По ал 1 сл Обосновка за наличието на пм правила за техническа експлотация на жиДата19.10.2018
Размер40.76 Kb.
#91635
По ал 1 сл Обосновка за наличието на ПМ
Правила за техническа експлотация на ЖИ
чл 508 ал 1. При обслужване на влак в участък с ДЦ, машиниста (ПМ) е длъжен

1. Да изпълнява незабавно нарежданията на влаковия диспечер


2. Да съобщава незабавно на влаковия диспечер, когато влака не може да замине,въпреки,че е настъпило времето за тръгване.

3. Да използва правилно средствата за телекомуникация,монтирани в локомотива и аварийните колонки на междугарието.

ал 2. При невъзможност да се свърже с влаковия диспечер, машинистът (пом машиниста),търси съдействието на деж.ръководител, като изпълнява неговите указания.
ал 3. При всяко извънредно и непредвидено по разписанието спиране, както и при забелязване на неизправности в гарите и междугарието, машинистът (ПМ) незабавно уведомява влаковия диспечер по диспечерската радиовръзка или най-близкия телефон, като съобщава по възможност и причините за това.
Правила за движението на влаковете и маневрената дейност
Чл183 ал 2. Искане за движението на възстановителен влак или помощен локомотив се отправя до една от двете съседни гари или влаковия диспечер от служител на НКЖИ, нач.влак,старши кондуктора, маневриста на спрелия на междугарието влак,а на влакове без превозна бригада от пом.машиниста, чрез най-близкия пункт,където има телефон,чрез нарочно изпратен работник, радиовръзка или друг възможен начин.
Чл 187 ал.1 Когато спрелия на междугарието влак не може да се извози наведнъж, или е скъсан,.той се извозва на части.
ал2. Когато влакът е без превозна бригада, извозването му на части се извършва като първата част се придвижва от ЛМ,а втората част се огражда и охранява от ПМ.

Чл 255 ал 1 В случай,че влакът не може да продължи по-нататък, НВ (старши кондуктор, маневрист, лок.машинист) е длъжен:

1. Да осигури влака срещу самопридвижване, чрез затягане на ръчни спирачки

2. Незабавно да се свърже със съседните гари чрез аварийните телефонни колонки, ВДРВ или друг възможен начин и да огради влака от страната, откъдето се очаква пом.локомотив.

Чл 255 ал 2 Когато влакът е без превозна бригада, задържането на ръчните спирачки и свързването със съседните гари се извършва от член на локомотивната бригада.
Чл 256 ал1 Когато влак по време на движение се скъса на междугарие, машинистът за влакове без превозна бригада е длъжен:


  1. Да осигури втората част на влака срещу самопридвижване чрез натягане на ръчни спирачки и да я огради съгласно Н58, от страната откъдето се очаква локомотив за извозването и.

  2. Незабавно да се свърже със съседните гари с аварийни телефонни колонки с ВДРВ или друг възможен начин.

Чл 258 ал1 Когато влак е спрял в стръмно нагорнище, машинистът може да го върне на по-лек профил, но най-много до входния сигнал,с често подаване на сигнал „Внимание” и скорост до 25 км в час, като на челния вагон стои член на влаковата бригада със съответните сигнални принадлежности.


Чл 259 Влак ,спрял на междугарието се огражда в случаите когато:

Ал 1 1 След спирането е поискан възстановителен, противопожарен влак или пом. локомотив.

Ограждането се извършва от страната, откъдето с очаква помощта.
Ал 2 т 5 Ограждането на спрял на междугарието влак без превозна бригада се извършва от член на локомотивната бригада.
Чл 317 Проба D се извършва в следните случаи:

1. При всяко нарушаване целостта на ГВП.

2. При заминаване на влак от профилна гара.


  1. При прикачване на влаков локомотив към влак на които предварително е направена проба А

  2. При прикачване и откачване на пом.локомотив и при прикачване на пом. локомотив като бутащ.

  3. Преди тръгване на влак след престой от 20 минути без промяна на състава в гара или междугарие.

  4. При смяна на влаковия локомотив или на командните пултове на локомотива.или мотрисен влак.

  5. При смяна на локомотивната бригада.

  6. След съединяване на частите на влак,на които предварително е правена проба А

  7. На всички категории влакове от гара, обслужвани с мотрисни влакове.

  8. На всички категории влакове, с изключение на мотрисните влакове, които не променят състава си и след престои в междинна гара до 60 минути, продължават движението си в същото, обратно или друго направление под други номера.

Чл 318 ал1 Проба се се извършва от машиниста и длъжностно лице, определено от превозвача.

Чл 336 ал 2 В случаите по ал 1 ,след потегляне на влака и достигане на 25км в час,машиниста извършва степенно задържане с влаковата спирачка с понижаване на налягането в ГВП с 0,7 при чугунени и 1 атм при композиционни калодки. При установване на недостатъчен спирачен ефект, машинистът предприема мерки за спиране на влака,подава сигнал ”Обща тревога” и осигурява влака срещу самопридвижване.
Чл 354 ал 1 При излизане на влак от гара при еднопътен участък или двупътен участък,където и двата пътя са съоръжени с ВС и ПС, лок.бригада е длъжна да следи показанията на входните и предупредителните сигнали за насрещно движение и да спазва следното:

1 В случаите, когато на входния сигнал свети разрешаващо показание или е даден поканителен сигнал,незабавно да спре влака и да започне да подава сигнал „Обща тревога”.Член от лок.бригада (за влакове без превозна бригада) незабавно се отправя със сигнални принадлежности за охрана на влака от страна на междугарието.

2 В случаите когато ПС дава показания,че ВС е отворен, незабавно да спре влака за установяване по безспорен начин показанията на ВС. Ако той е затворен, влакът продължава движението си до съседната гара.

а В случаи, че ВС не се вижда, изпраща се член на локомотивната бригада към междугарието за охрана., а влакът се връща назад до установяване на видимост на ВС.


Чл 379 Влак, подминал затворен ВС,но не застъпил първата входна стрелка,задължително се връща и установява пред ВС и влиза в гарата след разрешение на ДР.

В случай, че връщането е невъзможно или влака се намира в участък с АБ,се изпраща член от превозната или член от лок бригада (за влакове без превозна бригада) към входната стрелка да го охранява.


Чл 388 ал 2 При закриване на предна дистанция,ЛМ е длъжен да подаде веднага сигнал „Обща тревога” с локомотивната свирка и да разпореди на член от локомотивната бригада да охранява влака от съседните коловози.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница