Правила на играта Guns N' Roses Touch™Дата10.04.2018
Размер110.07 Kb.
#66377
ТипПравила

Правила на играта Guns N' Roses Touch™

 • Guns N' Roses Touch™ е ротативка с 5 барабана, 3 реда и 20 линии, която разполага с Wild заместители, Expanding Wilds, Appetite for Destruction уайлд, Bonus символи, Encore Free Spins, Legend Spins, Solo множител и Crowd-Pleaser Bonus Game.

 • Играта разполага със ЗАДАВАНЕ СПИСЪК, където можете да изберете 5 различни избора, за да играете по време на играта.

 • Играта се играе с 20 линии на залагане (фиксирани), 1-10 нива на залагане и различна стойност на жетоните.

 • Нивото на залагане се настройва с помощта на селектора НИВО.

 • Стойността на жетоните се настройва с помощта на селектора СТОЙНОСТ МОН..

 • МОНЕТИ показва броя на монетите, които можете да заложите.

 • Когато играете на най-високо ниво на залаганеl,МАКС. ЗАЛОГ играе играта на максималните линии на залагане и текущата стойност на жетоните. Когато играете на по-ниско ниво на залаганеМАКС. ЗАЛОГ трябва да се натисне два пъти, за да изиграете рунда на избраното ниво.

 • АВТОМ. ИГРА автоматично стартира играта за избрания брой рундове.

 • Печелившите комбинации и сумите за изплащане се формират според ТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ.

 • Ниво на залагане е броят жетони, заложени на линия на залагане.

 • Печалбата от линията на залагане в жетони е равна на стойността, показана в ТАБЛИЦА С ПЕЧАЛБИТЕ, умножена по нивото на залагане. Тази сума също се умножава по всеки приложим множител.

 • Печалбата от линия за залагане във валута е равна на печалбата в жетони, умножена по стойността на жетона.

 • Изплаща се само най-високата печалба на линия за залагане.

 • Печалбите от линия на залагане се изплащат, ако са последователни от най-левия към най-десния барабан.

 • Едновременните печалби на линията на залагане се добавят.

 • Всички жетонни печалби се изплащат само на линии на залагане с изключение на печалбите с Bonus символи и печалбите по време на Crowd-Pleaser Bonus Game.

Wild и Expanding Wild

 • Wild символите могат да се появят произволно навсякъде по барабаните, освен на барабан 3 по време на функцията Appetite for Destruction уайлд, и заместват всички символи с изключение на Bonus символите.

 • Wild символите се превръщат в Expanding Wild символ, който автоматично се разширява, за да покрие целия барабан.

 • Wild символът носи възможно най-голямата печеливша комбинация на линия на залагане съгласноТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ.

 • Expanding Wild символите заместват всички символи с изключение на Appetite for Destruction уайлд, насложения Wild в Legend Spins и насложения Stacked Wild в Encore Free Spins.

Произволни функции в основната игра

 • В основната игра има 3 функции, които се активират автоматично: Legend Spins, Appetite for Destruction уайлд и Solo множителя.

Legend Spins

 • Функцията Legend Spins носи като награда 3 повторни завъртания с 1-2 Stacked Wild барабани.

 • Stacked Wild е Wild символ, който покрива 3 позиции на барабана.

 • По време на 1-то завъртане барабан 3 е Stacked Wild барабани, по време на 2-то завъртане барабани 1 и 5 са Stacked Wild барабани, а по време на последното завъртане барабани 2 и 4 са Stacked Wild барабани.

 • По време на Legend Spins Bonus символите не могат да се появяват на барабаните.

 • Повторните завъртания се играят на същото ниво на залагане и стойност на жетоните като завъртането, активирало повторното завъртане.

 • Печалбите от повторните завъртания се добавят към всяка печалба от първоначалното завъртане.

 • В края на Legend Spins общата печалба от повторните завъртания се добавя към всички печалби от рунда, активирал повторните завъртания.

Appetite for Destruction уайлд

 • Функцията Appetite for Destruction уайлд е насложен Wild във формата на кръст, който може да падне произволно или да се покаже изцяло или частично на една от 3-те възможни позиции на барабана.

 • Appetite for Destruction уайлд символът замества всички символи с изключение на Bonus символите.

 • Заместителят на Appetite for Destruction уайлд символът плаща възможно най-голямата печеливша комбинация на линия на залагане според ТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ.

 • Appetite for Destruction уайлд не може да се активира когато 3 Bonus символа се появят някъде по барабаните или ако Legend Spins вече е бил активиран.

 • Когато Appetite for Destruction уайлд е активирана, други функции не могат да бъдат активирани.

 • По време на функцията Appetite for Destruction уайлд Bonus символите не могат да се появят на барабаните.

 • Wild символите могат да се появят навсякъде на барабани 1,2 4 и 5 по време на функцията Appetite for Destruction уайлд, но не могат да се разширят, ако Wild символът се появи под Appetite for Destruction уайлд.

 • Въпреки това, ако Wild символът попадне върху същия барабан, над или под Appetite for Destruction уайлд, Wild символът ще се разшири само до позицията на барабана, непокриван от Appetite for Destruction уайлд.

Solo множител

 • Функцията Solo множител е произволен множител, който носи като награда множител на печалбата of x4 - x10 на печеливша линия на залагане, когато всички печалби от линии на залагане се състоят от съвпадащи символи, включително Wild заместители.

 • Solo множителят се активира, ако на печалба от линия на залагане има поне 3 съвпадащи символа.

 • Solo множителят се активира само за 1печеливш символ на завъртане(с изключение на Wild символите).

 • Solo множителят не може да се активира ако Legend Spins или Appetite for Destruction уайлд вече са били активирани.

 • Solo множителят не може да се активира, когато 3 Bonus символа се появят заедно някъде на барабаните, или когато Bonus символ се появи накъде на барабани 1 или 3.

 • Всички печалби от линиите на залагане се умножават по Solo множителя за цялата печалба по време на текущото завъртане.

Bonus функции: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser Bonus Game и жетонни печалби

 • 3 бонус символа, появяващи се някъде по барабани 1,3 и 5 в основната игра, носат произволно като награда 3 функции: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser Bonus Game или жетонна печалба.

 • Преди Bonus функцията да стартира се появява Bonus колелото, което започва да се върти. Кликнете върху бутона за завъртане, за да спрете колелото да се върти и да видите коя Bonus функция се активира.

 • Размерите на жетонните печалби се показват на Bonus колелото.

Encore Free Spins

 • Encore Free Spins активира 10 Free Spins.

 • По време на Encore Free Spins се появява символ с член на групата като препокрит Stacked Wild символ на барабани 2,3 или 4 по време на всяко завъртане. Съответният символ с член на група ще действа като Wild символ на всички други барабани за това завъртане.

 • Free Spins се играят на същото ниво на залагане и стойност на жетоните, както в рунда, активирал Free Spins.

 • По време на Free Spins (Безплатни завъртания) не могат да се спечелят допълнителни Free Spins (Безплатни завъртания).

 • Free spin печалбите се добавят към печалбите от линията на залагане.

 • В края на Free Spins играта се връща на рунда, активирал Free Spins.

 • В края на Free Spins общата печалба от Free Spins се добавя към печалбите от рунда, активирал Free Spins.

Crowd-Pleaser Bonus Game

 • Crowd-Pleaser Bonus Game e Pick & Click игра с три нива. Играчите могат да направят няколко избора, които носят жетонни печалби според ТАБЛИЦА НА ПЕЧАЛБИТЕ.

 • В допълнение към жетонните печалби, на всички нива по време на Crowd-Pleaser Bonus Game, Free Spin символите и +1 символ за избор могат да се появят произволно като препокриване.

 • Crowd Meter показва печалбите от жетонните печалби и играчът отива на следващото ниво.

 • 3 Free Spin символа, появяващи се по време на цялата Crowd-Pleaser Bonus Game, активират 10 Free Spins.

 • Всички спечелени Free Spins символи се показват в кутиите във FREE SPINS полето.

 • На Ниво 1, 3 кликвания могат да бъдат спечелени освен 8 налични избора, които да ви донесат жетонни печалби. Минималната жетонна печалба е 60 жетона.

 • 1 Free Spin символ може да бъде спечелен по време на Ниво 1.

 • Възможно е да спечелите 3 Free Spins символа на нива 2 и 3.

 • До 3 Free Spin символа могат да се спечелят от всичките 3 нива взети заедно.

 • Ниво 2 се активира когато на Ниво 1 съберете минимум 60 жетона, а броят на оставащите избори е 0.

 • В началото на Ниво 3 получавате 3 нови избора.

 • Ниво 3 се активира когато спечелите общо 300 жетона или повече на нива 1 и 2 и или няма останали избори, или всички инструменти са избрани.

 • Ни Ниво 3 е възможно да удвоите общата бъдеща печалба, събирайки общо 800 жетона, общата печалба от Crowd-Pleaser Bonus Game ще се умножи по 2.

 • На нива 2 и 3, ако е достигнат максимума от избори, останал за нивото, не получавате като награда допълнителни избори.

Основна игра

rectangle 18

Бутон Завъртане

Докоснете, за да започнете да играете текущите линии на залагане, ниво на залагане и стойност на жетона.

В режим "Пейзаж" докоснете игровата зона, за да скриете бутона "Завърти".

Бърз стоп: Докоснете зоната на играта по време на завъртане, за да спрете барабаните.


rectangle 17

Задаване списък

Натиснете, за да видите ЗАДАВАНЕ СПИСЪКrectangle 16

Меню

Докоснете, за да влезете в настройките и информацията на играта.rectangle 15

Звук

Докоснете, за да включите или изключите звука без да отивате в меню "Настройки".rectangle 14

Меню "Бързи настройки"

Докоснете знака плюс, за да влезете в меню "Бързи настройки".rectangle 13

Автоматична игра

Докоснете, за да включите или изключите без да отивате в меню "Настройки". Задайте 50 рунда по подразбиране.rectangle 12

Бързо въртене

Докоснете, за да включите или изключите Бързото завъртане без да отивате в меню "Настройки".rectangle 11

Изход

Докоснете, за да напуснете играта.


Настройки и информация за играта

rectangle 10

Настройки на звука

 • Звуци на играта: Докоснете, за да включите или изключите звука.

rectangle 9

Настройки на завъртането

 • Автоматична игра: Дръпнете или докоснете плъзгача, за да активирате автоматичната игра и да зададете броя на рундовете. Автоматичната игра играе играта за избрания брой завъртания.

Забележка: Ако по време на игра бъдете изхвърлен от системата, при презареждане на играта ще се върнат настройките на автоматичната игра по подразбиране.

 • Режим "Лява ръка": Докоснете, за да включите или изключите режим "Лява ръка".

rectangle 8

Настройка на залозите

 • Залог в брой: Показва размера на залога Ви в избраната от Вас валута.

 • Залог в жетони: Показва размера на залога Ви в жетони.

 • Ниво на залагане: Плъзнете или докоснете лъзгача, за да изберете броя жетони, които да заложите на линия на залагане.

 • Стойност на жетон: Плъзнете или докоснете плъзгача, за да изберете стойност на жетоните.

rectangle 7

Таблица на печалбите

Докоснете, за да видите печелившата комбинация и печалбите.rectangle 6

Правила на играта

Докоснете, за да видите правилата на играта.rectangle 5

История на играта

Докоснете, за да видите хронологията на играта.

Историята на играта е активна само ако играете за истински пари.


rectangle 4

Назад

Докоснете, за да се върнете обратно в играта.


Автоматична игра и бързо завъртане

rectangle 3

Автоматична игра

Докоснете, за да стартирате Автоматичната игра.Броят на избраните завъртания се показва на бутона.rectangle 2

Стоп на автоматичната игра

Докоснете, за да спрете Автоматичната игра.Оставащият брой завъртания се показват на бутона.rectangle 1

Бързо въртене

Докоснете, за да стартирате Бързо завъртане.Забележка: Някои оператори може да не предлагат всички изброени настройки на играта.

Връщане към играча • Теоретичното връщане към играч в тази игра е 96.93%

Допълнителна информация

 • Следните настройки и функции на играта могат да бъдат обект на правилата и условията на игралния сайт. За повече информация относно това, посетете уебсайта за игри:

  • Процедури, използвани за да се управляват незавършените рундове на играта.

  • Времето, след което неактивните сесии на играта автоматично завършват.

 • В случай на неизправност на игралния хардуер/софтуер, всички засегнати залози и плащания се нулират, а засегнатите залози се възстановяват.

Превод на терминологията на играта

Забележка: Следната таблица се прилага само ако играете на език, различен от английския език.

Английски термин

Преведен термин

Wild

straight connector 19Уайлд

Expanding Wild

Разширяващ се уайлд

Stacked Wild

Стак уайлд

Appetite for Destruction Wild

Appetite for Destruction уайлд

Solo

Единичен

Legend Spins

Legend завъртания

Free Spins

straight connector 20Безплатни завъртания

Encore Free Spins

Допълнителни безплатни

завъртанияBonus

Бонус

Bonus Game

Бонус игра

Crowd-Pleaser Bonus Game

Crowd-Pleaser бонус игра

Pick & Click

Pick & Click

Crowd Meter

Метър на тълпата

Генерирани правила на играта:Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница