Практическо ценообразуване ако сте финансист или счетоводител не четете по-нататъкPdf просмотр
страница2/9
Дата05.07.2024
Размер0.72 Mb.
#121534
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Praktichesko Cenoobrazuvane

Важно уточнение! В настоящата публикация разглеждам ценообразуването, респективно разходите, от мениджърска гледна точка, която в някои случаи се различава от счетоводната, определена с нормативна база от закона за счетоводство, свързаните с него подзаконови актове и утвърдените счетоводни стандарти.
Дали конкретен разход ще бъде включен в калкулациите за себестойност на продукт/услуга, как, кога и с каква тежест е мениджърско решение и то се определя от целите на изчисленията.
В крайна сметка е важно ВСИЧКИ разходи на организацията да бъдат взети под внимание при анализа на представянето й и планиране на бъдещи действия!
За да избегна потенциални терминологични недоразумения, в началото искам да дефинирам няколко основни понятия, които ще използвам в текста по-нататък.


Стефан Димитров www.practicalpieces.com стр. 2
Производствена себестойност
Производствената себестойност е отговор на въпроса „Колко ми струва да произведа/закупя
един брой от конкретен продукт или да предоставя дадена услуга?“ и включва всички разходи за производство/закупуване на една стока и съхранението й в склад „Готова продукция“.
ПРИМЕР за разходи, които влизат в производствената себестойност на производствена фирма:
 разходи за суровини, материали и консумативи, необходими за производството на конкретното изделие;
 дял от режийни разходи, които са свързани с производство;
 цена на труда (възнаграждение/осигуровки/данъци), свързан с производството на конкретното изделие;
 дял от общите разходи за контрол и управление на качеството в производството;
 дял от брака, свързан с конкретното изделие;
 дял от амортизациите на машини – ИЛИ дял само от амортизациите на машините, които участват в производството на конкретното изделие ИЛИ дял от общите амортизационни отчисления, свързани с производството;
 акцизи;
 лицензи и авторски права;
 разходи за опаковка – търговска и/или транспортна;
 дял от общите разходи за разходи за съхранение - наем складови площи, режийни, възнаграждение/осигуровки/данъци за складови работници и т.н.
ПРИМЕР за разходи, които влизат в производствената себестойност на търговска фирма:
 покупна цена на изделието;
 разходи за транспорт;
 брак (ако продавате плодове, това са развалените, които не можете да продадете и трябва да изхвърлите);
 акцизи;
 лицензи и авторски права;
 мита;
 дял от общите разходи за разходи за съхранение - наем складови площи, режийни, възнаграждение/осигуровки/данъци за складови работници и т.н.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница