Правила за „Генерал Консултант: Диана Хинкова Оформление и графики: Диана Хинкова София, 2011 гДата16.08.2017
Размер174.83 Kb.
#27797
ТипПравила


Спортен Клуб за Интеграция „Витоша”

Правила за „Генерал”

Консултант: Диана Хинкова

Оформление и графики: Диана Хинкова

София, 2011 г.Генерал” е много популярна игра със зарове, известна в Латинска Америка като “General”. Според някои източници играта идва от Пуерто Рико, където я наричат “La Generala”. Има няколко разновидности (“Cheerio”, “Yo”, “Yam”, “Yes 5”, комерсиалната “Yahtzee” и други), които се различават една от друга главно по начина на точкуване и формирането на крайния резултат. При някои варианти на играта разликата е и в самите зарове. На схемата вдясно са показани зарове, с които се играе в Куба и които се точкуват по следния начин:

 • червен кръг (асо) – шестица

 • червена буква K (поп) – петица

 • черна буква Q (дама) – четворка

 • черна буква J (вале) – тройка

 • осем червени точки – двойка

 • седем черни точки – единица

Генерал” е състезание със зарове между поне двама играчи (оптималният брой играчи е четири, най-много пет). Всеки играе сам за себе си, като се редува последователно с другите играчи. Целта на играта е натрупване на максимален брой точки за всяка една от определените комбинации. Победител е играчът, който събере най-много точки.

Настоящите правила са утвърдени от Спортен клуб за интеграция „Витоша и важат за всички организирани от клуба състезания по „Генерал”.

Съдържание


Правила 4

Ход на играч 4

Отпадане (изгаряне) на играч 4

Край на играта 4Точкуване 5

Задължителна част 5

Свободна част (регламентирани комбинации) 5

Резервна част (шансове) 6

Краен резултат 6

Варианти на таблицата 6Турнирни правила за 16 участника 7

Приложение 1 Таблица на резултатите 8

Приложение 2 Варианти на таблицата с резултатите 9


Правила


Играе се с пет зара. Резултатите от всеки ход се вписват в таблица. Играта продължава докато се запълни цялата таблица. Има три нива (три части в таблицата): задължителна, свободна (комбинации), резервна (шансове).

Ход на играч


Всеки ход се състои от максимум три хвърляния, като при първото хвърляне се използват и петте зара, а при останалите (които не са задължителни) могат да се хвърлят и по-малко от пет зара. След всяко хвърляне играчът определя заровете, които са му харесали за комбинация и ги отделя, а с другите хвърля отново. Избира се от всичките пет зара. След третото хвърляне (или по-рано, според преценката на играча) се избира комбинацията от таблицата, в която се записва постигнатия резултат.
Първи пример:

 • първо хвърляне (с пет зара): 1, 2, 4, 4, 6 – отделят се настрана 1, 2 и 4

 • второ хвърляне (с два зара): 3, 6 – отделя се 3

 • трето хвърляне (с един зар): 1

Крайна комбинация: 1, 1, 2, 3, 4

Постигната цел: 1, 2, 3, 4 (малка кента)


Втори пример:

 • първо хвърляне (с пет зара): 2, 5, 5, 5, 6 – отделят се настрана 5, 5 и 5

 • второ хвърляне (с два зара): 6, 6

Крайна комбинация: 5, 5, 5, 6, 6

Постигната цел: 5, 5, 5, 6, 6 (фул или 3+2)


Трети пример:

 • първо хвърляне (с пет зара): 2, 3, 3, 5, 6 – отделят се настрана 3 и 3

 • второ хвърляне (с три зара): 6, 6, 6 – отделят се настрана 6, 6 и 6

 • трето хвърляне (с два зара): 1, 6

Крайна комбинация: 1, 6, 6, 6, 6

Постигната цел: 6, 6, 6, 6 (каре или четири еднакви)


Отпадане (изгаряне) на играч


Играч, който е запълнил всички позиции от свободната част и всички позиции от резервната част, но не успее да изпълни комбинация от задължителната част – отпада (изгаря) и не продължава играта. Неговият краен резултат се нулира.

Край на играта


Играта завършва тогава, когато всички участници са изпълнили всички условия от трите нива (с изключение на отпадналите играчи).

Точкуване


Всеки ход на играчите се записва в Таблицата с резултати”, която се състои от три части, отговарящи на трите нива на играта (виж Приложение 1):

 1. Задължителна част

 2. Свободна част (регламентирани комбинации)

 3. Резервна част (шансове)

Всяка една от комбинациите от коя да е част може да се използва само веднъж.

Не е задължително стойностите да се попълват последователно, това става в хода на играта. Всеки играч избира комбинацията, която ще изпълнява.


Задължителна част


През цялото време на играта следва да се направят задължителни комбинации от зарове, които са необходими за да не изгори играча. Такива са комбинациите: три единици, три двойки, три тройки, три четворки, три петици, три шестици. Тук целта е да се хвърлят поне три еднакви зара:

 1. Ако сте хвърлили три еднакви зара – получавате 0 точки.

 2. Ако сте хвърлили четири еднакви зара – получавате съответно
  +1, +2, +3, +4, +5, +6 точки.

 3. Ако сте хвърлили пет еднакви зара – получавате съответно
  +2, +4, +6, +8, +10, +12 точки.

 4. Ако сте хвърлили по-малко от три еднакви зара:

 1. Имате натрупан резерв от плюсове от другите комбинации в тази част и този резерв е по-голям или равен на недостигащата ви комбинация, тогава вписвате съответно -1, -2, -3, -4, -5, -6 и т.н. точки.

 2. Нямате натрупан резерв от плюсове от другите комбинации в тази част или той е по-малък от недостигащите ви точки, тогава:

 1. ако имате свободни позиции в другите две части:

 • или вписвате резултата в третата част (шанс);

 • или задрасквате (вписвате нула точки) в някоя от комбинациите от свободната част.

 1. ако нямате свободни позиции в другите две части – изгаряте (напускате играта).

Свободна част (регламентирани комбинации)


В частта регламентирани комбинации се записва сумата от участващите в комбинацията зарове. Комбинациите са следните:

 • Два чифта (2 + 2)
  Две двойки еднакви зарове, например: 2 шестици и 2 тройки = 18 точки.
  Допуска се комбинацията да е от една стойност, например:
  4 петици = 20 точки.

 • Фул (3 + 2)
  Комбинация от три еднакви зара и други два еднакви зара, например:
  3 шестици и 2 тройки = 24 точки.
  Допуска се комбинацията да е от една стойност, например:
  5 шестици = 30 точки.

 • Малка кента (МК)
  Комбинация от четири поредни зара:

  • 1, 2, 3 и 4 или

  • 2, 3, 4 и 5, или

  • 3, 4, 5 и 6.

Вписват се 50 точки.

 • Голяма кента (ГК)
  Комбинация от пет поредни зара:

  • 1, 2, 3, 4 и 5 или

  • 2, 3, 4, 5 и 6.

Вписват се 100 точки.

 • Каре (4x)
  Комбинация от четири еднакви зара.

  • Ако е комбинация от тройки, или четворки, или петици, или шестици – вписва се сумата от участващите в комбинацията зарове: 12 точки, 16 точки, 20 точки или 24 точки съответно.

  • Ако е комбинация от двойки: 200 точки.

  • Ако е комбинация от единици: 300 точки.

 • Генерал (5x)
  Комбинация от пет еднакви зара.

  • Ако е комбинация от тройки, или четворки, или петици, или шестици – вписва се сумата от участващите в комбинацията зарове: 15 точки, 20 точки, 25 точки или 30 точки съответно.

  • Ако е комбинация от двойки: 400 точки.

  • Ако е комбинация от единици: 500 точки.

Резервна част (шансове)


Тук се записва сумата от участващите в комбинацията зарове.

Краен резултат


Крайният резултат е сбор от стойностите, които са попълнени по време на играта. Когато играч “изгори” по време на играта, тогава крайният му резултат се нулира.

Варианти на таблицата


Таблицата с резултати има два варианта: вертикален и хоризонтален. Първият е често използван при нанасяне на резултатите “на ръка” (на лист с помощта на молив или друго пишещо средство). Вторият е не по-малко предпочитан, особено при електронна обработка на резултатите (виж Приложение 2).

Турнирни правила за 16 участника


Турнирът е спортно състезание. Ръководителят на турнира полага грижа и изисква от всички участници играта да протече в състезателния дух на спорта при спазване на етиката и при честна игра. Протокол на турнира може да бъде само Турнирната таблица с резултатите или тя заедно със съпътстващи я решения и констатации. Протоколите от турнирите са собственост на С.К.И. “Витоша”.

 1. Играе се в четири групи по четири участника във всяка.

 2. Номерата на състезателите се определят чрез жребий.

 3. Групите за “кръг А” се формират след жребия както следва: първи, втори, трети и четвърти номера играят в първа група; пети, шести, седми и осми – във втора група; и т.н.

 4. Класирането във всеки един от кръговете се оформя според крайния резултат в низходящ ред: играч с най-много точки се класира първи и т.н.

 5. Играч, който е “изгорял” по време на играта автоматично заема последно място в група на съответния кръг.

 6. Ако състезател се откаже от участие в турнира, автоматично заема последното място в турнира. Втори отказал се заема предпоследното и т.н.

 7. Класираните на първо и второ място от всяка група след завършването на “кръг A” отиват на полуфинал.

 8. Класираните на трето и четвърто място след завършването на “кръг A” играят за разпределение на местата от девето до шестнадесето места (“кръг B”).

 9. Третият и четвъртият от първа и втора група образуват първа група на “кръг B” за разпределение на 9-16 места, а третият и четвъртият от трета и четвърта група образуват втора група на “кръг B” за разпределение на 9-16 места.

 10. Първите двама от всяка група след изиграването на “кръг B” се класират за пряко разпределение на 9-12 места (“кръг C1).

 11. Третият и четвъртият от всяка група след изиграването на “кръг Б” се класират за пряко разпределение на 13-16 места (“кръг C2).

 12. След изиграването на “кръг C1 и “кръг C2 според реда на победителите се подрежда и класирането между 9-то и 16-то места.

 13. Първите двама от първа и втора група образуват първа полуфинална група, а първите двама от трета и четвърта група образуват втора полуфинална група.

 14. Първият и вторият от всяка полуфинална група се класират за финала.

 15. Третият и четвъртият от всяка полуфинална група се класират за играта за разпределение на 5-8 места.

 16. Победител е този, който спечели финалната игра.

 17. Не се разрешава взимането на заровете преди играчът да е завършил хода си и постигнатия резултат да е отразен в таблицата с резултати.

 18. Заровете, които са паднали калъч, се прехвърлят.

 19. Хвърлянето на заровете е валидно когато петте зара застанат водоравно в покой.

 20. Всеки играч може да поиска сваляне от масата на странични предмети.

Приложение 1 Таблица на резултатите

Описание

Точки

ПримерЗадължителна част1

-2, -1, 0, 1 или 2

2

-4, -2, 0, 2 или 4

3

-6, -3, 0, 3 или 6

4

-8, -4, 0, 4 или 8

5

-10, -5, 0, 5 или 10

6

-12, -6, 0, 6 или 12

Общо 1

Сумиране на точките от задължителната частСвободна част (регламентирани комбинации)Два чифта
(2 + 2)


Сума от участващите в комбинацията зарове

Фул
(3 + 2)


Сума от участващите в комбинацията зарове

Малка кента
(МК)


50

Голяма кента
(ГК)


100

Каре
(4x)


шестици, петици,
четворки, тройки

Сума на четирите зара

двойки

200

единици

300

Генерал
(5x)


шестици, петици,
четворки, тройки

Сума на петте зара

двойки

400

единици

500

Общо 2

Сумиране на точките от свободната частРезервна част (шансове)шанс първи

Сума от всички заровешанс втори

Сума от всички заровешанс трети

Сума от всички заровеОбщо 3

Сумиране на точките от шансовете
Краен резултат

Сбор от (Общо 1 + Общо 2 + Общо 3)Приложение 2 Варианти на таблицата с резултатите

Пример за вертикална таблица

Играч

Топчо

Вита

Лари

Мъро

1

-1

0

0

0

2

0

2

0

0

3

3

6

0

0

4

0

0

-4

0

5

0

0

5

0

6

0

0

0

0

2 + 2

24

22

20

22

3 + 2

27

22

8

27

М К

50

50

50

50

Г К

0

100

100

100

4 x

0

300

300

24

5 x

400

0

0

30

ш

12

22

16

27

ш

26

21

28

22

ш

26

29

20

24

Общо

567

574

543

326

Класиране

II

I

III

IV


Пример за хоризонтална таблица

Играч

1

2

3

4

5

6

2+2

3+2

МК

ГК

4x

5x

ш

ш

ш

Общо

Класиране

Топчо

-1

0

3

0

0

0

24

27

50

0

0

400

12

26

26

567

II

Вита

0

2

6

0

0

0

22

22

50

100

300

0

22

21

29

574

I

Лари

0

0

0

-4

5

0

20

8

50

100

300

0

16

18

20

543

III

Мъро

0

0

0

0

0

0

22

27

50

100

24

30

27

22

24

326

IV


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница