Подмяна на помпени агрегати с нови с по-висок кпдДата02.06.2018
Размер28.17 Kb.
#70279

01.6.2018 г.

Тема:Подмяна на помпени агрегати с нови с по-висок КПД.

1.Причини да се избере обекта.

ПС Кацелово, Просторно, Николово2,Чанаджика,Божичен и Чилнов

Избрахме обектите ПС Кацелово, Просторно, Николово2,Чанаджика,Божичен и Чилнов,защото:


  1. Имаха голям дисбаланс по отношение на напора и дебита.

  2. Имат голяма годишна използваемост .

  3. ПА монтирани на тези ПС бяха морално и физически остарели и работеха с нисък КПД и

ниска надеждност.Често се налагаше ремонт на помпите.

2.Анализ на съществуващото положение.

Извършихме анализ на месечната консумация на ПС,работното налягане,загубите на напор и КПД на ПА .Запознахме се с условията на работа и технологичните изисквания.Определихме оптималните параметри – дебит и напор за всеки обект.Използвахме методиката PSAT и Prufpump,за да отсеем най-подходящите за подмяна ПА.

Включихме ги в дългия годишен списък на ПА,които подлежат на подмяна.

Всеки предложен ПА се разгледа на Технически съвет и се избраха най-перспективните,които се утвърдиха в влязоха в инвестиционната програма.3.Идея за снижаване на загубите.

Идеята за снижаване на енергийните разходи бе да се заменят старите ПА тип МТ с новата гама високоефективни ПА.

Използвахме методика за оценка на офертите за доставка на ПА на базата на най-ниските разходи за целия жизнен цикъл.В оценката влизат както цената на ПА,така и разходите за ел.енергия ZAQPA.

ПА бяха поръчани като индивидуална поръчка с уникални Q-H характеристики с цел задоволяване на

технологичните изисквания с минимален разход на ел.енергия.

Ел.двигателите изискахме да са обезшумени и с вградена в намотките им директна позисторна защита.4.Реализация.

След направения подбор за доставчик на ПА се спряхме на немски ПА тип KSB,които въпреки високата си цена се оказаха с най-ниски разходи за притежание поради високия си КПД и снижената консумация на ел.енергия.

В рамките на 6 месеца монтирахме новозакупените ПА на обектите.

5.Ефект.

Преди подмяната на ПА те работеха със следните КПД:

ПС Чанаджика – тип 45М45Х2 – 60 % и СРК 0,37 КWh/m3.

ПС Николово 2 – тип 28МТ45Х2 – 54 % и СРК 0,42 КWh/m3.

ПС Кацелово – тип 7МТ32Х8 – 41 % и СРК 1.65 КWh/m3.

ПС Божичен – тип 11М32Х4 – 48 % и СРК 0.67 КWh/m3.

ПС Чилнов – тип 18МТ32Х3 – 49 % и СРК 0.51 КWh/m3.

ПС Просторно – тип 7МТ32Х2 – 40 % и СРК 0,44 КWh/m3.
След подмяната КПД се измениха по следния начин:

ПС Чанаджика – тип KSB 45 l/s;90 m – 75 % и СРК 0,3 КWh/m3.

ПС Николово 2 – тип KSB 20 l/s;90 m – 65 % и СРК 0,35 КWh/m3.

ПС Кацелово – тип KSB 4 l/s;225 m – 56 % и СРК 1,03 КWh/m3.

ПС Божичен – тип KSB 7 l/s;135 m – 60% и СРК 0,49 КWh/m3.

ПС Чилнов – тип KSB 7 l/s;100 m – 67 % и СРК 0,41 КWh/m3.

ПС Просторно – тип KSB 3 l/s;57 m – 44 % и СРК 0,32 КWh/m3.
При средно годишните разходи за ел.енергия на тези ПА са 70 000 лв.

Средногодишния ефект от снижение на СРК КWh/m3 e 14 000 лв/год.,тъй като подобрихме ефективността на ПА средно с 20 %.

Разходите по подмяната на ПА са 3 200 лв.

За ПА заплатихме 46 800 лв.Следователно инвестицията ще се изплати за 3.5 годишен период.

Допълнителен ефект е снижението на налягането в напорните водопроводи на ПС.

Отрицателен ефект При монтажа на ПА се наложи реконструкция на напорните и смукателните

водопроводи.Подмени се и част от остарялата арматура с не най-подходяща нова.

Предизвикахме аварии на напорния водопровод на ПС Николово 2.

ПА на ПС Божичен работи вдясно от ВЕР,защото не бяхме точно измерили напoра на старата помпа.

Като цяло мероприятието се оказа успешно и може да се използва за бъдещо обновление на ПС.

6.Други обекти,на които може да реализираме мероприятието.

Подобни мерки за подмяна на ПА е удачно да се направи на други ПС,които ще се подберат по подобен начин.7.Изводи.

При провеждане на мероприятието се поема риск ПА да не достигне предвидените параметри.

При подмяната може за кратък период да се снижи надежността на водоподаването докато се налади

цялата система.Персоналът трябва да бъде подготвен за това и да реагира адекватно.Всяка промяна е свързана с допълнителни усилия и риск ,но в дългосрочен план ефекта е съществен и си струва усилията.
14 000 лв/год

OLD

NEW

Каталог: file -> repository
repository -> Проф д-р светла калудова-станилова
repository -> Smart ideas wise decisions
repository -> Роден съм на 07. 05. 1963 г в гр. Варна. От ранна детска възраст проявявах интерес към народната музика
repository -> Dear ladies and gentlemen, dear children
repository -> Проучване влиянието на универсален течен тор “maxgrow” при пролетен фуражен грах
repository -> Aqva moisture with collagen
repository -> Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6 І. Цел на термовизионното обследване. Подобряване на превантивната поддръжка на енерго механичните съоръжения във Вик Русе
repository -> Хидравличен удар в помпени системи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница