Показателно местоимение. Въпросително местоимение. Посочете видът на показателните местоименияДата12.11.2022
Размер128.65 Kb.
#115541
ТЕСТ ПОКАЗАТЕЛНИ ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ИМЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………№………… КЛАС ………
03.11.23 . ПОКАЗАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
1. Посочете видът на показателните местоимения.
Тази………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Онова……………………………………………………………………………………………………….……………………………
Такива-……………………………………………………………………………………………………………………………………
Толкова……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.В кое изречение е употребено показателно местоимение?
A) Върху дивана беше захвърлена нейната риза.
Б) Хайде да си поръчаме голяма вкусна пица!
B) Имаше толкова много хора на площада.
Г) Още малко и ще изляза извън кожата си!
3. За кое от показателните местоимения се отнасят граматичните особености: за отдалечени лица и предмети, ср.р. ед.ч.
A) онова Б) такъв B) тия Г) онази
4. В кое изречение показателното местоимение е подлог? A) Това момиче се представи отлично. Б) Това изненада всички от класа. B) Никой от нас не е очаквал това. Г) Всеки ден ме питат за това.
5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. С въпросителни местоимения питаме за:
A) признаци Б) лица и предмети B) род и число на думите Г) количество
6. На мястото на многоточието поставете правилната местоименна форма.
Не бях сигурен ... да оставя чантата.
A) на кого Б) на кой B) кой Г) на кому
7. В кой ред НЯМА грешка?
A) На кой да занеса писмата? Б) Знам кой искаш да нарисуваш.
B) С кой ще пътуваш до морето? Г) Кому е нужно всичко това?
8. В кой ред са изброени въпросителни местоимения?
A) мой, твой, негов Б) кой,какъв, чий B) този, такъв, онзи Г) аз, ти, той
9. В кое изречение формата на въпросителното местоимение е подлог?
A) Кой участник има най-добра подготовка?
Б) Кой ще приеме това предизвикателство?
В) Кой от дисковете ще ми препоръчате?
Г) Кой от вариантите избраха за изпита?

1 0.

11.

1 2.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница