Помощна информация за избор на генераторДата25.10.2018
Размер53 Kb.
#98325
Помощна информация за избор на генератор.
Дори и моментното спиране на ток води от дискомфорт до много сериозни проблеми. В същото време пазарът е залят с всякакви марки и модели алтернативни източници на ел.енергия с малки мощности. Изборът на правилното устройство се оказва съвсем нелека работа. Как да се ориентира човек и да направи правилния избор?

По-долу разглеждаме основните характеристики по които следва да изберете генератора, предимства, недостатъци, възможни заблуди и грешки.


Мощността. Логично основната характеристика по която се избира генератор.

Трябва да знаете: Производителите показват в техническите спецификации величината на различните видове мощност, които генераторът може да осигури. Фактор на мощността (cos φ). Това е коефициент изразяващ отношението между пълната (apparent, total) мощност (означава се с – VA) и полезната или активна мощност на машината – Р(W). Разликата между двете е причинена от наличието на реактивни съпротивления във всяка верига (индуктивни и капацитивни) и токове, които текат във веригата без да създават някаква полезна работа. Тези токове създават и третата мощност в триъгълника на мощностите – реактивна мощност Q(VAR). Колкото е по- качествена машината толкова по-висок е cos φ (доближава се до 1) Разликите между различни машини спокойно може да е няколко пъти. (например ако магнитопроводите не са ламелни а са монолитни). Номинална мощност – (KW) – това е мощността която генераторът може да отдава в продължителен период от време. Максимална мощност (KW) – това е мощност, която генераторът развива за кратък период без опасност да се повреди (например при развъртане на ел двигател или рязане с циркуляр но не и рязане с машина за камък). Максимална мощност (KVA) Това е теоритическа мощност която може да отдаде машината. По-скоро е за измерване и информация. При натоварване с по-голяма от нея дори и за много кратко, машината изгаря.

За какво трябва да внимавате: Естествено как производители и търговци си служат с данните за мощностите: - Представяне на максималната мощност за номинална. - Или максималната пълна(KVA) за максимална активна (KW) - Прекалено малка разлика между максимална и номинална мощност. (Теоритичното КПД на алтернаторите е 90%. Към него ако добавим реактанса дори на много качествен двигател се вижда, че реалната разлика м/у номинална и максимална мощност трябва да е около 20%) . - Как се онася мощността на ДВГ към отдаваната мощност (дори в реномирана верига магазини се налага „качествена” марка отдаваща 6KW мощност , която се създава от двигател с мощност 5,5 !)

И не на последно място, ел.енергия добита от ДВГ не е от най-евтините 350-450 мл/киловат час (за добрите машини) Произведена и неоползотворена ел.енергия е безвъзвратно загубена. Презастраховането с мощност може да излезне по-скъпо от закупуването на две машини.


Двигателя. Бензин, газ или дизел? Каква марка с каква мощност?

Трябва да знаете: Двигатели на пропан –бутан съществуват, но не са разпространени в Европа. Повече в Америка. Дизеловите двигатели са с по-голямо КПД и дълъг живот , но са значително по-скъпи и по-тежки от бензиновите. На пазара има голямо разнообразие от бензинови двигатели. Изборът трябва да се направи между реномирани марки с относително по-висока цена и „други”. От друга страна дали марката е гарант за произход и качество. В последните години потребителите са относително по-защитени спрямо вулгарната фалшификация. Рядко фалшификат на Honda ще носи и името. По-скоро ще е Handa . Honda произвежда двигатели (GX серия) в Япония (задоволява само местния пазар и Австралия), Бразилия (само местен и Латинска А-ка), Китай (Индия и Китай) и в Тайван за Европа и САЩ. Качеството навсякъде трябва да е едно и също. Но. Купувайки двигател от България, той е предназначен за Европа. Купувайки генератор с китайска сглобка, то и двигателят му е бил предназначен за там.

За категория „други” едва ли има човек , който може да даде точен съвет. Голяма част надали се доближават до стандартите на Европа. Със сигурност има и „ставащи”. Лошото е, че цената не е гаранция. Все пак нали има една разумна производствена цена под която е абсурдно да съществува нещо добро.За какво трябва да внимавате: Дали двигателят е оригинален. До колко е реална гаранцията, която се дава. Е ли е способен вносителят да я изпълни или става въпрос за еднократен внос?
Алтернатора. Втората машина в сета. Дали тя не е по-важната? Същевременно надали някой обръща внимание върху нея. Двигателят само върти. Дали е шумен, с високи емисии, с висок разход на гориво, трудно палещ ... или не, ако има необходимата мощност той си работи. Как се използва мощността на двигателя, колко правилна синусоида, колко издържлив е на претоварване, колко и какви са хармониците в синусоидата и от там за какви уреди ще можем да използваме зависи само от вложения алтернатор.

Трябва да знаете: Алтернаторът е машина, която преобразува механичната енергия на въртящият се ротор в електрическа (АС). Това става съобразно законите от електротехниката. В частност този на Фарадей гласящ, че върху всеки движещ се заряд (проводник по който тече ток) поставен в магнитно поле действа сила на преместване. И обратното – във всеки движещ се проводник в магнитно поле се поражда ЕДС и съответно протича електрически ток ако се свържат двата му края.

Величината на индуктираната сила зависи само от скоростта с която се променя магнитният поток спрямо проводника. Е =-∆Ф/∆t . Същевременно за едно завъртане на ротора напрежението се изменя по синусоида – една пълна за оборот. За да получим напрежение с честота 50 Hz (50 синусоиди за секунда) то роторът трябва да се върти с постоянна скорост – 3000 об/мин. F= ω . P/60. Р-брой на чифтовите полюси (ако са два чифтови полюса оборотите ще трябва да са 1500 ...) Ако роторът се върти с постоянна скорост, единственият начин чрез който може да се влияе на изходното напрежение е като се променя интензитета на магнитния поток. Ако се използват постоянни магнити това е по-трудно осъществимо. Ето защо се използват електромагнити. Захранването на намотките за подмагнитване се осъществява през пръстени и четки. Токът на възбуждане е малък и животът на пръстените и четките е достатъчно дълъг. Напрежението може да се взима от външен източник или от специална намотка в котвата (статора) на самия алтернатор чието напрежение се изправя от изправител и се подава до подмагнитващите - самоиндукция. В този случай при първоначалното завъртане на ротора, за да тръгне, е достатъчно остатъчното магнитно поле в сърцевината. Друг вариант на алтернатора е когато възбуждащо напрежение се получава от специална намотка в ротора. Напрежението от тази намотка се изправя от диоди в самия ротор и директно се подава като подмагнитващо на електромагнитите. Предимството е, че няма пръстени и четки. Необслужваем. По-ниска цена. При всички случай характеристиките на полученото напрежение са далеч по-лоши, особено ако не се използва AVR (автом.рег.на напр.)

Важна характеристика на алтернаторите е THD (total harmonic distortion) – сумарно изкривяване от хармоници (на синусоидата). Идеалната синусоида загражда някаква площ. Реалната има отскоци и падове колебаещи се около идеалната. Реалната загражда площ с друг размер. Отношението на двете площи в проценти ни дава THD

THD=Aa-As /100 (%)

Като правило европейските алтернатори са значително по-добри от японските и китайските с изкривяване ≤ 5% срещу ≥15% при азиатските !

За какво трябва да внимавате: Ако имате възможност научете марката на алтернатора отделно от двигателя и се запознайте с характеристиките му и отзивите за него. Марката на мотора обикновенно продава генератора, но повредените уреди струват повече от ценовата разлика с квалитетен комплект.
Регулиране на напрежението Поддържането на напрежението и честотата му в определените граници е най-важното изискване към генераторите. Както бе споменато това може да става като се влияе на магнитния поток. Най-често се използват кондензаторна намотка, AVR (автом.регулиране на оборотите), DAVR ( дигитално ...), инверторно, посредством токов трансформатор (при трифазни и по-големи машини).
Конд. AVR DAVR Тк.т-ор Инвертор

Регул. на напреж. % ±10 ±3-7 ± 5 ±10 ±5


Изкривяване THD ±5-7 ±15-20 ±15-20 ±20-25 ±5
Най-евтин и често срещан вариант при малките генераторие е посредством кондензаторна намотка -специална намотка в изводите на която се включват кондензатор(и). Така се получава чисто реактивно съпротивление. Когато оборотите са точните намотката не влияе. При нарастване на оборотите превес взима индуктивната съставка и полето се изменя в посока на забавянето им. При намаляване – обратното полето на кондензаторната подпомага развъртането на ротора.

AVR – Много са схемните решения на регулатори на напрежението. В общи линии става сравняване на изходящото или част от изходящото напрежение с еталонно такова (например от ценеров диод) Електронна или логическа схема влияе върху величината на подмагнитващото напрежение на електромагнитите (когато алтернатора е четков) или на индуктивността на специална намотка в статора.

DAVR – Също като горното но цифрово

Инверторно – Цялата концепция на алтернатора е различна. Изходящото напрежение се изправя. След това променливото се генерира от инвертор с желаната честота и големина. Много точно се поддържат зададените параметри. Най-добри за чувствителни електроуреди и най-вече за електроника. Трябва да се знае, че синусоидата няма нищо общо с аналоговата. Инвертора генерира цифров сигнал променящ се стъпално във времето.

Токов трансформатор – използва се при трифазните машини. Трансформаторът е извън алтернатора. Полученото напрежение се изправя, сравнява се с еталонно и се влияе на подмагнитващото.

! Алтернаторите се проектират да покрият зададените норми на изходящото напрежение при пълно натоварване. Ако товарът е с много малка консумация (≤20%), а алтернаторът мощен, то върху товарът ще се подава по-високо напрежение от стандартното достигащо до 250 V. Това важи особено за нереномирани марки.За какво трябва да внимавате: Няма как на око да се определи как работят системите за регулиране на напрежението. Или трябва да се направят измервания или да се доверите на търговците и марката.
Запалването

Трябва да знаете: Малките мотори обикновенно се палят с въже. Погрешно е да се смята, че това е неудобство. Добрите машини запалват още на първото дръпване дори със студен двигател. Разбира се това зависи от настройките и от качеството на горивото, но е един от най-важните критерии за състоянието и качеството на мотора. Robin Subaru се слави с най-лесно запалване. При по-големите машини и най-вече при дизеловите, където и компресията е значително по-голяма, се монтира електрически стартер. При тези от средния клас обикновенно се дава възможност на клиента за избор, като електрическото запалване е опция.

По сложно стоят нещата с автоматичното запалване при пропадане на централното електроснабдяване. Не е възможно просто да се включи генераторът в един от контактите и така да се захрани целия обект. Първата причина е, че ще захраните и съседите. Втората и по-важна е, че при възстановяване на захранването на изхода на генератора ще подадете напрежение, което ще бъде дефазирано. (пиковете и минимумите на синусоидите няма да съвпадат). Възможно е да повредите алтернатора. За да може да се захрани автоматично целия обект, освен автоматика за стартиране и спиране на генератора трябва да има и разединител на централното захранване. Дефазирането на синусоидите прави и работата в паралел на няколко машини не толкова лесно осъществимо.


Други Сертификат за качество. Защитавайки и стимулирайки производството на качествени стоки непрекъснато влизат нови по строги норми на европейско и национално ниво. Машинната Директива на ЕС поставя нормите на които трябва да отговарят машините продавани и работещи в ЕС.

Освен Декларация за съответствие и ISO, ако машините са маркирани с някои от националните стандарти за качество като TUV, VDI, ANSI, BSI, SIS, QUALIGEN, дори китайския - CSBTS е предимство.Гаранция и сервиз. Има ли и какъв е сервиза. Доставка на резервни части.

Факторът за мощност на товарът. Както споменахме, в по-голямата част от електроуредите част от енергията не се оползотворява защото е реактивна. Това са всички уреди съдържащи индуктивност или капацитет (двигатели, трансформатори, електроника). Как да определим оптималната мощност ? На табелата на всеки двигател

освен мощността е отбелязан и факторът за мощността , токът и напрежението.

Напимер :.2300W; cosφ-0,8; ток -12.8А ;напрежение 230V. P=I.U(мощн=тока по напр)

Ще установите, че ако разделите мощността на напрежението, полученият ток е по-малък – в случая 10А. Обратното, ако умножите тока и напрежението ще получите пълната мощност на двигателя във (VA). Тази мощност генераторът трябва да отдава постоянно за продължително време. T.e трябва P(W) генератор ≥ P(VA)двигател.Токът на комутация и стартовият ток. Величината и на двата могат да достигнат много големи стойности. Хубавото е, че това става за много кратки интервали от време.

Колкото е по натоварена една машина при пускането и толкова по-голям резерв от мощност трябва да имаме. Например един и същ двигател монтиран на вентилатор или на компресор (климатиците са компресори при това работещи с изключително високо налягане). Или, ако сте допрели дъската, която ще режете, до диска на циркуляра преди пускането му, той няма да може дори да развърти а през него ще протича много голям ток. Приложили сме таблица с приблизителни коефициенти за различните уреди изготвена от френските колеги. По наше скромно мнение , те са с подобаващ резерв, а и за някои от уредите сме склонни да се съмняваме (миксер с вертикален вал е по-натоварен от бетонобъркачка при пускане с товар), но все пак дава чудесна представа.


С горенаписаното ВАЛИВА иска да е максимално полезна за избора, който клиентите трябва да направят.

Ще се радваме ако забележите някакви неточности и спомогнете те да бъдат коригирани.Ще се радваме и ако проявите интерес към допълнителна информация, снимки , графики и илюстрации, поясняващи текста.
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница