Понятието “публичност” I. Категориите “публично” и “частно” и техните исторически трансформации (важно)Дата13.10.2018
Размер33.5 Kb.
Понятието “публичност”
I. Категориите “публично” и “частно” и техните исторически трансформации (важно)

1. “Полис” и “ойкос” в гръцката Античност

Предпоставка за участие в публичния живот е частната автономия. Публичността е пространството на собствено човешкото съществуване.2. Представителната публичност на Средновековието и Контрареформацията

Няма противоположност между публична и частна сфера. За сметка на това – публично представяне на господството, ритуално-сценичен характер на упражняването му.II. Двоен произход на модерната частна сфера

1. Юридически

Религиозно неутралната, светска държава има оправданието си в подсигуряването на физическото съществуване на своите граждани. Функционирането й изисква “външно” съблюдаване на нейните правила, което е безразлично спрямо субективните съдържания. Съдържателният живот на индивида се обособява в една частна сфера, която все повече се възприема като измерение на автентичното съществуване.2. Икономически

Частната сфера се оформя вследствие на развитието на капиталистическите пазарни отношения, които налагат свободния, формално равен на другите хора човек.III. Буржоазното семейство като лоно на модерната субективност

Тя открива и изследва себе си в опита от специфичното за буржоазното семейство домашно уединение.IV. Модерната публичност

1. Определение (важно)

Зоната на контакт между държавната власт и частната сфера. Сферата, в която частните хора по пътя на дискусията уреждат правилата на съвместното си съществуване и изискват от властта да се легитимира пред общественото мнение.2. Институции

а) ранни: кафенета (Англия), салони (Франция), сътрапезни общества (Германия)

Свързани са с едно общество, което се намира в процес на откъсване от двора.

б) същински: издателства, театрални и концертни общества, галерии и пр.3. Основни принципи (важно)

а) пренебрегване на социалните и икономическите различия

б) откъсване на философските и художествените произведения от монопола за интерпретация от страна на църковните и държавните авторитети, от контекста на религиозната ритуалност и дворцовата церемониалност

Става възможно с превръщането им в стока. Това ги прави, от една страна, всеобщо достъпни, ценност сами по себе си и предмет на свободна преценка. От друга страна, по този начин техните автори се освобождават от служението си в рамките на църковната или дворцовата представителност или от опеката на своите меценати.

в) принципна незатвореност на публиката

Модерната публичност възниква като културна, но през 18 в. прераства в политическа.V. Произход и развитие на идеята за правата на човека

1. Произход

Наред с принципа на дискусията, идеята за равенството на всички хора в качеството им просто на човешки същества е конститутивна за либерализма като начин на организация на обществено-политическото пространство. Според някои автори тази идея е светски вариант на християнското схващане за равенството на всички пред Бог. Тя се налага със секуларизирането на обществено-политическия живот, водещо до разделяне на публично и частно и постепенно привилегироване на второто. За първа формулировка на естествените права на човека се приема дадената от Джон Лок в неговия “Втори трактат за управлението”. Обхватът на правата се увеличава с масовизирането на либералния модел на демокрация.2. Основни документи (важно)

а) Декларация за независимостта (1776 г.)

б) Декларация за правата на човека и гражданина (1789 г.)

в) Всеобща декларация за правата на човека – провъзгласена от общото събрание на ООН през 1948 г.

г) Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи – приета от Съвета на Европа през 1950 г.

3. Граждански статус на съвременния човек – включва три типа права:

а) граждански (индивидуални): свобода на личността, словото, вероизповеданието и мисълта; право на собственост и сключване на договори, информация, справедливост и пр.

б) политически (право на участие в управлението)

в) социални: право на труд, договаряне с работодателя, социална помощ, здравеопазване, образование и пр.4. Два модела на съвременната демокрация

а) социален: гарантира широк обхват от социални права (Швеция, Германия и др.)б) либерален: акцент върху индивидуалните права и свободи, социалните права са обвързани в по-голяма степен с реалните трудови достижения (САЩ, Великобритания и др.)

Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница