Пп “Държавни зрелостни изпити” Ръководство за администратораДата03.01.2017
Размер41.22 Kb.
#11567

ПП “Държавни зрелостни изпити”

Ръководство за администратора

Модул „Държавни зрелостни изпити”

Ръководство за инсталиране

Редакция 4, 2015

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Съдържание на дистрибуцията 3

2. Инсталиране на програмния продукт “Държавни зрелостни изпити” 3

3. Стартиране на програмата 6

4. Настройки на програмата в мрежов режим 7


1.Съдържание на дистрибуцията


Програмният продукт се предоставя на потребителя на един CD-ROM, съдържащ следните директории:

 • INSTALL – Инсталационен пакет на програмния продукт “Държавни зрелостни изпити”:

 • DZIInstall.exeинсталационен файл, съдържащ всички програмни компоненти

 • DZIInstall - server.exe – инсталационен файл, съдържащ всички програмни компоненти, предвиден за инсталиране на сървър, когато ще се работи от повече от една работна станция.
  При тази инсталация трябва да се премахнат стари инсталации на Firebird и да се изтрие директорията c:\program files\firebird, ако има такава.

 • DOCUMENTS – ръководства и документация:

 • “Ръководство за инсталиране”;

 • “Ръководство за работа”;

Внимание!

Препоръчва се всички действия по инсталация и настройка на програмния продукт да се правят от потребител с административни права.


2.Инсталиране на програмния продукт “Държавни зрелостни изпити”Внимание – за потребители на Microsoft Windows Vista/7/8:

С цел предотвратяване на проблеми при изпращане на базите се препоръчва се изключи User Access Control за компютъра – това става чрез отваряне на Control Panel, Users Accounts


Натиска се бутон „Change user Account Control settings”.

В появилият се прозорец указвате „Never notify” в нивото на UAC:

Тази промяна ще наложи рестартиране на компютъра.

След извършване на необходимите настройки и премахване на всички стари версии на приложението може да се стартира инсталацията чрез DZIInstall.exe или съответно DZIInstall - server.exe(само ако се налага работа в мрежов режим), които се намират в директория Install на диска.

Следвайки появилите се инструкции, инсталацията протича през следните екрани:
Като завършва със следния екран:3.Стартиране на програмата

След завършване на процеса на инсталация следва да се изпълнят следните стъпки:. • При първото стартиране на приложението се появява подканващо съобщение за първоначална инициализация:

Отваря се прозорец за избор на съответните параметри:

С натискане на бутон Избор се отваря екранът с регистъра на училищата в България. След филтриране и избор на училище се натиска бутон ИЗХОД, с което данните за избраното училището се прехвърлят автоматично. За подробности виж Ръководство за потребителя.След преглед на заредените данни и потвърждаване избраното училище не трябва да се сменя. Данните могат да се редактират (като директор, адрес, телефон), но самото училище не трябва да се сменя.

 • Всички регионални настройки на компютъра трябва да са за България (формат на дата: dd.mm.yyyy, decimal separator: . -точка)

По подразбиране е създаден потребител с име „ПОТРЕБИТЕЛ УЧИЛИЩЕ”, с административни функции и парола “1”, която може да се използва при първоначално стартиране.

4.Настройки на програмата в мрежов режим

Ако се налага работа в мрежов режим след завършване на инсталацията на DZIInstall - server.exe трябва да влезете в настройките на приложението и да маркирате опцията „Работа от няколко компютъра”
По този начин ще укажете, че към вече инсталираната програма може да се свързват отдалечени работни станции.
Ако по някаква причина сметнете, че мрежовият ресурс няма да се казва DZI, то можете да укажете това в полето „Сървър”.
Следва да се изпълнят следните допълнителни стъпки:

 • На сървъра се спира Windows Firewall или се разрешава свързване на порт 3050.

 • Основната директория(по подразбиране c:\program files\dzi) се предоставя в мрежата(share) с пълни права на потребителите, които имат достъп до програмата, с име на ресурса DZI.

 • На работните станции трябва да се създаде икона за стартиране, сочеща към изпълнимия файл DZI.EXE, намиращ се на сървъра. Ако приемем, че сървърът е с име SERVER, то една примерна икона би имала следните параметри:

Target: \\SERVER\DZI\DZI.EXE

Start in: \\SERVER\DZIНа работните станции не е необходимо да се инсталира нищо.
© 2015 Synapse Ideas Ltd. Стр.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница