Понятие и характерни особености на правото на есстраница5/5
Дата05.10.2017
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4   5

През 1998 ЕС започва преговори с 11 кандидатстващи за членове на Съюза, между които и РБ. Тя обаче е една от петте държави, с които в зависимост от степента на готовност ще се водят преговори с различна скорост. РБ внася молба за членство на 16.12.1995 г. В момента страната ни се готви активно за членство в ЕС. Освен подаването на молбата правителството внесе меморандум по повод молбата за членство, в който е определена позицията на РБ по този въпрос. Приети са програма за ускоряване сближаването на законодателствата и правителствена програма въз основа на критериите изработени в Копенхаген за пълноправно членство в ЕС. В рамките на проекта “Европа 2000” е представено сравнително изследване, в което се извършва преглед на целия спектър на бълг. законодателство по отношение на европейското, както и е изготвена законодателна програма съобразена с изискванията на ЕС за приоритетите и целите на хармонизиране на законодателството.

На 16.07.1997 г. в Страсбург Комисията разработи и предостави становища за “План 2000”, който е комбиниран документ за разширяване на ЕС. В документа се прави оценка на базата на критериите за присъединяване въз основа на различни източници на информация. Становището на Комисията за РБ съгласно този план съдържа съществуващите отношения м/у РБ и ЕС, преценка на способностите на РБ да поеме задълженията на членството, анализ на ситуацията относно определяне на политическите критерии и перспективи на развитие на икономическите условия, както и обща оценка. Становището в структурно отношение е в 3 раздела и анекси. В 1-ви раздел са включени уводни бележки и отношенията м/у ЕС и РБ. 2-ия раздел определя критериите за членство, а в 3-ия са включени обобщения и заключения.

Значителен принос за интегрирането ни в Европа има и решението на Министерски съвет от 1997 г. за възлагане на МП функциите на национален координатор за осъществяване на връзките с бюрото за техническа помощ и обмен на информация по бялата книга. Процесът на сближаване на законодат. ни с правото на ЕО е поетапен. Основните етапи и мерки са посочени в Евр. споразумение за асоцииране на РБ, в бялата книга и в “План 2000”. На МП и неговия съвет по законодателството е възложена задачата за осигуряване на съвместимостта на проектите на норм. актове от нац. законодат. със законодат. на ЕС.

49. Фактори влияещи в/у развитието на ЕС


Позициите на държ. членки на ЕС по отношение на разширяването не са единни. Франция се противопоставя на увеличаването на броя на членовете. Испания, Португалия и Гърция имат положително становище. Необходимо е обаче от друга страна тези д-ви бързо да бъдат интегрирани по отношение на съществуващите в Зап. Европа просперитети, институции и ценности. Разшир. на ЕС е важен проблем, който е източник на противоречие м/у държ. членки, но независимо от това трябва да бъде решен положително, тъй като от него зависи евр. обединение. Евр. съвет на сесията си през 1992 г. в Единбург посочи някои елементи на сътрудничество с д-вите от Източна Европа. Бързото развитие на процесите през 1989 г. в тези д-ви завариха общността неподготвена. Тя не беше в състояние да предвиди и регулира процесите възникнали в това отношение. Факторите, които следва да се вземат в предвид и които определят и представляват обстановката, в която трябва да се формира политиката за Евр. сигурност са: военната мощ на САЩ и Русия, политическата криза в много западни д-ви, развитието на процеса на европейска интеграция, нестабилността на д-вите от И. Европа и Русия, и др. Общоевр. сигурност може да се гради само в стабилни отношения и сътрудничество с Русия и САЩ. Главната връзка на Европа със САЩ е НАТО. Както НАТО, така и ЕС обаче, на които д-вите от И. Европа разчитат са в процес на адаптация и преориентиране.

Други важни фактори за Евр. сигурност са ЗЕС и ОССЕ. ЗЕС е международна регионална организация, на която ЕС залага много във военната област. При разработването на текста от Договора от Маастрихт държ. членки включиха специален раздел посветен на общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС. В Договора се предвижда не само тясното сътрудничество със ЗЕС и НАТО, но и осигуряване чрез собствени процедури и средства на мерките необходими както за гарантиране на интересите и сигурността на ЕС, така и опазване на межд. мир. В раздел 5 са включени разпоредби, касаещи осъщ. на обща външна политика от ЕС. Наред с това Договора съдържа разпоредби, които гарантират ненакърнимостта на специф. характер на сигурността и политиката на отбрана на отделните държ. членки.

За да бъде ефективна външ. политика и гарантирана сигурността на държ. членки, дейността на ЕС трябва да е насочена към:


  1. Подържане на приятелски отношения с всички държави;

  2. Подържане на тесни контакти и сътрудничество с всички Евр. д-ви в рамките на ЗЕС, ОССЕ и др.

  3. Подържане на контакти и сътрудничество със САЩ в рамките на НАТО;

  4. Привличане на Русия за участник в решаването на проблемите на Евр. сигурност в рамките на ОССЕ, ЗЕС и др.

  5. Разширяване на отбранителната способност на Европа и преминаването към общоотбранителен съюз.

50. Бъдещо развитие на интеграцията в ЕС


Бъдещото развитие на Евр. интеграция ще протече под влиянието на 2 фактора: бъдещото разв. на интегр. в рамките на ЕС и разшир. и задълбочаване на интегр. на ЕС с Евр. д-ви нечленки на ЕС. Главните фактори, които ще оказват влияние на разв. на ЕС ще бъдат изборът и влиянието на правителствения подход или федерализма. Поддръжниците на м/управителственото схващане подкрепят идеята за разв. на интегр. в рамките на ЕС на м/управителствено ниво без по-нататъшно прехвърляне на нац. суверенитет от държ. членки в/у ЕС. Те считат, че функциите на Съвета и Евр. съд трябва да се подобряват и усъвършенстват, но не и на Комисията и ЕП. Федералното схващане подържа създаването на единна валута и единен пазар, управлявани от институции изградени от федералните принципи. Според него Съдът осигурява съблюдаването на законодат. и правовия ред, ЕП и Съветът са съвместни законодатели, а Комисията е изпълнителен орган, отговорен пред ЕП.

Според подкрепящите м/управителствения подход правата на Комисията трябва да се намалят – нейните изпълнителни правомощия да бъдат поети от Съвета и неговия Секретариат.2-ия фактор, който ще оказва влияние в/у бъдещото разв. на Евр. интеграция ще зависи от разширяването и задълбочаването на сътрудничеството на ЕС с останалите Евр. д-ви. Усъвършенстването на Евр. интегр. и решаването на проблемите на утрешна Европа са немислими без паралелното прогресивно развитие на правото на ЕС.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница