По значими научни трудове на доц д-р Стефан Иванов Станчев, дмДата05.01.2017
Размер22.63 Kb.
По значими научни трудове на доц. д-р Стефан Иванов Станчев, дм

 1. С. Станчев: Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, 2006 г.

 2. С. Станчев: Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези, Автореферат за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, 2006 г.

 3. Б. Владимиров, Каймакчиев Г., Станчев Ст., Каменов К.: Нашият опит с предните достъпи при гръбначната патология, Ортопедия и травматология, т. ХХVII, кн. 1-2/1990, 69-70

 4. Кожухаров К.В., Калъпов Ив.П., Тасков Г.Г.,.Станчев Ст., Григоров Я. Фенестрационната декомпресия при болевия дискален синдром в кръстния гръбнак. Ортопедия и Травматология 1994, 33, 3:29-30.

 5. Ив. Калъпов, Станчев Ст., Тасков Г.: Възстановяване на предна кръстна връзка с алоприсадък на карбонова основа, Сборник доклади на VII конгрес по ортопедия и травматология, София’98, 12-14

 6. Станчев Ст., Кожухаров К, Димитров Ст., Тасков Г.: Комплексно лечение на травматичните параплегии - дистален тип. Русенски Университет, Научни трудове, 1999, том 37, серия 10, 159-167.

 7. Станчев Ст.И., В. Бусарски, К. Романски, Хр. Христов: Клинико-динамични резултати от оперативното лечение на пациенти със спондилолистеза в лумбосакралния сегмент на гръбначния стълб Бълг. Неврохирургия т.6 № 1-3, 2001, 127-131

 8. Станчев Ст., Бусарски В., Чорбов И.: Тридименсионален инструментариум за корекция на гръбначна патология “СТИБУ” Бълг. Неврохирургия т.6 № 1-3, 2001, 131-134

 9. Хр. Цеков, В. Бусарски, Ст. Станчев, К. Романски и кол.: Тумори в тораколумбалната област, Бълг. Неврохирургия, т. 6, № 1-3, 2001, 118-123

 10. В. Бусарски, Хр. Цеков, Ст. Станчев, К. Романски и кол.: Оперативно лечение на нестабилните травматични фрактури в тораколумбалната област Бълг. Неврохирургия т.6 № 1-3, 2001, 123-127

 11. Ст. Станчев, Хр. Цеков, В. Бусарски, К. Романски, Н. Стоянчев и кол.: Травми в тораколумбалния отдел на гръбначния стълб и мозък Бълг. Неврохирургия, т. 7, № 1, 2002, 135-139

 12. Станчев Ст., Бусарски В., Чорбов И.: Патент за изобретение № 63839/02.04.2003 г. Патентно ведомство РБ

 13. Ст.Станчев, Бусарски В., Чорбов И: Официален бюлетин на Патентно ведомство на РБългария, 3/2003, стр. 46

 14. Ст. Станчев, В. Бусарски, К. Романски и кол.: Резултати от хирургичното лечение на СПЛ с инструментариум СТИБУ: сборник докл. ІХ конгрес БОТА, 2004, 24-31

 15. Ст. Станчев, В. Бусарски, К. Романски, М. Маринов, В. Каракостов, Хр. Христов, Ст. Джондов, Н. Гергелчев, П. Тенчев: Хирургично лечение на стенозите на лумбалния канал, Сборник доклади на Национална конференция по неврохирургия, 2004, VІ/8

 16. Хр. Цеков, Бусарски В., Н. Стоянчев, Ст. Станчев: Оперативно лечение и ранни постоперативни резултати при тумори на гръбначния стълб протичащи клинично с гръбначномозъчна компресия: сборник докл. ІХ конгрес БОТА, 2005, 46-52

 17. Ст. Станчев, В. Бусарски: Имплантат за обездвижване на прешленни структури, официален бюлетин на Патентно ведомство РБ, бр. 4, 2005, 44

 18. Ст. Станчев, В. Бусарски: Патент за полезен модел № 802/06.06.2006 Имплантат за обездвижване на прешленни структури, Патентно ведомство РБ

 19. Ст. Станчев: Алгоритъм на поведение при болки в лумбалния сегмент на гръбначния стълб Дайджест на личния лекар, 1/2007, 20-22

 20. D. Chopin, S. Stantchev : Note technique concernant de correction des cyphoses et des spondylolisthesis, Journée de l’Institut CALOT, 1993

 21. D. Chopin, S. Stantchev: Scoliose lombaire de l’adulte tactique et stratégie chirurgicale, Journée de l’Institut CALOT, 1993

 22. D. Chopin, P. Fayada, S. Stantchev: Arthrodèses intersomatique lombaires par vois posteriueres. Résultats précoces, IX Journées du Rachis, l’hôpital BAUJON, Paris, France, 1994, 82-86

 23. S. Stantchev, V. Bussarsky, H. Tzekov, A. Bussarsky, L. Tatarchev, V. Karakostov, S. Djendov: Mistakes and failures of stabilizing operation in thoracolumbar spine, 3rd annual Meeting Spine Experts Group, 2005, Thessaloniki, Greece, 48-49

 24. S. Stantchev, V. Bussarsky, K. Romansky, V. Karakostov, A. Bussarsky, L. Tatarchev, S. Djendov: Factors determining degree of reposition of lumbar spondylolisthesis, 4th Sine Experts Group Meeting, 2006, Sinaia, Romania, 1-3

 25. S. Stantchev : Système tridimensionnelle STIBU dans le traitement des affection du Rachis, III Congres de SFCR et SFNR, 2007, Nant, France, 46

Каталог: truni3 -> wp-content -> uploads
uploads -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
uploads -> Програма за специалност клинична лаборатория 2017г. Въведение
uploads -> Програма за специалност клинична имунология 2017г. Въведение
uploads -> 1. Въведение Наименование на специалността – „Клинична фармация” Продължителност на обучението – 3 години. Изисквано базово образование – завършено висше образование
uploads -> 1. въведение наименование на специалността: спешна медицинска помощ
uploads -> Въведение Наименование на специалността: Икономика на здравеопазването
uploads -> Монографии, учебници и учебни помагала
uploads -> Публикации в научни списания и сборници публикации в международни научни списания с иф


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница