Поемане на по-амбициозни ангажименти за намаляване на емисиитеДата28.10.2018
Размер37.5 Kb.
#102801
Ключови решения, приети на 19-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и 9-та Среща на страните към Протокола от Киото

В периода 11 - 23 ноември 2013 г. се състоя 19-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата и 9-та Среща на страните към Протокола от Киото. В резултат на преговорите участниците приеха решения, които представляват стъпка напред към постигане на бъдещо правно обвързващо глобално споразумение по изменение на климата и ангажиране на всички държави в усилията за справяне с глобалното затопляне. Във Варшава се постигнаха и договорености, с които да се подобри изпълнението на широк спектър от мерки, вече договорени на международно равнище.Приемане на ново, глобално, правно обвързващо споразумение по изменение на климата

На Конференцията беше взето решение страните да започнат подготовка на национално ниво в контекста на новото споразумение. Държавите, които имат готовност, ще представят планове относно своя национален „принос“ за намаляване на емисиите парникови газове преди приемането на споразумението на 21-та Конференция на страните през 2015 г. Вместо конкретни задължения за намаляване на емисиите, всички страни, не само най-развитите, се ангажираха да представят собствени планове за смекчаване (редуциране на емисиите). Съответните текстовете ще бъдат отразени в правно обвързващото споразумение, което по план трябва да влезе в сила от 2020 г. Усилията през 2014 г. ще бъдат насочени към разработване на елементите на проект на преговорен текст на споразумението, който следва да бъде готов преди месец май 2015 г.Поемане на по-амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите

На Конференцията във Варшава бе взето решение за ускоряване на действията, допринасящи за по-амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите. От 2014 г. следва да се задълбочи проучването на възможностите за предприемане на действия с висок потенциал за смекчаване. Предстоящите действия ще се фокусират върху начини и подходи за повишаване нивото на амбиция за намаляване на глобалните емисии парникови газове за периода до края на 2020 г.Финансиране на дейностите за борба с изменението на климата в развиващите се държави

Във Варшава развитите страни потвърдиха ангажимента си за осигуряване на 100 млрд. долара годишно за подпомагане на дейности по климата в развиващите се страни до 2020 г. Те бяха приканени да продължат да мобилизират средства в по-голям размер от предоставеното финансиране за т.нар. „бърз старт” или краткосрочно финансиране (2010-2012 г.) – 35 млрд. долара. Редица страни, сред които Европейският съюз, САЩ, Япония, Норвегия, Обединеното Кралство, Германия и други, обявиха конкретни финансови ангажименти за 2014 и 2015 г. за захранване на Зеления фонд за климата. Предвижда се фондът да започне да мобилизира финансови средства за дейности по климата в развиващите се държави възможно най-скоро.Защита на най-уязвимите групи от населението срещу загуби и щети

Участниците в конференцията се споразумяха за създаването на Варшавския международен механизъм за загуби и щети, който ще функционира в рамките на съществуващите институции за адаптация към Конвенцията. Основната му роля ще бъде да насърчава прилагането на подходи за преодоляване на загубите и щетите в резултат от изменението на климата, включително чрез постигане на по-добро разбиране относно тези подходи, засилване на диалога и координацията между заинтересованите страни. Предвиждат се засилени действия и подкрепа (включително финансова, технологична и за изграждане на капацитет) за предприемането на действия от най-уязвимите развиващи се страни с оглед намаляване на риска от загуби и щети, причинени от екстремни метеорологични събития и събития с късен ефект (напр. покачване на морското равнище).Пазарни механизми към Протокола от Киото

Преговорите не постигнаха напредък относно създаването на нови пазарни механизми за ограничаване на емисиите и реформирането на проектно-базираните механизми „Съвместно изпълнение“ и „Чисто развитие“. Въпросът ще бъде предмет на разглеждане и през следващата година.

Повече информация относно позициите на Европейския съюз по ключовите въпроси може да бъде намерена на:

http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

Решенията, взети на конференцията, са достъпни на следния интернет адрес:http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649.php#decisions
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Climate -> Climate Change Policy Directorate -> IECCP
file -> Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Камчия с идентификационен код
file -> Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 991/23. 12. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
Climate Change Policy Directorate -> Национално съобщение по изменение на климата
Climate Change Policy Directorate -> Въведение и мотивация 3 Намаление на емисиите на парникови газове 7
IECCP -> Европейска комисия генерална дирекция действия по изменение на климата дирекция в – Европейски и международни въглеродни пазари Ръководен документ №2
Climate Change Policy Directorate -> І общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница