІІ. Задачи

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.
Дейности

І. Превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище

1. Сформиране на училищен Координационен съвет.

Срок: 09.09.2016г.

Отг. Директор

2. Оценка на проблема през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.

Срок: октомври

Отг. Колева, Николова

3. Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга (многократни и прекомерни негативни действия над едно лице от страна на друго (други) лице, форми, резултати, последствия, налични и липсващи правила.

Срок: април

Отг. Класни ръководители

4. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса и необходимостта от предотвратяването му.

Срок: ноември

Отг. Класни ръководители

5. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за справяне с училищния тормоз съгласно План за квалификационна дейност.

Срок:постоянен

Отг. Директор

6. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол в зависимост от резултите от оценката на проблема.

Срок: постоянен

Отг. Главен учител

7. Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: октомври

Отг. Колева, Маринова

8. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: постоянен

Отг. класни ръководители

9. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с:

а) превенция на тормоза;

б) правата и задълженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг. Членове на Координационния съвет

10. Запознаване на учениците с аспектите на насилието и начините за справяне с него.

Срок: постоянен

Отг. Класни ръководители, външни лектори

11. Провеждане на индивидуални консултации с ученици, понасящи или извършващи на тормоз.

Срок: постоянен

Отг. Класни ръководители, членове на Координационния съвет

12. Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ булинг.

Срок: постоянен

Отг. Маринова


ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа

1. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

1.1. дете/ученик, жертва на тормоз;

1.2. дете/ученик, упражнило тормоз;

1.3. деца/ученици, които помагат и подкрепят тормоза;

1.4. деца/ученици наблюдатели.

Срок: октомври

Отг. Колева

2. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

Срок: постоянен

Отг. Кунгьов

3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

Срок: постоянен

Отг. Колева

4. Създаване на дневник за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Дневникът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

Срок: постоянен

Отг. Маринова

5. Изготвяне на годишен отчет на Координационния съвет до директора на училището

Срок: юни

Отг. Колева


Приет на педагогически съвет №8/09.09.2016г.

ДИРЕКТОР: ………….
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница