Планирано ли е изграждане на канализация в "Драгалевци" и в какъв срок?Дата02.02.2018
Размер23.97 Kb.
#53393

 • Планирано ли е изграждане на канализация в “Драгалевци” и в какъв срок?

 

 • Каква част от София (като площ или население) в момента няма канализация?
 • Как се избира кои места са приоритетни за изграждане на канализация?
 • Колко биха стрували отчужденията на земи, за да се изпълни целия план за канализация на града?

 • На какъв ресурс от европейските фондове ще може да разчита общината за изграждане на канализация в новия програмен период?Планирано ли е изграждане на канализация в “Драгалевци” и в какъв срок?
За кв. „Драгалевци“ е предвидено да бъде изградена разделна канализационна система - по всяка улица да има дъждовен и битов колектор. Дъждовните води ще се заустват в двете реки, като се предвижда същите да бъдат коригирани, за да се предотвратят бъдещи наводнения.

Преди да започне строителството, е необходимо да се проведат отчуждителни процедури по трасетата на колекторите и съоръженията по мрежата. Необходимо е също първо да се изгради приемника на отпадните води на квартала - Главен канализационен клон І през кв. „Кръстова вада”, в участъка от Околовръстен път до Десен Слатински колектор по ул. „Сребърна”. Изграждането му е разделено на три етапа: • първи етап - участъка от Десен Слатински колектор до ул. „Филип Кутев”, е изграден и въведен в експлоатация през 2011г.;

 • втори етап- ул. „Филип Кутев” до ул. „Асен Йорданов“ – 2012 г., е изграден и въведен в експлоатация през 2014г.;

 • трети етап- от ул. “Асен Йорданов“ до ОП – в момента се провеждат отчуждителни процедури по трасето на колектора в този участък, поради което Столична община не може да се ангажира с конкретен срок за тяхното приключване.

След изграждане на приемника Главен канализационен клон І през кв. „Кръстова вада”, в участъка от Околовръстен път до Десен Слатински колектор и придобиване на собствеността по трасетата на каналите в кв. „Драгалевци“ ще може да започне поетапното изграждане на канализационната мрежа на квартала.

Каква част от София (като площ или население) в момента няма канализация?
Към настоящия момент, 87% /1 149 000 души/ от жителите на Столична община използват услугите за отвеждане на отпадните води в СПСОВ „Кубратово“ чрез градската канализация.
Как се избира кои места са приоритетни за изграждане на канализация?
Основните критерии за определянето на населените места, в които се предвижда изграждане на канализация са:

 • наличие на изграден приемник за отпадъчните води;

 • гъстота на населението;

 • минимални отчуждителни процедури и др.


Колко биха стрували отчужденията на земи, за да се изпълни целия план за канализация на града?
По предварителна оценка към настоящия момент, ориентировъчната стойност на терените които следва да се отчуждят за да се изгради цялостната канализация на територията на Столична община е над 500 млн. лв.
На какъв ресурс от европейските фондове ще може да разчита общината за изграждане на канализация в новия програмен период?
Съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020г., за да може Столична община да кандидатства за финансиране изграждането на канализация, е необходимо да се изготви Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за територията на града. РПИП ще направи анализ на съществуващата мрежа и ще определи приоритетните обекти за финасиране с европейски средства.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница