По съпротивление на материалите за студентите по специалност ссс II курс, II потокДата13.01.2018
Размер84 Kb.
К О Н С П Е К Т

по

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

за студентите по специалност ССС - II курс, II поток

(за учебна 2006-2007 година)

Теми и раздели
I. Въведение в дисциплината

1


Предмет на учебната дисциплина Съпротивление на материалите. Характеристика на модела. Реална конструкция и нейните статическа и изчислителна схеми. Основни предпоставки.и хипотези. Вътрешни сили, премествания и деформации. Проекции.
II. Разрезни усилия

2

Разрезни усилия. Метод на сечението. Извод на диференциалните зависимости на Журавски за пространствената и равнинната задача.

3

Разрезни усилия и диаграми при пространствено натоварване. Примери. Проверки.

4

Разрезни усилия и диаграми при равнинно натоварване. Примери. Проверки.

5

Определяне на функциите на разрезните усилия чрез интегриране на диференциалните уравнения. Гранични условия. Диаграми. Примери.

6

Бързи методи за построяване на диаграмите на разрезните усилия. Основни греди и натоварвания. Метод на суперпозицията за построяване на диаграмите.
III. Напрегнато и деформирано състояние в точка

7


Понятие за напрежение в точка. Компоненти на напрежението. Определяне на напрежението върху произволна площадка в пространството при дадени напрежения върху три взаимно перпендикулярни площадки.

8

Теореми за взаимност на тангенциалните и пълните напрежения. Главни напрежения и главни направления. Елипсоид на напреженията. Приложения.

9

Двумерно напрегнато състояние - аналитично изследване.

10

Графично изследване на двумерно напрегнато състояние.

11

Експериментално определяне на напреженията при двумерно напрегнато състояние - метод на тензометрията.

12

Уравнения за вътрешно равновесие.

13

Линейни и ъглови деформации. Връзки между деформации и премествания.

14

Зависимости между напрежения и деформации - прост и обобщен закон на Хук . Коефициент на Поасон.

15

Обемна деформация. Горна граница на коефициента на Поасон.

16

Връзка между механичните константи Е, G и .

17

Постановка и идеи за решаване на общата задача за определяне на напрегнатото и деформираното състояние (НДС).

18

Единен анализ на т. нар. “ чисти “ напрегнати състояния.Продължение
IV. Чист опън и чист натиск

19

Понятие за чист опън и чист натиск - напрежения, деформации. Експериментално изследване. Жилави и крехки материали.

20

Статически определими и статически неопределими системи при чист опън и чист натиск.

21

Оразмеряване при чист опън и чист натиск.

22

Влияние на собственото тегло върху напреженията. Форми на еднаква якост.
V. Чисто срязване

23

Понятие за чисто срязване - напрежения, деформации. Приложение при оразмеряване на болтови, нитови и заваръчни съединения.
VI. Геометрични характеристики на равнинни фигури

24

Геометрични характеристики от втори род. Инерционни моменти на равнинни фигури. Примери. Теорема на Щайнер.

25

Инерционни моменти на равнинни фигури спрямо завъртени оси. Главни оси и моменти.

26

Графично определяне на инерционни моменти сокръжност на Мор-Ланд.
VII. Чисто усукване на прави греди

27

Понятие за чисто усукване на греди. Чисто усукване на греди с кръгово и пръстеновидно напречно сечение - напрежения, деформации. Видове задачи.

28

Чисто усукване на греди с некръгово напречно сечение.Формула на Бредт. Чисто усукване на греди с правоъгълно напречно сечение.

29

Статически определими и неопределими греди при чисто усукване. Оразмеряване по якост и деформации. Диаграми на завъртанията и напреженията.
VIII. Огъване на прави греди

30

Понятие за огъване на греди. Чисто специално огъване. Извод на формулата за нормалните напрежения. Диаграми на напреженията.

31

Тангенциални напрежения при специално огъване. Извод на формулата на Журавски. Разпределение на напрежението при правоъгълно, кръгово и двойно Т - сечение.

32.

Видове задачи при специално огъване. Главни нормални напрежения при специално огъване. Пълно оразмеряване. Траектории на напреженията.

33

Форми на еднаква якост при специално огъване.

34

Специално огъване, когато равнината на натоварване не е равнина на симетрия на гредата.

35


Деформации при специално огъване. Диференциално уравнение на еластичната линия. Интегриране на диф. у-е. Гранични условия. Примери. Оразмеряване на деформации.

36

Метод на аналогията на Мор. Фиктивни греди. Примери.

37

Статически неопределими греди при огъване. Методи за решаване на задачи.

38

Влияние на срязващата сила върху еластичната линия. Определяне на коефициента К .

39

Общо огъване - разпределение на нормалните и тангенциалните напрежения. Оразмеряване при общо огъване. Еластична линия при общо огъване. Примери.
IX. Потенциална енергия на деформациията

40

Потенциална енергия на деформацията и деформационна работа на външните сили - определения, Възможна работа.Теореми на Клапейрон, Бети и Максуел..

41

Принцип и теорема на Лагранж. Принцип и теорема на Кастиляно.

42

Теорема на Менабреа – приложение при решаване на статически неопределимите греди.

43

Интеграли на Максуел - Мор. Метод на Верешчагин за решаването на интегралите.


Продължение
X. Теории за опасно състояние

44

Теореми за опасно състояние. Класически теории за якост.

45

Редуцирано (еквивалентно) напрежение. Съвременни теории за якост.
XI. Комбинирано действие на силите

46

Специално огъване, съчетано с опън или натиск. Видове задачи.

47

Общо огъване, съчетано с опън или натиск

48

Усукване, съчетано с опън (натиск) и огъване. Избор и изследване на напрегнатото състояние в застрашена точка от напречното сечение
X. Оразмеряване при наличие на пластични деформации

49

Чист опън (натиск) при отчитане на пластични деформации.

50

Чисто специално огъване при отчитане на пластични деформации.Определяне на гранично натоварване при статически неопределими греди
XI. Нецентричен опън и нецентричен натиск

51

Нецентричен опън и нецентричен натиск. Извод на формулата за нормалните напрежения. Понятие за допустима сила. Диаграми на напреженията.

52

Ядро на сечението. Свойства на ядрото. Ядрови моменти.

53

Случай на нецентричен натиск, когато материалът не понася опънни напрежения

54

Деформация при нецентричен опън (натиск) – решение по деформирана схема
XII. Устойчивост на тънкостенни пръти

55

Задача на Ойлер за устойчивост на центрично натиснати пръти. Обобщена формула на Ойлер.

56

Граница на приложимост на Ойлеровата формула. Устойчивост на прав прът при наличие на пластични деформации

57

Оразмеряване на устойчивост. Използване на φ-метода при оразмеряване на устойчивост.
XIII. Въжета

58

Гъвкаво еластично въже с малко провисване. Видове задачи.

59

Еластично въже с опори на едно ниво и на опори на различни нива.

60

Уравнение на верижката или въже с голямо провисване.


ЛИТЕРАТУРА
Кисляков, С. Съпротивление на материалите. С., Из-во “Техника”, 1975 г.

Кисляков, С. и колектив. Съпротивление на материалите. С., Из-во “Техника”, 1986 г.

П. Колев, К. Младенов, Съпротивление на материалите (Записки) УАСГ, София,1996 г.

Преподавател: Ръководител катедра:(доц. д-р инж. Й. Клечеров) (доц. д-р инж. Явор Михов)
Каталог: filebank -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Формати и стандарти
userfiles -> Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
userfiles -> Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
userfiles -> Използване на функции в c++
userfiles -> Examination topic list river morphology and river training works
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница