По документални материали, съхранявани в тд „държавен архивДата22.07.2016
Размер138 Kb.
#422
ИНВЕНТАРEН ОПИС
ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК „ДОБРУДЖАНЦИ И ЙОВКОВ”

ПО ДОКУМЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЪХРАНЯВАНИ В

ТД „ДЪРЖАВЕН АРХИВ” - ДОБРИЧ
1. Спомен на Надежда Ковачева Бешкова за учителската й дейност, с данни за дружбата на майка й с Йордан Йовков в с. Чифут куюсу (Йовково), Добричко, през 1903 г. 21 апр. 1975 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1199, оп.1, а.е. 1, л.1

2. Снимка на учителската колегия в с. Каралии (Красен), Добричко, в състав: Йордан Йовков, Ловчо Стоянов, Георги Вълчев и Петър Иванов. Добрич, 1909 г. Копие. Позитив.

Ф. 246 К, оп.1 а.е. 63

3. Групова снимка на учители и ученици от училището в с. Красен през 1911 г., сред които е Йордан Йовков – директор на училището. Цели фигури. Цивилно облекло. 1911 г. Копие. Позитив. 7/ 10.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 217, л. 5

4. Спомен на Георги Желев от с. Енидже Хайдар (Краище), Добричко, за Йордан Йовков от времето на учителстването му през 1911 – 1912 г. Б. д. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1227, оп. 1, а.е. 42

5. Спомен на Надежда Ковачева Бешкова за учителската й дейност, с данни за срещата й с Йовков в Българската легация в Букурещ, Румъния, през 1921 г. 21 апр. 1975 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1199, оп. 1, а.е. 1, л. 2

6. Литературна анкета на Константин Младенов с писателя Петър Славински, с данни за дружбата му с Йордан Йовков и др. български поети и писатели през 1930 – 1933 г. 1981 г. Копие. Машинопис.

Ф. 1394, оп. 1, а.е. 2, л. 208 – 220

7. Статия „По следите на Йовков в Добруджа” от Димо Минев във в. „Литературни новини”, бр. 36. 1935 г. Печатно.

Ф. 301 К, оп. 2, а.е. 124

8. Статия „Женско сърце” от Жана Николова за разказите на Йовков - във в. „Литературен глас”, бр. 271. 17 апр. 1935 г. Печатно.

Ф. 1330, оп. 1, а.е. 28, л. 13

9. Редакционна статия „Йордан Йовков в превод на румънски език” във в. „Добруджански глас”. 5 ноем. 1937 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 23

10. Статия „Скръбта на Добруджа” от Яни Калиакренски за кончината на Йордан Йовков – във в. „Добруджански глас”, бр. 309. 5 ноем. 1937 г. Печатно.

Ф. 299 К, оп. 1, а.е. 116

11. Статия „Един спомен за Йордан Йовков” от Ловчо Стоянов по повод смъртта на писателя – във в. „Добруджански глас”, бр. 309. 5 ноем. 1937 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 24

12. Статия „Моите спомени за Йордан Йовков” от Ловчо Стоянов – във в. „Добруджански глас”, бр. 312. 12 ноем. 1937 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 25

13. Статия „Четиридесет дни от смъртта на Йордан Йовков” от Ловчо Стоянов – във в. „Добруджански глас”, бр. 316. 26 ноем. 1937 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 26

14. Възпоменание б. а. за Йордан Йовков по повод 40 дни от смъртта му. 18 ноем. 1937 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 20

15. Дневник на Ловчо Стоянов за учителските му години в с. Каралии (Красен), Добричко, за учителстването му с Йовков и др. 1937, 1943, 1958, 1959 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 20, л. 1 – 32

16. Протоколно решение на учителския съвет на Българската частна мъжка гимназия в Добрич за организиране на утро, посветено на Й. Йовков. 11 февр. 1938 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 158 К, оп. 1, а.е. 49, л. 60

17. Статия „Паметник на Йордан Йовков в Добруджа” от инж. – агроном Велислав Д. Попов – във в. „Народна борба”. Септ. 1940 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп.1, а.е 75

18. Летописна книга на Начално училище „Йордан Йовков” – Добрич, с данни за именуване на училището с името на Йовков. 1940 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 524, оп.1, а.е. 7, л. 1

19. Летописна книга на Начално училище – с. Чифлик Мусу бей (Долен извор), Добричко, с данни за учителстването на Йовков в училището преди окупацията на Южна Добруджа от румънска власт. 7 апр. 1941 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 733, оп. 1, а.е. 11, л. 1 обр.

20. Протокол от заседание на учителския съвет при Начално училище – с. Ерджии (Земенци), Добричко, с решение за именуване на училището с името на Йовков. 2 май 1941 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 834, оп.1, а.е. 3, л. 2

21. Писмо от Народно читалище „Йордан Йовков” – Добрич, до Дружеството на запасните офицери в града, с данни за проведено утро в памет на Йовков. 8 окт. 1941 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 216 К, оп.1, а.е. 3, л. 227

22. Протоколно решение от конференция на учителите от община – с. Дропия (Дропла), Добричко, за именуване на училището в с. Дропия с името на Йовков. 16 ноем. 1941г. Оригинал. Ръкопис.

Ф.776, оп. 1, а.е. 2, л. 2

23. Учредителен протокол и устав на Комитета за издигане паметник на Йовков в Добрич. 23 авг. 1942 г. Оригинали. Машинопис.

Ф. 273 К, оп. 1, а.е. 8, л. 1; а. е. 9, л. 1 – 12

24. Писма от Комитета за издигане паметник на Йовков в Добрич до областния директор в Шумен и до околийските управители за предвиждане на финансови средства от бюджетите на общините и околиите за построяване на паметника. 2 септ. 1942 г. Оригинал и копие. Машинопис.

Ф. 273 К, оп. 1, а.е. 16, л. 2, 4

25. Писмо от Йордан Заимов от София до Читалище „Йордан Йовков” – Добрич, за изпращане условията на конкурса за паметник на Йовков. 25 септ. 1942 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 173 К, оп. 1, а.е. 25

26. Протокол решение на учителския съвет на Основно училище – с. Котленци, Добричко, за именуване на училището с името на Йовков. 1 окт. 1942 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 699, оп. 1, а.е. 5, л. 1

27. Протокол от средищна конференция на учителите от учебно средище – с. Ваклино, Добричко, с данни за именуване на училището в с. Смин, Добричко, с името на Йовков. 3 окт. 1942 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 34 К, оп.1, а.е. 1

28. Протокол от събрание на комитета за издигане на паметник на Йовков в Добрич, за приемане устава на комитета. 11 дек. 1942 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 273 К, оп. 1, а.е. 12, л. 1

29. Писмо от комитета за издигане на паметник на Йовков в Добрич до министъра на финансите и до председателя на Съюза на филателистите в България за отпечатване на юбилейни пощенски марки с лика на Йовков. 25 февр. 1943 г. Копие. Машинопис.

Ф. 273 К, оп. 1, а.е. 14, л. 1

30. Обръщение на комитета за издигане паметник на Йовков Добрич, за подкрепа на инициативата от страна на обществеността. 14 март 1944 г. Печатно.

Ф. 29 К, оп. 1,а е. 11, л. 55

31. Писмо от Основно училище – с. Полковник Минково, Добричко, до околийския училищен инспектор в Добрич за изпратена сума от учениците и жителите на селото за фонда „Паметник на Йовков”. 30 дек. 1944 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 23 К, оп.1, а.е. 3, л. 62

32. Протокол на комитета за издигане паметник на Йовков в Добрич за сливане дейността му с Читалище „Йордан Йовков” – Добрич, и писмо до министъра на вътрешните работи за прекратяване дейността на комитета. 20 юни, 18 ноем. 1947 г. Оригинали. Машинопис.

Ф. 273 К, оп.1, а.е. 13, л. 1; Ф. 670, оп. 2, а.е. 63, л. 13

33. Снимки от постановка на Йовковата драма „Албена”, представена в Театъра – Добрич. 1947 г. Оригинали. Позитиви.

Ф. 1087, оп. 1, а.е. 165

34. Слово от Ловчо Стоянов за Йордан Йовков по случай 75 – годишнината от рождението на писателя. 26 окт. 1955 г. Оригинал. Ръкопис, машинопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 27

35. Страница за 75 – годишнината от рождението на Йордан Йовков – във в. „Добруджанска трибуна”, бр. 44. 5 ноем. 1955 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 78

36. Спомени за Йовков от Ловчо Стоянов по случай 75 – годишнината от рождението на писателя. 14 ноем. 1955 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 28

37. Съобщение за честване на 75 – годишнината от рождението на Йовков – във в. „Сталинско знаме”, бр. 273. 17 ноем. 1955 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 79

38. Статии за честване 75 – годишнината от рождението на Йовков – във в. „Добруджанска трибуна”, бр. 46. 19 ноем. 1955 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 80

39. Спомени – беседа на Ловчо Стоянов за Йовков пред ученици в Толбухин. 19 ноем. 1955 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 29

40. Статии за Йовков във в. „Литературен фронт”, в. „Добруджанска трибуна” и др. 1955, 1963, 1970 – 1985 г. Печатно.

Ф. 1529, оп. 2, а. е. 59

41. Снимки от постановка на Йовковата драма „Боряна” на Драматичен театър – Толбухин. 1955 г. Оригинали. Позитиви.

Ф. 1397, оп. 1, а.е. 26

42. Спомени на Ловчо Стоянов за Йордан Йовков за вписването им в паметната книга на училището в с. Красен, Толбухинско. 23 юли 1957 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 30

43. Спомени на Ловчо Стоянов за Йовков по повод 20 - и 21 – годишнината от смъртта на писателя. 1957, 1958 г. Оригинали. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 31, л. 1 – 6; а. е. 32, л. 1, 2

44. Статия „Йордан Йовков” от литературния критик – във в. „Отечествен фронт”, бр. 4085. 13 окт. 1957 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 81, л. 1, 2

45. Изложения от Ловчо Стоянов до висшестоящи инстанции във Варна и с. Генерал Тошево, Толбухинско, за построяване на паметник и уреждане музей на писателя Йордан Йовков в с. Красен, Толбухинско. 1957, 1958 г. Оригинали. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 33 – 35

46. Снимки от постановка на Йовковата драма „Албена” на Драматичен театър – Толбухин. 1958 г. Оригинали. Позитиви.

Ф. 1397, оп. 1, а.е. 29

47. Кореспонденция между Йордан Дачев, Деспина и Елка Йовкови за творчеството на Йовков. 1959 – 1988 г. Оригинали. Ръкопис.

Ф. 1529, оп. 2, а. е. 155

48. Слово на Ловчо Стоянов при откриване паметника на Йордан Йовков в с. Генерал Тошево, Толбухинско. Ноем. 1959 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 36

49. Писмо на Атанас Попов до Георги Иванов за впечатленията на Константин Кисимов и Дора Габе от посещенията им в с. Генерал Тошево, Толбухинско, при откриване паметника на Йовков. 22 ноем. 1959 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 1187, оп. 1, а.е. 60, л. 1,2

50. Снимки от откриване бюст – паметника на Йовков в с. Генерал Тошево, Толбухинско. 1959 г. Копия. Позитиви.

Инв. № 428, 464

51. Дневник на Ловчо Стоянов с размисли за Йовков по повод 80 – годишнината от рождението на писателя. 1959, 1960. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 22, л. 1 – 19

52. Летописна книга на Начално училище „Кирил и Методий” – с. Долен извор, Толбухинско, с данни за честване 80 – годишнината от рождението на Йовков. 14 окт. 1960 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 733, оп. 1, а.е. 11, л . 24, 24 обр.

53. Слово на Ловчо Стоянов за Йовков при поставяне на паметна плоча на писателя в училището в с. Красен, Толбухинско. 8 ноем. 1960 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 37

54. Изложение от Ловчо Стоянов до председателя на общинския съвет и директора на училището в с. Красен, Толбухинско, за организиране честване на 80 – годишнината от рождението на Йовков. 1960 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 38

55. Снимка от откриване паметна плоча на Йовков в училището в с. Красен, Толбухинско. 1960 г. Копие. Позитив.

ЧП № 238, а.е. 1

56. Снимка на Деспина Йовкова и др. пред училището в с. долен извор, Толбухинско. 1960 г. Копие. Позитив.

ЧП № 238, а.е. 1

57. Снимка от откриване паметна плоча на Йовков в училището в с. Долен извор, Толбухинско. 1960 г. Копие. Позитив.

ЧП № 238, а.е. 1

58. Бележки на Ловчо Стоянов по повод издигане паметник на Йовков в Толбухин. 26 май 1961 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 39

59. Спомени на Ловчо Стоянов за Йовков с мнение за построяване паметник на писателя в Толбухин. 21 дек. 1961 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 40

60. Летописна книга на Начално училище „Йордан Йовков” – Толбухин, с данни за първото честване патронния празник на училището. 1961 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 524, оп. 1, а.е. 7, л. 3

61. Писмо от Ловчо Стоянов до Деспина Йовкова за срещите му с ученици и учители на тържества за писателя. 25 ян. 1962 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246К, оп. 1, а.е. 41

62. Статия „Незабравим и скъп другар” от Ловчо Стоянов със спомени за Йовков – във в. „Добруджанска трибуна”, бр. 88. 16 окт. 1962 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 42

63. Редакционно съобщение за честване 82 – годишнина от рождението на Йовков в с. Красен, Толбухинско – във в. „Кооперативен живот”, бр. 12. 15 ноем. 1962 г. Печатно.

Ф. 246 К, оп.1, а.е. 82

64. Решение на Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет – Толбухин, за построяване паметник на писателя Йордан Йовков в Толбухин. 19 ноем. 1963 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1224, оп. 1, а.е. 31, л. 58

65. Указател от Ловчо Стоянов на публикуваните в печата статии за Йордан Йовков.

21 окт. 1964 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 44

66. Програма на тържества в Толбухински окръг през ноем. 1965 г., слово на председателя на Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет – Толбухин, по случай 85 – годишнината от рождението на Йовков. Ноем. 1965 г. Копие. Машинопис.

Ф. 1224, оп.1, а.е. 1478, л. 1 - 6

67. Програма, слово и режисьорски бележки за постановка на Драматичен театър – Толбухин, по творбата на Йовков „Чифликът край границата”. 1965 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 1087, оп. 1, а.е. 92, л. 1-3; а.е. 98, л. 62

68. Дипляна, информация от Окръжния комитет за изкуство и култура – Толбухин, за честване 90 – годишнината от рождението на Йовков; протокол от заседание на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Толбухин, за утвърждаване на литературна награда „Йордан Йовков” за белетристика. 1970 г. Оригинали и копия. Машинопис и печатно.

Ф. 1224, оп. 1, а. е. 1478, л. 16 - 21

69. Снимка от откриване на Читалище „Йордан Йовков” – с. Красен, Толбухинско. 1965 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1913

70. Доклад за дейността на читалището в с. Красен, Толбухинско, с данни за създадената музейна сбирка за писателя Йордан Йовков. 1965 г. Копие. Машинопис.

Ф. 894, оп. 1, а.е. 38, л. 30

71. Слово на Атанас Попов за драматичното наследство на Йовков по случай 85 – годишнината от рождението на писателя. 1965 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1087, оп.1, а.е. 118

72. Статия „Незаличими мисли и вълнения” от Атанас Попов – във в. „Добруджанска трибуна”, по повод 85 – годишнината от рождението на Йовков. 1965 г. Печатно.

Ф. 1087, оп. 1, а.е. 161

73. Покани, програми, дипляни и афиши от юбилейни чествания в Толбухин по повод рождението на Йовков. 1965 – 1980 г. Печатно.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 60

74. Брой на „Добруджанска трибуна” , посветен на 85 – годишнината от рождението на Йордан Йовков. 18 ноем. 1965 г. Печатно.

Ф. 1187, оп.1, а.е. 106

75. Снимка на Филиповата кръчма в с. Красен, Толбухинско. 1966 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1897

76. Статии: „Любов към живота” от проф. Сабри Сиявушгил в списание „Лик”;

„Йордан Йовков и българският фолклор” от Любомира Парпулова в списание „Литературна мисъл, кн. 4; Брошура „Йовков – хуманист и мечтател” на Универсална научна библиотека – Толбухин. 1966, 1975, 1980 г. Печатно.

Ф. 1529, оп.2 , а.е. 58

77. Програми на постановките „Албена” и „Жетварят” на Драматичен театър – Толбухин. 1968, 1975, 1976 г. Печатно.

Ф. 1397, оп. 1, а.е. 17, л. 9; а. е. 14, л. 10

78. Снимки от тържество в с. Красен, Толбухинско, по случай 90 – годишнината от рождението на Йовков. 20 ноем. 1970 г. Копия. Позитиви.

Инв. № 1895, 1896

79. Юбилеен лист за Йовков. Ноем. 1970 г. Печатно.

Ф. 1359, оп.1, а.е. 47

80. Снимки на мелницата в с. Изворово, Толбухинско (мястото на действие в драмата „Албена”). 1970 г . Копие. Позитив.

Инв. № 1898

81. Снимка на Елка Йовкова и на Боян Попов (внук на Йовков) в с. Йовково, Толбухинско, пред паметния знак за бащината къща на Йовков. 1970 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1902

82. Програми, слова, дипляни, афиши от чествания в Толбухин на 90 - , 95 - , 100 - , 105 – годишнини от рождението на Йовков. 1970, 1975, 1980, 1985 г. Оригинали. Машинопис и печатно.

Ф. 1224, оп. 3, а.е. 1527 - 1534

83. Албум с фотоси от къщата – музей „Йордан Йовков” в Толбухин. 1970 г. Печатно.

Ф. 1268, оп.1, а.е. 442

84. Статия „Жерунянски легенди и сказания” от Димитър Попиванов за Йовковите „Старопланински легенди”. [1970 г.]. Печатно.

Ф. 1227, оп.1, а.е. 42

85. Слово на Теменуга Янкова по случай започване строителството на сградата на драматичния театър в Толбухин. 14 май 1973 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1452, оп.1, а.е. 15, л. 1 – 6

86. Кореспонденции на Атанас Пеев до Българска телеграфна агенция по случай 95 – годишнината от рождението на Йордан Йовков за: постановки на драматичния театър в Толбухин по Йовкови творби; среща – разговор на художествено – творческата интелигенция в града с Елка Йовкова; организирани Йовкови дни в Толбухин и окръга. 12, 13, 15, 21, 27 окт. 1975 г. Оригинали. Машинопис.

Ф. 1268, оп. 1, а.е. 174, л. 99, 114, 127, 131

87. Спомени на Недка Симеонова от Добрич за Минка Дякова Сарийска от Добрич (прототип на Шина от Йовковия разказ „Българка”). 1975 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1199, оп. 1,а е. 31, л. 2

88. Спомени на Елка Йовкова за баща й. 1975 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1529, оп.2, а.е. 54

89. Доклад на управителния съвет на читалището в с. Дончево, Толбухинско, за дейността му през 1975 – 1976 г., с данни за проведени мероприятия по случай 95 – годишнината от рождението на Йовков. 1975 г. Копие. Машинопис.

Ф. 1295, оп. 1, а.е. 2, л. 4

90. Слова, доклади, изказвания и бележки на Йордан Дачев за Йовковото творчество. 1975 – 1980 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 53

91. Ръкописи и отпечатани статии на Йордан Дачев за Йордан Йовков. 1975 – 1986 г. Оригинали. Машинопис и печатно.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 51

92. Отчетен доклад на общинския съвет за изкуство и култура – с. Красен, Толбухинско, за дейността му през 1975 – 1976 г., с данни за открита картинна сбирка и изнесен рецитал на 21 ноем. 1975 г. по случай 95 – годишнината от рождението на Йовков. 27 ян. 1977 г. Копие. Машинопис.

Ф. 1277, оп. 1, а.е. 1, л. 21

93. Брошура „50 години „Драматичен театър „Йордан Йовков” – Толбухин”, с данни за постановки по Йовкови творби. 1978 г. Печатно.

Ф. 1268, оп. 1, а.е. 355, л. 3

94. Статия „Десет години къща – музей „Йордан Йовков” – Толбухин” от Ани Пенева (уредничка на музея). 1978 г. Копие. Машинопис.

Ф. 1268, оп. 1, а.е. 118, л. 3 – 6

95. Писмо от Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет – Толбухин, до Министерския съвет за строителството на дом – паметник на Йовков в Толбухин, задание за проектирането му, тематично – структурен план за уреждане на музейната експозиция и документи по откриването му. 1978 – 1980 г. Оригинали и копия. Машинопис.

Ф. 1224, оп. 3, а.е. 1781

96. Указ на Президиума на Народното събрание за именуване на Народния театър в Толбухин с името на Йордан Йовков. Държавен вестник, бр. 85. 01. 11. 1963 г. Печатно.

Инв. № 2312

97. Статия „Плодотворен път” от Николай Желев във в. „Работническо дело”, с данни за именуването на драматичния театър в Толбухин с името на Йовков през ноем. 1963 г. 1979 г. Печатно.

Ф. 1268, оп.1, а.е. 355, л. 7

98. Снимки на застроителния терен за дом – паметник на Йовков в Толбухин. 1979, 1980 г. Оригинали. Позитиви.

Ф. 1224, оп. 3, а.е. 1724

99. Стихотворение „Чучулига бяла” от Борис Колев, посветено на Йовков. 1979 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 1062, оп. 3, а.е. 12, л. 9

100. Снимка от откриване на паметника на Йовков в Толбухин. 28 ноем. 1980 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1463

101. Албум със снимки „Йовкови дни – Толбухин – 1980”. 1980 г. Оригинали. Позитиви.

Ф. 1224, оп. 3, а.е. 726

102. Писмо от Иван Коларов до дружеството на добруджанските писатели във връзка с участието му в конференция за Йовков. 11 март 1980 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1445, оп. 1, а.е. 85, л. 1 – 3

103. Снимка на паметника на Йовков в Толбухин. 17 септ. 1984 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1976

104. Снимки от научна сесия в Толбухин по повод 100 – годишнината от рождението на Йовков. 27, 28 ноем. 1980 г. Копия. Позитиви.

Инв. № 1805 – 1808

105. Снимка от полагане венец пред паметник на Йовков в Толбухин. 28 ноем. 1980 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1465

106. Слово от Атанас Попов по повод 100 – годишнината от рождението на Йовков.

1980 г. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 1087, оп. 1, а.е. 110

107. Снимка на Борис Колев с Елка Йовкова в Толбухин по време на Йовковите дни. 1980 г. Копие. Позитив.

Ф. 1062, оп. 3, а.е. 19

108. Справки от Атанас Пеев за построените паметници на Йовков в Толбухински окръг. 1980 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1268, оп. 1, а.е. 119

109. Спомени на Цанка Лазарова (сестра на Деспина Йовкова) за Йордан Йовков във в. „АБВ” и в. „Добруджанска трибуна”. 1980, 1982 г. Печатно.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 54

110. Бележки на Йордан Дачев за изследването му „Йовков и румънската литература”. 1980 – 1988 г. Оригинали. Ръкопис.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 52

111. Снимка на Елисавета Багряна пред паметника на Йовков в Толбухин. Юли 1981 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1990

112. Снимки от откриване на новата сграда на Драматичен театър „Йордан Йовков” в Толбухин. 1981 г. Оригинали. Позитиви.

Ф. 1224, оп. 3, а.е. 1727

113. Снимка на идеен проект на Асен Попов за паметник „Майката на Йовков”. [1982 г.]. Оригинал. Позитив.

Ф. 1224, оп. 3, а.е. 1736

114. Бележки, чернови, студия „Йовков и античните литератури” на Йордан Дачев.1982 г. Оригинали. Машинопис и печатно.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 48, 49

115. Снимки на ученици от движението „Знаме на мира” от Толбухин по Йовковите места. Ноем. 1983 г. Копия. Позитиви.

Инв. № 1972, 1973

116. Снимка на Елка Йовкова с Румяна Лазарова (Йовкова племенница) пред училището в с. Долен извор, Толбухинско. 15 юни 1984 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1900

117. Писма от Иван Коларов до Александър Друмев (председател на Окръжния съвет за култура – Толбухин) във връзка с написване на книга за Добруджа и до ръководството на Съюза на българските писатели за провеждане на конференция „Йовков и нашата съвременност”. 1984 г. Оригинали. Ръкопис.

Ф. 1445, оп. 2, а.е. 27

118. Снимка на Стария бряст в с. Горняк, Толбухинско (описан в Йовковата творба „Чифликът край границата”). 15 юни 1984 г. Копие. Позитив.

Инв. № 1903

119. Снимка на бюст - паметник на Йовков в с. Красен, Толбухинско. 24 Инв. № 2013

120. Снимка на бряста в с. Красен, Толбухинско – любимо място за отдих на писателя. 27 септ. 1984 г. Копие. Позитив.

Инв. № 2015

121. Вестник „Добруджанска трибуна”, бр. 139 от 27 ноем. 1980 г. и бр. 135 от 21

ноем. 1985 г. със статии за Йовков. 27 ноем. 1980, 21 ноем. 1985 г. Печатно.

Ф. 1359, оп. 3, а.е. 232

122. Интервю на Йордан Дачев с Елка Йовкова за майка й Деспина Йовкова и рецензия за книгата й „Йордан Йовков. Спомени, записки, писма.” 1988 г. Оригинали. Машинопис.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 55

123. Спомен от Константина Славова Мирчева за Минка Дякова Сарийска от Добрич (прототип на Шина от Йовковия разказ „Българка”). 1985 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1199, оп. 1, а.е. 36

124. Спомен от Йордан Георгиев за учителстването на Йовков в с. Каралии (Красен), Добричко. 1985 г. Оригинал. Машинопис.

Ф. 1199, оп. 1, а.е. 35

125. Монография „60 години – трибуна и съвест” от Елена Иванова за историята на Драматичен театър „Йордан Йовков” – Толбухин. 1988 г. Печатно.

Ф. 1569, оп. 1, а.е. 101

126. Бележки на Йордан Дачев за живота и литературното творчество на Йовков. Б. д. Оригинали. Машинопис и ръкопис.

Ф. 1529, оп. 2, а.е. 56

127. Исторически бележки от Атанас Попов за театъра в Добрич, с данни за участието на Йовков в добруджански самодейни театрални трупи. Б. д. Копие. Машинопис.

Ф. 1087, оп. 1, а.е. 86

128. Бележки „Езикът на Йовковата драматургия” от Атанас Попов. Б. д. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 1087, оп. 1, а.е. 160

129. Спомени на Ловчо Стоянов за Йордан Йовков. Б. д. Оригинал. Ръкопис.

Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 43

130. Снимка на Христо Татарски от с. Белоклас (прототип на Йовков герой). Б. д. Копие. Позитив.Ф. 246 К, оп. 1, а.е. 73
Съкращения: Ф. – Фонд; оп. – опис; а. е. – архивна единица; ЧП – частично постъпление; Инв № - инвентарен номер, л. - лист
Каталог: tda -> docs
docs -> Списък на фондовете на държавния военноисторически архив велико търново
docs -> Ф о н д №45к инвентарен опис
docs -> Класификационна схема І. Биографични документи
docs -> Списък на учрежденските фондове к-епоха в тда пазарджик
docs -> Териториална дирекция “държавен архив” благоевград
docs -> Списък на фондовете от масив "С" на териториален държавен архив габрово
docs -> Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница