Правила при вземане, изпращане и транспорт на фекалии и анален секрет за лабораторни изследвания



Дата28.10.2018
Размер48.33 Kb.
#102713
ТипПравила

ПРАВИЛА ПРИ ВЗЕМАНЕ, ИЗПРАЩАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ФЕКАЛИИ И АНАЛЕН СЕКРЕТ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ




Дефекация


– изпразване на долните отдели на дебелото черво в резултат на сложен рефлекторе акт и е показател за състоянието на храносмилателната система.

Състав на отделените изпражнения


– хранителни остатъци; несмлени чстици целулоза; еластични влакна; сухожилия; остатъци от несмлени сокове; соли на тежки метали; 70-75% вода; епителни клетки; микроорганизми; паразити.

Изследвания


– при заболявания на хтаносмилателната система се използва копрологично изследване, което включва следните изследвания на фекалиите: макроскопско, микроскопско, химично, цитологично, микробиологично, паразитологично. От голямо значение са: начинът на вземане на материала; правилното съхранение и транспорт на взетия материал. Резултатите дават заключения за доказването на: нарушения на храносмилането; патология в стомаха и червата; заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса; инфекциозно заболяване; чревни паразити.

За провеждане на изследвания е нужно да се вземе ИС, да се плануват, да се попълнят фишове за изследване.



 • макроскопско – оглед на количество, цвят, консистенция, хомогенност, патологични приемси, кръя, слуз, гной;

 • микроскопско – търсят се неразградени частици от приета храна, левкоцити, яйца на чревни паразити;

 • химическо – определяне на pH на фекалиите, окултни кръзоизливи, съдържание на масти, електролити, мускулни влакна и др.

 • бактериологично – търсят се: патогенна флора – салмонели, шигели, патогенни колибактерии, и условно патогенна флора;

Регистриране на резултати


– в ИЗ цифрово и словесно, а в температурния лист графически с общо приетите легендии знаци.

Правила на вземане, съхранение, изпращане на фекалии и анален секрет


 • вземане на ИС;

 • изследването се назначава от лекар;

 • изследването се планува и се предава по рапорт;

 • преди провеждане на изследването да не се прилагат антибиотично и химиотерапевтично лечение;

 • фишовете за изследването да се попълват ясно, точно, пълно и да се извеждат в бактериологичния журнал на болничното отделение;

 • за микробиологично изследване съдовете, в които се слага материала за изследване, да бъдат стерилни, необработвани с дезинфекционни средства, а за останалите изследвания – сухи и химически чисти съдове;

 • за доказване на чревни инфекции (дизентерия, тифни и паратифни заболявания, Ешерихия коли, патогенни колибактерии и др.) материала се взема непосредствено след дефекация в количество 3-5гр. от различни места на фекалните маси;

 • при вземане на материал за паразитологично изследване пациента да не си е сменял бельото, да не си е правил тоалет на аналната област и да не е дефекирал;

 • материалът за паразитологично изследване се взема сутрин;

 • при търсене за доказване на неустойчиви микроорганизми посявката се прави до леглото на блония;

 • взетият материал се опакова, съхранява и транспортира правилно и незабавно до съответната лаборатория за изследване, с цел предотвартяване на разпростра- няването на инфекции от 1-я до 4-я час от вземането му;

 • полученият резултат да се регистрира в бактериологични журнал;

 • при изследване на анален секрет се вземат стерилни тампони от микробиоло-гичната лаборатория;

 • адресира стерилния тампон с пълната идентификация на пациента върху пликчето му;

 • при вземането на анален секрет тампона се въвежда на дълбочина 4-5см. при кърмачета и 10-12см. при голямо дете и възрастен пациент;

 • при търсене на окултни кръвоизливи пациентът се оставя 3 дни на специална бяла диета;

 • при вземане на материал за вирусологично изследване той се поставя за съхранение в хладилник;

 • за вирусологично изследване материалите се транспортират замръзени;

 • за копрологично изследване се взема 5-10гр. (колкото грахово зърно) фекалии в химически чисто шише;

 • за химическо изследване (окултни кръвоизливи), изпражненията се вземат без присъствието на метални предмети иот вътрешността им и от няколко места;

 • при необходимост от запазване на фекалиите е нужно да се полеят с 10%-разтвор на формалин, с цел да се обезмиришат и дезинфекцират.

Небоходими принадлежности


 • епруветка със стерилен тампон – за анален секрет;

 • пликче със стерилен тампон – за анален секрет;

 • стерилна чашка с ланцетка – за химическо, копрограма, окултни кръвоизливи;

 • предметни стъкла с тиксо и левкопласт – за острици;

 • химически чисти шишета – за копрограма, окултни кръвоизливи;

 • стъклени (пластмасови лъжички);

 • ръкавици;

 • маска;

 • левкопласт;

 • ножица;

 • подлога (фламбирано гърне) – при макроскопски оглед;

 • мушама;

 • лигнин;

 • съпроводителна бележка;

 • бъбрековидно легенче.

Алгоритъм за техника на вземане, съхранение и транспорт на фекалии и анален секрет


 • вземане на ИС;

 • подготовка на необходимите пособия;

 • попълва точно, ясно и правилно фишовете;

 • попълване на пликчето на тампона: лечебно заведение; болнично отделение (клиника); стая и легло; трите имена на пациента; вид на взетия материал; дата и час на вземането;

 • поставяне на маска и ръкавици;

 • предава необходимото положение на пациента за фекална проба: за възрастен – легнало странично, а за кърмаче – по гръб, имобилизирано;

 • поставяне на мушама и лигнин под седалището на пациента;

 • разтваряне глутелната гънка с лявата ръка;

 • хващане с дясната ръка на стерилния тампон;

 • въвеждане в аналното отвърстие с въртеливи движения;

 • изваждане и поставяне на тампона в адресираното пликче;

 • за холера – в епруветка с ½ - 2/3 Пентонова вода;

 • за салмонели – в епруветка с 3-5см. Селенитов разтвор;

 • опакова и изпраща материала до лабораторията;

 • след дефекацията в подлога (гърне) взема изпражнения от различни места, където има слуз и гной с ланцетка или лъжичка и си поставя в стерилния съд;

 • не взема фекална маса от място в кръв, тъй като тя има бактерицидно действие;

 • за хелминтологично изследване по метода на Скоч: надписва предметното стъкло; придава необходимото положение на пациента; разтваря глотеусите; разлепя тиксото на предметното стъкло; залепя тиксото с палеца на дясната си ръка върху ануса на пациента; отлепва тиксото и го залепя върху предметното стъкло; опакова и изпраща до съответната лаборатория.



До Клинична лаборатория
Изпраща Ви се: анален секрет

от 1/3 Стоян Стоименов Михайлов, 45г.

Dg: Enterocolitis

С молба за: окултни кръвоизливи


Взета на: 12.І.2008г. Изпратил:








Каталог: sesgriji -> 3sem
3sem -> Дозиране и приложение на сърдечни гликозиди
3sem -> Задължения на м с при провеждане на женска консултация
3sem -> Хронична бъбречна недостатъчност
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на урина за лабораторни изследвания
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на носен и гърлен секрет за лабораторни изследвания
3sem -> Разтваряне и дозиране на антибиотици борба с алергичен шок
3sem -> Задължения на м. С при коремна пункция
3sem -> Наблюдение, обгрижване и обучение на диабетно болни в дома Определение за диабет
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница