По ред Област на контролДата10.02.2018
Размер129.87 Kb.
#57206


Да извършва контрол на:
по

ред

Област на контрол

Вид на контрола

Контролиран параметър/

характеристика

Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

1

2

3

4

5

6

1.

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияИмпеданс на контура „фаза – защитен проводник” или “фаза - проводник PEN”

ПК 7.1/01 на ОКА Версия 1/01.10.2013


Наредба №3 ( ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.)

Наредба №16-116

(ДВ, бр. 26/2008 г.)

Техническа спецификация
2.

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияКонтрол на прекъсвачи за защитно изключване:

Ток на задействане;

Време за изключване;

Допирно напрежение; Съпротивление на предпазен заземителПК 7.1/02 на ОКА Версия 1/01.10.2013


Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004 г.)

Наредба №16-116 (ДВ,бр.26/2008 г.)

Техническа спецификация


3.


Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и

над 1000 Vпървоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияСъпротивление на защитна заземителна уредба

ПК 7.1/03 на ОКА Версия 1/01.10.2013


Наредба №16-116 ДВ, бр.26/2008 г.)

Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004 г.)

БДС 414

Техническа спецификация4.

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияСъпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

ПК 7.1/03 на ОКА Версия 1/01.10.2013


Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.)

Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.)

Наредба № 4 (ДВ., бр.6 от 2011г.)

Техническа спецификация5.


Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияСъпротивление на изолация

БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е)

ПК 7.1/04 на ОКА Версия 1/01.10.2013
Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.)

Наредба №16-116 (ДВ, бр. 6/2008 г.)

Техническа спецификация

6.


Електрозащитни средства:

Изолиращи щанги - манипулационни, измервателни, за преносими заземители

Изолиращи клещи

Електроизмерва

телни клещи;

Устройства за пробождане на кабели;

Преносими заземители

Диелектрични килимчета пътеки и изолиращи поставки

Наставни изолиращи стълби


периодичен на продукти в експлоатация

Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

Наредба №22 (обн. ДВ, бр. 45/2006 г.)

ПК7.1/05 на ОКАНаредба №22

(ДВ, бр. 45/2006 г.)

Техническа спецификация

7.Електрозащитни средства:

Указатели за напрежение;

Указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите


периодичен на продукти в експлоатация

Прагово напрежение

Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честотаНаредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.)

ПК 7.1/05 на ОКАНаредба №22

(ДВ, бр. 45/2006 г.)

Техническа спецификация


8.

Електрозащитни средства:

Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши;

Изолиращи покрития и капачки;

Изолиращи въжетапериодичен на продукти в експлоатация

Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено
напрежение с промишлена честота

Ток на утечкаНаредба №22 (обн. ДВ, бр. 45/2006 г.)

ПК 7.1/05 на ОКАНаредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.)

Техническа спецификация9.

Микроклимат на работна и битова среда

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжениятемпература на въздуха

скорост на движение на въздуха относителна влажност на въздуха
БДС 16 686

Наредба


№ РД-07-3

ДВ бр. 63 / 2014 г.

ПК 7.1/08 на ОКА


БДС 14776-87

Наредба № 26(ДВ бр. 103/ 2008)

Наредба №24, (ДВ бр. 95/ 2003)

Наредба № 9,(ДВ бр. 46/1994)

Наредба №2, (ДВ бр.15/2007)

Наредба №3, (ДВ бр.15/2007)

Наредба

№ РД-07-3

ДВ бр. 63 / 2014 г.

Техническа спецификация10

Изкуствено осветление на работна и битова среда

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияосветеност

Методични указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 изд. Стандарти- зация, 1985г.

ПК 7.1/09 на ОКАНаредба № 49 (ДВ бр.7 / 1976)

Наредба № 26(ДВ бр. 103/ 2008)

Наредба N24, (ДВ бр. 95/ 2003)

Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994)

Наредба №2, (ДВ бр.15/2007)

Наредба №3, (ДВ бр.15/2007)

Наредба №19, (ДВ бр.103/2011)

БДС EN 12464-1 Техническа спецификация11.

Шум в помещения на жилищни и обществени сгради

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияЕквивалентно ниво на шум

Ниво на шумБДС 15471

РПК 7.1/10 на ОКАНаредба № 6, (ДВ бр. 58/2006) – Прилож.2, таблица 1

Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994)

Наредба № 26, (ДВ бр.103/2008)

Наредба № 2, (ДВ бр.15/2007)

Наредба № 6, (ДВ бр. 16/1977)

Наредба № 24, (ДВ бр. 95/ 2003)

Техническа спецификация


12

Шум в околна среда

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияЕквивалентно ниво на шум,


БДС 15471

РПК 7.1/10 на ОКАНаредба № 6 (ДВ бр. 58/2006) – Приложение 2, таблица 2

Техническа спецификация
13

Шум в работна среда

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияНиво на шум

Еквивалентно ниво на шум

Дневно ниво на експозиция на шум

Средно


седмично ниво на експозиция на шум

Върхово ниво на звуково наляганеБДС 15471

БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

ПК 7.1/10 на ОКАНаредба № 6, (ДВ бр.70/2005)

Наредба № 6, (ДВ бр. 58/2006) – Приложение 2, таблица 1

Наредба № 7, (ДВ, бр. 88/1999)

Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994)

Наредба № 26, (ДВ бр.103/2008)

Техническа спецификация14

Вибрации предавани по системата ръка-рамо и на цяло тяло


първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения

Дневна стойност на експозиция на вибрации

БДС EN ISO 5349-1

БДС EN ISO 5349-2

БДС ISO

2631– 1


ПК 7.1/11 на ОКА

Наредба №3,(ДВ, бр.40 /2005г)

Техническа спецификация
15

Вибрации в жилищни помещения

първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения

Средно

квадратична стойност на виброускорение в честотен диапазон от 1 до 63 HzНаредба № 9, ДВ, бр. 17 /2010г.;

ПК 7.1/11 на ОКА
Наредба № 9, (ДВ, бр. 17 /2010г.);

ТС

Техническа спецификация
16

Вентилационни инсталации

първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения

Скорост на въздушен поток

Дебит на въздухаБДС 12.3.018

БДС ISO 5221

ПК 7.1/06 на ОКА


Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.)

Наредба №24 (ДВ, бр.95/2003г.)

Техническа спецификация


17.

Химични агенти във въздуха на работна среда


първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияКонцентрация на химични агенти:

по линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни

тръбички);


БДС EN 482:2012+А1:

2015;

БДС EN 689;

ПК 7.1/12 на ОКА


Наредба №13, ДВ, бр. 8/2004 г.;

Техническа спецификация18.

Химични агенти във въздуха на работна среда - прах


първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияКонцентрация на прах във въздуха:

инхалабилна фракция

респирабилна фракция


БДС EN 689;

БДС EN 482:2012+А1:

2015;

БДС 2200

ПК 10/13 на ОКА


Наредба №13, ДВ, бр. 8/2004 г.;

Техническа спецификация19.

Химични агенти във въздуха на работна среда -прах

първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръженияКонцентрация на свободен кристален силициев диоксид в респирабилна фракция прах

БДС EN 689;

БДС EN 482:2012+А1:

2015;

БДС 2200


БДС 2280

ПК 10/13 на ОКАНаредба №13, ДВ, бр. 8/2004 г.;

Техническа спецификация20

Площадки за игра, разположени на открито и на закрито


първоначален /периодичен на нови и/ или в експлоатация площадки

Безопастност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване.

Наредба №1, ДВ бр.10/2009г.

ПК 7.1/14 на ОКА

БДС EN 1176-1

По документи - т. 4.1, т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.6.

Визуален оглед и измерване -т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.7.
БДС EN 1176-2

По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12; т.4.13;

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.6

БДС EN 1176-3

По документи - т.4.3.1, т.4.4.1

Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т.4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6.

БДС EN 1176-4

По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7
БДС EN 1176-5

По документи – т.4.5, т.4.6, т.4.8, т.5.1, т.5.2.4, т. 5.2.5, т.5.3.2

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.7, т. 4.4, т.5.2,т.5.3.1, т.5.3.4, 5.4, 5.5, т.7

БДС EN 1176-6

По документи – т.4.4, т.5.1, т.5.2,

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т. 5.4, т.7


БДС EN 1176-7

По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2.


БДС EN 1176-10

По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/

Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2.

БДС EN 1176-11

По документи – т.4.4.

Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.6.

БДС EN 1177

По документиНаредба №1(ДВ бр.10/2009 г.)

БДС EN 1176-1

По документи - т. 4.1,

т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.6.


Визуален оглед и измерване -т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.7.

БДС EN 1176-2

По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12; т.4.13;
Визуален оглед и измерване – т.4.2

т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.6


БДС EN 1176-3

По документи - т.4.3.1, т.4.4.1

Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т.4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6.

БДС EN 1176-4

По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6


Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7
БДС EN 1176-5

По документи – т.4.5, т.4.6, т.4.8, т.5.1, т.5.2.4, т. 5.2.5, т.5.3.2

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.7, т. 4.4, т.5.2,т.5.3.1, т.5.3.4, 5.4, 5.5, т.7

БДС EN 1176-6

По документи – т.4.4, т.5.1, т.5.2,
Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т. 5.4, т.7

БДС EN 1176-7

По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2.

БДС EN 1176-10

По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/

Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2.


БДС EN 1176-11

По документи – т.4.4.


Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.6.
БДС EN 1177

По документи.....,

Илиева, главен инспектор в отдел ПМ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница