Полски културистраница8/13
Дата13.10.2018
Размер3.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Високоолеинов

ES Feeric

ES Feeric

2009

FR1
FR1

H

ES Pratic

ES Pratic

2010

FR1
FR1

H

ES Quantic

ES Quantic

2014

FR1
FR1

H

LG 5667HO

LG 5667HO

2009

69
FR2

H

MS Oliva CL (*) (**)

MS Oliva CL (*) (**)

2010

72
72

H

PR64H32

PR64H32

2008

26
US1

H

За птициP64BB01

P64BB01

2011

26
US1

H, чл.16(2)

За директна консумация

Confeta CL *

Confeta CL *

2010

72
72

H

* устойчив на хербициди – вегетационно третиране по предоствена схема от заявителя за вписванe

** чувствителен на мана раса 700

*** силно чувствителен на синя китка
Наименование на сорта

Заявител
Код №


Притежател
на сертификат
Код №


Сорто-
поддържащ
Код №


Символи

Denomination of the Variety

Applicant
Code No


Certificate Owner
Code №


Variety
maintainer
Code №


Symbols1

2

3

4

5

6

Царевица – Zea mays L.

Родителски и компоненти

192

192

12
12
2378 B /M,C,зMC/

2378 B /M,C,зMC/

12
12
2487 B /С, зС/

2487 B /С, зС/

12
12
26А

26А

12
12
B 579 /C,зС/

B 579 /C,зС/

14
14
B 73 /С, зСМ,М/

B 73 /С, зСМ,М/

14
14
B 84 /М, зМ/

B 84 /М, зМ/

14
14
GW57008

GW57008

22
22
GW57010

GW57010

22
22
GW57090

GW57090

22
22
GW57091

GW57091

22
22
GW57097

GW57097

22
22
GW57091M

GW57091M

22
22
GW57095

GW57095

22
22
GW57096

GW57096

22
22
GW58005

GW58005

22
22
GW58008

GW58008

22
22
GW58009

GW58009

22
22
GW58012

GW58012

22
22
GW58245

GW58245

22
22
GW58267

GW58267

22
22
GW58268

GW58268

22
22
GW59005

GW59005

22
22
GW59024

GW59024

22
22
GWA06001

GWA06001

22
22
GWB06003

GWB06003

22
22
GWB06016

GWB06016

22
22
GWC06021

GWC06021

22
22
GWC06046

GWC06046

22
22
K4652

K4652

12
12
Mo 17 RfC

Mo 17 RfC

12
12
PM 619

RM 619

4

c4

4
XM 199

XM 199

14
14
XM 4527

XM 4527

12
12
XM 4418

XM 4418

12
12
XM 552

XM 552

14
14
H 108

H 108

12
12
Анис 3

Anis 3

14
14
АС9434

АС9434

12
12
АТ 830

АТ 830

12
12
К 4640 Б /C,зС/

К 4640 B /C,зС/

12
12
КC 4647

KC 4647

12
12
КБ 0155 /M, зМ/

KB 0155 /M, зМ/

12
12
КБ 11 /M, зМ/

КБ 11 /M, зМ/

12
12
КБ 9729

KB 9729

12
12
КС 4661

КС 4661

12
12
РЛ 6131

RL 6131

4

c4

4
С 103МВ

С 103МВ

12
12
Простолинейни кръстоски майчини компоненти на модифицирани и трилинейни хибриди

В 579 х 2378

В 579 х 2378

12
12
2378 В/M,зМ/ х 2357 BHt /зМ/

2378 В/M,зМ/ х 2357 BHt /зМ/

12
12
B579(C,зС) X B84зМ

B73(S,зS) X B84зМ

14
14
B73(CиМ) X B84зМ

B73(SiМ) X B84зМ

14
14
Слънчоглед - Helianthus annus L.

Родителски линии

10517А

10517А

1
1
10595R

10595R

1
1
10681R

10681R

1

c1

1
12003R

12003R

1
1
166R

166R

1
1
197A

197A

1
1
217А

217А

1

c1

1
2607A

2607A

1

c1

1
7009R

7009R

1
1
GF0610

GF0610

22
22
GF0619

GF0619

22
22
GF0625

GF0625

22
22
GR0615

GR0615

22
22
GR0642

GR0642

22
22
GR0646

GR0646

22
22
GR0701

GR0701

22
22
RW666

RW666

1
1
Адреси_на_заявителите_Addresses_of_the_Applicants'>Адреси на заявителите Addresses of the Applicants

ПОЛСКИ КУЛТУРИ / AGRICULTURE SPECIES

Код

Заявител

Адрес

Code

Applicant

Address

1

2

3

България – Bulgaria – BG

1

Добруджански земеделски институт

9520 гр. Генерал Тошево обл. Добрич

2

Институт по растителни генетични ресурси

4122 гр. Садово бул. „Дружба“ № 2

3

Институт по полски култури

6200 гр. Чирпан обл. Стара Загора

4

Институт по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“

7007 гр. Русе ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1

7

Институт по фуражните култури

5800 гр. Плевен ул. „Ген. Вл. Вазов“ № 89

9

„Ориз Бруно” ООД

с.Труд, ул.”Стара планина” № 11

10

ЗК”Единство”

с.Костиево, ул. 2-ра № 8

11

“Агродимекс” ООД

7700 гр.Търговище, ул.”Раковска” № 3

12

Институт по царевицата

5835 гр. Кнежа обл. Плевен

13

Институт по земеделие

8400 гр. Карнобат ул. „Индустриална“ №1

14

„Анис“ ООД

5800 гр.Плевен ул. „Мур“ № 38

16

„Рапуул България”ЕООД

5800 гр.Плевен, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 18

17

Селскостопанска академия

1373 гр.София, ул.”Суходолска” №30

18

“Пестицид” ЕООД

9700 гр. Шумен, бул.“Съединение” 96

19

„Булсофагро – Сортови семена”АД

1505 гр.София, бул.”Ал. Стамболийски” №61

22

“Голдън Уест Сийд България” ООД

7064 с. Борисово, обл. Русе, ул. “Христо Ботев” № 29

26

„Пионер Семена България“ ЕООД

1766 София, ж.к. „Младост“ 1, Бизнес парк София, сграда 1А, ет.1

38

„Сортови семена – Вардим“ ЕАД

5250 с. Вардим, общ. Свищов, обл. В. Търново

62

„КВС Семена България“ ЕООД

1113 гр. София ул. „Н. Коперник“ № 17, ап. 6

69

Лимагрейн Централна Европа С.Е. Клон България

1407 София ул. „Люботрън“5–7, ет. 5, ап. 20

72

Агро Био Семена ООД

гр. София бул.„Т. Каблешков“бл. 24, ап. 17

73

„Семенарска къща – Садово” ООД

с.Чешнигирово, Стопански двор

183

„Текстилни влакна“ АД

гр. Хасково бул. „Съединение“ № 64

Франция – France – FR

FR 1

Euralis Semences

Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescak, Cedex

FR 6

Maïsadour Semences

Route de Saint Sever, 40280 Haut Mauco

FR 7

Caussade Semences

ZI de Meaux –BP 109-82303 Caussade Cedex

Чехия – Czech Republic – CZ

CZ 1

Eurosivo s.r.o

Karlovo Nam.5, CZ – 12000, Praha 2

Притежатели на сертификати Certificate owners

ПОЛСКИ КУЛТУРИ / AGRICULTURE SPECIES

Код

Притежател

Адрес

Code

Owner

Address

България – Bulgaria

c1

Добруджански земеделски институт

9520 гр. Генерал Тошево обл. Добрич

c2

Институт по растителни генетични ресурси

4122 гр. Садово бул. „Добруджа“ № 2

c3

Институт по полски култури

6200 гр. Чирпан обл. Стара Загора

c4

Институт по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“

7007 гр. Русе ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1

c7

Институт по фуражните култури

5800 гр. Плевен ул. „Ген. Вл. Вазов“ № 89

с11

“Агродимекс” ООД

7700 гр.Търговище, ул.”Раковска” № 3

c12

Институт по царевицата

5835 гр. Кнежа обл. Плевен

c13

Институт по земеделие

8400 гр. Карнобат ул. „Индустриална“ №1

c14

Пенка Христова, Христо Христов

5800 гр. Плевен ул. „Солун“ № 28 ап. 4

c17

Селскостопанска академия

1373 гр.София, ул.”Суходолска” № 30

c20

ЕТ „Ай Ди Империал – Иван Драгушев“

гр.Пловдив бул. „6-ти септември“ № 161

c38

„Сортови семена-Вардим“ ЕAД

5250 с.Вардим, общ.Свищов

c72

Агро Био Семена ООД

гр. София бул.„Т. Каблешков“бл. 24, ап. 17

Лица, които сортоподдържат Maintainers

ПОЛСКИ КУЛТУРИ / AGRICULTURE SPECIES

Код

Сортоподдържащи лица

Адрес

Code

Maintainers

Address

1

2

3

България – Bulgaria

1

Добруджански земеделски институт

9520 гр. Генерал Тошево обл. Добрич

2

Институт по растителни генетични ресурси

4122 гр. Садово бул. „Добруджа“ № 2

3

Институт по полски култури

6200 гр. Чирпан обл. Стара Загора

4

Институт по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“

7007 гр. Русе ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1

с5

Холдинг „ВЕНО”

8000 гр.Бургас, бул. „Демокрация” № 83

7

Институт по фуражните култури

5800 гр. Плевен ул. „Ген. Вл. Вазов“ № 89

10

ЗК”Единство”

с.Костиево, ул. 2-ра № 8

11

“Агродимекс” ООД

7700 гр.Търговище, ул.”Раковска” № 3

12

Институт по царевицата

5835 гр. Кнежа обл. Плевен

13

Институт по земеделие

8400 гр. Карнобат ул. „Индустриална“ №1

14

„Анис“ ООД

5800 гр.Плевен ул. „Мур“ № 38

17

Опитна станция по соята

5200 гр.Павликени, бул.”Руски” №61

18

“Пестицид” ЕООД

9700 гр. Шумен, бул.“Съединение” 96

19

„Булсофагро – Сортови семена“ АД

1505 София бул. „Ал. Стамболийски“№ 61

21

Опитна станция по поливно земеделие

с.Ивайло, обл. Пазарджик

22

“Голдън Уест Сийд България” ООД

7064 с. Борисово, обл. Русе, ул. “Христо Ботев” № 29

23

ЕТ „Агрогард-Георги Недев”

гр.Стара Загора, бул.”Симеон Велики” №160

38

„Сортови семена-Вардим“ ЕAД

5250 с. Вардим, общ. Свищов, обл. В.Търново

72

Агро Био Семена ООД

гр. София бул. „Т.Каблешков“ бл. 24 ап. 17

73

„Семенарска къща – Садово” ООД

с.Чешнигирово, Стопански двор

183

„Текстилни влакна“ АД

гр. Хасково бул. „Съединение“ № 64

Германия – Germany – DE

DE 1

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Hohenlieth D-24363 Holtsee

DE 4

KWS Saat AG

Grimselstrase 31 Ainbek

DE 7

Deutsche Saatveredelung AG

Weissenburger Strasse 5, D-59557 Lippstadt

Франция – France – FR

FR 1

Euralis Semences

Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescak, Cedex

FR 2

Limagrain Genetics G.C. S.A.

F-63720 Chapes - B.P.1 & F-63203 Riom Cedex B.P.115

FR 6

Maïsadour Semences

Route de Saint Sever, 40280 Haut Mauco

FR 7

Caussade Semences

ZI de Meaux –BP 109-82303 Caussade Cedex

Италия – Italy – IT

IT1

Guido Lo Iacono

Li Ginana - Italy

САЩ – USA – US

US 1

Pioneer Hi-Bred International Inc.

6800 Pioneer Parkway JOHNSTON Iowa 50131

Чехия – Czech Republic – CZ

CZ 1

Eurosivo s.r.o

Karlovo Nam.5, CZ – 12000, Praha 2

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница