Популяризиране на предимствата за инвестиране в Българиястраница1/18
Дата27.09.2016
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Приемо-предавателен Протокол No. 3
по договор ФД 1-19 ПР / 27.01.2012 по проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”

BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001


Днес, 26.03.2012 г. в гр. София между:

Българска агенция за инвестиции, гр. София, ул. „Аксаков No. 31”, Булстат Ю 831910252, представлявана от Борислав Бисеров Стефанов – Изпълнителен директор и Весел Наков Илиев – Главен счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

Айсиджен Корпорейшън” ООД, рег. По ф.д. № 2203/2003, на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, Лозенец, ул. Проф. Хараламби Тачев 16, ЕИК 123503218, представлявано от Петя Любомирова Гърбева, в качеството й на управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛсе подписа следния приемо-предавателен протокол:
От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ беше предложена предварително изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по-късно коригирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа спецификация на сайта, представляваща техническото задание за програмиране на уеб портала.
Предложението, описано по-горе и приложено в настоящия протокол на по-долни страници беше прието без забележки от страна на Българска Агенция за Инвестиции.
На базата на приетото предложение за техническа спецификация ще бъде изготвен програмно уеб портала.
Настоящото предложение за техническа спецификация не може да бъде променяно в рамките на одобрения бюджет на договора.


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………..

/Б. Стефанов/За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………..

/П. Гърбева/Проект: Дизайн, разработване и поддръжка на интернет страница на Българска агенция за инвестиции

Дата: 26.03.2012 г.

Версия: 1.2

Задание за Разработване на уеб портал на Българска агенция за инвестиции


Функционална спецификация

Съдържание:
1. Обща информация 6

2. Дизайн 6

2.1. Дизайн изисквания 6

2.2. HTML изисквания 7

2.3. Елементи на начална страница 8

2.4. Задължителни навигационни елементи за всички страници 9

2.5. Опционални навигационни елементи за вътрешни страници 10

3. Клиентска част на портала 11

3.1. Структура на уебпортала 11

3.2. Страници, управлявани само с WYSIWYG редактор 11

3.3. Модул Новини 12

3.3.1. Списък с новини 12

3.3.2. Страница на новина 12

3.4. Модул Фото галерия 12

3.5. Модул Инвестиционни проекти 13

3.5.1. Списък с проекти 13

3.5.1. Детайлна страница на проект 13

3.6. Модул Инвестиционни дестинации 14

3.6.1. Инвестиционни дестинации - Landing страница 14

3.6.2. Списък с инвестиционни дестинации / резултати от търсене 15

3.6.3. Детайлна страница на инвестиционна дестинация 16

3.7. Модул Сектори 17

3.7.1. Списък със сектори 18

3.7.2. Основни факти и География на Сектор 18

3.7.3. Списък с успешни примери 18

3.7.4. Успешни примери – детайли; Човешка ръка - детайли 18

3.7.5. Списък с човешка ръка 19

3.7.6. Списък с новини 19

3.7.7. Новини - детайли 19

3.8. Модул Екип 20

3.9. Модул Статистика, Анализи и Доклади 20

3.10. Модул Бързи връзки 21

3.11. Модул Анкети 22

3.12. Модул Търсене 22

3.13. Страница Контакти 23

3.14. Често задавани въпроси 23

3.15. Модул за принтиране 23

3.16. Модул RSS 24

4. Административна част на портала 25

4.1. Модул за управление на съдържанието 25

4.2. Модул Потребители 27

4.2.1. Групи потребители: 27

4.2.2. Потребители 28

4.2.3. Възстановяване на забравена парола 30

4.2.4. Логин в админ панела 30

4.3. Модул Новини 30

4.4. Модул Фото галерия 32

4.4.1. Категории фото галерии 32

4.4.2. Галерии 33

4.5. Модул Мултимедия 34

4.5.1. Категории мултимедия 34

4.5.2. Мултимедия 35

4.6. Модул Файлова библиотека 36

4.6.1. Категории библиотеки 36

4.6.2. Файлове 37

4.7. Модул Банери 39

4.8. Модул Бюлетин 40

4.8.1. Бюлетини 40

4.8.2. Статистики към бюлетина 42

4.8.3. Групи потребители 42

4.8.4. Потребители 43

4.8.5. Статистики към потребителя 44

4.8.6. Темплейти 45

4.8.7. Настройки на модула 46

4.9. Модул Инвестиционни проекти 46

4.9.1. Списък с проекти 46

4.9.2. Страница Проекти - детайли 47

4.9.3. Списък с категории 48

4.9.4. Страница Категории - детайли 48

4.9.5. Списък със статуси 48

4.9.6. Страница Статуси - детайли 49

4.10. Модул Инвестиционни дестинации 49

4.10.1. Списък с инвестиционни дестинации 49

4.10.2. Детайлна страница на инвестиционна дестинация 50

4.10.3. Списък със фази на развитие 52

4.10.4. Страница Фази на развитие - детайли 52

4.10.5. Списък със вид на земята 53

4.10.6. Страница Видове на земята - детайли 53

4.10.7. Списък със собственици на земята 53

4.10.8. Страница Собственик на земята - детайли 54

4.10.9. Списък с категории 54

4.10.10. Страница Категория - детайли 54

4.11. Модул Сектори 55

4.11.1. Списък със сектори 55

4.11.2. Добавяне/редакция на сектор 56

4.12. Модул Човешка ръка / Успешни примери 57

4.13. Модул Статистика, Анализи и Доклади 58

4.13.1. Категории теми 59

4.13.2. Теми 59

4.14. Модул Известяване при добавяне на съдържание 61

4.15. Функционалност за преглед на съдържание 62

4.16. Модул Бързи връзки 62

4.16.1. Списък с категории 62

4.16.2. Страница Категории - детайли 63

4.16.3. Списък с бързи връзки 63

4.16.4. Страница Бързи връзки - детайли 64

4.17. Модул Екип 65

4.17.1. Групи на екипа 65

4.17.1. Членове на екипа 66

4.18. Модул Защита от редакция на файлове 67

4.19. Модул Обновяване на информация в LinkedIN акаунт 68

4.20. Модул Анкети 68

4.21. Модул Често задавани въпроси и отговори 70

4.22. Статистически модул чрез Google Analytics 70

5.Технически аспекти 72

5.1. Техническа конфигурация и изисквания към хостинга 72

5.2. Техническа оптимизация на уебпортала 72

5.3. Забележки 72

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Страници със собствена схема 73


Каталог: files -> library
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
library -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
library -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
library -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
library -> Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г
library -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
library -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
library -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница