Правила за мениджмънт на състезанията правило допустимост на боксьорите правило регистрация на боксьорите правило претеглянеДата17.04.2017
Размер214.25 Kb.
#19365
ТипПравила
СВЕТОВНИ БОКСОВИ СЕРИИ (WSB)

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА

В сила от 1-ви февруари 2015 г

СЪДЪРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....3

ПРАВИЛА ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА.....6

ПРАВИЛО 1. ДОПУСТИМОСТ НА БОКСЬОРИТЕ.....6

ПРАВИЛО 2. РЕГИСТРАЦИЯ НА БОКСЬОРИТЕ.....6

ПРАВИЛО 3. ПРЕТЕГЛЯНЕ.....8

ПРАВИЛО 4. НАРУШАВАНЕ НА ТЕГЛОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОФИЦИАЛНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ.....8

ПРАВИЛО 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И БРОЙ НА РУНДОВЕТЕ.....9

ПРАВИЛО 6. РАБОТНА ЗОНА ОКОЛО РИНГА (FOP).....10

ПРАВИЛА ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА НА СЪСТЕЗАНИЕТО.....11

ПРАВИЛО 7. СУПЕРВАЙЗЕР.....11

ПРАВИЛО 8. МЕНИДЖЪР НА СЪСТЕЗАНИЕТО.....11

ПРАВИЛО 9. ЛЕКАРИ НА РИНГА

ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ И СЪДИИ.....11

ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ЕКИПИРОВКА.....11

ПРАВИЛО 11. СПЕЦИФИКАЦИИ НА БОКСОВИТЕ РЪКАВИЦИ.....11

ПРАВИЛО 12. БИНТОВЕ.....12

ПРАВИЛО 13. КАСКИ.....12

ПРАВИЛО 14. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЕКИП

ПРИЛОЖЕНИЕ А – НАПЪТСТВИЯ ЗА ЕКИПИРОВКАТА (РЪКАВИЦИ).....16

ПРИЛОЖЕНИЕ B – СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА.....17

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
AIBA означава Международната боксова асоциация
AIBA състезание” означава всички състезания на АОВ, АРВ и WSB
Двубой” означава боксовата надпревара между двама боксьори, която е част от състезание
Боксьор” означава всеки боксьор, ангажиран от или от името на Франчайз, за да участва в Световните боксови серии с боксов договор.
Боксов договор” означава стандартната форма на договор, който се издава от WSB за Световните боксови серии, и който е сключен между боксьора и Франчайза.
Треньор” означава лицето, което е лицензирано като такъв от своята национална федерация, сертифицирано от AIBA и регистрирано в базата данни на AIBA за треньори.
Състезателна година” означава всеки последователен годишен период от 1-ви юли до 30-ти юни
Неофициален мач” означава всяко боксово състезание, организирано от Франчайз по време на състезателната година, което включва боксьорска група и което не е редовен сезонен или плейофен мач, но следва същите правила като тях.
Работна зона около ринга (FOP)” означава състезателната зона, която се простира поне 2 метра извън платформата на ринга.
Франчайз” означава единицата, на която е дадено правото от WSB да управлява отбор в Световните боксови серии и да се състезава с боксьорска група в мачове.
Франчайз инспектор на бинтове/ръкавици” означава лицето, назначено от всеки Франчайз за целта да инспектира бинтовете на боксьорите от противниковия отбор преди двубоите.
Съдия” означава лицето, което присъжда точки по време на двубой, на базата на представянето на боксьорите на ринга в съответствие с техническите правила на AIBA и тези състезателни правила на WSB.
Мач” означава всеки двубой, който се състои последователно в един и същи ден в едно и също състезание.
Правила за провеждане на мач” означава правилата, публикувани и/или приети от WSB във връзка с провеждането на мачове, които ще бъдат предоставяни на Франчайзите преди старта на всеки сезон.
Период на медицинско ограничение” има значението, дадено му в настоящите медицински правила на WSB
Национална федерация” означава всяка федерация, която е допусната до членство в AIBA от конгреса и следователно е членка на AIBA.
Олимпийска година” означава годината, в която се провеждат летните олимпийски игри.
Плейофен мач” означава всеки плейофен мач между Франчайзи в Световните боксови серии, който се състои в края на всички редовни мачове, за да се определи крайното класиране в Световните боксови серии в края на всеки сезон.
Забранен метод” има значението, дадено му в антидопинговите правила на AIBA.
Забранена субстанция” има значението, дадено му в антидопинговите правила на AIBA.
Рефер” означава лицето, което следи за спазването на техническите правила на AIBA и тези състезателни правила на WSB от боксьорите по време на двубоите им на ринга.
Сезон” означава периодът от време през всяка състезателна година, когато се провеждат Световните боксови серии, започващ един месец преди първия мач от Световните боксови серии и приключващ петнадесет дни след последния мач от Световните боксови серии.
Секундант” означава треньорите, които са сертифицирани от AIBA и които имат право да действат в ъгъла на ринга.
Боксьорска група” означава група от боксьори, наемани от Франчайз, от които се избира отбор.
Супервайзер” означава лицето, назначено от WSB да отговаря за всички технически и състезателни въпроси във всяко WSB състезание и което е сертифицирано във всички AIBA състезания (АОВ, АРВ и WSB).
Отбор” означава членовете на боксьорската група, които представляват Франчайза във всеки мач.
Официални лица на отбора” означава мениджърите на отбора, треньорите и лекаря на отбора, които са включени във всяко WSB състезание от Франчайза, но това не включва боксьорите.
Времеизмервач” означава лицето/ата, назначено/и да измерват времето и/или да работят с гонга по време на всеки двубой.
Място на провеждане на състезанието” означава мястото, където се провеждат мачовете.
Претегляне” означава регистрирането на боксьори, официалното им претегляне и медицинския им преглед, което става преди всеки мач в съответствие с тези състезателни правила на WSB.
Теглова категория” означава тегловата класификация, в която боксьорът е регистриран да се състезава в Световните боксови серии.
Световни боксови серии” означава състезанието на международната боксова лига, известно като Световни боксови серии (или друго подобно наименование, което може да го замества), състоящо се от множество Франчайзи и провеждащо се веднъж по време на всяка състезателна година.
Медицински правила на WSB означава правилата, публикувани от WSB, във връзка с медицинските стандарти, които се изисква да се спазват преди, по време и след всеки мач или неофициален двубой от Франчайзите, боксьорите и всички официални лица, участващи в Световните боксови серии, тези правила ще се предоставят на всички Франчайзи преди започването на всеки сезон.
Лицензиант за официална боксова екипировка на WSBозначава лицензиантът на WSB, който е одобрен да изработва официалната екипировка за всеки мач или неофициален двубой.
WSB състезание за олимпийска квалификация” означава състезанието, което се провежда след приключване на плейофните мачове в годината преди олимпийската година и което ще определи местата за олимпийска квота във всяка теглова категория на Световните боксови серии.
WSB медицинско жури” има значението, дадено му в медицинските правила на WSB.
WSB правила” означава антидопинговите правила на AIBA, техническите правила на AIBA, антикорупционните правила на WSB, състезателните правила на WSB, дисциплинарните правила на AIBA, медицинските правила на WSB и трансферните правила на WSB.
WSB скоринг система” означава електронната система, записваща решението на съдията, одобрена от WSB за употреба в Световните боксови серии.
ПРАВИЛО 1. ДОПУСТИМОСТ НА БОКСЬОРИТЕ

1.1. Задължително е всеки франчайз да има минимум двама (2) боксьори от теглова категория. Няма горен лимит за броя на боксьорите, които франчайзът може да има в групата си от боксьори.


1.2. Максималният брой международни боксьори на група е осем (8) боксьора.
1.3. Максималния брой международни боксьори от една и съща страна, който е позволен в боксьорската група на франчайза е трима (3).
1.4. Преди началото на всеки сезон, всеки франчайз трябва да уведоми WSB за националната федерация, към която принадлежат боксьорите му. Боксьор не може да сменя националността си или принадлежността си към национална федерация, освен ако не е направил това в съответствиес процедурата, изложена в състезателните правила на АОВ. Докато промяната в принадлежността на боксьора не се потвърди от (i) първоначалната национална федерация на боксьора (ii) новата национална федерация на боксьора и (iii) AIBA, WSB ще има предвид единствено първоначалната принадлежност, за която е уведомил WSB преди началото на съответния сезон.
1.5. WSB боксьорите имат право да се състезават в, но не само, олимпийските игри и и всяко състезание, което е предпоставка за класирането на боксьора за участие в олимпийски игри, като:

1.5.1. Национални шампионати и континентални квалификации преди световни боксови шампионати, при условие че тези световни боксови шмапионати се признават за официални олимпийски квалификации от AIBA.

1.5.2. Световни боксови шампионати, при условие че тези световни боксови шмапионати се признават за официални олимпийски квалификации от AIBA.

1.5.3. Континентални състезания за олимпийски квалификации


1.6. На никой APB боксьор не е позволено да участва в WSB
1.7. На боксьорът се позволява да участва в други състезания всеки сезон, според споразумението между франчайза, боксьора и националната федерация.
1.8. Всеки боксьор, който има право да се състезава в AOB състезания, има право да се състезава в WSB.
ПРАВИЛО 2. РЕГИСТРАЦИЯ НА БОКСЬОРИТЕ
2.1. Бокьорите трябва да отговарят на правило 1 и 2 от техническите правила на AIBA (класификация, членство и допустимост), за да се регистрира за WSB състезание.

2.2. Всеки франчайз трябва да предаде отборния списък от десет (10) боксьора (5 предложени стартови боксьора и 5 резервни боксьора) на WSB най-късно три (3) дни (72 часа) преди старта на предстоящия WSB мач. За втория етап от плейофните мачове (без финала), отборният списък трябва да съдържа данни за 12 боксьора (5 предложени стартови боксьора, 5 резервни боксьора, предложен боксьор за тайбрек и резервен боксьор за тайбрек). За отборните финали на WSB, отборният списък трябва да включва данните на 22 боксьори (10 предложени стартови боксьора, 10 резервни боксьора, 1 боксьор за тайбрек и 1 резервен боксьор за тайбрек).

2.3. Всеки франчайз трябва да присъства на мястото на състезанието не по-късно от четиридесет и осем (48) часа преди старта на предстоящия WSB мач. Нарушението на това правило ще бъде предложено на вниманието на дисциплинарната комисия на AIBA и може да доведе до дисциплинарни санкции.

2.4. Всеки сезон всеки боксьор, който представлява франчайз като състезател по време на WSB сезона, трябва да се регистрира в рамките на двата (2) WSB регистрационни периода, изложени по-долу. Обаче, всеки франчайз ще има право на пет (5) изключения от регистрационните периоди, но тези изключения важат само във връзка с национални боксьори. За да регистрира боксьор, франчайзът трябва да изпрати следните документи на WSB: • Копие от паспорта на боксьора

 • Копие от договора на боксьора, подписано от всички страни

 • Копие от медицинските прегледи на боксьора, както е уточнено в техническите правила на AIBA и в медицинските правила на WSB, подписани и подпечатани от лекарите, които са прегледали боксьора.

WSB трябва документално да одобри и да потвърди регистрацията на боксьора, преди той да се счита за регистриран за съответния сезон.

2.5. Чуждестранните боксьори трябва да се регистрират в съответствие с правилата за наемане на чуждестранни боксьори на WSB


2.6. Регистрационните периоди са следните:

 • “Първи регистрационен период” ще означава периода, започващ четири (4) календарни месеца преди стартовата дата на състезанието и приключващ един (1) календарен месец преди стартовата дата на състезанието

 • „Втори регистрационен период” ще означава периода, започващ двадесет и четири (24) часа след завършване на последния мач от редовния сезон и приключваш двадесет и четири (24) часа преди планираното начало на първия мач от плейофите.

Боксьори, които не са правилно регистрирани в WSB преди крайния срок за регистрация, няма да имат право да се състезават в съответния сезон, освен при специални обстоятелства и със съгласието на WSB.
2.7. Всеки трансфер на боксьори между два франчайза трябва да се изпълнява в съответствие с трансферните правила на WSB.

2.7.1. Разходи за път, настаняване и храна

2.7.1.1. Националната федерация, която иска освобождаването на боксьора, ще е отговорна за пътните разходи, направени от боксьора в резултат на молбата за освобождаване, както и за настаняване и храна, докато боксьорът изпълнява международните си задължения, организирани от националната федерация.

2.7.1.2. Боксьор, който пожелае да бъде освободен за участие във външно състезание, ще е отговорен за собствените си разходи за пътуване, настаняване и храна от началото до края на периода на освобождаване.


2.8. Боксьорът може да се боксира само в тегловата категория, в която е регистриран по време на регистрационния период. Боксьорът не може да се боксира в друга теглова категория по време на WSB сезона.

2.8.1. Всеки чуждестранен боксьор, който желае да се присъедини към WSB франчайз, трябва да премине през системата за набор на боксьори на WSB, която ще избере боксьорите, които да наеме.

2.8.1.1. Франчайзите могат да запазят чуждестранните боксьори в отборите си между два WSB сезона
2.9. Подаване на медицински сертификат

2.9.1. Един (1) месец преди старта на всеки WSB сезон

2.9.2. За боксьори, регистрирани по време на WSB сезона – при регистрацията.

2.9.3. Медицинският сертификат ще е валиден за целия сезон.

2.9.4. Медицинският сертификат трябва да е стандартизиран според Приложение C на техническите правила на AIBA
2.10. Период на почивка – боксьорите трябва да съблюдават минимален период на почивка от десет (10) дни между два (2) двубоя.
ПРАВИЛО 3. ПРЕТЕГЛЯНЕ
За всички мачове и неофициални двубои:
3.1. Всички боксьори трябва да присъстват на официалното претегляне в деня преди деня на мача или неофициалния двубой. Претеглянето трябва да е организирано не повече от тридесет и шест (36) часа преди мача или най-късно в 15:00 часа деня преди старта на първия двубой от турнира или неофициалния двубой. Супервайзерът си запазва правото да облекчава това условие, яко има непреодолими обстоятелства.
3.2. Претеглянето трябва да е проведено от супервайзерът и официалните лица, оторизирани от WSB. Официално лице от отбора на франчайза, който представлява боксьора, може да присъстват на претеглянето; обаче при никакви обстоятелства не се позволява на официалното лице от отбора да се меси в процеса на претеглянето.
3.3. Теглото на боксьора е теглото в килограми, както е показано на везните, като тялото е без дрехи, с изключение на бански или бельо. Когато е нужно, боксьорът може да свали бельото си, следвайки подходящите инструкции на супервайзера. Трябва да се използват електронни везни. Супервайзерът ще сертфицира официалните везни.
3.4. При претеглянето теглото на боксьора не трябва да надвишава максимума на тегловата му категория, нито да е под минимума ѝ. Боксьорът може да се боксира само в тегловата категория, за която се е квалифицирал по време на официалното претегляне.
3.5. Тестови везни ще бъдат официално достъпни два (2) часа преди старта на претеглянето. Нарушаване на това правило от франчайза домакин на съответния мач ще бъде поднесено на вниманието на дисциплинарната комисия на AIBA и може да доведе до дисциплинарни санкции.
3.6. При пристигане на гостуващия отбор в хотела на града домакин, отборът домакин трябва да предостави електронни везни, които трябва да са от същия производител и със същата калибрация като везните, използвани при претеглянето. Това правило е в сила 72 часа преди старта на мача. Нарушаване на това правило от франчайза домакин на съответния мач ще бъде поднесено на вниманието на дисциплинарната комисия на AIBA и може да доведе до дисциплинарни санкции.
ПРАВИЛО 4. НАРУШАВАНЕ НА ТЕГЛОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИ ПРИ ОФИЦИАЛНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ

4.1. При претеглянето:

4.1.1. Ако боксьорът надвишава или е под тегловия лимит на категорията си с 500 грама или по-малко, ще му бъде позволено да се състезава в съответния мач и ще бъдат присъдени нормално точки за двубоя; боксьорът и съответния франчайз ще подлежат на глоба, определена от дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с дисциплинарните правила на WSB за нарушение на техническите правила на AIBA и тези състезателни правила на WSB

4.1.2. Ако боксьорът надвишава или е под лимита на категорията си с повече от 500 грама, няма да му бъде позволено да се състезава в съответния мач и двубоят ще се присъди като победа за опонента, а боксьорът и съответния франчайз подлежат на значителна глоба, определена от дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с дисциплинарните правила на WSB за нарушаване на техническите правила на AIBA и тези състезателни правила на WSB.

4.1.3. Ако и двамата боксьори надвишават или са под официалния лимит с 500 грама или по-малко, и двамата боксьори ще имат правото да се състезават в съответния мач. И двамата боксьори ще подлежат на санкции, определени от дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с дисциплинарните правила на AIBA за нарушаване на техническите правила на AIBA и тези състезателни правила на WSB.

ПРАВИЛО 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И БРОЙ НА РУНДОВЕТЕ

5.1. Във всички редовни мачове и плейофни мачове двубоите ще се състоят от пет (5) рунда от по три (3) минути всеки.


5.2. Франчайзите могат да подават молба в WSB за изключение от правило 5.1. за неофициални мачове. Такива молби трябва да се подават поне един (1) месец преди неофициалния мач.
5.3. Във всички мачове трябва да се дава една (1) минута почивка на боксьорите между рундовете.
ПРАВИЛО 6. РАБОТНА ЗОНА ОКОЛО РИНГА (FOP)

ПРАВИЛА ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ПРАВИЛО 7. СУПЕРВАЙЗЕР

7.1. Супервайзерът трябва да е сертифициран AIBA супервайзер.


7.2. WSB ще назначава супервайзер за всички мачове.
7.3. Супервайзерът ще дава напътствия на франчайза, за да се увери, че франчайзът ще спази правилата за провеждане на мачове и правилата на WSB.
7.4. Задълженията на супервайзера са изброени подробно в AIBA – ръководство за технически официални лица.
ПРАВИЛО 8. МЕНИДЖЪР НА СЪСТЕЗАНИЕТО

8.1. Мениджърът на състезанието трябва да бъде назначен от франчайза и одобрен от WSB.


8.2. Мениджърът на състезанието е отговорен за планирането, организацията, мениджмънта и провеждането на състезанието. Мениджърът на състезанието трябва да владее английски език.
8.3. Задълженията на мениджъра на състезанието са изброени подробно в AIBA – ръководство за технически официални лица.
ПРАВИЛО 9. ЛЕКАРИ НА РИНГА

9.1. Лекарите на ринга имат пълномощията и отговорностите, дадени им от медицинския наръчник.


ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ И СЪДИИ

10.1. Допустимост

10.1.1. За избягване на съмнения, критериите на AIBA за реферски и съдийски квалификации (изложени в AIBA – ръководство за рефери и съдии) важат за всички WSB рефери и съдии.

10.1.2. Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията на медицинския наръчник относно физическата способност да ръководят.


ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ЕКИПИРОВКА
ПРАВИЛО 11. СПЕЦИФИКАЦИИ НА БОКСОВИТЕ РЪКАВИЦИ

11.1. Всички мачове трябва да се провеждат с нови ръкавици, които отговарят на изискванията в Приложение А и са произведени от един от лицензиантите на WSB за официална боксова екипировка.


11.2. Франчайзите имат право да променят външния вид на ръкавиците на боксьорите си в съответствие с договора на франчайза.
11.3. Франчайзите ще имат задължението да предоставят ръкавици на боксьорите си за всички мачове.
11.4. По време не техническата среща, франчайзите ще предоставят състезателните си ръкавици на супервайзера, който ще ги провери и ще ги даде обратно на старши треньора на всеки отбор един (1) час преди старта на мача.
11.5. Боксьорите трябва да сложат ръкавиците си в съблекалните си в присъствието на оторизиран франчайз инспектор по бинтове/ръкавици.
11.6. Ръкавиците трябва да се свалят незабавно след двубоя и преди да е обявено решението.
11.7. Пълнежа на ръкавиците не трябва да е изместен или нарушен.
ПРАВИЛО 12. БИНТОВЕ

12.1. Всички WSB двубои трябва да се провеждат с нови бинтове, които са произведени от един от лицензиантите на AIBA за официална боксова екипировка и се осигуряват от местния франчайз и за двата отбора.


12.2. Използване на бинтове

Бинтовете трябва да се сложат в съблекалнята в присъствието на оторизиран франчайз инспектор по бинтове/ръкавици. Франчайз инспектора по бинтове/ръкавици се разписва директно върху бинта, удостоверявайки съответствието му с правилата по-долу.


12.3. Спецификации

12.3.1. За всички категории, бинтовете трябва да се състоят от:

12.3.1.1. Еластичен бинт: максимум петнадесет (15) метра дължина и пет (5) сантиметра ширина може да се използва за покриване на ръката и допълнителни пет (5) метра дължина и десет (10) сантиметра ширина за покриване на кокалчетата на ръцете.

12.3.1.2. Хирургическа лента: максимум 5 метра дължина и 2,50 сантиметра ширина.

12.3.1.3. Между пръстите може да се слага хирургическа лента с ширина максимум пет (5) милиметра.

12.3.1.4. Боксьорът може да слага бинтовете на ръцете си както иска, стига кокалчетата на ръката му да не са покрити с хирургическа лента.

12.3.1.5. Еластичният бинт може да се използва за покриване на кокалчетата.

12.3.1.6. Забранена е употребата на каквито и да е вещества върху бинтовете.


ПРАВИЛО 13. КАСКИ

13.1. Не са позволени каски в WSB състезанията

13.2. Във връзка с всички WSB мачове за жени, каски ще се носят до 31-ви декември 2015 г. Обаче, франчайзите могат да поискат разрешение да провеждат WSB мачове с жени без употребата на каски. От 1-ви януари 2016 г. каските няма да са разрешени.
ПРАВИЛО 14. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЕКИП

14.1. Боксьорите трябва да се боксират в леки ботуши или обувки (без шпайкове или токчета) и чорапи (не по-високи от коляното).


14.2. Дължината на шортите не трябва да е по-малка от средата на бедрото и не може да покрива коляното; не може да се носят над поясната линия. Поясната линия е въображаема линия от пъпа до върха на бедрата и не може да покрива пъпа.
14.3. Отборите трябва да имат два чифта бричове в различни цветове, които трябва да бъдат одобрени от WSB два месеца предварително.
14.4. Отборите трябва да носят отборния си екип по време на претеглянето, пресконференции, отборни презентации по време на събития и за други маркетингови и промоционални дейности на WSB.
14.5. Всеки франчайз е задължен да спазва напътствията на WSB за брандиране във връзка с позициониране на логото на франчайза на екипировката.
14.6. Реферите и съдиите трябва да носят единствено официалното WSB облекло.
14.7. Реферите и съдиите може да използват хирургически ръкавици, когато ръководят.


ПРИЛОЖЕНИЕ А – НАПЪТСТВИЯ ЗА ЕКИПИРОВКАТА (РЪКАВИЦИ)
1. Ръкавиците трябва да тежат десет (10) унции и дванадесет (12) унции, с толеранс от 5% нагоре и надолу и кожената им част не трябва да тежи повече от половината от общото тегло, а пълнежът – не по-малко от половината от общото тегло. Толерансът от 5% трябва да важи нагоре и надолу, съответно.
2. Размерът на ръкавиците трябва да отговаря на измерванията, описани в графиката по-долу.
3. Може да се използват само ръкавици, които се затварят с връзки. Системата за затваряне на ръкавиците трябва да е покрита с хирургическа лента (максимум два слоя около връзките) в частта около китката, за да се избегне аркада или одраскване на противника.
4. Кожената част от ръкавиците трябва да е направена от висококачествена кожа, като телешка кожа, кожа клас А или други кожи с еквивалентно качество, подлежащи на одобрение от WSB.
5. Палецът трябва да е фиксиран към главната част на ръкавиците с максимум 10 мм дупка.
6.Всеки франчайз се задължава да спазва напътствията на WSB за брандиране във връзка с позицията на логото на франчайза върху ръкавиците.


ПРИЛОЖЕНИЕ В – СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА
1. WSB редовен сезон

В началото на всеки WSB сезон се тегли жребий за разделяне на отборите в две (2) групи по шест (6) отбора.


2. WSB плейофи

2.1. Отборно класиране

2.1.1. По време на редовния сезон ще се присъждат следните точки:


 • Резултат 5-0, 4-1, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0: отборът победител ще получи три (3) точки, загубилият отбор ще получи нула (0) точки;

 • Резултат 3-2, 3-1 или 2-1: отборът победител ще получи три (3) точки, а загубилия отбор – една (1) точка

 • Равенство: всеки отбор ще получи две (2) точки

 • Отмяна: отборът, който отмени мач (когато тази отмяна е поради форсмажорни обстоятелства, както е описано в договора на франчайза) автоматично ще се счита за загубил с 5-0 и ще важи гореспоменатото разпределение на точки.

2.1.2. Класирането на отборите ще се решава от най-големия брой точки, спечелени по време на редовния сезон. В случай на равен брой точки, ще се решава от (в низходящ ред):

 • най-малък брой неявявания

 • по-голям брой спечелени мачове от въпросните отбори (на индивидуална база)

 • по-голям брой спечелени двубои от въпросните отбори (на индивидуална база)

 • по-голям брой спечелени мачове

 • по-голям брой спечелени двубои

 • по-голям брой натрупани индивидуални точки

2.1.3. Отборът домакин, с одобрението на супервайзера, може да променя реда на двубоите в мача не по-късно от началото на техническата среща.

2.1.4. Когато отмяната на мач е поради причина, различна от форсмажорни обстоятелства, отговорният за отмяната франчайз, в допълнение към последствията от точка 2.1.1., ще бъде наказан с отнемане на 3 точки от отборното класиране. В допълнение към тази санкция, франчайзът нарушител ще трябва да заплати финансова глоба от петдесет хиляди (50,000) щатски долара. Съответният франчайз също ще подлежи на санкция, определена от дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с дисциплинарните правила на WSB.

2.1.5. За всяко неявяване на франчайз по време на редовния сезон ще бъде отнемана една (1) точка от отборното му класиране. В допълнение към тази санкция, франчайзът нарушител ще трябва да заплати финансова глоба от десет хиляди (10,000) щатски долара за едно неявяване по време на редовния сезон и плейофите. Когато има повече от едно (1) неяваване от франчайз по време на мач, съответният франчайз ще подлежи на санкция, определена от дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с дисциплинарните правила на WSB.

Ако причината за неявяването е травма, която е станала на мястото на състезанието и неутралното медицинско жури удостовери травмата, тази алинея няма да важи.


2.2. Плейофи
2.2.1. Шестте (6) класирани франчайза от редовния сезон се състезават на четвъртфиналите в същия състезателен формат като при редовния сезон.

2.2.2. Разделянето на двойки за четвъртфиналите и полуфиналите се определя по плейофната схема по-долу. Отборът от двойката, който е отгоре, ще играе първия мач у дома, а на втория ще е гост.
Четвъртфинали

Полуфинали

Финали

1-во място група А

2-ро място група B
3-то място група А1-во място група B

2-ро място група А
3-то място група B2.2.3. Четвъртфиналите и полуфиналите се играят по системата на нокаут, на терена на отбора, който се е класира по-напред през редовния сезон, на базата на два (2) етапа в две (2) последователни вечери, и победителят се определя от по-големия брой спечелени двубои. Ако двата отбора са равни по точки след десетте двубоя, победителят се определя от единадесети (11) двубой: тайбрек двубоя. Тегловата категория за тайбрека за всички плейофни мачове ще се определи от жребий преди старта на редовния сезон.

2.2.4. Ако боксьорът, определен за тайбрека, не присъства на претеглянето на плейофния мач, такова неприсъствие ще се счита за неяваване и отборът ще бъде съответно санкциониран (независимо дали е нужен тайбрек за решаване на плейофния мач или не е).

2.2.5. Никой боксьор не може да участва и в двата етапа на плейофните мачове.


2.3. Финали

2.3.1. Финалите ще се провеждат на място, определено от WSB. Двата (2) класирали се франчайза от плуфиналите се състезават на финалите в две (2) последователни вечери с двата (2) си отбора от по десет (10) боксьора в десетте (10) WSB теглови категории, като всеки отбор ще има допълнителен единадесети (11-ти) боксьор за тайбрека в тегловата категория, определена от WSB с жребий. Мачовете във всяка вечер ще се провеждат в същия състезателен формат като редовния сезон.

2.3.2. Финалите се играят по системата нокаут и победителя се определя от броя спечелени двубои. Ако двата отбора са равни по точки след десетте двубоя, победителят се определя от единадесети двубой: финалния тайбрек. Тегловата категория на тайбрек за финалите ще се определи чрез жребий преди старта на редовния сезон.
3. WSB индивидуално класиране

3.1. По време на редовния сезон ще се направи индивидуално класиране за отделните теглови категории

3.2. Класирането ще се определя от най-високия брой точки, получени от боксьор по време на редовния сезон.

3.3. В случай на равен брой точки, класирането ще се определя от броя спечелени двубой с всеки тип решение, в низходящ ред, по таблицата по-долу, по-ниското число за ред има предимство пред по-високото число за ред:РЕД

Решение

Победител

Загубил

1

Нокаут (КО)/Двоен нокаут (DKO)

5

0

2

Победа по точки (WP) чрез единодушно решение

5

0

3

Победа по точки (WP) чрез неединодушно решение или „преференциално” решение

4

1

4

Технически нокаут – травма (TKO-I)

4

0

5

Дисквалификация (DSQ, BDSQ или DBQ)

3

-1

6

Неявяване (WO) заради травма

3

0

7

Неявяване (WO) поради наднормено тегло

3

-1

8

Несъстоял се мач по правило 4.8.1. от техническите правила на AIBA

2

2

9

Несъстоял се мач по правило 4.8.1. от техническите правила на AIBA

-1

-1

10

Техническо равенство (TD)

1

1

3.4. В случай на равно класиране след прилагане на горното правило, класирането ще се реши (в низходящ ред):

- брой двубои, в които е взето участие – повече двубои побеждава

- най-голям брой спечелени мачове като гост по време на редовния сезон- най-малък брой предупреждения по време на редовния сезон


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница