По ред Наименование на обектастраница1/5
Дата21.12.2017
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5
Р Е Г И С Т Ъ Р

на разпоредителните сделки с общински имоти

2001 годинапо ред

Наименование на обекта

Вид и дата на процедурата

Данъчна оценка

лв.

Пазарна цена

лв.

Начална цена

лв.

Цена, по която е осъществена продажбата

Фирма,закупила обекта

Документ №/ дата на договора

1.

УПИ ІІ в кв.13

По плана на с.Кьосевци

АОС№263


Продажба на недвижим имот

Заповед №150

От 18.07.2001г.

2990.00
3588.00

“ШЕЛФ ГАЗ”ООД

гр. Русе,ул. Христо Ботев №40Договор

От 20.08.2001 г.2.

УПИ І в кв. 13 по плана на с.Кьосевци

АОС№262


Търг с тайно наддаване

Заповед №150

От 18.07.2001г.

2860.00

-

10296.00.

“ШЕЛФ ГАЗ”ООД

гр. Русе ,ул.Христо Ботев№40


Договор от 20.08.2001г..

3.

Парцел VІІІ-42 кв.46 с. Стара речка

АОС №31


Продажба със заповед №94

От 18.07.1997г.47400.00

ВАЛЕНТИН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ

с. СТАРА РЕЧКА

Договор от 21.07.1997г.

4.

Парцел І

в кв.5 по плана на с.Трескавец

АОС№7


Продажба със заповед №165

От02.12.1997г.49471.00

ИСМЕТ АЛИЕВ ИСМАИЛОВ
с. Трескавец,


Договор от

10.01.1998г.2002 година

по ред

Наименование на обекта

Вид и дата на процедурата

Данъчна оценка

лв.

Пазарна цена

лв.

Начална цена

лв.

Цена, по която е осъществена продажбата

Фирма,закупила обекта

Документ №/ дата на договора

1.

УПИ І -547 в кв.14 по плана на гр. Антоново

Продажба на недвижим имот

Заповед №206

От 10.10.2002г..

216.00
216.00

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

Гр. Антоново,ул. Тузлушки герой

№67


Договор

От 04.10.2002г..2.

Парцел VІ в кв.34

По плана на с.ИзворовоТърг с тайно наддаване

Заповед №188

От 19.09.2002 г.

3300.00

-

6700.00

ВАСИЛ РУСЕВ СТОЯНОВ

с.Изворово


Договор от

22.10.2002 г.3.

УПИ №VІІІ-22 в кв.3 по плана на с. Кьосевци

Продажба със заповед №202

От 03.10.2002г..


143.00
142.50

ИВАН ИВАНОВ МАНОЛОВ

С. Кьосевци

Договор от 04.10.2002 г.
Р Е Г И С Т Ъ Р

на извършените продажби на общински имоти през 2003 годинапо ред

Наименование на обекта

Вид и дата на процедурата

Данъчна оценка

лв.

Пазарна цена

лв.

Начална цена

лв.

Цена, по която е осъществена продажбата

Фирма,закупила обекта

Документ №/ дата на договора

1.

УПИ ІІІ-45 в кв.4

с.Дл.Поляна
Продажба

със заповед №104/07.05.2003г.
216.00

ВЕЛИН ЙОРДАНОВ

с. Дл.ПолянаДоговор от 21.05..2003г.

2.

УПИ ІХкв.14

с. МалоградецПродажба със заповед
№164/02.07.2003г
1660.00

-

1162.00

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр. В. Търново,ул .Възрожденска №13Договор от

11.08.2003 г.
3.

УПИ Х-77 кв.31

с. Изворово


Търг с явно наддаване заповед №164

От 02.07.2003г.


9764.00
6835.00

РАЙКО СТЕФАНОВ ЛУКОВ

С.ИЗВОРОВОДоговор от

11.08.2003г.4.

УПИ ІІІ-43 кв.4

с. Стара речкаТърг с явно наддаване

Заповед №164 от29.07.2003г..


2828.001979.00

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

Гр.Търговище,кв.Запад,бл.22
Договор от 12.08.2003г.


5.

УПИ ХХ-114 кв.22

С. Стеврек
Търг с явно наддаване

Заповед №208

От23.09.2003г.

5470.005470.00

БЕХЧЕТ МУСТАФОВ САЛИМОВ

С. СтеврекДоговор от25.09.2003г.


6.


УПИ ІІІ кв.6

Кв. ЕревишТърг с явно наддаване

Заповед №208

От23.09.2003г.

2380.00
1660.00

ТОДОР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

Гр. Търговище,ул. Граф Игнатиев №10Договор

От06.10.2003г.
Р Е Г И С Т Ъ Р

на извършените продажби на общински имоти през 2004 година

по ред

Наименование на обекта

Вид и дата на процедурата

Пазарна цена

лв.

Начална цена

лв.

Цена, по която е осъществена продажбата

Фирма,закупила обекта

Документ №/ дата на договора

1.

УПИ І от кв.5 по плана на с.Кьосевци

АОС №675/

15.08.2002г.


Търг с явно наддаване

27.01.2004г.73 125 лв.

Нам с 30% 5118851188

52228.00

«ЕТАП-АДРЕСС»-АД

Гр. София

Договор от 09.02.2004г.


2.

УПИ І-70 от кв.4 по

плана на


с. Стара речка

АОС№605/


31.01.2002г.

Търг с явно наддаване

27.01.2004г.2500.00

Нам.с 30%

1750 лв


1750.00 лв.

1750.00

СВЕТЛАНА АНЧЕВА КОЛЕВА

гр. Русе,ул. Плиска №91,вх.2 ет.2Договор от 12.02.2004г.


3.

УПИ VІІІ-61 от кв.12 по плана на

с. Стара речка

АОС №616

31.01.2002г.Търг с явно наддаване

27.01.2004г.
2803.00

Нам. на


2343 лв.

2343.00 лв.

2343.00

СВЕТЛАНА АНЧЕВА КОЛЕВА

гр. Русе,ул.Плиска №91,вх.2 ,ет.2Договор от

12.02.2004г.
4.

УПИ ІV-44 в кв.4по плана на

с.Стара речка

АОС№713/

15.02.2002г.Продажба със заповед №380

от 19.12.2003г.432.00

-

432.00

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

гр. Търговище,кв. Запад,бл.22,вх.А,ап.8Договор от

20.02.2002г.
5.

Поземлен имот-VІІІ-47 от кв.6

С. Стара речка

АОС№608

/31.01.2008г.Търг с явно наддаване

17.04.2004г.1800.00

Намалена на 10801080 лв.

1188.00

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ

Гр. Търговище ,ул. Климент №1Договор от

20.04.2004г.
6.

УПИ ІХ-47от кв.6

с.Стара речка

АОС №609 от

31.01.2002г.Търг с явно наддаване

07.04.2004г.1800.00

Намалена на 10801080 лв.

1188.00

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА

Гр. Търговище,кв. Запад №1,бл. 27 вх. АДоговор от

20.04.2004г.7.

УПИ І от кв.5а

С. Кьосевци

АОС№676

От 15.08.2002г.Търг с тайно наддаване

11.06.2004г.
42.120.00

Намалена на 2948429484 лв.

32.435.00

„ЕТАП-АДРЕСС”-АД

Гр. София,община Оборище,бул.Евлоги Георгиев №161Договор от

25.06.2004г.8.

УПИ №ІІ-71 в кв.4

с. Стара речка

АОС №606

От 31.01.2002г.Продажба със заповед №375

От 09.08.2004г.2205.00

-

2205.00

ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ИВАНОВА

гр. Омуртаг,ул. Искър №17Договор от

03.09.2004г.9.

УПИ ХІІкв.35

Гр. Антоново

,ул. Арсо Овчаров

АОС №583

От14.12.2001г.


Търг с тайно наддаване

08.09.2004г.2002.00

Намалена на 10011001.00

1130.00

СВИЛЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

гр. Антоново,ул. Арсо Овчаров №41Договор от

17.09.2004г.10.

УПИ V-25 кв.6

гр. Антоново

АОС№929

от 21.07.2004г.Търг с тайно наддаване

15.09.2004г.3192.00

3192.00

3512.00

ЕООД „ИНТЕР РЕСТОРАНТ-ЯНАКИЕВ СТИЛ „

гр. ТърговищеДоговор от

29.09.2004г.11.

УПИ VІ-59 в кв.13

с. Стара речка

АОС №622

01.02.2002гПродажба със заповед№464

14.10.2004г.2040.00

-

2040.00

РУМЕН НЕНКОВ НЕНКОВ

гр. Търговище,ул.Кюстенджа

№79


Договор от

10.11.2004г.12.

УПИ VІ-107 в кв.12

с. Ястребино

АОС№113

11.01.1999г.Търг с тайно наддаване 14.12.2004г.

21260.00

10630

11693.00

КИРИЛ СТАНКОВ ДИНЕВ

гр. Шумен

ул Владийско въстание №193


Договор от

28.12.2004г.13

Имот №015023

с. Стара речка

АОС№936

02.11.2004г.Търг с тайно наддаване

14.12.2004г.2524.00

2600

3100.00

ХАСАН ЕШРЕФОВ ХАСАНОВ

гр. Омуртаг

ул. Омуртаг №1


Договор от 28.12.2004г.

14

Имот №015026

с. Стара речка

АОС№939

02.11.2004г.Търг с тайно наддаване

14.12.2004г.2524.00

2600

3400.00

ХАСАН ЕШРЕФОВ ХАСАНОВ

гр. Омуртаг

ул.Омуртаг №1


Договор от

28.12.2004г.
15.

Имот №015027

с.Стара речка

АОС №940

02.11.2004г.Търг с тайно наддаване

14.12.2004г.2524.00

2600

3800.00

ХАСАН ЕШРЕФОВ ХАСАНОВ

гр. Омуртаг

ул. Омуртаг №1


Договор от

28.12.2008г.16.

Имот №015025

с. Стара речка

АОС №938


Търг с тайно наддаване

14.12.2004г.2522.00

2600

3350.00

ХАСАН ЕШРЕФОВ ХАСАНОВ

гр. Омуртаг

ул. Омуртаг №1


Договор от

28.12.2004г.17.

№015024 АОС-937

с. Стара речка
Търг с тайно наддаване

2524.00

2600

3230.00

ХАСАН ЕШРЕФОВ ХАСАНОВ

гр. ОмуртагДоговор от

28.12.2004г.Р Е Г И С Т Ъ Р

на извършените продажби на общински имоти през 2005 година

по ред

Наименование на обекта

Вид и дата на процедурата

Данъчна оценка

лв.

Пазарна цена

лв.

Начална цена

лв.

Цена, по която е осъществена продажбата

Фирма,закупила обекта

Документ №/ дата на договора

1.

УПИ-№ІІІ, кв.3

с.Черни бряг

АОС№55

от 09.01.1998г.Публичен търг с тайно наддаване

3.08.2005г.12137.00

26000.00

26000

28800.00

“АКЦИУМ ФУН”ООД,

гр.София


Договор от

22.08.2005г.
2.

УПИ-VІІІ,кв.3

с. Стеврек

АОС№946

от 22.07.2005г.Публичен търг с тайно наддаване


765.60

1600.00

1600

1800.00

“СИМИ”ЕООД, гр.ЕЛЕНА

Договор от

26.09.2005г.

3.

Терен за урегулиране на УПИ №ІV в кв.6

с.Стара Речкапродажба със Зап.№290 от22.06.2005г.
161.20

-

161.20

ОГНЯН АНТОНОВ НИКОЛОВ

и Ангелинка Николова Николовяа

ГР. ТЪРГОВИЩЕ


Договор от 12.04.2005г.4.

УПИ ІІІ в кв.12 по плана на с.Поройно

Продажба със заповед №173/14.05.2005г

887.70

600.00

-

600.00

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

гр. София,ж.к. МладостДоговор от

12.05.2005г.5.

УПИ ХІV в кв.23

по плана на

гр.Антоново


Продажба със заповед №214/11.05.2005г

160.20

300.00

-

300.00

ДАНЬО ИВАНОВ ИЛИЕВ гр. Антоново,ул. Ангел Стефанов

№12


Договор от

30.05.2005г.


6.


УПИ №ІV в кв.61

с. Изворово

АОС № 0944

25.04.2005г.Продажба със заповед №192/27.04.2005г

1056.00

1440.00

-

1440.00

ГОРИЦА ПЕНЕВА КОЛЕВА

с. Изворово
Договор от

29.07.2005г.
7.

УПИ-ІV-65 в кв.11

с. Стара речка

АОС №612/31.01.2002г.


Продажба със заповед

№287/28.06.2005г.
1779.80

3236.00

-

3240.00

ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ и АНКА КОСТАДИНОВА ЛЮБЕНОВА

гр. В.ТърновоДоговор от

29.07.2005г.8.УПИ ІІІ от кв.9 с.Ястребино АОС№160/

30.05.2000 г.Замяна на недвижим имот

със заповед №336/1.08.2005г.7368.90

2890.20


15350.00

13100.00

2250.00 внесени в касата на общината за изравняване

ХБ”ИМПОРТ”ЕООД

гр.ТърговищеДоговор от

01.08.2005г.9.

УПИ І в кв.36

с. Любичево

АОС№58

от 09.11.1998г.Търг с тайно наддаване

03.08.2005г.537.20

3000.00

3000

3301.00

ХАСАН МУСОВ ХАСАНОВ

от с.ЛюбичевоДоговор от

11.08.2005г.10.

УПИ-№ІІ в кв.30

с.Любичево

АОС№68

от 18.08.1998г.Търг с тайно наддаване

03.08.2005г.42853.00

66000.00

66000

72600.00

„ГАЛА ТУР” ООД Варна ДИМИТЪР ГЕРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ

гр. Варна, кв. ГалатаДоговор от

12.08.2005г.11.

Бивше училище в УПИ № ІІ-124 кв.17

с.Трескавец

АОС№6/28.02.1997г


Търг с тайно наддаване

03.08.2005г.
726.30

4000.00

4000

4450.00

ИСМАИЛ ЮСУФОВ ИСМАИЛОВ

гр.Търговище
Договор от

16.08.2005г.12.

ПИ на с. Малка Черковна

АОС№142


/20.10 .1999г.

Търг с тайно наддаване

10.08.2005г.2280.30

3500.00

3500

3850.00

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЯНЕВ

гр. Търговище,ул. Петлешков №30Договор

от 17.08.2005г.
13.

ПИ №000011

В м.”над селото” в с. Дл.Поляна

АОС №135/20.12.2008г.


Търг с тайно наддаване

03.08.2005г.5216.90

5000.00

7000

7750.00

“ДА ДА ТУРИЗЪМ”ЕООД,

гр. Антоново
Договор

от 17.08.2005г.14.

УПИ І в кв.9

гр. Антоново кв. Божица

АОС№45/

09.01.1998г.Търг с тайно наддаване

10.08.2005г.3499.90

9000.00

9000

10150.00

“БОЛКЪАН СТАР МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД,

гр. ВарнаДоговор

от 22.08.2005г.15.

УПИ №ІІ-общ. кв.8 с. Ястребино

Продажба със заповед №344

от05.08.2008г.932.80

680.00

-

680.00

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ МИЛАНОВ

с. Ястребино , ул.”Р. Калайджийски” №4Договор

от 23.08-2005г.16.

Договор за замяна

1. ПИ №002004 с. Стара речка АОС№438/23.07.01г

2.ПИ №002005

с.Стара речка

АОС№439/23.07.01г3.УПИ І кв.14

с. Пиринец

АОС№63 /13.05.1998г.

4.Апартамент№2

от вх.Д на бул.Тузлушки герой № 79 гр.Антоново


Продажба със заповед №331 от

27.07.2005г.
124.90

747.20


9989.60

1860.20685.00

4185.00


7200.00

6900.00


-


685.00

4185.00


7200.00

6900.00


СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ

гр. София,ж.к. Люлин,бл. 501,

вх. А,ет.7ап.46


Договор

от 08.08.2005г.17.

УПИ №ХІІІ-546 в кв.23 гр. Антоново

АОС№951


02.09.2005г.

Продажба със заповед №420 от

12.09.2005г.109.60

210.00

-

210.00

КАЛИНКА КОЙЧЕВА ИЛИЕВА

гр. АнтоновоДоговор от

12.09.2005г.18.

УПИ VІІ-общ. в кв.6 с.Таймище

АОС№394/09.07.01гПродажба със заповед №379 /

19.08..2005г.
1402.00

1272.00

-

1272.00

МАРИЙКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

гр. Омуртаг

ул. Аспарух №10


Договор от

14.09. 2005г.


19.
УПИ №ІІІ в кв.58

с. Изворово

АОС№0943

25.04.2005г.Продажба със заповед №482/01.11.2005г..

1016.40

1400.00
1400.00

СТОЯН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ

гр. В. Търново ,

ул.П.Яворов №32а


Договор от

05.12.2005г.Каталог: raw -> uploads -> Antonovo
Antonovo -> Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 година
Antonovo -> Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
Antonovo -> У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Antonovo -> Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
Antonovo -> Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
Antonovo -> На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
Antonovo -> На 17 януари 2014 г. Община Антоново организира тържественото честване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница