Поемаме ангажимент да предотвратим използването на международната търговия с полезни изкопаеми като средство за задълбочаване или поддържане на конфликтиДата23.10.2018
Размер96 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 март 2014 г.ЕС предлага отговорна стратегия за търговия с полезни изкопаеми от зони на конфликт

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън и комисарят на ЕС по въпросите на търговията Карел де Гухт днес направиха предложение за въвеждането на интегриран подход на ЕС с цел да се преустанови финансирането на въоръжени конфликти с печалби от търговия с полезни изкопаеми. Чрез пакета от мерки ще се ограничи възможността въоръжени групировки в засегнати или високорискови зони да финансират дейността си с добив и продажба на полезни изкопаеми. Подходът има за цел да улесни дружествата да осигурят отговорно снабдяване с калай, тантал, волфрам и злато, както и да се насърчат законните канали за търговия.

Върховният представител и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън и комисарят на ЕС по въпросите на търговията Карел де Гухт заявиха: Поемаме ангажимент да предотвратим използването на международната търговия с полезни изкопаеми като средство за задълбочаване или поддържане на конфликти. Настоящата инициатива за полезните изкопаеми от зони на конфликт ще способства търговията с тях да служи за мирни цели, за развитието на общностите и за тяхното благоденствие в зони, засегнати от въоръжени конфликти в целия свят. Това е първият и своевременен принос от страна на ЕС за постигането на консенсус между бизнеса, гражданското общество и правителствата в държавите в ОИСР, за да могат общностите да се възползват по-добре от природните си ресурси.

Комисията предлага проект за регламент за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. Чрез самостоятелното сертифициране от вносителите от ЕС се изисква да осъществяват надлежна проверка при вноса на тези метали и руди. Това включва наблюдение и организация на покупките и продажбите им в съответствие с петте етапа от Насоките на ОИСР по надлежната проверка, за да се предотвратят злоупотребите с тях и тежките последици за местните общности. Целта е да се действа на най-високото равнище на веригата за доставки на тези руди в ЕС и да се улесни потокът на информация за надлежната проверка до крайните потребители. С регламента се дава възможност вносителите от ЕС да задълбочат усилията си, както и да се гарантират неопорочени вериги за доставки при законна търговия с предприятия в засегнати от конфликти държави.

С цел да се осигурят по-добра публична отчетност на топилните предприятия и на обогатителните фабрики, по-голяма прозрачност по веригата на доставки и отговорно снабдяване с полезни изкопаеми, ЕС се стреми да публикува ежегодно списък на „отговорните топилни предприятия/обогатителни фабрики“ в ЕС и в световен мащаб. С повече от 400 вносители на тези руди и метали ЕС се нарежда сред най-големите пазари на калай, тантал, волфрам и злато.

Заедно с предложението за регламент Комисията публикува съобщение — документ, в който се представя цялостният външнополитически подход за това как да се прекъсне порочният кръг между конфликтите и търговията с добиваните в засегнати райони полезни изкопаеми. В него се определят по-нататъшният ангажимент на ЕС за утвърждаване на Насоките на ОИСР по надлежната проверка, обхватът на външната политика на ЕС и подкрепата в това отношение. Със съобщението Комисията и върховният представител и заместник-председател на Комисията потвърждават, че полезните изкопаеми от зони на конфликт са един от приоритетите на външната политика на ЕС и че ЕС ще предприеме конкретни действия на национално и на международно равнище — от подкрепа за политически диалог до използване на дипломатически средства в държавите по произход на топилните предприятия. Съобщението е израз на ангажимента на Комисията и на върховния представител да се насърчи силната и последователна дипломация в сферата на суровините, като се обърне внимание на комплексни стратегически мерки, насочени към връзката между развитие и сигурност.

С днешната инициатива се предлагат и редица стимули в подкрепа на регламента, с които дружествата от ЕС се насърчават да осъществяват надлежна проверка по веригата на доставки, например:

стимули при обществени поръчки за дружествата, продаващи продукти със съдържание на калай, тантал, волфрам и злато, като например мобилни телефони, принтери и компютри;

финансова подкрепа за МСП да извършват надлежна проверка и за ОИСР да провежда дейности, свързани с изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността;

видимо признание за усилията на дружества от ЕС, които осигуряват отговорно снабдяване от засегнатите от конфликти държави или области;

политически диалог и дипломатическа дейност с правителствата в държавите, където се осъществяват добив, обогатяване и потребление, за по-широкото прилагане на надлежна проверка;

дипломация в сферата на суровините, включително чрез инициативи за надлежна проверка с участието на множество заинтересовани страни;

сътрудничество за развитие със засегнатите държави;

подкрепа на равнището на държавите — членки на ЕС, чрез техни собствени политики и инструменти.Контекст

Предложението за регламент се основава на обществени консултации, оценка на въздействието и задълбочени консултации с ОИСР, бизнеса, гражданското общество, както и с институции в страните производителки.

С предложението за регламент се откликва на призива на Европейския парламент от 2010 г. ЕС да приеме законодателство по примера на САЩ с изискване дружествата в ЕС, които използват полезни изкопаеми от зони на конфликт, да декларират произхода им и да осъществяват надлежни проверки.

В хода на обществените консултации и при оценката на въздействието се откроиха трудностите на пазара в региона на Големите африкански езера, поради което се наложи Комисията да разработи целенасочен и допълващ алтернативен модел. В специализираната си публикация „Стокови пазари и суровини“ и в съобщението „Търговия, растеж и развитие“ Комисията оповести намерението си да проучи как да се подобри прозрачността по веригата на доставки.За допълнителна информация:

Често задавани въпроси за отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от зони на конфликт

Връзка към проекта за регламент

Връзка към съвместното съобщение на Европейската комисия и на върховния представител

Връзка към работния документ на службите на Комисията

Връзка към външното проучване

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща e­mail

IP/14/218

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница