Повишаването на конкурентоспособността на регионите в Европейския съюз чрез инвестиции на равнище ес и целенасочено планиране бе изтъкнато днес от комисаря по регионалната политика Йоханес ХаанДата19.07.2018
Размер43.37 Kb.
#75995Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 ноември 2013 г.Мобилизиране на потенциала на иновациите за растеж: комисар Хаан призовава регионите в ЕС да действат

Повишаването на конкурентоспособността на регионите в Европейския съюз чрез инвестиции на равнище ЕС и целенасочено планиране бе изтъкнато днес от комисаря по регионалната политика Йоханес Хаан. В речта си на конференцията „Регионите като двигатели на нов растеж чрез интелигентна специализация“ в Брюксел комисар Хаан настоятелно призова регионите да определят своите най-важни активи и да съсредоточат ресурсите си върху тях, за да подобрят конкурентното си предимство. На проявата на високо равнище, организирана от Генерална дирекция „Регионална политика“ и регион Фландрия, се обсъжда как стратегиите за т.нар. „интелигентна специализация“ се изпълняват в страните и регионите в Европа. Те са основен елемент в новата политика на ЕС за сближаване и предварително условие за използването на инвестиции в рамките на Европейския фонд за регионално развитие.

В изказване преди срещата комисар Хаан заяви: „Спешно е необходимо европейските региони да напреднат по отношение на иновациите. Откриването и използването на силните страни на регионите трябва да доведат до по-разумни и по-целенасочени инвестиции, с повече добавена стойност и по-силен ефект. Това ще ни позволи да постигнем по-големи резултати с по-малко ресурси и да активираме иновационния потенциал на всеки европейски регион“.

Той добави: „Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност. Само в такъв случай можем да задоволяваме потребностите на реалната икономика, на предприятията и хората, които са неин двигател. Съществуващи стратегии като например съсредоточаването върху син растеж на Канарските острови, стратегията за иновации в здравеопазването във Фландрия или модернизирането на обувната промишленост в регион Марке в Италия са успешни примери за региони, обединяващи усилията си с различни заинтересовани лица в името на общи цели за растеж и иновации“.

Министър-председателят на правителството на Фландрия Крис Петерс заяви: „Трябва да увеличим максимално нашия потенциал за индустриален растеж чрез сътрудничество и интелигентно използване на нашите взаимнодопълващи се активи. Тази амбиция трябва да бъде споделена от политическите лидери от всички региони, които желаят да поддържат и укрепват тяхната промишленост. Затова аз твърдо вярвам в голямата добавена стойност на „Водещата инициатива за растеж чрез интелигентна специализация“, на която днес дадоха начало 10 водещи европейски промишлени региона. С тази инициатива ние подчертаваме, че регионите трябва да поемат отговорност при оформянето и укрепването на европейската политика“.

Дебатът се провежда в критичен момент, тъй като предложенията за новата политика за сближаване за периода 2014-2020 г. са във финална фаза. Ключово за новата реформирана политика е въвеждането на условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да се изразходват средства. Едно от тях е разработването на ясна и внимателно изготвена „стратегия за интелигентна специализация“ за научни изследвания и иновации. Тя би трябвало да ръководи използването на инвестициите през следващите 7 години и да гарантира постигането на ясни цели.

Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой ще произнесе основната реч на събитието. Освен комисар Хаан, на конференцията ще направят изказвания и Данута Хюбнер, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Крис Петерс, министър-председател на Фландрия. Идеята на проявата, насочена предимно към създателите на политики, изследователите и промишления сектор в областта на научните изследвания, иновациите и регионалното развитие, е да се проучи въпросът за трансграничното сътрудничество и синергиите между съществуващите стратегии.

Комисията също така подчертава взаимното допълване на финансирането по линия на политиката на сближаване и финансирането на научни изследвания от ЕС за стимулиране на иновациите в регионите. Новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще подкрепя побратимяването на нововъзникващи и вече съществуващи институции, които създават съвместно центрове за високи постижения, да обменят персонал и да предоставят експертни съвети и помощ, както и създаването на нови катедри в рамките на Европейското научноизследователско пространство („ERA-chairs“), за да бъдат привлечени водещи учени.Контекст

Стратегиите за интелигентна специализация имат за цел да помогнат на регионите да използват напълно своя новаторски потенциал чрез насочване на ресурсите към ограничен брой приоритети за интелигентен растеж с конкурентни предимства. Задължението за разработване на стратегия за интелигентна специализация бе обявено през 2010 г. в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“ на програмата за растеж „Европа 2020“. През 2011 г. Комисията създаде Платформата за интелигентна специализация, за да подкрепя страните членки и регионите, които разработват свои стратегии в тази област. В момента тя включва 140 регистрирани региони от 13 държави членки.Основни аспекти на една стратегия за интелигентна специализация:

разработена е чрез процес на „предприемаческо откритие“, в който активно и по структуриран начин участват предприятия, научни изследвания, образование, сферата на иновациите и съответните публични участници

подпомага публичните и частните инвестиции на европейско, национално, регионално и местно равнище

дава възможност на всички региони да намерят място в глобалната икономика, основана на знанието

насочена е навън и насърчава интернационализацията

изгражда синергии между различни политики и инструменти за финансиране, и по-специално „Хоризонт 2020“Видеоматериали, показващи стратегии за интелигентна специализация

Flaris — създаване на новаторски въздухоплавателни средства в Долна Силезия, Полша

Иновации в областта на здравеопазването във Фландрия, Белгия

Използване на усъвършенствани производствени мощности за модернизиране на обувната промишленост в регион Марке, Италия

Plocan — съсредоточаване върху син растеж на Канарските острови

Допълнителна информация

Програма на конференцията

Платформа за интелигентна специализация

Видеоматериали, показващи стратегии за интелигентна специализация

Twitter @EU_Regional @JHahnEUЗа контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), Mob (+32 4607 93310)IP/13/1051

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница