Поредна порция здравни реформи се отлага


Има 6 причини да ви върнат налозистраница7/9
Дата30.07.2018
Размер307 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Има 6 причини да ви върнат налози


Хазната дава пари на родители с деца под 18 години и на млади семейства с ипотека

Стандарт  стр. 19  

Има 6 причини хазната да ви върне налози. Всички, които са имали доходи извън работната си заплата през 2015 г., трябва да подадат годишна данъчна декларация.

Чрез нея може да се ползват и предвидените в закона данъчни облекчения. Така ако текущо през миналата година са ви удържали всички налози и сега ползвате някакво облекчение, хазната ще ви върне част от парите. Крайният срок за подаване на декларациите е 3 май, но колкото по-рано подадете формуляра, толкова по-бързо хазната ще ви върне парите. Законът е предвидил шест данъчни облекчения:

1. за непълнолетни деца

За първи път тази година се ползва данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания. То може да се ползва по два начина. Първият е, чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е длъжен да извърши годишно облагане на доходите от заплати. Вторият начин е с подаване на годишна данъчна декларация за доходите от 2015 г. Дори в края на 2015 г. да сте ползвали облекчението чрез своя работодател, ако подавате декларация за годишните си доходи (например получавате наеми или хонорари) към нея трябва да се приложи и формуляр с данни за децата. Законът дава право годишните облагаеми доходи на един от родителите да се намалят с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. за две деца, и с 600 лв. за три и повече деца. За всяко дете с 50 или с над 50 на сто степен на увреждане годишните облагаеми доходи може да се намалят с 2000 лв.

2. за млади семейства с ипотека

Сумата на получените облагаеми доходи се намалява с направените през 2015 г. лихвени плащания по първите 100 000 лв. от ипотечен кредит за жилище. За да се ползва облекчението, освен основната декларация трябва да се попълни и Приложение -10, да се приложи документ от банката, удостоверяващ размера на направените лихвени плащания по първите 100 000 лв. от заема, както и писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва облекчението. Ипотечният кредит трябва да е взет от човек, който отговаря едновременно на няколко условия:

- има сключен граждански брак

- лицето и/или съпругът/ ата му не са навършили 35 години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит

- ипотекираният имот е единствено жилище за семейството през годината.

3. за дарения

Получените облагаеми доходи се намаляват с направените през 2015 г. дарения. Облекчение може да се ползва при дарения за различни институции. Но общият размер на облекчението не може да превишава 65% от доходите. Към декларацията се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, за което е дарението, както и че дарението е получено. Годишните доходи може да се намалят до:

-15%, ако дарението е за култура - 50%, ако дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция"

- 5%, ако дарението е в полза на здравни или лечебни заведения, институции за предоставяне на социални услуги. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да намалите данъка и с дарение за бюджетни предприятия, регистрирани в страната вероизповедания, предприятия или кооперации на хората с увреждания, в полза на Агенцията за хората с увреждания, БЧК, УНИЦЕФ, комуни за лечение на наркозависими, културни институти, читалища, регистрирани юридически лица с нестопанска цел, както и за фонд "Енергийна ефективности и възобновяеми източници".

4. за лични вноски за стаж

Получените облагаеми доходи се намаляват с направените през 2015 г. за ваша сметка вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от КСО. Към данъчната декларация се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.

5. за доброволно осигуряване и застраховане

Получените облагаеми доходи се намаляват с до 10% за направени през 2015 г. лични вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и с още до 10% за направени лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот".

6. за намалена работоспособност

Данъчното облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят годишните си облагаеми доходи със 7920 лв. Облекчението се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на. експертното решение, в което е определена намаленатаработоспособност. Към данъчната декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.


20.03.2016
Национални телевизии


Световноизвестни лекари от Русия консултираха безплатно днес пациенти с детска церебрална парализа в детското отделение на „Пирогов“


БНТ, Новини в 20.00 часа

Световноизвестни лекари от Русия консултираха безплатно днес пациенти с детска церебрална парализа в детското отделение на „Пирогов“. Руските лекари обсъдиха със своите колеги как нов руски метод за операция на церебрална парализа може да бъде въведен и у нас.

Петър е роден в седмия месец. Година след това се разбира, че има церебрална парализа. Преминал редица операции у нас, 17-години по-късно той все още се надява да ходи като другите.

Срещата с руските лекари му даде надежда, че това може да се случи съвсем скоро. Препоръчаха му операция по метода на (…) – щадящ иновативен метод, създаден преди 25 години от проф. Валерий Узибат в Русия.Д-р Александър Назаркин, Институт по клинична рехабилитология в град Тула, Русия: Това е хирургически метод, при който специален скалпел пробива кожата в определен брой точки и така се постига освобождаване на срасналите мускулно-сухожилни участъци. Операцията засяга минимална като обем тъкан.

Д-р Атанас Кацаров, началник на Клиниката по детска ортопедия и травматология: Разликата от класическия метод на лечение е това, че не се нарушава целостта на кожата с големи разрези, които след това се зашиват. Не се носят помощни средства за обездвижване.

Засега обаче методът не може да се практикува в България.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница