Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лицаДата05.03.2018
Размер87.91 Kb.
#61432


Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лицаПубликувано на: 26 ноември 2014 г., сряда

Валидно до: 10 декември 2014 г.,17:30 ч., сряда

 

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул.”Македония” 34, ет 1, гише №6, №7, №8, № 9 или на ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:
1.Цанка Асенова Духалова – ЕГН: 271125****
Адрес: гр. София 1000, жк. „Хладилника”, ул. „Емилиян Станев” № 15

Покана № 3983/ 15.10.2014г.


2. Богдана Асенова Попова – ЕГН: 380816****
Адрес: гр. София, ул. „Незнаен воин” № 2, вх.1, ап. 2

Покана № 3927/09.10.2014г


3. Иван Димитров Вукадинов – ЕГН: 621227****
Адрес: гр. Бухово, ул. “Младежка” № 4А, вх. А, ап. 3

Покана № 4052 /20.10.2014г


4. Марио Енчов Вълков – ЕГН: 680410****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 9, вх. А, ет. 7, ап. 21

Покана № 4236/23.10.2014г.5. Рилка Владова Станилова – ЕГН: 510710***
Адрес: гр. София, жк. „Дружба 1”, бл. 28, вх. А, ет.10

Покана № 4270/24.10.2014г.6. Марияна Паскалева Сергеева – ЕГН: 311103****
Адрес: гр. София, жк. „Дианабад”, бл. 28, вх. Д, ет. 5, ап. 109

Покана № 4279/24.10.2014г.7. Николинка Ефтимова Митева – ЕГН: 460915****
Адрес: гр. София, ул. „Каменица” № 49

Покана № 4189/ 22.10.2014г.8. Екатерина Дончева Дончева – ЕГН: 710329****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 362,ет. 5, ап. 23

Покана № 4182/ 22.10.2014г.9. Eвелина Григорова Владимирова, наследник на

Петкана Стоимирова Попова – ЕГН: 181011****
Адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. „520 – та”№35

Покана № 3639/ 05.08.2014г.10. Мариана Цветкова Петрова – ЕГН:640811****
Адрес: гр. София, ул. „Жеко Войвода” № 33, ет. 1, ап. 5

Покана № 4042/20.10.2014г.11. Марияна Милчова Димова – ЕГН: 670122****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Елица”, бл. 2, вх. Г, ет. 1, ап. 1

Покана 4044/ 20.10.2014г.12. Еленка Стефанова Георгиева – ЕГН: 550714****
Адрес: гр. Самоков, жк. :Възраждане”, бл. 6, вх. В, ет. 6, ап. 22

Покана № 4045/ 20.10.2014г.


13. Светослав Илиев Илиев – ЕГН: 801002****
Адрес: гр. Стамболийски, ул. „Търговска” № 38

Покана № 4046/20.10.2014г.


14. Радослава Йорданова Минчева – ЕГН: 690729****
Адрес: гр. София, жк. „Гео Милев” , бл. 5, ет. 3, ап. 9

Покана № 4138/22.10.2014г.


15. Найден Маринов Кандиларов – ЕГН: 680603****
Адрес: гр.София, ул. „Мъглен” №12
Покана № 4152/22.10.2014г.

16. Боряна Петрова Слънчева, наследник на

Петър Великов Слънчев – ЕГН: 251125****
Адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. „Янко Забунов” № 3,

вх. А, ет. 3, ап. 8

Покана № 4103/21.10.2014г

17. Димитър Василев Пенев – ЕГН: 550830****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 421, вх. Г, ет. 5, ап. 73

Покана № 4061/ 20.10.2014г.18. Николай Кирилов Димитров – ЕГН: 781222****
Адрес: гр. София, жк. „Дървеница”, бл. 45, ап. 37

Покана № 4160/22.10.2014г.19. Елка Василева Георгиева – ЕГН: 500118****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба – 2”, бл. 514, вх. Б, ет. 2, ап. 4

Покана № 4169/22.10.2014г.20. Домника Димитрова Веселинова – ЕГН: 400325****
Адрес: гр. София, р-н Красна поляна, ул. „Лвов” № 20

Покана № 4037/17.10.2014г.21. Величка Христова Маринова – ЕГН: 691209****
Адрес: гр. София, ул. „Луи Айер” № 256, вх. Б, ет. 4, ап. 35

Покана № 4054/20.10.2014г.22. Иванка Пенчева Шиварова – ЕГН: 240312****
Адрес: гр. София, р-н Средец, пл „Славейков” № 10

Покана № 4123/22.10.2014г.23. Иван Делчев Шаламанов, наследник на

Иван Благоев Шаламанов – ЕГН: 281202****
Адрес: с. Ярлово, общ. Самоков

Покана № 259/ 24.10.2014г.24. Кирил Михайлов Динев – ЕГН: 7103082****
Адрес: гр. София, жк. „Света троица”, бл. 320, вх. В, ет. 4, ап. 46

Покана № 4294/ 27.10.2014г.25. Йордан Бранков Тегарков – ЕГН: 450508****
Адрес: гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, бл. 113, вх. Б, ап. 25

Покана № 4305/ 28.10.2014г.26. Сашко Методиев Кличев – ЕГН: 450914****
Адрес с. Ковачевци, ул. „30-та” № 28

Покана № 4195/22.10.2014г.27. Любомир Асенов Стойчев – ЕГН: 610425****
Адрес: гр. София, бул. „Възкресение” № 98

Покана № 4056/20.10.2014г.28. Христо Кирилов Иванов – ЕГН: 410717****
Адрес: гр. София, жк. „Надежда”, бл. 261, вх. Д, ет. 8, ап. 125

Покана № 4311/28.10.2014г.29. Соня Василева Петкова – ЕГН: 670521***
Адрес: гр. София, жк. „Младост”, бл. 219, вх. 4, ет. 2, ап. 58

Покана № 4226/23.10.2014г.30. Радка Владимирова Петкова – ЕГН: 471113***
Адрес: гр. София, жк. „Младост”, бл. 219, вх. 4

Покана № 4225/23.10.2014г.


31. Иван Драгомиров Папазов – ЕИК: 510804***
Адрес: гр. София, ул. „Будилник” № 9

Покана № 4216/ 23.10.2014г.


32. Даниела Иванова Толева – ЕГН: 650322****
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Дунав” № 24, ап. 14

Покана № 4131/22.10.2014г.33. Георги Стефанов Толев – ЕГН: 630125****
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Дунав” № 24, ап. 14

Покана № 4132/22.10.2014г.


34. Запринка Славева Каменарова – ЕГН: 361110****
Адрес: гр. София, ул. „Княгиня Тамара” № 36А

Покана № 4130/22.10.2014г.


35. Милен Замфиров Замфиров, наследник на

Радослав Йорданов Коларов – ЕГН: 230720****
Адрес:гр. София, ул. „Васил Друмев” № 7, вх. 2, ет. 3, ап. 9

Покана № 4240/23.10.2014г.


36.Милка Димитрова Коларова – ЕГН: 220914****
Адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев” № 7, вх. 2, ет. 3, ап. 9

Покана № 4242/23.10.2014г.


37. Гълъбина Атанасова Цифудина – ЕГН: 790623****
Адрес:гр. София, жк. „Дружба 2”, бл. 415, вх. Г, ет. 95

Покана № 4229/23.10.2014г.


38. Надежда Андонова Дафинова – ЕГН:430615****
Адрес: гр. Пазарджик,. ул. „Райко Алексиев” № 37, ет. 2, ап. 8,

Покана № 4146/22.10.2014г39. Емил Йосифов Дончев – ЕГН: 640513****
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Огоста” № 25

Покана № 4312/28.10.2014г.


40. Даниела Димитрова Пенова – ЕГН: 690321****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 83, вх. А, ет. 2, ап. 9

Покана № 4128/22.10.2014г.


41. Виолета Стоянова Пиргова – ЕГН:560621****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Пашеница” № 16

Покана № 4227/23.10.2014г.


42. Стойна Величкова Атанасова – ЕГН: 730815****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 11, вх. Б, ет. 6, ап. 17

Покана № 4135/22.10.2014г.


43. Николай Трайчов Атанасов – ЕГН 661203****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 11, вх. Б, ет. 6, ап. 17

Покана № 4133/22.10.2014г.


44. Росен Боянов Гьошарков – ЕГН: 730528****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 38, вх. Б, ет. 6, ап. 21

Покана № 1514/05.06.2014г


45. Стойка Борисова Чучукова – ЕГН:530610****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково”, бл. 31, вх. Б, ет. 3, ап. 11

Покана № 4181/22.10.2014г.


.46. Пламен Пламенов Миков, наследник на

Видин Асенов Миков – ЕГН: 260625****
Адрес: гр. София, ул.”Кестенова гора” № 30, вх. В, ап. 55

Покана № 4208/23.10.2014г.


47. Петър Светославов Петров – ЕГН: 760227****
Адрес: гр. Перник, жк.”Юри Гагарин”, бл. 36, вх. Е, ет. 5, ап. 133

Покана № 4203/22.10.2014г.


48. Лилия Димитрова Николова – ЕГН: 641025****
Адрес: гр. София, ул. „Прибойница’ № 25

Покана № 4126/22.10.2014г.


49. Божанка Славчева Жечева – ЕГН: 450919****
Адрес: гр. София, жк. „”Дружба 2”, бл. 273, вх. Б, ап. 30

Покана № 4247/23.10.2014г


50. Вера Славчева Якимова – ЕГН: 440203****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 416, вх. А, ап. 16

Покана № 4205/22.10.2014г.


51. Живко Димитров Томов – ЕГН: 240929****
Адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. „Кестенова гора” № 20, ет. 5, ап. 21

Покана № 4206/22.10.2014г.


52. Антоанета Пеева Бербенлиева, наследник на

Марийка Павлова Бербенлиева – ЕГН: 240805****
Адрес: гр. София, ул. „Елемаг”, бл. 309, ет. 10, ап. 38

Покана № 4252/23.10.2014г.


53. Еленка Георгиева Бързанова – ЕГН: 530306****
Адрес: с. Говедарци, общ. Самоков, ул. „Двадесет и първа” № 8

Покана № 4439/14.11.2014г


54. Шон Джоузеф Маккарти – ЕИК: 175011***
Адрес: кк. Боровец, община Самоков, хот. комплекс „Флора”, ет. 4, ап. 401 – Б

Покана № 4069/20.10.2014г.


55. Джон Лий Бенет – ЕИК:175440***
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков, хот. компл. „Вила парк”, ет. 1, ап. А112

Покана № 4002/15.10.2014г.


56. Джули Ан Солтер – П№: 450204***
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, блок А, ет. 5, ап. 5-3

Покана № 4093/21.10.2014г.


57. Антони Джон Алери – П№ 651063***
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, блок А, ет. 5, ап. 5-3

Покана № 4092/21.10.2014г.


58. Делфин Валери Обин - П№ 790802***
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, ет. 4, ап. 3

Покана № 4085/21.10.2014г.59. Фабиен Пол Мусе - П№ 010817****
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, ет. 4, ап. 3

Покана № 4084/21.10.2014г.60. Браян Джордж Съдърланд - П№ 207612***
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”,

61. Елизабет Ан Съдърланд - П№ 207612****
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, к.к. „Мечката”

Покана № 4239/23.10.2014г.


62. Джефри Леонард Уилър - П№ 203638****
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, бл. А, ет. 5, ап. 2

Покана № 4288/27.10.2014г63. Едуард Даниел Страуд - П№ 207159***
Адрес: с. Мала Църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, ет. 4, ап.4-9

Покана № 4306/28.10.2014г.64. Габриел Уилър - П№ 208196***
Адрес: с. Мала църква, общ. Самоков, кк. „Мечката”, ет. 5, ап. 2

Покана № 4289/27.10.2014г.


65. ЕТ „Кирил Стойков” – ЕИК: 122072***
Адрес: гр.Самоков, жк. „Самоково”, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 2

Покана № 4448/14.11.2014г


66. „Евроинвест” ООД – ЕИК:101668***
Адрес: гр. Благоевград, ул. „Акациите” № 13

Покана № 4402/07.11.2014г.


67 „Роял Патейтос” АД – ЕИК: 121035***
Адрес: гр. София, жк. „Стрелбище”, ул. „Трянови врата” № 5, ап. 1

Покана № 4089/21.10.2014г.


68. „СВБ Груп” ООД – ЕИК: 131295***
Адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Кракра”№ 5, вх. А, ап. 1

Покана № 4192/22.10.2014г.


69. „Ски Хаузис” ООД – ЕИК: 175092***
Адрес: гр. София, ул. „Верила” № 1

Покана № 4405/07011.2014г.

.

70. „Джи Ди Ски Шалет” ЕООД – ЕИК: 175014***
Адрес: с. Бели Искър, общ. Самоков

Покана № 4377/06.11.2014г.


71. „Маунтън Хоумс” ЕООД – ЕИК: 175022***
Адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Добри Войников”№ 19, рт. 1, ап. 1

Покана № 4485/18.11.2014г.:


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница