Подготовка на анестезиологична масичка и набор за интубацияДата09.09.2016
Размер73.21 Kb.

Подготовка на анестезиологична масичка и

набор за интубация
1. Основни принципи


 • Да е подредена винаги по един и същ начин, определен от завеждащ отделението и следван от целия персонал

 • След употреба всичките ампули се запазват

 • Да не се разместват медикаментите и пособията без знанието на анестезиологичната сестра (да се изгради първосигнална система)

 • Да се извършва хигиенна обработка на масичката и пособията след всяка анестезия

 • Ежедневно да се допълват изразходваните медикаменти и материали

2. Подреждане

На горния плот се поставят:

 • Всички нужни за различни видове анестезия медикаменти (поне 2-3 представителя от всички видове)

 • Всичко необходимо за канюниране на венозен съд (спирт, абокат, левкопласт, ножица, ръкавици, есмарх, бъбрековидно легенче, памучни тампони, стерилни марлички)

 • Всичко необходимо за определяне на кръвната група (плочки, тест-серуми, бъркалки, игли)

 • Всички видове спринцовки

 • Всичко необходимо за венозна инфузия

На долния плот се поставят:

 • Апарат за кръвно налягане

 • Крачна аспирационна помпа

 • Назогастрални сонди

 • Противошоков набор

 • Инфузионни разтвори (може и в отделен шкаф)

 • Уринаторни катетри и торби

 • Системи за кръвопреливане

На третия стерилен плот (обикновено стои на анестезиологичния апарат и е покрит със стерилен чаршаф). Там се поставят:

 • Ларингоскоп – проверен за наличие и достатъчен интензитет на светлина, проверен за годност, изправност, почистени и дезинфекцирани лъжици за ларингоскоп

 • Набор интубационни тръби (поне 3 различни номера), съобразени с възрастта и анатомо-физиологичните особености на пациента

 • Аспирационна система и набор катетри за аспирация на уста и трахея

 • Щипка на Магил

 • Набор лицеви маски

 • Усторазтворител

 • Въздуховоди – 2-3 броя с различни номера (за натиск на корена на езика)

 • Интубационна тръба на „Карленс” – за операция на белите дробове


На горния плот медикаментите за анестезия са:

 1. Разтворители – ампули или банки

 2. Atropin 1ml/1mg – преди интубацията; за намаляване на лигавицата

 3. Drdperidol – fl 10ml, или Fentanyl – amp 5ml/0,25mg; или Talamunal – за увод в анестезията (има краткотраен ефект)

 4. Местни анестетици – Lidocain 0,5-1-2%, Marcain, Procain (за спинална анестезия)

 5. Опиеви препарати – Lidol, Deprivan, Calipsol

 6. Tiopental 1gr; или Pentotal Brevilal

 7. Мускулни релаксанти – Myorelaxin, Listenon

 8. Недеполяризиращи мускулни миорелаксанти – с дълго действие – Pavulon, Ardulan, Traclium

 9. Антагонисти на миорелаксантите – Nivalin, Miostigmin, Prostigmin, Sintostagmin

 10. , 11), 12) ампули и вещества от противошокови средства, кръвоспиращи (Vit.C, Vit.K, Calcii Gluconici, Pharmacinon, Dicynone, PAMBA)

* за хипогликемия Glucosae 40% amp, Insulin Actrapid

* за алергичен шок – Kortison, Urbason, Sopolcort, Alergosan

* за увеличение на диурезата – Furantril

* при тромбоемболия – Heparin

* Adrenalin – задължително трябва да има

* KCl

Подготовка на болния за анесетзия:


 1. Да бъде съобразена с общото състояние на болния, с възрастта, пола, основното и придружаващите заболявания ; вида, обема и продължителността на операцията; параклиничните отклонения; прекараните в миналото заболявания

 2. Създаване на подходяща атмосфера за сигурност, спокойствие и увереност у болния, че подходящата операция под обща анесетезия ще доведе до неговото излекуване

 3. Да отстрани чувството на страх и безпокойство

 4. Непосредствено преди анестезията се провежда същинската премедикация

 5. При продължителни операции се поставя катетър в пикочния мехур

 6. При коремни, стомашно-чревни операции се поставя дуоденална сонда през носа

 7. Болния с направена премедикация задължително се пренася в легнало положение с количка и под непрекъснатото наблюдение на МС

 8. Осигуряване и поддържане на стабилен и сигурен венозен източник

 9. Големи възможности и сигурност създава канюлирането на централни вени

 10. Правилно е болният да бъде претеглян, за да се знаят килограмите му при дозиране на венозни анестетици и лекарстваПоведение на МС при анестезия


 1. Никога не се започва анесетзия, ако не сме сигурни в пълната изправност на апаратурата и пособията

 2. Още в предоперативната стая МС проверява дали е същото лице, записано в оперативната програма; дали е поставена назначената премедикация, дадени ли са кардиотонични и др. Лекарстевени средтсва

 3. Проверява дали са отстранени зъбните протези; изпразнен ли пикочния мехур спонтанно или чрез катетеризация; функционира ли поставената дуоденална сонда и какво и колко изтича от нея

 4. Обяснява на пациента, че след като му е направена премедикация трябва да лежи спокойно и какви отряжения ще има върху него (изсъхване на езика, ускоряване на пулса, постепенно отпускане, успокояване и сънливост)

 5. Измерва се телесната температура и се отбелязва в анестезиологичния лист

 6. Върху апарата за обща анестезия приготвя анестезиологичния лист, а който се документира протичането на анестезията

 7. МС изпълнява експедитивно и коректно назначенията на анестезиолога

 8. МС наблюдава и сигнализира за промените в жизнените функции на пациента чрез клинични и апаратни способи през 5-10-15 мин

А) апаратният контрол се нарича мониторинг

  • мониторинг на сърдечно-съдовата функция: пулсова честота, систолично и диастолично кръвно налягане, централно венозно налягане, ЕКГ

  • мониторинг на дишането: честота и ритъм на дишането, дихателен обем, сатурация

Б) клинично наблюдение и контрол:

  • на дишането – честота и ритъм

  • да измерва и регистрира пулса

  • да измерва и регистрира температура

  • да наблюдава цвета на кожата, видимите лигавици

  • да наблюдава цвета на ноктите

 1. Всички регистрирани стойности МС отразява в анестезиологичната документация

 2. Ако е запазено спонтанното дишане, то също се отразява и проследява в листа

 3. При нужда следи и централното венозно налягане

 4. Непрекъснато се следи пулса на болния с пръсти върху артерия радиалис

 5. След увод в анестезията при някои операции се променя обичайното гръбно положение в странично, по корем, гинекологично. Това да става много внимателно

 6. Поставен в необходимо положение болният трябва да бъде подкрепен и фиксиран на операционната маса, за да се осигури стабилнот и безопасност. Да не се допускат притискания и увреждания на периферни нерви, кръвоносни съдове, крайниците и тялото

 7. Изключителна точност, внимание и безпогрешност при провеждане на кръвопреливане по време на анестезия, тъй като съзнанието и защитните реакции на болния са изключени

 8. Приготвя необходимото за проверка на кр.група и донесената кръв, но самото определяне става от лекар

 9. Преди въвеждане на даден медиакмент МС трябва да повтори какво поставя и количеството му. Същото се прави и след извършването на манипулацията при регистрирането в анестезиологичния лист

 10. МС не напуска залата до завършването на анестезията и извеждането на болния от залата. Но ако това се налага функциите й се поемат от заместничка

Поведение на МС при венозна анестезия


 1. Подготвяне на необх.пособия и принадлежности за осигуряване на траен венозен източник и инфузионна система – по протокол

 2. Проверяване изправността на техническите средства и апаратурата

 3. Подготвяне на необходимата документация

 4. Осъществяване на психологическа подготовка на пациента за снижаване прага на тревожност

 5. Следване на алгоритъма за канюлиране на траен венозен източник

 6. Подготвяне на инфузионна система по протокол

 7. Измерване и регистриране на жизнените показатели на пациента

 8. Спазване на протокола за пред- и интраоперативен контрол на инфузионното устройство

 9. Спазване на назначената дозировка на медикаментите и подготвянето им

 10. Съчленяване на инфузионното устройство с трайния венозен източник

 11. Точно изпълнение на инструкциите и назначенията на анестезиолога

 12. Наблюдение и регистриране по протокола за мониториране на пациента (жизнени показатели, пулс, арт.кръвно налягане, дишане, двигателна активност, съзнание, цвят на кожата и лигавиците, коефицент на събиране, скала за оценка на болката, странични ефекти и др.)

 13. Своевременно попълване на данните в мед. документация

 14. Запазване на опаковките на използваните медикаменти

 15. Проследяване за проблеми и усложнения:

* техническа неизправност

* нарушена цялост на интравенозната система

* странични ефекти

16) Участие на м.с при възстановяване на пациента след венозна анестезия17) Проверка, подреждане, почистване, зареждане на използваните материали, принадлежности, медикаменти и апаратура

Поведение на МС при инхалационна итубационна анестезия


 1. Подготовка на анестезионния апарат по протокол

 2. Подготовка на набор за интубация по протокол

 3. Подготовка за канюлиране на периферен венозен източник

 4. Подготовка за провеждане на венозно вливане на инф.разтвори

 5. Следване на алгоритъма за канюлиране на периферне венозен източник

 6. Следване на алгоритъма за интубация

 7. Следене на виталните показатели по време на анестезията и своевременното им отразяване в анестезиологичния протокол

 8. Асистиране на анестезиолога при екстубация на пациента

 9. Транспортиране на пациента до залата за събуждане

 10. Позициониране на пациента, при възможност в странично стабилно положение, с цел предоствратяване на евентуална аспирация и/или обструкция на дих.пътища

 11. Оформяне на медиц.документация: анестезиологичен протокол, записване на пациента в анестезиологичния журнал, попълване на разходен лист за използваните материали

 12. Подреждане и почистване на анестезионния апарат и анестезиологичната масичка

 13. Привеждане в готовност на пособията за следващата анестезия

Алгоритъм при интубация:


 1. Канюлиране на венозен съд

 2. Въвеждане на медикаменти за увод в анестезия

 3. Подаване на ларингоскопа в лявата ръка на анестезиолога

 4. Подване на интубационната тръба

 5. Поемане на извадения ларингоскоп и поставяне върху стреилен компрес от дясно на главата на болния

 6. Раздуване на маншета на интубационната тръба

 7. Обдишване мануално пациента

 8. Проверка за правилното позициоране на тръбата

 9. Фиксиране на тръбата, съобразни изискванията на оперативната интервенция


Прфилактика на болни с „пълен стомах”


Това са спешно болни за цезарово сечение, извънматочна бременност, перфорирала и кървяща язва, илеус. Последица от това може да се получи регургитация – пасивно връщане на стомашно съдържимо. Профилактиката включва:

 1. Изпразване на стомаха: предизвикване на повръщане, поставяне на стомашна сонда, стомашна промивка, поставяне на дуоденална сонда

 2. Прилагане на курарин 3-6 мг преди въвеждането на Тиопентал и Миорелаксин – за избягване на мускулните фибрилации

 3. Бърза интубация при положение антитренделенбург и потискане на крикоидния хрущял (прийом на Селик)

 4. При увредени болни интубиране с местна спрей-анестезия и диазепам при запазени рефлекси и дишане

 5. Готовност за ползване на сигурен и мощен електрически аспиратор при настътпване на регургитацията

 6. При регургитация след аспирирането се први лаваж – промивка на трахео-бронхиалното дърво с натриев бикарбонат
Каталог: sesgriji -> dizpit
dizpit -> Изследване и регистриране на пулс
dizpit -> Правила и техника при венозна инфузия
dizpit -> Кожно-диагностични проби
dizpit -> Определяне на кръвни групи Необходими принадлежности
dizpit -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания
dizpit -> Изследване и регистриране на дишането
dizpit -> В забисимост от времето визитацията е ежедневна и периодична
dizpit -> Медицинска документация, за която отговаря мс
dizpit -> Най-общи правила за прилагане на лекарствени средства
dizpit -> Подготвка и извършване на катетеризация на пикочен мехур. Грижи за болен с уретрален катетър


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница