Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лицаДата26.08.2017
Размер241.83 Kb.
#28833
Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица


Публикувано на: 25 юли 2014 г., петък

Валидно до: 08 август 2014 г.,17:30 ч., петък

 

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул.”Македония” 34, ет 1, гише №6, №7, №8, № 9 или на ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1. Марко Атанасов Марков – ЕГН: 6301236****

Адрес: гр. София, жк. „Сухата река” № 95, вх. В, ет. 3, ап. 7

Покана 2157 / 10.06.2014г.
2. Христо Станиславов Каравълов – ЕГН: 520503****

Адрес: гр. София, жк. „Илинден”, бл. 132, вх. В,Т.3, ап. 53

Покана 1709 / 06.06.2014г
3. Траянка Стоянова Иванова – ЕГН: 450831****

Адрес: гр. София, общ. Столична , р-н Слатина, ул. „557” № 8

Покана 2173/ 10.06.2014г

4. Станка Рангелова Мирчова – ЕГН: 670208****

Адрес: гр. София, общ. Столична, ул. „Лепенец” № 2

Покана 2166/ 10.06.2014г.

5. Магдалена Петрова Карамомчева – ЕГН: 900629****
Адрес: гр. София, жк. „Красно село”, бл. 228, вх. Б, ет. 12, ап. 50

Покана 2159/ 10.06.2014г.


6. Светослав Венциславов Динов – ЕГН: 561119****
Адрес: гр. София, жк. „Борово” , бл. 6, вх. Б, ат. 6, ап. 34

Покана 2439/ 11.06.2014г.7. Йордан Рангелов Тошев – ЕГН: 600523****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 28, вх. А, ет. 5, ап. 19

Покана 2155/ 10.06.2014г.8. Албена Владимирова Ахчийска – ЕГН: 820323****
Адрес: гр. Самоков , жк. „Самоково”, бл. 26, вх. А, ет. 3, ап. 14

Покана 2038/ 10.06.2014г.9. Антоний Николов Яръмов – ЕГН: 711217****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково’, бл. 28, вх. В, ет. 3, ап. 009

Покана 2278/ 11.06.2014г.10. Любомир Арангелов Андреев – ЕГН:681204****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 11, вх. В, ет. 2, ап. 18

Покана 1849/ 09.06.2014г.11. Даниела Илиева Терзийска – ЕГН: 691206****
Адрес: гр. София, ул. „Димитър Йорданов” № 6, вх. А, ап. 8

Покана 3026/ 16.06.2014г.12. Златка Димова Терзийска – ЕГН: 461201****
Адрес: гр. София, ул. „Димитър Йорданов” № 6, вх. А, ап. 8

Покана 3024/ 16.06.2014г.13. Петя Владимирова Карабойчева – ЕГН 861128****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 139, вх. Г, ет. 6, ап. 87

Покана 2151/ 10.06.2014г.14. Елисавета Йорданова Наумова - Григорова – ЕГН: 521226****
Адрес: гр. София, ул. „Тинтява” № 14

Покана 3027/16.06.2014г.


15. Елисавета Иванова Михова – ЕГН: 691222****
Адрес: гр.София, общ. Столична, жк. „Младост – 1”, бл. 26, вх. А, ап. 40

Покана 2888/ 16.06.2014г.16. Веселка Младенова Стоянова – ЕГН: 690916****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 309, вх. Ж, ап. 94

Покана 2449/11.06.2014г17. Стоян Рангелов Стоянов – ЕГН: 630525****
Адрес: гр. София, жк. „ Люлин’, бл. 309, вх. Ж, ет. 3, ап. 94

Покана 1494/ 05.06.2014г.18. Константин Михайлов Свориков – ЕГН: 580215****
Адрес: гр. София, ул. „Абоба” № 1, вх. 1, ет. 4, ап. 8

Покана 2182/ 10.06.2014г.19. Юлиян Йовков Стефанов – ЕГН: 580718****
Адрес: гр. София, ул. „Иван Йончев” № 6, ет. 1 , ап. 1

Покана 3426/ 18.06.2014г.20. Красимир Димитров Занев – ЕГН: 531001****
Адрес: гр. София, ул. „Емил Марков” № 56

Покана 1966/ 10.06.2014г.21. Гинка Велинова Георгиева – ЕГН: 480511****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин 7”, бл. 719, вх. А, ап. 92

Покана 3055/ 16.06.2014г.22. Валерия Димитрова Атанасоваа – ЕГН: 820827****
Адрес: гр. София, обш. Столична,

жк. „Овча купел 1”, бл. 405, вх. к, ет. 7, ап. 278

Покана 2443/ 11.06.2014г.

23. Ивайло Димитров Иванов – ЕГН: 781102****
Адрес: гр. София, обш. Столична,

жк. „Овча купел 1”, бл. 405, вх. к, ет. 7, ап. 278

Покана 2441/ 11.06.2014г.

24. Велислава Вълчева Димитрова – ЕГН: 530228****
Адрес: гр. София - 1618, ул. „Ветрушка” № 69, ап. 5

Покана 2722/ 13.06.2014г.25. Ивайло Крумов Дончев – ЕГН: 740116****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Димитър Димов” № 27

Покана 2190/ 10.06.2014г.26. Борислав Александров Иванов – ЕГН: 760926****
Адрес гр. Самоков, ул. „Димитър Димов” № 28

Покана 2020/ 10.06.2014г.27. Иво Борисов Асенов – ЕГН: 740413****
Адрес: гр. София, р-н Банкя, ул. „Цар Симеон”№ 83 Г

Покана 2057/ 10.06.2014г.28. Виктория Димитрова Сайменова – ЕГН: 580606****
Адрес: гр. София, ул. „Пчиния” № 331, вх. Б, ет. 7, ап. 58

Покана 2188/ 10.06.2014г.29. Виолета Любенова Георгиева – ЕГН: 461217****
Адрес: гр. София, ул. „Ат. Кирчев”№ 340, вх. А, ет. 3, ап. 10

Покана 2192/ 10.06.2014г.30. Ренете Денчова Йолова – ЕГН: 421103****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 139, вх. 1

Покана 2171/ 10.06.2014г.31. Константин Стефанов Иванов – ЕГН: 670429****
Адрес: гр. София, жк. „Гоце Делчев”, бл. 246, вх. Г, ет. 4, ап. 50

Покана 2444/ 11.06.2014г.32. Красимир Арангелов Бързанов – ЕГН: 580522****,
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 155, вх. А, ет. 1, ап. 4

Покана 2031/10.06.2014г.33. Радостин Иванов Кичев – ЕГН: 760624****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 11, вх. Б, ап. 8

Покана 2804/ 13.06.2014г.34. Владимир Петров Методиев – ЕГН: 840904****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 25, вх. А, ет. 2, ап. 5

Покана 901/ 28.05.2014г.35. Петър Димитров Стойков – ЕГН: 511206****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 707, вх. В, ет.2, ап. 52

Покана 2496/ 12.06.2014г.36. Румяна Миткова Шакалова – ЕГН: 680102****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 406, вх. Б, ет. 7, ап. 39

Покана 3460/18.06.2014г.37. Марин Ласков Маринов – ЕГН: 490413****
Адрес: гр. София, ул. „Оборище” №58, ет. 1, ап. 12

Покана 3327/ 17.06.2014г.38. Елена Иванова Тупарова – ЕГН: 390517****
Адрес: гр. София, жк. „Надежда 1”, бл. 160, вх. Б, ет. 6, ап. 41

Покана 2831/ 13.06.2014г.39. Здравка Ангелова Тодорова – ЕГН: 600519****
Адрес: гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 36, вх. В, ет. 1, ап. 1

Покана 2828 13.06.2014г.40. Красимира Димитрова Хрулева, наследник на

Христина христова Адиркова - ЕГН: 370426****
Адрес; гр. София, ул. „Атанас Кирчев” №340 А,

Покана 2614/ 12.06.2014г.41. Кирил Давидов Павлов – ЕГН: 610104****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел 2”, бл. 1, вх. Б, ап. 43

Покана 3425/ 18.06.2014г.42. Татяна Иванова Щъркелова – ЕГН: 750922****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел-1”, бл. 418, вх. Б, ет. 6, ап. 79

Покана 1927/09.06.2014г.43. Стефан Георгиев Трошанов – ЕГН: 480313****
Адрес: гр. София, ул. „Иван Асен II’ № 68, ет. 3, ап. 21

Покана 1812/06.06.2014г.44. Емил Янков Янчев – ЕГН: 560415****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 1”,

бл. 67, вх. 5, ет. 3, ап. 105

Покана 1668/06.06.2014г.

45. Пенка Николова Георгиева – ЕГН: 501202****
Адрес: гр. София, ул. „Яворов” № 27, вх. А, ет. 4, ап. 7

Покана 2123/ 10.06.2014г.46. Лиляна Минчева Атанасова – ЕГН: 501005****

Адрес: гр София, ул. „Народна воля’ № 19

Покана 2037/ 10.06.2014г.

47. Драган Василев Ангелов – ЕГН: 441007****
Адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. „Стоян Попов” № 4

Покана 1948/ 09.06.2014г.48. Гюлка Тодорова Тезгетарска – ЕГН: 410822****
Адрес: гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Чемшир” № 11

Покана 1942/ 09.06.2014г.49. Емил Георгиев Мадански, наследник на

Здравка Димитрова Маданска – ЕГН: 400927****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 120, вх. Г, ет. 3, ап. 96

Покана 2574/ 12.06.2014г.50. Иванка Момчилова Коцева – ЕГН:580121****
Адрес: гр. Перник, ул. ”Лом” № 3, ап. 100

Покана 1679/ 06.06.2014г.


51. Бойчо Христов Шуманов – ЕГН: 610210****
Адрес: гр. София, ул. „Сава Михайлов” № 10, вх. А, ет. 1, ап. 4

Покана 2248/ 11.06.2014г52. Бойко Петров Дяков, наследник на

Стойка Василева Дякова – ЕГН: 340421****
Адрес: гр. София, р-н Красно село,

жк. „Бели брези”, бл. 28, ет. 6, ап. 26

Покана 2311/ 11.06.2014г.

53. Зорница Христова Христова – ЕГН: 510517****
Адрес: гр. София, ул. „Презвитер Козма”№ 34, ет. 2, ап.4

Покана 1851/09.06.2014г.54. Екатерина Харалампиева Димитрова – ЕГН: 570330****
Адрес: гр. София, ул. „Арх. Миланов” № 42, вх. А

Покана 1919/ 09.06.2014г.55. Розен Георгиев Цеков, наследник на

Василена Димитрова Джоргова – ЕГН: 290813****
Адрес: с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана

Покана 1338/02.06.2014г.56. Росица Стоилова Георгиева – ЕГН: 661013****
Адрес: гр. Велинград, ул. „Устето” № 21

Покана 2232/10.06.2014г.57. Георги Димитров Димитров – ЕГН: 630902****
Адрес: гр. София, ул. „Червена звезда” № 25, ет. 1, ап. 3

Покана 2461/ 12.06.2014г.58. Александър Боянов Илиев – ЕГН: 810626****
Адрес: гр. Самоков, бул. „Софийско шосе” № 15, вх. А, ет. 1, ап. 2

Покана 2266/ 11.06.2014г.59. Бисер Димитров Йорданов – ЕГН: 740817****
Адрес; гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 39, вх. А, ет. 2, ап. 6

Покана 1718/ 06.06.2014г60. Стефанка Димитрова Василева – ЕГН: 641211****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 1, вх. В, ап. 3

Покана 1889/ 09.06.2014г.61. Боян Методиев Крумов – ЕГН: 760916****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 2, ет. 6, ап. 24

Покана 2253/ 11.06.2014г.62. Георги Василев Поповянски – ЕГН: 511215****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 6, вх. Б, ет. 2

Покана 2134/ 10.06.2014г.63. Георги Любенов Трифонов – ЕГН: 530402****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Авксентий Велешки” № 7

Покана 2087/ 10..06.2014г.
64. Даниела Ангелова Драганова – ЕГН: 770610****
Адрес; гр. Самоков, ул. „Никола Образописов” № 8

Покана 1950/ 09.06.2014г.65. Лиляна Христова Бояджиева – ЕГН: 570110****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Крали Марко” № 40

Покана 1905/ 09.06.2014г.66. Роза Петрова Магаева – ЕГН: 651125****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Ген. Скобелев” № 3

Покана 2170/ 10.06.2014г.67. Десислава Георгиева Николчова - Ярева – ЕГН: 870828****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Йовевич” № 2, вх. Е, ет. 1, ап. 1,

Покана 881/ 28.05.2014г.68. Йордан Стефанов Околски – ЕГН: 631117****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Васил Левски” № 26

Покана 2222/ 10.06.2014г.69. Васил Петров Зашкев - ЕГН: 720127****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Скакавец” № 41

Покана 1992/ 10.06.2014г.70. Димитър Любенов Ковачев – ЕГН: 400111****
Адрес: гр. София, ул. „Цар Асен”№ 11

Покана 1602/05.06.2014г.71. Васил Георгиев Анастасов – ЕГН: 870522****
Адрес: гр. София, ул. „Славянка” № 6

Покана 1923/ 09.06.2014г


72. Райна Кирилова Петкова – ЕГН: 400129****
Адрес: гр. София, жк. „Мусагеница”, бл. 97, вх. Г, ап. 87

Покана 1665/ 06.06.2014г.73. Стоян Владимиров Стоилов, наследник на

Владимир Стойлов Илиев – ЕГН: 450405****
Адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. „Любляна” № 43А, ет. 3, ап. 24

Покана 1873/ 09.06.2014г.
74. Иванка Велева Иванова – ЕГН: 510318****
Адрес: гр. Варна, жк. „Тодор Влайков”, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 33

Покана 1787/ 06.06.2014г.


75. Красимир Михайлов Комбишков – ЕГН: 590516****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 1 ”, бл. 28, вх. 4, ет. 1, ап. 57

Покана 1926/ 09.06.2014г.


76. Татяна Маркова Иванова – ЕГН: 611124****
Адрес: гр. Стара Загора, кв. „Самара”, бл. 7, вх. А. ет. 12, ап. 93

Покана 2204/ 10.06.2014г.


77. Явор Енчев Гаврилов – ЕГН: 690414****
Адрес: гр. София, ул. „Гео Милев” № 116, ет. 2, ап. 5

Покана 1685/ 06.06.2014г.


78. Камен Желязков Калчев – ЕГН620219****
Адрес: гр. София, жк. „Яворов”, бл. 72, вх. А, ет. 6, ап. 24

Покана 1833/ 06.06.2014г.


79. Валентин Йорданов Инджев – ЕГН: 480725****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 322, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Покана 1871/ 09.06.2014г.


80. Мария Ганчева Спасова – ЕГН: 721227****
Адрес: гр, Самоков, ул. „Незабравка” № 1, вх. В, ап. 46,

Покана 1857/ 09.06.2014г.


81. Асен Велинов Николов – ЕГН: 700926****
Адрес: гр. София, ул. „Абдовица” № 76

Покана 1831/ 06.06.2014г.


82. Йордан Георгиев Низамски – ЕГН: 681218****
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 126, ет. 2, ап. 5

Покана 1884/ 09.06.2014г.


83. Незабравка Валериева Попова – ЕГН: 730505****
Адрес: гр. София, бул. „Арсеналски” № 43

Покана 1669/ 06.06.2014


84. Франтишек Антонин Данча – ЕГН: 480211****
Адрес: гр. София, ул. „75-та” № 20

Покана 2066/ 10.06.2014г


85. Васил Борисов Попов - ЕГН: 410611****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 11, вх. Г, ет. 6, ап. 70

Покана 1925/ 09.06.2014г.


86. Елена Цотова Бетувска – ЕГН: 520420****
Адрес: гр. София, жк. „Хиподрума”, бл. 144, вх.Б, ет 6, ап.36

Покана 1681/ 06.06.2014г.


87. Лили Иванова Биволева – ЕГН: 890802****
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев” № 99

Покана 1599/ 05.06.2014г.


88. Диана Георгиева Солакова– ЕГН:480312****
Адрес: гр. София, ул. „Мечка” № 340, вх. В, ет. 2, ап. 95

Покана 1823/ 06.06.2014г.


89. Емил Иванов Ананиев – ЕГН: 441017****
Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 167, вх. А, ет. 5, ап. 21

Покана 1865/ 09.06.2014г.


90. Стоян Сотиров Стоянов – ЕГН: 610313****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 4”, бл. 431, вх. А, ет. 9, ап. 27

Покана 1714/ 06.06.2014г.


91. Зоя Методиева Ангелова – ЕГН: 550331****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 42, вх. Ж, ет. 1

Покана 1071/ 29.05.2014г.92. Антоанета Пеева Бербенлиева – ЕГН:580922****
Адрес: гр. София, ул. „Елемаг” № 309, ет. 10, ап. 38

Покана 3368/ 17.06.2014г.


93. Мариела Георгиева Атанасова – ЕГН: 620524****
Адрес: гр. София, р-н Искър, ул. „Петрич” № 3

Покана 2915/ 16.06.2014г.


94. Петрунка йорданова Янчева – ЕГН: 290522****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе’ № 109

Покана 11314/ 02.06.2014г


95. Станка Иванова Илийна – ЕГН: 570101****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 6, вх. В, ет. 8, ап. 12

Покана 1065/ 29.05.2014г.


96. Пенка Николаева Николаева, наследник на

Еленка Георгиева Николаева – ЕГН: 380610****
Адрес: гр. София, р-н Средец, ул. „Г-л Паренсов” № 31, ет. 2

Покана 809/ 16.05.2014г.
97. Недко Стоянов Живков – ЕГН: 870530****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Цар Борис III” № 40

Покана 1167/ 30.05.2014 г.


98. Адриана Славчова Таскова– ЕГН: 611216****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Асен Карастоянов” №14

Покана 1005/ 28.05.2014г.


99. Георги Крумов Ставрев – ЕГН:470808****
Адрес: гр. София, ул. „Рибен буквар” № 2

Покана 1084/ 29.05.2014г.


100. Владимир Петров Панчевски – ЕГН: 461221****
Адрес: гр. София, ул. „Загоре” № 4

Покана 1100/ 29.05.2014г.


101. Златка Йорданова Пърчова – ЕГН 330120****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 1

Покана 1730/ 06.06.2014г.102. Цветомира Венциславова Гулекова, наследник на

Стоян Георгиев Иванов – ЕГН:320725****
Адрес: гр. Царево ул. „Хан Аспарух” № 52

Покана 2611/ 12.06.2014г.


103. Веселин Георгиев Братанов – ЕГН: 690130****
Адрес: гр. София, ул. „Иван Асен”№62

Покана 2928/16.06.2014г.


104. Любомир Василев Савчов, наследник на

Николай василев Савчов – ЕГН: 511114****
Адрес: гр. Самоков, бул. „Искър” № 113

Покана 3610/ 08.07.2014г.


105. Елена Иванова Мутафчиева – ЕГН: 491228****
Адрес: гр. София, жк. „Гоце Делчев”,

ул. „Костенски водопад”№ 1-А

Покана 2727/13.06.2014г.

106. Бойко Георгиев Пишов – ЕГН: 650713****
Адрес: гр. София, жк. „Младост – 4”, бл. 437, вх. 5, ет. 5, ап. 143

Покана 1601/ 05.06.2014г.


107. Николай Кирилов Божков – ЕГН: 490108****
Адрес: гр.София, жк. „Младост 3”, бл. 317, вх. Б, ет. 3, ап. 100

Покана 1782/ 06.06.2014г.
108. Димитър Стоянов Поповянски – ЕГН: 670524****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 344, вх. 2, ет. 6, ап. 24

Покана 1886/ 09.06.2014г.109. Константин Петков Вълков – ЕГН: 570605****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 812, вх. А, ет. 8, ап. 22

Покана 1612 /05.06.2014г.


110. Николай Стоилов Дамянов – ЕГН: 740804****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 704, вх. В, ет. 12, ап.77

Покана 1613/ 05.06.2014г.111. Георги Костадинов Начев – ЕГН: 501212****
Адрес: гр. София, жк. „Западен парк”, бл. 135, вх. Б, ет. 4, ап. 28

Покана 1790/ 06.06.2014г.


112. Спасуна Сандова Михайлова– ЕГН: 480609****
Адрес: гр. София, ул. „Любляна” № 10, вх. А, ет. 1

Покана 2121/ 10.05.2014г.113. Калина Виденова Иванова – ЕГН: 750617****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел 1”, бл. 606, вх. А, ет. 1, ап. 1А

Покана 1608/ 05.06.2014г.


114. Тихомир Красимиров Бошнаков – ЕГН: 730824****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел 1”, бл. 606, вх. А, ет. 1, ап. 1А

Покана 1607/ 05.06.2014г.


115. Валентина Ангелова Бонева – ЕГН: 641023****
Адрес: гр. София, ул. „П. Калутин” № 26, вх. А, ет. 13, ап. 110

Покана 1560/ 05.06.2014г.


116. Иван Георгиев Иванов – ЕГН: 650822****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Генерал Раздишевски” № 16

Покана 2962/ 16.06.2014г.117. Тинка Заркова Пенова – ЕГН: 610501****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Здравец”№ 448

Покана 2429/ 11.06.2014г.


118. Марияна Илиева Хаджиева – ЕГН: 760331****
Адрес гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, ул. „Търговска”№38

Покана 2579/12.06.2014г.
119. Антон Стефанов Димитров - ЕГН: 750302****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Здравец”№ 291

Покана 3096/ 16.06.2014г.120. Николай Костов Галчев – ЕГН: 750828****
Адрес: гр. София, ул. „Одрин” № 67

Покана 1906/ 09.06.2014г.


121. Иван Василев Делчев – ЕГН: 690126****
Адрес: гр. София, ул. „Кишинев” № 16

Покана 1691/ 06.06.2014г.


122. Венцислав Георгиев Кулов – ЕГН: 501114****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 307, вх. В, ап. 97

Покана 1902/ 09.06.2014г.


123. Венета Янчева Делчева – ЕГН: 731117****
Адрес: гр. София, ул, „гр. София, ул. „Кишинев” № 16

Покана 1688/ 06.06.2014г.124. Райчо Георгиев Тамбурджиев, наследник на

Йорданка Илиева Тамбурджиева – ЕГН: 480906****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел”, бл. 421, вх.В, ет. 3, ап. 71

Покана 1410/ 03.06.2014г.


125. Магдалена Малинова Владимирова – ЕГН: 620620****
Адрес: гр. Перник, кв. „Тева”, бл. 83, ап. 3

Покана 1914/ 05.06.2014г.


126. Илия Георгиев Шейнов – ЕГН: 470506****
Адрес: гр. София, ул. Средорек” № 8, вх. А, ет. 2

Покана 1904/ 09.06.2014г.


127. Живко Петров Галибардов – ЕГН: 670317****
Адрес: гр. София, жк. „Красна поляна”, бл. 35Б, вх. Б,

Покана 1683/ 06.06.2014г.


130. Костадин Георгиев Манзуров – ЕГН: 740216****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 232, вх. А, ат. 5, ап. 21

Покана 1746/ 06.06.2014г.


131. Ана Тодорова Николова – ЕГН: 520418****
Адрес:с. Горни Окол, общ. Самоков

Покана 2992/ 16.06.2014г.


132. Ивайло Александров Захариев – ЕГН: 700109****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба” , бл. 13, вх. А, ет. 1, ап. 1

Покана 1911/ 09.06.2014г.
133. Райна Миткова Шейнова – ЕГН: 480310****
Адрес: гр. София, ул. „Средорек” № 8, вх. А, ет. 2, ап. 7

Покана 1909/ 09.06.2014г.


134. Здравко Николов Мангалджиев – ЕГН: 720217****
Адрес: гр. Самоков, ул. „България” № 124

Покана 1767/ 06.06.2014г.


135. Красимира Николова Златанова – ЕГН: 640505****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 42, вх. А, ет. 1, ап. 2

Покана 1771/ 06.06.2014г


136. Румен Георгиев Асенов – ЕГН: 590724****
Адрес: гр. Самоков, бул. „Цар Борис III” № 14, ет. 5, ап. 17

Покана 2118/ 10.06.2014г.


137. Ангел Димитров Джоргов – ЕГН: 720615****
Адрес: с. Говедарци, ул. „Искър”№ 80

Покана 1571/ 05.06.2014г.


138. Спас Милчов Кметски – ЕГН: 781014****
Адрес: с. Говедарци, общ. Самоков, ул. „Георги Димитров” № 26

Покана 2245/ 11.06.2014г.


139. Лидия Георгиева Илиева – ЕГН550718****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел 2”, бл. 17, вх. Б, ет. 9

Покана 3342/ 17.06.2014г.


140. Татяна Димитрова Златева, наследник на

Иванка Сотирова Златева – ЕГН: 341220****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел”, бл. 23, вх. В, ет. 1, ап. 57

Пкана 2555/ 12.06.2014г.


141. Христо Иванов Христов – ЕГН: 610428****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел 2”, бл. 5, вх. А, ап. 1

Покана 3330/ 17.06.2014г.


142. Валентин Ангелов Божков – ЕГН: 440219****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 409, вх. В

Покана 2753/13.06.2014г.143. Николай Митков Шакалов – ЕГН: 751221****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл415, вх. Б, ет. 6, ап. 37

Покана 3463/ 18.06.2014г.


144. Красимир Ангелов Манов – ЕГН: 500819****
Адрес: гр. София, жк. „Дървеница”, бл. 38, бх. Б, ет. 3, ап. 41

Покана 3430/ 18.06.2014г.


145. Благовеста Дечева Стефанова – ЕГН: 701004****
Адрес: гр. София, жк. „Дървеница”, бл. 44, бх. Б, ап. 41

Покана 314/ 16.06.2014г.


146. Ирена Йотова Кирилова – ЕГН: 660627****
Адрес: гр. София, жк. „Света Троица”, бл. 14, вх. А, ет. 1, ап. 1

Покана 2337/ 11.06.2014г.


147. Мариана Милкова Пешева – ЕГН: 610211****
Адрес: гр. София, ул. „Бадемова гора” № 7А

Покана 3362/ 17.06.2014г.


148. Елена Стефанова Ковачка – ЕГН: 700511****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 316, вх. А, ет. 5, ап. 14

Покана 3444/18.06.2014г.


149. Александър стефанов Стойнев – ЕГН: 941218****
Адрес: гр. София, ул. „Планиница” № 25

Покана 1983/10.06.2014г.


150. Анастасия Костадинова Кръстева – ЕГН: 520428****
Адрес: гр. София, жк. „Красна поляна 3”, бл. 37Б, вх. Е, ет. 7

Покана 2732/ 13.06.2014г.


151. Людмил Васелинов Карабельов – ЕГН: 511011****
Адрес: гр. Костенец, бул. „Цариградско шосе” № 100

Покана 2447/11.06.2014г.


152. Йорданка Стойнева Димитрова – ЕГН: 680617****
Адрес: гр. Дупница, ул. „Саморанска” № 60

Покана 2420/ 11.06.2014г.


153. Емил Стойнев Станкев – ЕГН: 700101****
Адрес: гр. Дупница, ул. „Саморанска” № 60

Покана 2417/ 11.06.2014г.


154. Иван Великов Николов – ЕГН: 700311****
Адрес:гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 4, вх. В, ет. 6, ап. 50

Покана 2224/10.06.2014г.155. Виолета Малинова Илиева – ЕГН: 560205****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 3, вх. А, ет. 8, ап. 23

Покана 1918/ 09.06.2014г.


156. Георги Иванов Тонев – ЕГН: 611030****
Адрес: гр. Враца, кв „Иван Вазов”, бл. 6, вх. Е, ет. 6, ап. 161

Покана 1556/ 05.06.2014г157. Владимир Георгиев Дойчинов– ЕГН: 700806****
Адрес: гр. София, ул. „Иван Асен” № 62

Покана 2929/ 16.06.2014г.


158. Снежанка Георгиева Клисуранова – ЕГН: 420311****
Адрес: гр. София, ул. „Илинден”№ 26Б, вх. В

Покана 2588/ 12.06.2014г


159. Максим Живков Томов – ЕГН: 521203****
Адрес: гр. София, ул. „Кестенова гора” № 20, ет. 5, ап. 21

Покана 3508/ 18.06.2014г


160. Бисер Леонов Хаздай – ЕГН: 550612****
Адрес: гр. София, жк. „Гоце Делчев”, бл. 233, ет. 2, ап. 12

Покана 3150/ 17.06.2014г.


161. Динчо Петков Лазаров – ЕГН: 560816****

и като наследник на Петко Динчев Лазаров – 240101****
Адрес: гр. София, жк. „Слатина”, бл. 1Б, вх. Б, ат. 4, ап. 29

Покана 3410; 3411/ 18.06.2014г.


162. Ивайло Ваньов Иванов – ЕГН: 760303****
Адрес: гр. София, ул. „Христо Станчев”№ 1, ет. 1

Покана 3122/ 17.06.2014г.


163. Ивайло Евгениев Дончев – ЕГН: 690120****
Адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I”№169, вх. Б

Покана 2432/ 11.06.2014г


164. Никола Дацов Стоянов, наследник на

Дацо Николов Стоянов – ЕГН: 140224****

и на Иванка йорданова Стоянова – Миджур” № 17, ет. 1

Покана 3418; 3419/ 18.06.2014г.


165. Иванка Вельова Кичева – ЕГН: 550820****
Адрес: гр. София, , жк. „Лщлин”, бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 8

Покана 2994/ 16.06.2014г.


166. Александър Владимиров Бояджиев – ЕГН: 420202****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 981, вх. Г, ап. 106

Покана 2497/ 12.06.2014г.


167. Камен Георгиев Почекански – ЕГН: 750402****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин - 9”, бл. 986, вх. А, ет. 1, ап. 2

Покана 3230/ 17.06.2014г.


168. Божидар Кирилов Александров – ЕГН: 781009****
Адрес: гр. София, жк. „Надежда - 2”, бл. 2662, вх. Б, ап. 38

Покана 2755/ 13.06.2014г.


169. Иван Станков Фусков – ЕГН: 460701****
Адрес: гр. София, ул. „Дунав” № 73, ет. 3, ап. 8

Покана 2927/ 16.06.2014г.


170. Антон Благоев Райчев – ЕГН: 740518****
Адрес: гр. Перник, жк. „Рудничар”, ул. „1-ва” № 12

Покана 1643/ 06.06.2014г.


171. Стоян Свиленов Андреев – ЕГН: 361003****

и като наследник на Добринка Свиленова Андреева – ЕГН: 330605****

и на Василка Свиленова Андреева – ЕГН: 270103****
Адрес: гр. Перник, ул. „Караманица”№ 50

Покана 2822; 2823;2825/ 13.06.2014г.


172. Николина Златева Иванова – ЕГН: 471029****
Адрес: гр. Бургас , жк. Братя Миладинови”, бл. 47, вх. 3, ет. 2

Покана 3179/ 17.06.2014г.


173. Йордан Петров Кьосев – ЕГН: 830805****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 418, вх. Б, ет. 2, ап. 31

Покана 3158/ 17.06.2014г.


174. Марика Станева Нинакова – ЕГН: 511021****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 418, вх. А, ап. 24

Покана 2936/ 16.06.2014г.


175. Васил Благоев Станчов – ЕГН: 590923****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 2”, бл. 212, вх. 1

Покана 1521/ 05.06.2014г.


176. Андрей Лозанов Цеков – ЕГН: 530309****
Адрес: гр. София, р-н Искър, жк. „Дружба”, бл. 414, вх. В, ет. 3, ап. 53

Покана 2206/ 10.06.2014г.


177. Васил Иванов Величков – ЕГН: 570611****
Адрес: гр. София, ул. „Н. Петков” № 5, вх. Б

Покана 3329/ 17.06.2014г.


178. Стоил Христов Лилков – ЕГН: 730221****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 11А, вх. А, ет. 3, ап. 8

Покана 3131/ 17.06.2014г.


179. Татяна Георгиева Донкова – ЕГН: 750525****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 26, вх. Г, ет. 1, ап. 57

Покана 2199/ 10.06.2014г.


180. Цветанка Иванова Захариева – ЕГН: 511212****
Адрес: гр. София, жк. „надежда – 3”, бл. 329, вх. Г, ет. 8, ап. 109

Покана 805/ 16.05.2014г.


181. Здравка Станиславова Лилкова – ЕГН: 770504****
Адрес: : гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 11А, вх. А, ет. 3, ап. 8

Покана 313317.06.2014г.


182. Евгений Стефанов Йорданов – ЕГН: 620614****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Динитър” № 55В, вх. Б, ет. 8

Покана 2968/16.06.2014г183. Борис Стоилов Веселинов – ЕГН: 520618****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”№ 25, вх. А, ет. 1, ап. 3

Покана 2979/ 16.06.2014г.


184. Иван Цветанов Попов – ЕГН: 630523****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 131, вх. В, ет. 5, ап. 74

Покана 3423/18.06.2014г.


185. Грета Михайлова Попова – ЕГН: 630415****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 131, вх. В, ет. 5, ап. 74

Покана 3422/ 18.06.2014г


186. Георги Александров Стойнев – ЕГН: 461112****
Адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков”№ 45, вх. Б, ет. 2, ап. 16

Покана 3137 17.06.2014г.


187. Невенка Асенова Таканяцова,

наследник на Николина Костадинова Таканяцова – ЕГН: 250826****
Адрес: гр. София, ул. „Люлякова градина” № 14, ет. 3, ап. 6

Покана 2703/ 13.06.2014г188. Николай Белчев Белчев – ЕГН: 590611****
Адрес: гр. София 1618, жк. ‘Овча купел 1”, бл. 405, вх. В, ет. 9, ап. 87

Покана 2528/ 12.06.2014г.


189. Весела Димитрова Димитрова – ЕГН: 581129****
Адрес: гр. София, жк. „Стрелбище”, бл. 35АА, вх. В, ет. 6, ап. 69

Покана 2462/ 12.06.2014г.


190. Кирил Маринов Кандиларов – ЕГН: 710112****
Адрес: гр. София, ул. „Мъглен” № 12

Покана 2032/ 10.06.2014г.


191. Здравко Стоянов Лозанов – ЕГН: 590612****
Адрес: гр. София, ул. ‘Н. Хмелков” № 38В

Покана 2179/ 10.06.2014г.


192. Виолина Петрова Цветанова – ЕГН:801008****
Адрес: гр. София, жк. „Овча купел” № 602, вх. Ж, ет. 2, ап. 142

Покана 2081/ 10.06.2014г.


193. Ася Георгиева Тодорова Алтънова – ЕГН:810224****
Адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. „Майор Първан Тошев” № 13, ет. 4, ап. 17

Покана 2284/ 11.06.2014г.194. Красимир Йорданов Петров,

наследник на Вера Живкова Алексиева - Петрова – ЕГН: 311025****

и на Йордан Здравков Петров – ЕГН: 270201****
Адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. „Кота 1050” № 9, ет. 4, ап. 434

Покана 2680; 2681/ 12.06.2014г.


195. Красимир Борисов Найденов,

Наследник на Румяна Събкова Найденова – ЕГН: 470609****
Адрес: гр. София, кв. Лозенец,

ул. „Д. Шишманов” № 4

Покана 1954/ 09.06.2014г.
196. Мартин Йонатан Капстикс – ЕИК: 037576****
Адрес:кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл. „Вила парк”, ет. 2, ап. 205

Покана 2269/ 11.06.2014г.
197. СД „Мулин, Мезеклиев и Сие” – ЕИК: 122077****
Представляващ: Камен Петров Мезеклиев

Адрес: с. Доспей 2012, общ. Самоков

Покана 104029.05.2014г.
198. ЕТ „Иглика – Иван Костадинов” – ЕИК: 831078****
Представляващ: Иван Василев Костадинов

Адрес: гр. София 1336, жк. „Люлин VI”, бл. 632, вх. Б, ап. 100

Покана 3609/ 25.06.2014г.

199. „Генов - 80”ЕООД - ЕИК:200372****
Представляващ: Ивайло Георгиев Генов

Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 35, вх. Д, ет. 4, ап. 16

Покана 760/ 08.05.2014г.
200. ЕТ „Кирил Ст. Стойков” – ЕИК: 122072****
Представляващ: Кирил Стойнев Стойков

Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 2Покана 773/ 13.05.2014г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница