Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие настраница1/13
Дата19.07.2018
Размер1.34 Mb.
#75831
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ПРОГРАМА: АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА


ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ


ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

2007- 2013 г.

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА:

Сдружение Национален ромски център „Свети Георги”,

1303 София, ул. „Отец Паисий” № 87,

www. nrc-bg.org; n_roma_center@abv.bg,

02/9310452


Главболгарстрой” АД,

1330 София, бул. „Никола Мушанов” № 114,

vvutov@gbs-bg.com, 02/9201470
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА ..................3


2. ПРОУЧВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В ОБЩИНА БРУСАРЦИ........................................................... .16
3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО

ПЛАНИРАНЕ ....23


4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО...................................................................................................................25
5. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВИСТИЦИИ ...........................................27
6. Анализ на пазара на труда И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ

РАБОТНИ МЕСТА..... .....30


7. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА....................................29
8. SWOT анализ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ .................................................................................................36
9. СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКОРАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ..............................................................................................................................................................46
10. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ гия.... ............................................................................................... 63


І. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
1. ФИЗИКО - ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

1.1. Географско разположение
Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м.

На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.

Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.

Разстоянието от общинския център – гр. Брусарци до областния град Монтана е 37 км, а до гр. Лом – 25 км. Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини.

Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места:


 • Смирненски

 • Буковец

 • Одровци

 • Киселево

 • Дъбова махала

 • Княжева махала

 • Крива бара

 • Дондуково

 • Василовци

Територията на общината е 194 553 дка/ 5, 3% от територията на област Монтана: • фонд населени места - 10 523 дка;

 • селскостопански фонд - 158 502 дка;

 • горски фонд - 20 975 дка;

 • транспортна инфраструктура - 1 312 дка

 • кариери - 211 дка.

Климат


Община Брусарци е разположена в климатичен пояс с умерено – континентален климат, отличаващ се със студена и сравнително продължителна зима, горещо лято и максимум на валежите през месец юни.

Равнинният характер на релефа, естественото плодородие на почвата и възможностите за механизирана обработка са предпоставка за развитието на растениевъдство, главно в отглеждането на зърнено – хлебни, зърнено – фуражни и технически култури, лозя и овощни градини, а наличието на пастбища създава условия за развитие на животновъдство. Тъмносиви горски почви и еродирани излужени черноземи


Водни ресурси


Водните площи на територията на общината са 3 030 дка, разпределени по следния начин:

 • реки – 914 дка;

 • язовири, водоеми и канали – 1 592 дка;

 • блата и мочурища – 214 дка;

 • рибарници – 310 дка.

1.2. Население


По последни данни от НБД “ Население” на територията на община Брусарци постоянно живеят 5984бр. жители, в това число 1800 роми /30 % от общото население /.
Демографска справка


Населено място

Брой жители

Брусарци

1523

Смирненски

584

Крива бара

1206

Дондуково

454

Василовци

1508

Буковец

205

Дъбова махала

83

Киселево

236

Княжева махала

162

Одровци

23

ОБЩО:

5984

От общия брой на населението 2967 са мъже / 49 %/ и 3 017 жени / 51 %/.


В
ъзрастова структура на населението


Деца до 18 год Жени от 19 – 57 год. Жени над 57

Мъже от 19 - 62 год. Мъже над 62 год.

Т
енденцията по отношение на раждаемостта и смъртността за период 1999 – 2006 г. е отразена на следващата графика:

Смъртността трикратно превишава раждаемостта. Характеристиката на общата смъртност по причини показва, че в нейната структура най – голям дял заемат умиранията от заболяване на сърдечно – съдовата система, съдово – мозъчни заболявания и ракови заболявания. Естественият прираст на населението в общината за наблюдавания период е отрицателен – 899 души.

От съществено значение е фактът, че продължава да нараства броя на населението от ромски произход. Проблемът, който възниква във връзка с този факт е, че от средите на ромското население произлизат най – голям брой слабо образовани и ниско квалифицирани лица, потенциални безработни.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница