„Права в действие – следващи стъпки” Стандарти на чл. 12 отДата11.09.2016
Размер150.33 Kb.
#8932


„Права в действие – следващи стъпки”

Стандарти на чл. 12 от

Конвенцията за правата на хората с увреждания

и тяхното въвеждане в правната рамкаМеждународен правен семинар
16 – 17 Октомври 2013 г.

Гранд Хотел София, София, България

Организатори

Фондация „Български център за нестопанско право” (БЦНП)

БЦНП е фондация в обществена полза, създадена през юли 2001 г. Нашата мисия е да оказваме подкрепа при изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. БЦНП работи в тясно сътрудничество с Международния център за нестопанско право (ICNL) със седалище Вашингтон, САЩ, и в същото време е учредител и работи в партньорство с Европейски център за нестопанско право със седалище Будапеща, Унгария.

През последните 10 години ние сме участвали в приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в България и неговите изменения, в създаването на условия за данъчни облекчения за организациите в обществена полза и техните дарители и сме насърчавали реформирането на Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане, които създадоха механизъм за възлагане на социални услуги на неправителствени организации. Две от последните ни най-значими инициативи бяха изготвянето на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 – 2015г. и Проект на Закон за доброволчеството.

БЦНП бе сред водещите организации в България при ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и участва в изготвянето на Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (одобрена от Министерски съвет през ноември, 2012г.). БЦНП бе един от членовете на работната група, която изготви Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, приета от Правителството едновременно с 10-годишен План за действие за изпълнение на Националната стратегия, финансирана чрез програми на ЕС.Институт за държавата и правото при Българска академия на науките

Институтът за държавата и правото е създаден през 1947г. като публичноправна организация, финансирана от държавния бюджет. Институтът е единственото научно звено в системата на БАН, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Наред с това Институтът осъществява активна научно-експертна и консултативна дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Институтът работи активно за подготовката на повече от 30 висококвалифицирани научни кадри и докторанти, като наред с това учените от Института преподават по над 35 учебни дисциплини в почти всички Юридически факултети в страната. Институтът е структуриран в четири секции (международноправни науки, гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки) и издава едно от най-реномираните правни списания „Правна мисъл”.ЛЕКТОРИ & МОДЕРАТОРИ
Проф. Джерард Куин

Професор Джерард Куин е водещ експерт по международно и сравнително право по въпросите и политиките в областта на уврежданията, както и е професор по право в Университета в Гауей, Ирландия. 

Той е и директор на Центъра за право и политики в сферата на уврежданията (the Centre for Disability Law and Policy) към Правното училище, който е създаден с грант от Atlantic Philanthropies през 2008 г. Центърът е един от учредителите и член на Института за проучване на политики Лайфкорс (the Lifecourse Policy Research Institute) към университета. Проф. Куин е приет в ирландската адвокатска колегия през 1983 г. и също така има магистърска и докторска степен по право от Правното училище в Харвард, както и бакалавърска степен по Политически науки от Университета в Гауей.

Неговата водеща философия е „стаж в действие”, което означава предоставяне на ресурсите на университета в услуга на демократични процеси и реформи. Придържайки се към тази философия, той има различни роли извън академичните среди – в правителството, в международни мониторингови органи и гражданското общество. Той е бил ръководител на ирландската държавна Комисия по правна реформа, както и държавен служител в Европейската Комисия, където е допринесъл за промяна на европейската политика за хората с увреждания. Той е работил в ирландската държавна Комисия относно статута на хората с увреждания (1993-1996) и ирландската Комисия по човешки права (2002-2012).  Ръководел е делегацията на Rehabilitation International по време на подготовката от ООН на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Ню Йорк. Също така е бил Първи Вицепрезидент на Комитета по икономически и социални права към Съвета на Европа, където е усъвършенствал познанията си в съдебната практика в областта на правата на възрастните хора и хората с увреждания.

Джерард е член на множество международни консултативни съвети, които работят по правните аспекти на уврежданията като например SOROS-Open Society Foundation (Вашингтон), the European Foundation Centre Consortium on Disability (Брюксел), the European Coalition for Community Living (Лондон) and Interights (Лондон). Той е получил Наградата на Президента Майкъл Хигинс за принос от Rehabilitation International през 2008, а през 2012 е бил номиниран от Enterprise Ireland за „Шампион по европейски изследвания”. Също така е бил номиниран от Президента Майкъл Хигинс да участва в Държавния съвет, който по силата на конституцията предоставя съвети на Президента.
Уважаемата Кристин Бут Глен

Кристин Бут Глен е адвокат, юрист и обучител по право. Нейните усилия за повишаване качеството на живот на бедните, възрастните хора, затворниците, както и правата на жените, хората с различна сексуална ориентация, расовата справедливост и културно разнообразие в медиите са били широко признати. Тя е била избрана за съдия в гражданския съд през 1980 г. и за съдия във Върховния държавен съд в Ню Йорк през 1986 г. Като съдия, г-жа Глен е постановявала множество предизвикателни съдебни решения по различни въпроси, като например СПИН, сексуален тормоз, правата на хората с физически или интелектуални увреждания, възрастните хора, както и по конституционно правни въпроси като свободата на изразяване. Тя е основател на Правната клиника за жени към Университета в Ню Йорк, била е правен обучител в много правни училища повече от 20 години. През 1995 г. г-жа Глен е избрана за Декан на the City University of New York School of Law, училище, което е под постоянна атака на хората с консервативна гледна точка поради мисията, която преследва – а именно – да насърчава студенти от традиционно малцинствени или непредставителни общности да поемат лидерска роля в обществото. През 1998 г. г-жа Глен е номинирана за Декан на годината от Националната асоциация по публично-правни науки, а през 1999 г. е била наградена от Националната гилдия на юристите.

Г-жа Глен е била комисар на Комисията по въпросите на възрастните хора и на Комисията към Асоциацията на правните училища по въпросите за Pro Bono и възможностите за обществено обслужване. Член е на борда на различни организации като Борд на наблюдателите към Брукдейл Център по Право и Застаряване на населението, Проектът Достъп до медии, Убежище за семейства, Колумбийския Журнал по Право и Равенство на половете, Правни услуги за затворници, и Фонда за модерни съдилища. Тя е вписана в няколко адвокатски колегии и в Националната гилдия на юристите.

Г-н Майкъл Бах

Майкъл Бах е Изпълнителен Вицепрезидент на Канадската асоциация за живот в общността (the Canadian Association for Community Living (CACL), национална застъпническа организация, която се застпва за човешките права и социалното включване на хора с интелектуални затруднения и техните семейства. CACL е обединение на над 400 местни асоциации, работещи по въпросите на социалното включване и 13 регионални асоциации.

Няколко години, Д-р Майкъл Бах е бил директор „Проучвания” и Вицепрезидент на Института Ройер (The Roeher Institute), национален институт за изследвания в сферата на уврежданията, публичните политики и човешките права. Г-н Бах е участвал в редица национални и международни изследователски и застъпнически проекти по въпросите на уврежданията и човешките права (Централна и Южна Америка, Карибите, Европейската Общност, Индия), обхващащи широк кръг от проблематика в публичните политики – финансиране на подкрепа и грижа на хора с увреждания, включване на пазара на труда, ограмотяване и образование, детски и семейни въпроси, прилагане на индивидуалния подход на финансиране на социалната грижа, насоки при разработването на програми и услуги за социално включване. Той е изготвил множество професионални доклади и изследователски проучвания, статии и книги по посочените теми. Бил е лектор на национални и международни конференции и форуми по широк кръг теми в тази сфера.

Майкъл Бах има докторска степен по социология от Института за изследвания в образованието в Онтарио, при Университета в Торонто. Той е член на борда на Центъра за защита правата на хората с психични проблеми (Mental Health Advocacy Center (MDAC).


Г-жа Лана Керцнер

Лана Керцнер е адвокат в Торонто, Канада, който е посветил своята професионална кариера на правните въпроси на уврежданията и разработването на политики. Тя работи, често в сътрудничество с организации на хора с увреждания, за защитата на правата на хора с увреждания, чрез правна реформа и обучение. Тя преподава „Увреждането и правото” в Университета Райърсън и в Правното общество на Горна Канада. Нейната настояща работа е фокусирана върху проблемите на дееспособността, вземането на решения и международните практики по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като участва в национални и международни конференции по темата.

Г-жа Керцнер има частна практика като адвокат, а преди това е работила в системата от клиники за правна помощ в Онтарио, както и в Центъра по правна уредба на уврежданията и Центъра по застъпничество за правата на възрастните. Завършила е Университета в Торонто през 1992 г. и е била приета в адвокатската колегия на Онтарио през 1994 г. Тя е също така възпитаник на Института за обучение по публични науки Мейтри.
Г-жа Александра Тамамович

Александра Тамамович е завършила право в Университета в Белград, Сърбия и има магистърска степен по Международно право на човешките права от Университета в Оксфорд, Обединеното кралство. Александра е работила по множество проекти за правна реформа в Балканките страни. Тя е била пет години член на Регистъра на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Франция.

Понастоящем Г-жа Тамамович работи като старши правен експерт в Центъра за защита правата на хората с психични проблеми (the Mental Disability Advocacy Centre) в Будапеща, Унгария, където тя отговаря за стратегическите съдебни дела.
Г-н Йотам Толуб

Адвокат Йотам Толуб е израелски юрист по права на хора с увреждания, специализирал по въпросите на дееспособността и правото на автономност. Той работи в Бизхут - Израелски център за правата на хората с увреждания през последните 5 години като правен съветник. Той отговаря за воденето на съдебни дела, подобряване на законодателството, кампании за обществена подкрепа, а също така и пише статии по въпроса.

Г-н Толуб е експерт в областта на дееспособност на хора с увреждания както и в разработването на алтернативи на настойничеството в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Той е представлявал в израелските съдилища хора с интелектуални увреждания и психични проблеми, поставени под настойничество и целящи неговата отмяна.

В момента той подготвя пилотен проект за подкрепено вземане на решения в Израел, който ще започне през 2014 г.


Г-жа Тирза Лейбовиц

След като завършва обучението си в Университета в Йерусалим, Тирза открива богатството от прилагането на човешките права при хора с увреждания чрез съдебните дела, които води от името на Бизхут – Израелски център за правата на хората с увреждания. Г-жа Лейбовиц е допринесла за формулирането на разпоредбите относно правото на живот в общността в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Като правен съветник във Фондации Отворено общество, г-жа Лейбовиц работи с екипа на Програмата „Инициатива за човешки права” по прилагането на Конвенцията в практиката на страни из целия свят. Основни фокуси на нейната работа са достъпа до правосъдие, дееспособност и включващо образование. Към настоящия момент тя работи в Ню Йорк, както и с местни фондации и застъпници от Африка, Китай, Централна Европа, с които заедно се стремят да създават правна рамка, която гарантира равенство и включване.Доц. Велина Тодорова

Велина Тодорова е юрист, доцент по гражданско и семейно право към Пловдивския университет и Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Работила е активно по провеждането на правни реформи, свързани с правата на уязвимите групи като деца и жени, както и в областта на семейните въпроси и социалното законодателство. Доц. Тодорова е била един от водещите експерти при разработването на Закона за закрила на детето и последващите му изменения. Предоставяла е експертна помощ не само на национално ниво, но и на международно, включително и в Съвета на Европа, Европейския Парламент и Съвета по европейско семейно право. Като бивш заместник министър на правосъдието, тя е допринесла за започване на правната реформа в областта на дееспособността на хората с увреждания.Г-н Харалан Александров

Харалан Александров е антрополог, организационен консултант и анализатор на обществените процеси. Изучава проблемите на идентичността, самоорганизацията на човешките групи и общности и лидерството в тях, социалното развитие и културната промяна. Първата му докторска дисертация е теренно изследване върху културната идентичност на българските мюсюлмани, а втората – изследване в хода на действието (action research) върху организационната промяна и лидерството.

Преподава в НБУ и е член на Български Институт за Отношения между Хората. Консултира организации и проекти в областта на образованието, местното развитие и грижите за деца.

Г-жа Анета Генова

Анета Генова работи за Центъра за защита правата на хората с психични проблеми (the Mental Disability Advocacy Centre) като правен наблюдател, базиран в София, България от 2005 г. насам, като част от екипа на партньорската организация – Български Хелзинкски Комитет. Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1993 г., след което е била съдия в районния и окръжния съдилища в Радомир и Перник до 1998 г.

Г-жа Генова е практикуващ адвокат от 1998 г. до присъединяването си към екипа на Центъра за защита правата на хората с психични проблеми. Анета си е сътрудничела с редица български организации като например Фондация за джендър изследвания и Фондация ПУЛС – Център за закрила на жени и деца жертви на насилие в Перник, като е подкрепяла техните застъпнически усилия. Тя е завършила курс за разрешаване на конфликти и водене на преговори и курс за подкрепа на уязвими клиенти през 2004 г. Към настоящия момент тя учи клинична и социална работа към Нов Български Университет.

Г-жа Мариета Димитрова

Мариета Димитрова e член на САК от 1990 година. Тя е Правен консултант на Български център за нестопанско право (БЦНП) от създаването му, с повече от 10 години опит в осъществяване на проекти, свързани с развитие на гражданското общество, социалната сфера и проблемите на хората с увреждания.

Г-жа Димитрова е била Правен консултант на Комисия по труда и социална политика в 41 Народно събрание. С проблематиката на Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания е ангажирана от 2008 г.

Г-жа Надя Шабани

Надя Шабани е програмен директор в Български център за нестопанско право (БЦНП). Тя работи в организацията от момента на нейното основаване през 2001 г. до 2009 г. и се присъединява към екипа отново през 2012 г. В БЦНП, тя е работила по теми като създаване на неправителствени организации, публично-частни партньорства, добро управление и социално договаряне. Тя е предоставяла експертна помощ на служители на централно и местно ниво, юристи, професионални групи, родителски организации и доставчици на социални услуги относно подготовката на политики, стратегически документи, подготовка на промени в законодателството и оценка на въздействието в социалната сфера.

През 2009 г., г-жа Шабани е назначена за Председател на Държавната Агенция за закрила на детето, отговорна за защитата на правата на децата и координацията на държавните политики в тази сфера. Като Председател, тя е отговаряла за координацията на всички мерки и програми в плана за деинституционализация на децата в България, приет през 2010 г. и финансиран от ЕС (100,000,000 евро за първите 4 години).

Г-жа Шабани има магистърска степен от Правния факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и специализация по Международно право и международни организации.ОТНОСНО КОНФЕРЕНЦИЯТА

Събитието се провежда под патронажа на Омбудсмана на Република България, г-н Константин Пенчев

Цели

За да се постигане реално въздействие върху обществото, е важно да се възприеме, че новата формулировка за дееспособност изисква съществена промяна в парадигмата и в традиционната правна теория и разбирания за способността на хората с увреждания да взимат решения с правни последици за тях самите и отразявайки се върху всекидневния им живот. Развивайки се в тази посока, все още съществува осезаема нужда от повече концептуални обяснения, които да очертаят целта и въздействието на подобна реформа.По време на Конференцията участниците ще имат възможност да обсъдят въпроси, свързани с:

  • Прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в България – предизвикателства и постижения.

  • Прилагането на Конвенцията в държави-членки на ООН и актуализациите на държавните законодателни реформи.

  • Представяне на правни модели и механизми за прилагане на стандартите на чл. 12 в САЩ, Канада, Европа и други държави.ДНЕВЕН РЕД

Сряда, 16 октомври, 2013г.


8.45 – 9.30 Регистрация на участниците9.30 – 10.00 Официално откриване

Зала София

Г-н Константин Пенчев,

Национален омбудсман на Република България
Доц. Велина Тодорова,

Институт за държавата и правото, Българска академия на науките
Г-жа Тирза Лейбовиц,

Фондации Отворено общество

Г-жа Надя Шабани,

Български център за нестопанско право


Пленарни сесии, зала София

Модератор: Доц. Велина Тодорова
10.00 – 10.45 Право за дееспособността в Международното право

Проф. Джерард Куин,

Център за права и политики, насочени към хората с увреждания”, Национален университет на Ирландия, Голуей10.45 – 11.15 Кафе пауза

11:15 – 12.30 „Подкрепено вземане на решение като минимално ограничаваща правата алтернатива: съдебна практика и конституционните перспективи в САЩ”

Уважаемата Кристин Бут Глен,

професор и декан на Емерита, Правно училище CUNY, Ню Йорк
Дееспособност и задължение за осигуряване на достъп до права и услуги

Г-жа Лана Керцнер,

адвокат, лектор по правата на хората с увреждания, Университет Райърсън, Торонто, Канада


12:30 – 13.30 Обяд


Работни групи (фасилитирани групови дискусии)

13:30 – 15.00
Група 1:

зала Сердика „Как да променим правната рамка за да се гарантира равнопоставеност пред закона за всички - стандарти

Модератори: на Конвенцията на ООН за правата на хората с

Г-жа Надя Шабани увреждания, добри практики, извлечени поуки”

Доц. Велина Тодорова (България и други държави)Група 2:

зала София „Как да променим правната рамка, за да се гарантира

равнопоставеност пред закона за всички – стандарти

Модератори: на Конвенцията на ООН за правата на хората с

Г-жа Мариета Димитрова увреждания, добри практики, извлечени поуки”

Д-р Майкъл Бах (България и други държави)

15.00 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 16.30 Прилагане на член 12 при решаване на дела от националните съдилища

Г-н Йотaм Толуб

правен консултант Bizchut – Израелски център за човешки права, насочен към хората с увреждания.

16.30 – 17.00 Дееспособност и юриспруденция в европейския контекст

Г-жа Александра Тамамович,

Център за защита правата на хора с психични проблеми


17.00 Закриване на първия ден
Чetвъртък, 17 октомври, 2013г.

Пленарни сесии: зала София

Модератор: Д-р Харалан Александров


9.30 – 11.00 Преглед на резултатите от дискусията в работните групи

Представяне на предложенията за промяна на правната рамка за дееспособността в България

Дискусия

Г-жа Анета Генова,

Адвокат, Център за защита правата на хората с психични проблеми

Г-жа Мариета Димитрова,

Правен експерт, Български център за нестопанско право

Г-жа Надя Шабани,

Програмен директор, Български център за нестопанско право

11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 12.30 Перспективи и Предизвикателства в процеса на правната реформа – Международни и български перспективи.
Дискусия
Г-н Майкъл Бах,

Изпълнителен Вице президент, Канадската асоциация за живот в общността

Доц. Велина Тодорова,

Институт за държавата и правото при БАН

Български съдия

 
13.00 Закриване на правния семинар


         13:30 ОбядСъбитието се организира с подкрепата на Фондации Отворено общество

Каталог: uploadfiles -> documents
documents -> Списък на субсидираните неправителствени организации през 2012 г
documents -> Регионална конференция за представяне на Мобилен подход Библиотека на играчките 3-4 ноември 2015 г., хотел Терра Европа, Търговище
documents -> Анализиращ участието на юридическите лица с нестопанска цел в предоставянето на здравни услуги в Република България увод
documents -> Иван Георгиев e завършил право в Юридическия факултет на су„Св. Климент Охридски
documents -> Програма "развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : "
documents -> Програма ден 1 (29. 09. 2014 г.) Регистрация и кафе 30-10. 00 Откриване и представяне на програмата: 10. 00-10. 30


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница