Потребителско финансиранестраница1/6
Дата31.05.2023
Размер22.43 Kb.
#117929
ТипЛекция
  1   2   3   4   5   6
БДФ - 03.04.2023г.
Свързани:
Финансови пазари - 17.05.2023г.

Лекция – 03.04.2023г.

  • Потребителско финансиране – този вид финансиране има краткосрочна падежна структура, но се срещат и по-дългосрочни експозиции. Обезпечението при това финансиране обикновено е под формата на физическо поръчителство (поръчителите са солидарни съдлъжници заедно с титулярния кредитополучател - авалисти)

Авалов кредит – всеки кредит, при който една от страните е авалист

  • Жилищни кредити (ипотечни кредити) – предоставят се от търговските банки, но в някои страни и от специализирани кредитни институции /пр. САЩ/. Стандартно изискване при тях е актива, който се финансира да се предостави като обезпечителен актив по експозицията. В рамките на обслужване на кредитната експозиция практически длъжника има ограничени права за разпореждане с актива. Всички промени по актива включително и неговата продажба стават единствено със знанието и одобрението на кредитора. При тези сделки са налице и съпътстващи разходи под формата на застраховки, данъци, държавни такси / имат постоянен повторяем характер/.

Пример: данък сгради – ежегоден повторяем данък
Вдигането на ипотеката от страна на кредитора става в края на падежния период и след изплащането на всички задължения по кредита.

4) Според начина на усвояване кредитите биват:  • Стандартен банков кредит – характерно за него е, че се усвоява еднократно или на траншове /части/. Пример за усвояването на части е инвестиционното финансиране. Основна част от кредитите се усвояват еднократно.

  • Кредитна линия – обикновено се усвоява на части, а от фирми които има ритмични приходи от своята дейност. Това са основни търговски фирми. Възможност при това финансиране е включване на гратисен период по основния дълг – главницата, в рамките на който длъжника изплаща единствено договорената лихва по задължението. Лихвеното плащане може да се начисли върху общия размер на одобрената сума, което дава възможност на длъжника да разпредели пропорционално във времето своите лихвени разходи. За кредитора този начин на усвояване дава възможност за ограничаване на риска до размера на сумата, която е усвоена до момента.  • Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница