Подобни практики, ако бъдат доказани, ограничават конкуренцията и могат да доведат до по-ограничен избор и по-лоши условия за доставка на газ, което в крайна сметка ощетява потребителите в есДата15.08.2018
Размер86 Kb.
#79293
    Навигация на страницата:
  • IP/13/6 56Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 юли 2013 г.Антитръстови мерки: Комисията образува производство срещу „Български енергиен холдинг“ и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“

Европейската комисия образува официално производство за разследване дали „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ (за доставка на газ) и „Булгартрансгаз“ (за газова инфраструктура) препятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Образуването на производство не предопределя изхода от разследването.

Комисията има опасения, че историческият оператор в българската енергетика БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно злоупотребяват с господстващото си положение на пазарите на природен газ в България в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По-конкретно, Комисията има опасения, че тези дружества вероятно препятстват потенциални конкуренти да получат достъп до българската газопреносна мрежа и до съоръжението за съхранение на природен газ, като изрично или мълчаливо отказват достъп на трети страни или го забавят. Освен това, има вероятност тези дружества да препятстват конкурентите да получат достъп до главния газопровод за внос, като резервират капацитет, който редовно остава неизползван, без да го освобождават за пазара. Без достъп до тази ключова инфраструктура нито едно дружество не може да се конкурира с „Булгаргаз“ на българските пазари за доставка на газ.

Подобни практики, ако бъдат доказани, ограничават конкуренцията и могат да доведат до по-ограничен избор и по-лоши условия за доставка на газ, което в крайна сметка ощетява потребителите в ЕС.

Контекст

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да повлияе на търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията на държавите — членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламента за антитръстовата политика предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите за защита на конкуренцията на държавите членки от правомощията им също да приложат разпоредбите на ЕС в областта на конкуренцията спрямо съответните практики. Съгласно член 16, параграф 1 от същия регламент националните съдилища трябва да избягват да постановяват решения, които биха противоречали на решение, което Комисията предвижда да приеме по образувано от нея производство.

Комисията е уведомила „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, както и българския орган за защита на конкуренцията, че е образувала производство по случая.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръстовата политика зависи от редица фактори, като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

Повече информация за това разследване може да бъде намерена под номер 39849 BEH gas в публичния регистър на делата, който се намира на уебсайта на Комисията по въпросите на конкуренцията. Новите решения относно антитръстови мерки са посочени в седмичния бюлетин Competition News Summary.За контакти:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)IP/13/656

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница