Правила за безопасна работа при студено обработване на материалите общи изисквания за избягване на нараняваниятаДата27.10.2018
Размер44.5 Kb.
#101993
ТипПравила

Правила за безопасна работа при студено обработване на материалите


ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НАРАНЯВАНИЯТА

Нараняванията при работа на машини за студено обработване на метали и други материали са резултат от неспазване на конкретни изисквания за безопасност при работа, от премахването на някои предпазни устройства и блокировки на машините с цел “облекчаване” на обслужването им, от отклоняване на вниманието по време на работа и от неправилно преценяване на възможностите на съоръженията и на Вас самите. Нараняванията Ви отклоняват за известно време от работа, което е свързано със загуба на средства, а в някои случаи могат да доведат до трайни увреждания, даже смърт.Спазвайте следните правила:

1. При работа на металорежещи машини, преси и други съоръжения спазвайте писмените инструкции и изискванията на знаците за безопастност на труда и противопожарна охрана, поставени в зоните, в които има или могат да се появят специфични опасности.


2. Не отстранявайте защитните ограждения около машините или движещи се техни части, не премахвайте защитните блокировки и не отваряйте предпазните капаци на машините по време на работа.
3. Не работете на машини, на които липсват или са повредени предпазните устройства, описани в техническата им документация или които се изискват от Наредбата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на материалите.
4. По време на работа не почиствайте машините и техните инструменти, не извършвайте ремонти и регулировки, не отваряйте електрическите и щекерните табла.
5. По време на обработване нe осъществявайте директен или посредством други средства допир до въртящи се или движещи се части на машините и не осъществявайте ръчни контролно-измервателни дейности.
6. Не отклонявайте вниманието си от извършената работа.

СЧУПВАНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ И ДРУГИ НАРАНЯВАНИЯ НА ТЯЛОТО


Счупване на крайниците ( ръце, крака) се получава при силен удар върху тях от движещи се части на машините (ръкохватки, ръчни колела, плъзгачи, маси и др.), от “увличане” от бързовъртящи се и бързодвижещи се части (заготовки, детайли, инструменти, зъбни и ремъчни предавки), при падане вследствие спъване от оставени на пода около машините детайли, заготовки, палети и други обекти или подхлъзване от разлято масло или охладителна течност и при удар от транспортни и повдигателни средства или транспортирани обекти. При “увличане” от бързовъртящи се части най-често на ръка, може да се достигне до откъсване на ръката или части от нея, до “увличане” на цялото тяло, което да завърши с множество наранявания по цялото тяло, даже със смърт.


Спазвайте следните правила:

1. Използвайте подходящо работно облекло, което да е прибрано по тялото и да няма елементи, които стърчат или се развяват и могат да бъдат “захванати” и “увлечени” от бързовъртящите се и бързодвижещите се части на машините.


2. При работа на машини с въртящи се обработвани детайли или инструменти не работете с неприбрана дълга коса, която може да бъде “захваната” и “увлечена” и да доведе до сериозно нараняване на главата. Ползвайте превръзки, забрадки или шапки. Не използвайте ръкавици, защото те също могат да бъдат “захванати” и “увлечени” и да доведат до счупване или откъсване на ръката Ви.
3. При струговане от прътов материал, за да не получите нараняване от удар или вследствие захващане на облеклото Ви, поставяйте свободния край на пръта в направляваща тръба, поставена на стойки, в която той да се върти свободно.
4. Не извършвайте ръчно пилене или шлифоване с шкурка при струговане на детайли особено, когато те имат отвори, прорези, канали или изпъкнали части по обработваната повърхнина.
5. При струговане на детайли между центри обезопасявайте водещта шайба и сърцето с предпазителя, доставен с машината.
6. При работа на пробивни машини използвайте безопасни патронници без изпъкнали и ост-
ри части.
7. Не работете на металорежещи машини с необезопасени при бързите ходове ръчки или
ръчни колела.
8. Ако ръкохватките не се въртят при бързите ходове, проверявайте ги периодично дали не са заклинили или заяли.
9. Не оставяйте на пода около машината (безразборно заготовки, детайли, палети и приспособления,) защото може да се спънете, да паднете и да нараните или счупите някои от крайниците си или други части на тялото, което може да се случи и с Ваш колега. Подреждайте работното си място с оглед на Вашата безопасност и по-висока производствена култура.
10. Не разливайте масло или охладителна течност на пода около Вашата машина или проходите между машините, защото можете да се подхлъзнете и да се нараните сериозно. При неволно разливане на масло или охладителна течност веднага отстранете разлива и посипете мястото със стърготини.
11. Пазете се от наземни транспортни средства (мотокари, електрокари, колички) и кранови съоръжения, които при повдигане и транспортиране на различни товари могат да Ви ударят и наранят сериозно, особено ако не сте подготвени и не очаквате това.

ЗАПРАШАВАНЕ И НАРАНЯВАНЕ СЧУПВАНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ И ДРУГИ НАРАНЯВАНИЯ НА ТЯЛОТО АНЕ НА ОЧИТЕ


Очите са органа, чрез който възприемаме красотата на обкръжаващия ни свят. Без тях не можем в ежедневната си трудова дейност. Запрашването и нараняването на очите е болезнено и ни лишава от възможността да се трудим пълноценно.


ПАЗЕТЕ ГИ!
1. Не издухвайте прахообразните стружки и другите прахообразни материали с уста или сгъстен въздух – може да запрашите както Вашите очи, така и очите на околните.
2. При струговане и фрезоване с фрезови глави използвайте щитове, предпазващи Ви от излитащите стружки.
3. При ръчно заточване на режещи инструменти и при работа с преносими машини с абразивен инструмент използвайте предпазни очила.
4. При работа на шлифовъчни машини използвайте предпазни щитове.
5. При работа с ударни инструменти (чукове, секачи, пробои и др.) защитавайте очите си
с предпазни очила.

ПОРЯЗВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ И ДРУГИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО

Порязването и изгарянето са резултат от пипането на стружките с ръце при тяхното отстраняване от работната зона и машината. Много често това се получава и при струговане с отделянето на непрекъсната стружка, когато тя се “стрелва” към Вас, порязва Ви, изгаря Ви и може да прободе облеклото Ви. При навиването на стружките около въртящия се инструмент или обработван детайл част от тях се “изхвърлят” от центробежните сили и могат да попаднат в лицето, ръцете или други части на тялото, които, ако не са защитени, могат да бъдат наранени или изгорени. Такива стружки могат да наранят и околните работещи. Работното облекло, подходящо подбрано и носено съгласно изискванията, защитава крайниците, врата и гърдите от попадналите върху тях горещи стружки.

Спазвайте следните правила:
1. Използвайте щитове, когато това е възможно, които Ви предпазват от пряко попадане на отделяните стружки.
2. Отстранявайте стружките с куки, обикновени или магнитни четки, метлички или други спомагателни инструменти.
3. При струговане работете с режим на рязане или инструмент осигуряващ чупене на стружката.
4. Не позволявайте на непрекъснатата стружка да се навива около въртящия се детайл или инструмент.
5. Притъпявайте острите ръбове на обработените детайли.
6. При сваляне на силно загрети детайли от машините използвайте ръкавици.
7. Не позволявайте на стружките да попадат на пода, където стъпвате, или ги отстранявайте своевременно, защото могат да Ви наранят или изгорят.

ПРЕМАЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА
Премазване на части от ръцете (пръсти, длани) и краката (пръсти, стъпало) се получава при невнимателно манипулиране на тежки предмети (заготовки, детайли, приспособления, инструменти, палети и други) – най-често изпуснати при ръчно пренасяне, обръщане или завъртване или при повдигане, пренасяне и оставяне при механизираното им транспортиране.

Спазвайте следните правила:
1. При ръчно повдигане, преместване, обръщане или завъртане използвайте двете си ръце, които предварително почистете от мажещи материали, за да не се изплъзне манипулирания обект.
2. При манипулиране на обемисти и неудобни за захващане обекти потърсете помощ от втори човек.
3. При манипулиране на нагрети обекти използвайте ръкавици.
4. Обектите с маса над 10 кг или неудобни за ръчно манипулиране повдигайте, поставяйте и снемайте от машините и транспортните средства чрез подходящи повдигателни съоръжения.
5. Проверявайте захващащите приспособления на повдигателните съоръжения
дали осигуряват удобно и здраво захващане и безопасно транспортиране на повдиганите обекти.
6. Палетите и опаковките за детайли, заготовки и други материали да са с означена товароносимост – не ги претоварвайте и препълвайте с оглед безопасното им използване при транспортиране.
7. Проверявайте изправността на предпазната решетка пред притискащата маса на гилотината, която не позволява притискане и премазване на ръцете на работещия.

ОТРЯЗВАНЕ НА КРАЙНИЦИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ
Отрязване на крайници или части от тях (ръка, крак, пръсти, длан, стъпало) се среща най-често при пресово обработване на материалите и при работа на машини за отрязване на заготовки.

Спазвайте следните правила:
1. При работа на преса с ръчно подаване на материала и изваждане на детайлите използвайте по-мощни ръчни инструменти (куки, клещи, пинцети и други приспособления), които не допускат попадане на ръцете в работното пространства на пресата.
2. Не отстранявайте устройствата, които не позволяват ръцете Ви да попаднат в работната зона на пресата, независимо, че Ви създават неудобство при обслужването.
3. Не извършвайте монтаж и демонтаж на щанци от пресите, когато пневматичният или хидравличният буфер се намират под налягане.
4. Не монтирайте щанци с държачи, несъответстващи на отвора в бабките на пресите.
5. Закрепвайте стабилно устройствата за размотаване и намотаване на лентовия материал на рула и ги осигурявайте срещу самоволно размотаване.
6. По време на движение не мажете ръчно обработващите инструменти.
7. Не работете с отрязващи ленти и дискове за циркуляри, които са затъпени или имат пукнатини и изронени зъби – сменяйте ги своевременно.
8. Не прилагайте безстружково отрязване на заготовки, ако инструментите не съответстват по размери на отрязвания материал.
9. При отрязване на дребни детайли на лентови резачки или на дискови циркуляри използвайте подаващи и отвеждащи приспособления, непозволяващи попадането на части от тялото в опасната зона.
Каталог: docs demo
docs demo -> Бизнес план на “вертен” оод – софия съдържание резюме 4 увод 5
docs demo -> Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
docs demo -> Годишните корекции в размера на частичния данъчен кредит по зддс
docs demo -> Предварителен договор за наем
docs demo -> Notificatio n
docs demo -> Как се пише бизнес план представянето на бизнес-плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през няколко фази
docs demo -> Областна инспекция по труда
docs demo -> Инструкция за безопасна работа със стругове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница