Практиката на кс в светлината на общностното правостраница1/4
Дата02.01.2018
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4

Тема с продължение З

Избори две в едно? Неуместно е да се правят „икономии" със свободата и демокрацията Мирослав Попов

Конституционен съд 11Практиката на КС в светлината

на общностното право (2007-2008 г.).

Критичен преглед

(продължение)

Александър Корнезов,

реферандер в Съда на ЕО

Актуално 27Основни моменти в новия ГПК Проф. д-р Александър Джеров, адвокат

Дебат 36


Основни идеи за концепция за наказателна политика на Република България

Гледна точка 43Мястото на прокуратурата в контекста на съвременния български конституционализъм и европейското право

Проф. Байчо Панев

Коментар 50Започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство по ГПК

(продължение)

Христо Николаев, юрист

Списание "ОБЩЕСТВО И ПРАВО"Брой 2*2009 ISSN 0204-85-23

Издание на

Съюза на юристите

в БългарияИздателска къща "фенея"

Главен редактор:Владислав Славов

Заместник главен редактор:Ненка Иванова

Държавна администрация 60

Кариерно израстване

на държавния служител

(продължение)

Проф. д-р Добри Димитров

Правна помощ 72

Зачитане на български

стаж в други държави

Мария Касърова, директор на дирекция

"Европейска интеграция

и международни договори ", НОИ

Времена и нрави 80

Съдебната корупция

в Древния Рим

Малина Новкиришка-Стоянова

За” и „против” 89

Шест тълкувателни дела образува Върховният касационен съд

Еврокомпас 102

Европейският съюз

и международното право

(продължение)

Доц. д-р Габриела Белова

Съдът на Европа 113

Решение от 27 ноември 2008 г. -защита срещу използването на идентична или придобита по-късно марка с добра репутацияБележити юристи 116

Съдебната власт в БългарияСъдия Антон Каблешков

Библиотеката на СЮБ представя... 133

Редакционна колегия:

Проф. д-р Лазар Груев

Константин Пенчев

Доц. д-р Борис Велчев

Проф. д-р Снежана Начева

Румен Андреев

Проф. д-р Байчо Панев

Димитър Гочев Велина МартиноваКоректор:

Мариана Янева

София 1000,

ул. "Пиротска" 7

ет. П, тел. 980 73 51

Електронна поща: oip_2006@abv.bg

Всички права са

запазени за Съюза на

юристите в България.

Препечатването на

материали от

списанието или

използването му чрез

електронен носител

или друг способ

е възможно

само с писмено

разрешение.Абонамент:

"Български пощи" ЕАД Каталожен номер: 1552

Тема с продължение З

Кой да инспектира труда на законодателя? Проф. д-р Красимира Средкова

Конституционен съд 17

Практиката на КС в светлината

на общностното право (2007-2008 г.)

Критичен прегледАлександър Корнезов,

реферандер в Съда на ЕО

Актуално 32

Промените в режима на концесиите

доц. д-р Методи Марков

Дебат 49


Сертифициране на сгради по Закона за енергийната ефективност

Росица Таткова, експерт

към Омбудсмана на републиката

Коментар 55

Изпълнителното производство по ГПК (започване, спиране, прекратяване) Христо Николаев, юрист

Накратко 66

Юристи от пет държави обсъждат борбата с корупцията

Държавна администрация 68

Кариерно израстване на държавния служител проф. д-р Добри Димитров

Анализ 79

Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика на вещта

Стоян Ставру, Ивайло Кацаров

Списание "ОБЩЕСТВО И ПРАВО"Брой 1*2009 1SSN 0204-85-23

Издание на

Съюза на юристите

в БългарияИздателска къща "фенея"

Главен редактор:

Владислав Славов

Заместник главен редактор:

Ненка Иванова

Новодомци 96

Модерна къща радва столичните адвокати

Права на човека 99

Закрила на дете в семейна среда срещу експлоатацияЯна Кузманова, адвокат

106


Времена и нрави

Политическата корупция в Древния Рим Малина Новкиришка-Стоянова

114

Уроци от миналотоЕдно адвокатско съглашение Адвокат Хари Хараламбиев, Зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

116

„За” и „против” ,

Решение на ВАС № 13627 от 11. 12.2008г.

120

ЕврокомпасЕвропейският съюз и международното право Доц. д-р Габриела Белова

Съдът на Европа 130

България прати второ преюдициално запитване до Люксембург

Бележити юристи 133

Антон Каблешков — съдия и борец за независима съдебна власт (края на XIX - началото на XX век)

Васил Петров, юрист

Съдебната власт в България 136Съдия Антон Каблешков

Библиотеката на СЮБ представя... 151

Редакционна колегия:

Проф. д-р Лазар Груев

Константин Пенчев

Доц. д-р Борис Велчев

Проф. д-р Снежана Начева

Румен Андреев

Проф. д-р Байчо Панев

Димитър Гочев Велина Мартинова

Коректор:

Мариана Янева

София 1000,

ул. "Пиратска" 7

ег. П, тел. 980 73 51

Електронна поща: oip_2006@abv.bg

Всички права са

запазени за Съюза на

юристите в България.

Препечатването на

материали от

списанието или

използването му чрез

електронен носител

или друг способ

е възможно

само с писмено

разрешение.

Абонамент:

"Български пощи" ЕАД Каталожен номер: 1552В БРОЯ

Тема с продължение 12

Доказателствена сила на специалните разузнавателни средства

Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКС

Актуално 25

Състезателен диалот по Закона за обществените поръчки Аделина Ковачева, съдия във ВАС

Накратко 32

Етични правила за българските административни съдии

Данъ чен лабиринт. 33

Имуществото на задълженото лице като обект на изпълнение по реда на ДОПК

Здравко Славчев, стп. асистент по данъчно и финансово право

Гледна точка 43

Решението на КС възстановява отнетите със закона от 1947 г. царски имоти

Димитър Гочев

Юбилей 47

120 години от първия български закон за адвокатите

Анализ 54

Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика на вещта

Стоян Ставру, Ивайло Кацаров

Списание „ОБЩЕСТВО И ПРАВО"Брой 10*2008 /55Л/ 0204-85-23

Издание на

Съюза на юристите

в БългарияИздателска къща „фенея"

Главен редактор:Владислав Славов

Заместник главен редактор:Ненка Иванова

ОБЩЕСТВО N ПРЙВО 10/2008

Накратко 70 г

ВКС уеднаквява практиката по Закона „Петканов"

Права на човека.. 72

Закрила на дете в семейна среда срещу експлоатация Яна Кузманова, адвокат

1п тетопат 83

Любен Велинов — юрист от голяма величина

Еврокомпас 84

Съдебната система на ЕС Гл. ас. д-р Атанас Семов

Съдът на Европа 95

Дело С-545/07 „Апис-Христович" ЕООД / „Лакорда" АД

За"и „против". 105

Решение № б по к.д. № 5 от 2008 г.

Становища към решението 720

Още мотиви към диспозитива на решение № 6 по к.д. № 5 от 2008 г.

Проф. д-р Снежана Начева 126

Бележити юристи от миналото 131

100 години от рождението на учителя и учения проф. Владимир Кутиков

Проф. д-р Йорданка Зидарова

Още по въпроса за систематичното място международното частно право Проф. Владимир Кутиков

Библиотеката на СЮБ представя....148
Редакционна колегия:

Проф. д-р Лазар Груев,

Константин Пенчев,

Доц. д-р Борис Велчев,

Проф. д-р Снежана Начева,

Проф. д-р Байчо Панев,

Димитър Гочев,

Велина Мартинова

Коректор:Мариана Янева

София 1000,

ул. „Пиротска" 7,

ет. II, тел. 9807351

Електронна поща: oip_2006@abv.bg

Всички права са запазени за Съюза на юристите в България.

Препечатването на материали от списанието или зползването му чрез електронен носител или друг способ е възможно само с писмено разрешение.

Абонамент:

Български пощи" ЕАД Каталожен номер: 1552

В БРОЯ

Тема с продължение З

Великото Народно събрание - сложно юридическо и политическо начинание

Доц. д-р Пенчо Пенев

Имотните измами 9

Проблеми и противодействие 9

Декларация, приета на Националната
конференция „Имотни измами —
проблеми и противодействие" 13


Гледна точка 18

Не се използват законовите възможности за пресичане на имотните измами

Ина Лулчева, адвокат

Накратко 33

Председателят на Съда на Европейските общности на гости на ВКС

Юбилей 34

10 години независим нотариат

Дебат 37

Липсва правно основание

за реституцията на „царските имоти"

Проф. д-р Александър Джеров

Актуално 46

Обжалване на определенията

по новия ГПК (Практически аспекти)

Красимир Влахов, съдия

Накратко 54

Меморандум за сътрудничество между Съюзите на юристите на България и Белорус

Коментар 55

Промените в ЗМВР - крачка напред или две назад по пътя на реформата Бойко Славчев, юрист

Списание „ОБЩЕСТВО И ПРАВО"

Брой 9 • 2008 1331М 0204-85-23

Издание на

Съюза на юристите

в БългарияИздателска къща „Фенея"

Главен редактор:Владислав Славов

Заместник главен редактор:Ненка Иванова


ОБЩЕСТВО И ПРАВО 9/2008


Съвместно с ..Апис-Време". 63

Особености на производството

по несъстоятелност при недостатъчност

на имуществото на длъжника за покриване

на разноските по несъстоятелността -

чл. 632 ТЗ

Нели Маданска, Главен

инспектор на Министерството

на правосъдието 64

Алтернатива 74

Европейският парламент разшири приложното поле на медиацията Биляна Гяурова-Вегертседер, адвокат и медиатор

Времена и нрави 81

Изборната корупция в Древния Рим (продължение от бр. 7)

Малина Новкиришка-Стоянова

Еврокомпас 92

Европейско изпълнително основание за неоспорени вземания (продължение от бр. 7)

Николай Ангелов, съдия

За" и „против" 109

ВАС отмени наредба, с която Столична община се обяви за собственик на нереституиран имот

Бележити юристи от миналото 113

Професор Любомир Радоилски -

първомайстор на българското

трудово право

Проф. Васил Мръчков 113

Влияние на техническия прогрес

върху предмета на трудовото право 115

Проф. Любомир Радоилски

Библиотеката на СЮБ представя 136

Реда Редакционна колегия:Проф. д-р Лазар Груев,

Константин Пенчев,

Доц. д-р Борис Велчев,

Проф. д-р Снежана Начева,

Проф. д-р Байчо Панев,

Димитър Гочев,

Велина Мартинова

Коректор:Мариана Янева

София 1000,

ул. „Пиротска" 7,

ет. II, тел. 9807351

Електронна поща: oip_2006@abv.bg

Всички права са запазени за Съюза на юристите в България. Препечатването на материали от списанието или използването му чрез електронен носител или друг способ е възможно само с писмено разрешение.

Абонамент:

Български пощи" ЕАД Каталожен номер: 1552

В БРОЯ

Тема с продължение. З

Кошмарът „имотни измами" З

Документните престъпления и свързаните с тях измами при сделки с движимо и недвижимо имущество

Петър Раймундов, ВКП 4

Наказателната политика -превенция или стимул за „кражбите" на недвижими имоти?

Йосиф Герон, адвокат 22

Фалшиви пълномощни, скици и удостоверения за наследници — най-чести оръжия на измамниците

Димитър Танев, председател

на Нотариалната камара 27

Коментар 33

Не нарушаваме европейски изисквания, давайки шанс на български деца да намерят семейство в чужбина

Илонка Райчинова, зам. -министър на правосъдието

Съдебна система 51

ВАС е затлачен с дела, изходът е законодателни промени

Венета Марковска,

зам.-председател на ВАС

.65

Дебат.

Политици борят следствието, вместо престъпността

Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите и зам.-директоНСлС

Списание „ОБЩЕСТВО И ПРАВО"Брой 8 • 2008 135М 0204-85-23

Издание на

Съюза на юристите

в БългарияИздателска къща „Фенея"

Главен редактор:Владислав Славов
Заместник главен редактор:

Ненка Иванова

Накратко 73

Асоциацията на българските административни съдии ще обучава местната администрация

Спорт и право 74

Борбата с допинга в България -между допинг полиция и допинг инквизиция

Борис Колев,

член на Консултативния съвет на сп. „Международно спортно право"

Накратко 90

8 частни съдебни изпълнители жертви на нападения за 2 години

Еврокомпас. 91

Съдебната система на Европейския съюз. Първоинстанционен съд Гл. ас. Атанас Семов, Директор на Института по Европейско право

За"и „против". ЮЗ

Решение № 626 от 22.07.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията

Бележити пати

100 години от обявяването на независимостта на България

Проф. д-р Мария Манолова

Библиотеката на СЮБ
представя

Редакционна колегия:

Проф. д-р Лазар Груев,

Константин Пенчев,

Доц. д-р Борис Велчев,

Проф. д-р Снежана Начева,

Проф. д-р Байчо Панев,

Димитър Гочев, Велина Мартинова

Коректор:Мариана Янева
София 1000,

ул. „Пиротска" 7,

ет. II, тел. 98073 51

Електронна поща:

oip_2006@abv.bg

Всички права са запазени за

Съюза на юристите в България.

Препечатването на материали от

списанието или използването му чрез

електронен носител или друг способ

е възможно само с писмено разрешение.

Абонамент:

Български пощи" ЕАД

Каталожен номер: 1552В БРОЯ

Тема с продължение. З

Предявяване на разследването по новия НПК

Доц. д-р Бойко Рашков,

зам.-министър на правосъдието

Актуално. 13

За ефективността на новия ГПК

Симеон Чаначев, зам.-председател на ВКС и председател на ГК

Общи правни формулировки в новия ГПК широко отварят вратата пред субективизма и съдебния прецедент

Любка Илиева, зам.-председател на ВКС и председател на ТК

Дебат. 29

Повече самовзискателност

в наказателното правораздаване

Байчо Панев, професор по криминология

Съдебна система 36

Случаят „Шийлдс" — съдебна грешка или бягство от отговорност

Ива Пушкарова, асистент по наказателно право в СУ

Гледни точки. 59

Имотите на царя не са правен проблем

Проф. д-р Димитър Радев

Предизвикани размисли. 58

Светът не може да бъде поправен с наказания

Петър Райков, юрист

Списание „ОБЩЕСТВО И ПРАВО”

Брой 7 • 2008 138М 0204-85-23

Издание на

Съюза на юристите

в БългарияИздателска къща „Фенея"

Главен редактор:Владислав Славов

Заместник главен редактор:Ненка Иванова

ОБЩЕСТВО И ПРАВО 7/2008

Времена и нрави 69

Корупция е имало още през XXIV в. пр.н.е.

Малина Новкиришка-Стоянова

Накратко 78

21 тълкувателни дела във ВАС през 2007 г.

875 дела средно годишно се падат на граждански съдия, по 740 работи наказателен

Алтернатива 88

Какво е необходимо, за да са успешни преговорите с бизнес-партньори Деница Илиева

Накратко 94

Наказателното право и застраховането насочиха поглед към медиацията

Еврокомпас 98

Европейско изпълнително основание за неоспорени вземания

Николай Ангелов, съдия
Съдът на Европа 110


Бележити юристи отминалото 132

Ватопедската грамота

и въпросите на българското

феодално право.

Глава IV. Феодалните

имунитети

Проф. д-р Михаил Андреев (продължение от бр. 6/2008)

Библиотеката на СЮБ представя. ...141

Редакционна колегия:

Проф. д-р Лазар Груев,

Константин Пенчев,

Доц. д-р Борис Велчев,

Проф. д-р Снежана Начева,

Прохр. д-р Байчо Панев,

Димитър Гочев, Велина Мартинова

Коректор:

Мариана Янева

София 1000,

ул. „Пиротска" 7,

ет. II, тел. 980 73 51

Електронна поща: оiр_2006@abv.bg

Всички права са

запазени за Съюза на юристите

в България.

Препечатването на

материали от

списанието или

използването му чрез

електронен носител

или друг способ

е възможно

само с писмено

разрешение.

Абонамент:

„Български пощи" ЕАД Каталожен номер: 1552
В БРОЯ

Тема с продължение З


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница