Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняванеДата22.07.2016
Размер85.37 Kb.
#761
ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Съгласно чл. 116, ал.1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават в Община Берковица информация за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Справката-декларация с приложение извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период се подава в Община Берковица сканирана в PDF формат само по електронен път на e-mail: ob@berkovitsa.com. След обработка подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена.

Препоръчително е справката-декларация да се подава до 10 число на месеца /следващ месеца през който са осъществени нощувките /, за да бъде обработена в срок и предоставена на Отдел “Местни данъци и такси”, където на база броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и реда на Закона за местните данъци и такси.

Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месец, през който са осъществени нощувките. Върху невнесените в срок данъчни задължения се начислява лихва.
Справка-декларация може за изтеглите оттук:

Вх. № ……………………………


Дата: ……………………………

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА …………….


СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯБрой на реализирани нощувки в /посочете име на място за настаняване, туристическа хижа, туристически учебен център, туристическа спалня
Адрес /посочете адреса на място за настаняване, туристическа хижа, туристически учебен център, туристическа спалня /

 

С категория:
една звезда  две звезди  три звезди  четири звезди  пет звезди

един еделвайс  два еделвайса  три еделвайса Капацитет:
Брой стаи:…………………… бр. Брой легла: ……………………………бр.


и дата на удостоверението за определяне на категория

Номер

ДатаИзвършващ дейността


 (Посочете трите имена на управителя или на упълномощен от него представител)

 

 Адрес на управление


 (Посочете община, населено място, пощ. код, бул./ул. №)

 

  

ЕИК:

 

 

Телефон/факс: 

 


Електронна поща:

 

Електронен адрес:

 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

за периода от………..20....г. до …………..20…..г.


Общ брой туристи

Брой нощувки

Размер на тур. данък (в лв.)

Дължим

тур. данък

(в лв.)

(моля посочете брой)


(моля посочете брой)

Българи

Чужденци(моля посочете брой)

(моля посочете брой)Брой реализирани нощувки и брой туристи


Реализирани нощувки

Брой туристи

/пренощували лица/


Общо (българи и чужденци)в т.ч. чужденци /ред 1 до ред 44/

 

 

1.Австралия2.Австрия

 

 

3.Армения4.Беларус

 

 

5.Белгия

 

 

6. Бразилия7.Великобритания

 
8.Германия9.Гърция

 

 

10. Грузия11.Дания12.Естония

 

 

13.Израел

 

 

14.Индия15.Ирландия16.Испания17.Италия

 
18.Канада

 
19.Кипър

 

 

20.Китай

 

 

21.Латвия

 

 

22.Литва

 

 

23.Македония

 

 

24.Молдова

 

 

25.Норвегия

 

 

26.Полша

 
27.Румъния

 

 

28.Русия

 

 

29.САЩ

 
30.Словакия

 

 

31.Словения

 

 

32.Сърбия и Черна гора

 

 

33.Турция34.Украйна

 

 

35.Унгария

 
36.Финландия

 

 

37.Франция

 

 

38.Холандия

 
39.Хърватска

 

 

40.Чехия41.Швейцария

 

 

42.Швеция43.Япония44.други държави


Приложения:  1. Извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период;

  2. Друго (ако е приложимо).

Декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и че посочените в настоящата справка - декларация данни отговарят на истината.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

Изготвил:................................................................................................................./име и фамилия/


Подпис .................................................................................................................... 

Дата: .......................................................................................................................

 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Св. Климент Охридски” Исторически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница