Пълномощно долуподписаният притежаващ Л. К изд на от мвр егн в качеството си на управител на фирма с адрес и седалище на управление: еик дружество регистрирано в по фирмено дело упълномощавамДата27.10.2018
Размер36.5 Kb.
#101520
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният ……………………................. , притежаващ Л.К. ...................., изд. на ........, от МВР.........................., ЕГН ……………………………, в качеството си на управител на фирма ……………………………………………….. с адрес и седалище на управление: ………………………………………, ЕИК ….…………………………………, дружество регистрирано в …………… по фирмено дело ………………….,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
Герлах Кастъмс Сървисиз” ЕООД, с ЕИК № 200946013, със седалище и адрес на упавление, София 1528, Район “Слатина”, Северна Промишлена Зона Слатина Север 1, ул. “Източна тангента” № 94, управлявано и представлявано от Карла Мужикова, гражданка на Република Чехия, притежател на паспорт ном. 35766034, издаден на 25.01.2005, в Острава валиден до 25.01.2015, и Калоян Стефанов Стефанов, гражданин на Република България, роден на 13.01.1967 г., л.к. ном. 186726669, издадена на 15.10.2003, в София, валидна до 15.10.2013, ЕГН 6701130880, в качеството им на Управители, да осъществява ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, както и да преупълномощава трети лица, по смисъла на чл.5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за Митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за получаване на поисканото митническо направление на стоки:

 1. Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими: внос/допускане за свободно обръщение, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос,пасивно усъвършенстване, износ.

 2. Внасяне на стоки в свободна икономическа зона или свободен склад.

 3. Реекспортиране на стоки извън митническата територия на общността.

 4. Унищожаване на стоки.

 5. Изоставяне на стоки в полза на държавата.

 6. Искания за разрешения: използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, откриване и управление на митнически склад, получаване на карнети TIR, освобождаване, усвояване, възстановяване на депозити, допускане на безмитен внос и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените му права по това пълномощно:

 • деклариране по електронен път;

 • подписване, подаване и получаване на документи и информация;

 • заплащане и обезпечаване на на дължими митни сборове и други държавни вземания;

 • подаване на молби и получаване на документи от архива;

 • подписване, подаване и получаване на доказателства и информация относно доказване статут на стоките като стоки от Общността;

 1. По смисъла на общностното законодаделство, ЗАДС и ППЗАДС с генерален обем на представителната власт, за извършване на действия и процедури във връзка с: движение на акцизни стоки, при режим отложено плащане на акциз, подаване на акцизни декларации, заплащане на дължим акциз, подаване на искания, увледомления, заявления, получаване информация и удостоверения, заявяване и получаване на бандероли, издаване и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените права по това пълномощно.

 2. Получаване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, постановления за налагане на обезпечитени мерки, ревизионни актове, актове за установяване на администартивни нарушения, наказателни постановления, сключване на споразумения и др., съгласно разпоредбите на ДОПК, АПК, ЗАНН, ЗАДС, ППЗАДС, ЗМ и ППЗМ.

 3. Извършване и регистрация за получаване на EORI номер и деклариране на промени в регистрационните данни.

 4. Получаване на справки от митническите архиви.

Пълномощното важи пред Териториално Минтническо Управление(ТМУ) Столична, ТМУ Аерогара София, ТМУ Югозападна, ТМУ Свищов, ТМУ Лом, ТМУ Бургас, ТМУ Варна, ТМУ Пловдив, ТМУ Свиленград и ТМУ Русе, както и пред митническите бюра и пунктове към тях.

Настоящето пълномощно е генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително в полза на упълномощения, издава се във връзка суточненията по смисъла на чл.5 от Митническия кодекс на Общността и важи безсрочно до надлежното му изрично оттегляне.


Упълномощител:--------------------------------
Каталог: content -> dam -> Microsites -> Gerlach -> downloads
dam -> Title: Shell Eco-marathon 2015 Представяне на българските отбори 14 май 2015
dam -> Media information
dam -> Shell България еад
dam -> Chevrolet Orlando внася ваканционната атмосфера на Флорида в класа на семейните автомобили
dam -> Title: Shell v-power Nitro+ 95 Продължителност: 60 секунди Description
dam -> Chevrolet Volt бе обявен за Автомобил на 2011 година на списание automobile редакторите на американското списание определиха Volt като „най-важният автомобил днес”
dam -> Продажбите и пазарният дял на марката Chevrolet бележат ръст на 14 европейски пазара през първите три тримесечия от годината
dam -> Chevrolet Volt бе определен за Автомобил на 2011 година на списание Motor Trend
downloads -> Power of attorney


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница