Практико-приложна конференцияДата24.07.2016
Размер26.49 Kb.
#4264
Практико-приложна конференция
От 22 до 24 септември 2006 г. катедра „Индустриален бизнес” проведе тринадесетата практико-приложна конференция на тема: Българските индустриални фирми в обединена Европа – нови предизвикателства”. Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда гостоприемно посрещна около 50 участници в конференцията, като предложи отлични условия за делова работа и за отдих.

В съответствие с традициите в катедрата в научната проява взеха участие широк кръг представители на практиката и преди всичко мениджъри от българския индустриален бизнес.

Основните доклади, изнесени от проф. д.ик.н. Йосиф Илиевръководител катедра, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, доц. д-р Васил Златев, поставиха акценти върху три от значимите предизвикателства пред българските индустриални фирми при присъединяването на страната към Европейския съюз: подходите, задачите и отговорностите на мениджмънта за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси във фирмите; повишаване на конкурентоспособността чрез иновации и инвестиции; проблемите, възможностите и потенциала за подобряване конкурентоспособността на фирмите.

По-голямата част от членовете на катедрата, в т.ч. младото поколение научни работници (асистенти и докторанти) представиха актуални въпроси, свързани с: управлението на разходите и неговото системно подобряване като фактор за повишаваща се конкурентоспособност; подходите и възможностите за повишаване на мотивацията на човешките ресурси; практическото приложение на маркетинговата концепция и маркетинговото планиране и т.н.

Особен интерес предизвикаха изказванията (докладите) на нашите гости от практиката. Зам. министърът на държавната администрация г-н Ангел Иванов акцентира върху възможностите за ползване на европейски фондове и по-тясно взаимодействие в тази посока между академичната общност и фирмите. Председателят на Надзорния съвет на „Дружба” АД – Стъкларски заводи изнесе изключително интересна информация за реалните процеси на иновиране и повишаване конкурентоспособността на стъкларската индустрия на страната. Директорът на дирекция в Министерството на икономиката и енергетиката г-н Христо Ивановски очерта важни страни на усилията и действията на министерството за подобряване качеството на бизнес средата, в която оперират българските фирми. Г-н Трифон Гидиков – собственик и изпълнителен директор на успешно развиващи се средни фирми, открои редица важни въпроси, с които се сблъсква мениджмънтът, и по които е възможно и наложително сътрудничество с икономическите академични дейци. Строителният предприемач г-н Георги Гечев посочи редица възможности за съвместна дейност, вкл. договорно сътрудничество с катедрата както в областта на консултирането (създаване и функциониране на смесени дружества), така и в практическото обучение на студентите (практикуми и практики с проекти, насочени към решаване на реални проблеми на фирмите).

Специален интерес предизвика доклада на д-р Бернд Фрайер от ФРГ, който в последните години е гост-професор в катедрата. Той очерта актуални проблеми и задачи през германското общество и икономиката на страната, като посочи, че този кръг от проблеми ще става все по-актуален и за България.

Интересните доклади и изказвания породиха сериозна дискусия сред участниците в конференцията. Като цяло дискусията обедини в органично единство научни постановки и практически проблеми. Потвърдени бяха очакванията за взаимно обогатяване на двете групи участници (научни работници; мениджъри от практиката). Особено голяма е ползата за младото поколение научни работници – като контакти с ръководители на индустриални фирми, натрупване на опит от участие в научно-приложни форуми, представяне и защитаване на тези и собствени изследвания.

Конференцията като цяло даде ценни ориентири за катедрения колектив и по отношение на съдържанието на обучението по основни специални дисциплини, като това има особено значение за стартиралото от 2006/2007 г. обучение по новата специалност „Бизнес икономика”.


проф. д.ик.н. Й.Илиев
Каталог: alternativi -> br12
br12 -> Конструиране на неутрални портфейли от ценни книжа акад. Иван Попчев ч
alternativi -> Кръгла маса по проблемите на компютърните престъпления срещу интелектуална собственост
alternativi -> Основни информационни източници за социалната статистика доц д-р Никола Чолаков, унсс, катедра „Труд и социална защита”
alternativi -> Гл ас д-р Мая Ламбовска
alternativi -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br12 -> Ванина Ванева Миланова – Джанони унсс, докторант в катедра „Управление на социално-културната сфера”
br12 -> Науката, технологията и енергията в международните отношения
br12 -> Стратегии за водене на преговори в мултикултурна бизнес среда
br12 -> Дискусията за трансформациите и перспективите на европейския проект Андрей Георгиев унсс, Катедра „Международни отношения”
br12 -> Социални аспекти на членството в ес за новоприети държави Ради Стоянов унсс, докторант в катедра „Международни отношения”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница